Število rezultatov iskanja: 62336

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (4)
Academica turistica (Spletna izd.) (4)
Acta agriculturae Slovenica (3)
Acta biologica Slovenica (15)
Acta chimica slovenica (19)
Acta geographica Slovenica (3)
Acta Histriae (12)
Acta linguistica asiatica (4)
Acta medico-biotechnica (7)
Acta neophilologica (3)
Agricultura (Maribor) (14)
Akademija MM (1)
Aktualno! (1)
Almanah 1921 (1)
Almanah Osnovne šola Frana Albrehta Kamnik (6)
Alumni OMM (15)
Amfiteater (Ljubljana) (2)
Anali PAZU HD (1)
Analiza (Ljubljana) (3)
Angeljček (5477)
Annales kinesiologiae (Koper) (5)
Annales. Series historia et sociologia (69)
Annales. Series historia naturalis (3)
Anthropological notebooks (7)
Anthropos (Ljubljana) (62)
AR. Arhitektura, raziskave (19)
Arheo (3)
Arhivi (71)
Ars et humanitas (4)
AS. Andragoška spoznanja (974)
Asian studies (8)
Atlanti (61)
Azijske in afriške študije (1)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (2)
Blejske delavnice iz fizike (1)
Blisk (2)
Bogoslovni vestnik (49)
Brstje (2)
Caesareo-gimnasium academicum Clagenfurtensis (2)
Central European Public Administration Review (1)
CEPS journal (347)
Civica scuola reale superiore (Trieste) (2)
Civica scuola reale superiore all'acquedotto (Trieste) (1)
Communio (Ljubljana) (4)
Časopis za kritiko znanosti (67)
Časopis za zgodovino in narodopisje (10)
De musica disserenda (4)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (41)
Delavci in delodajalci (1)
Delo in varnost (14)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (5)
Deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola (Grm pri Novem mestu) (5)
Dialogi (13)
Didakta (525)
Dijaški almanah (4)
Dileme (2)
Doctoral degree programmes at the University of Ljubljana (1)
Dogovori (14)
Doktorski študijski programi na Univerzi v Ljubljani (1)
Druga mestna petrazredna ljudska šola (Ljubljana) (20)
Druga realna gimnazija (Ljubljana) (36)
Družboslovne razprave (18)
Državna klasična gimnazija (Celje) (2)
Državna ljudska in meščanska deška šola v Trstu (1)
Državna mešana meščanska šola (Pri sv. Lenartu v Slov. Goricah) (1)
Državna meščanska šola v Brežicah (6)
Državna realna gimnazija (Maribor) (25)
Dve domovini (27)
Dvorazredna dekliška ljudska šola (Kamnik) (3)
Dynamic relationships management journal (2)
E-bilten Parade učenja (5)
Economic and business review (10)
Edinost in dialog (7)
Education system in the Republic of Slovenia (English online ed.) (2)
Ekonomska srednja šola (Murska Sobota) (1)
Elektrotehniški vestnik (6)
ELOPE (Ljubljana) (28)
Endoskopska revija (1)
E-novičke (Engl. ed.) (12)
E-novičke (Slov. izd.) (86)
E-prijatelj (83)
Erjavecia (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Farmacevtski vestnik (5)
Filozofski vestnik (1)
Finača (4)
Fizika v šoli (34)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Flores (11)
Gea (Ljubljana) (2)
Geodetski vestnik (12)
Geografija v šoli (94)
Geografski obzornik (221)
Geografski vestnik (22)
Geographica Slovenica (1)
Geologija (6)
Glasba v šoli in vrtcu (62)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (13)
Gozdarski vestnik (14)
Gradbeni vestnik (13)
Gymnasio (Rudolphswertensi) (1)
Gymnasium (Rudolfswert) (2)
Hermes (2)
Hmeljar (Žalec) (2)
Hmeljarski bilten (1)
Humanist (5)
IB revija (Ljubljana) (22)
Igra ustvarjalnosti (8)
Ilirija (2)
Informacije MIDEM (3)
Informatica (Ljubljana) (9)
Informatica Medica Slovenica (6)
Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih (Spletna izd.) (4)
Inovacijski projekti (1)
Inter Alia (Ljubljana) (8)
Intermezzo (Glasbena šola Rakovnik) (7)
International journal of Euro-Mediterranean studies (9)
International journal of management, knowledge and learning (18)
Iskra (26)
Iz naše doline (7)
Izobraževanje odraslih v Sloveniji. Izvajalci in programi (7)
Izpod Gorjancev (1)
Izvestja Državne učiteljske šole v Mariboru (3)
Izvestja mariborske klasične gimnazije (36)
Izvestje državne meščanske šole v Krškem (1)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (2)
Izzivi prihodnosti (4)
Javna tribuna - Delegatska priloga (3)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (11)
Javnost (Ljubljana) (5)
Jezik in slovstvo (196)
Jezikoslovni zapiski (4)
Journal of energy technology (1)
Jugoslovanski učiteljiščnik (6)
Jurij baron Vega in njegov čas (1)
Kaiserlich königliche Lehrerbildungs-Anstalt (Marburg) (3)
Kaiserlich königliche Ober-Realschule (Laibach) (6)
Kaiserlich königliche selbstständige Unterrealschule (Ljubljana) (3)
Kaiserlich königliche Staats-Oberrealschule in Laibach (27)
Kaiserlich königliche Unter-Realschule (Laibach) (1)
Kaiserlich königliche vollständige Unterrealschule (Laibach) (2)
Kakovostna starost (15)
Katalog ponudbe vseživljenjskega učenja na Univerzi na Primorskem (2)
Kemija v šoli in družbi (19)
Keria (Ljubljana) (7)
Kinesiologia Slovenica (17)
Klasična gimnazija - Ljubljana (2)
Klasična gimnazija (Ljubljana) (8)
Klin (Ljubljana) (12)
Knjižnica (90)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (3)
Kranjska deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu (Novo mesto) (2)
Kres: prve vaje iz dijaških let (5)
Krka (2)
Kronika (Ljubljana) (104)
Kronika literarnega krožka PDRK v Novem mestu (1)
Kurir: glasilo Dolenjskega odreda (3)
Landes- Wein-, Obst- und Ackerbauschule zu Stauden (Rudolfswert) (2)
Lanski sneg (7)
Learning parade e-bulletin (5)
Lepa Vida (1)
Les (Ljubljana) (9)
Letno poročilo slovenskih ljudskih šol (Trst) (5)
Lexonomica (3)
Linguistica (Ljubljana) (5)
Livarski vestnik (1)
Loški razgledi (18)
Luč (Novo mesto) (6)
Mädchenlyzeum der armen Schulschwestern de Notre Dame in Görz (Gorica) (1)
Management (16)
Management (Spletna izd.) (10)
Managing global transitions (24)
Matematika v šoli (103)
Materiali in tehnologije (1)
Medicinski razgledi (1)
Medijska vzgoja in produkcija (1)
Mednarodna revija za javno upravo (4)
Mednarodno inovativno poslovanje (52)
Mestna poglavitna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (6)
Metodološki zvezki (2)
Misijonski zvonček (7)
Mlada misel (1)
Monitor ISH (4)
Muzikološki zbornik (10)
Na svoji zemlji (9)
Namig (4)
Napredna misel (10)
Narodna sloga (1)
Naša komuna - delegatska priloga (4)
Naša komuna (Ljubljana) (4)
Naša misel (Zavod za slepo in slabovidno mladino) (12)
Naša skupnost (Grosuplje) (6)
Naša skupnost (Jugoslavija) (5)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (3)
Naša skupnost (Ljubljana) (17)
Naše gospodarstvo (17)
Natura Sloveniae (1)
Novi PeFeron (5)
Novi rod (66)
Novičke (English print ed.) (18)
Novičke (Slovenska tiskana izd.) (68)
Novičnik CMEPIUS (1)
Obad (1)
Obzornik za matematiko in fiziko (8)
Obzornik zdravstvene nege (84)
Oddih (5)
Ogenj (1)
Omladina (1904) (89)
Onkologija (Ljubljana) (4)
Onkološka zdravstvena nega včeraj, danes, jutri (1)
Onkološki vikend (2)
Organizacija (Kranj) (116)
Organizacija znanja (24)
Ormožanček (6)
Otovec - Bubnjarci (5)
Otrok in knjiga (46)
Pedagoška obzorja (234)
Pedagoški letnik (7)
Pedagoški letopis (18)
Pedagoški zbornik (4)
Pedagoški zbornik Slovenske šolske Matice (14)
Perfectus PRO (9)
Petelinček (1)
Petrazredna dekliška šola (Kranj) (10)
Phainomena (Ljubljana) (26)
Pikapolonica (Osnovna šola Minke Namestnik - Sonje) (3)
Pionirski glas (1)
Planinski vestnik (7)
Podjetje in delo (2)
Poligrafi (1)
Polžek (7)
Popotnik (1880-1941) (859)
Pravni letopis (8)
Pravnik (1)
Presek (14)
Primerjalna književnost (11)
Prispevki za novejšo zgodovino (6)
Program šola za ravnatelje in ravnateljski izpit (1)
Projektna mreža Slovenije (3)
Prosveta (Ljubljana, 1924) (2)
Proteus (13)
Prva šola pljučnega raka (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (97)
Publikacija (Osnovna šola Dragomelj) (2)
Publikacija (Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci, enota Vrtec) (3)
Publikacija (Osnovna šola Škofja Loka - Mesto) (4)
Publikacija (Osnovna šola Šmarje pri Jelšah s podružnicami) (1)
Publikacija (OŠ Dobova) (1)
Publikacija (OŠ Dušana Flisa Hoče) (3)
Publikacija (OŠ Gornja Radgona) (1)
Publikacija (OŠ Lucija) (1)
Publikacija (Srednja medijska in grafična šola Ljubljana) (5)
Publikacija (Vrtec Gumbek v OŠ Dolenjske Toplice) (10)
Publikacija za udeležence izobraževanja odraslih (4)
Rak jajčnikov (1)
Raziskave in razprave (10)
Razpotja (14)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (18)
Rehabilitacija (Ljubljana) (12)
Research annual report (University of Ljubljana, Faculty of Economics) (3)
Research in social change (3)
Retrospektive (2)
Revija za ekonomske in poslovne vede (16)
Revija za elementarno izobraževanje (403)
Revija za geografijo (17)
Revija za javna naročila in javne finance (1)
Revija za univerzalno odličnost (19)
Revija za zdravstvene vede (17)
Revus (Ljubljana) (2)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (36)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Sanitarno inženirstvo (2)
Savinja (4)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (4)
Sedmo čudo (16)
Septima (1)
Serafinski vestnik (1)
Slavia Centralis (10)
Slavistična revija (5)
Slovenian veterinary research (1)
Slovenika (6)
Slovenski čebelar (10)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski študent (1937) (2)
Slovenski učitelj (Maribor) (119)
Slovenščina 2.0 (7)
Slovenščina v šoli (147)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (305)
Socialno delo (76)
Sodobna pedagogika (546)
Sodobni trendi v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (1)
Sodobnost (1963) (16)
Staats-Oberrealschule (Klagenfurt) (4)
Staats-Ober-Realschule in Laibach (18)
Stati inu obstati (5)
Statistične informacije. 9. Izobraževanje (60)
Statistično gradivo SR Slovenije (3)
Steiermärkisch-landschaftliche Bürgerschule (Cilli) (1)
Stezice (Novo mesto) (142)
Stridon (1)
Strojniški vestnik (11)
Strokovna srečanja, posveti in tematske delavnice za ravnatelje (1)
Studia Historica Slovenica (6)
Studia universitatis hereditati (2)
Svet ptic (1)
Šola (15)
Šolska kronika (179)
Šolski rokovnik (1)
Šolsko polje (293)
Šolsko svetovalno delo (143)
Šport (Ljubljana) (15)
Štirirazredna dekliška ljudska šola (Kranj) (13)
Štirirazredna deška in trirazredna dekliška ljudska šola (Kranj) (1)
Študijski vodnik (2)
Študijski vodnik (Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije) (6)
Tednik (Ptuj) (5)
Tekstilec (3)
Teorija in praksa (66)
Tim (Ljubljana) (173)
Traditiones (Ljubljana) (9)
Trate (OŠ Cvetka Golarja) (1)
Trdinov skavt (6)
Tretja mestna petrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (8)
Tribuna (Ljubljana) (757)
Trobenta iz gimnazije (2)
TVU novičke (31)
Učiteljev glas (9)
Učiteljski list (107)
Učiteljski tovariš (33044)
Uporabna informatika (Ljubljana) (16)
Uprava (Ljubljana) (17)
Urbani izziv (15)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Uršulinske dekliške šole v Ljubljani (26)
V luči dostojanstva življenja : zbornik (2)
V poljani cvet (2)
Varaždinski učitelj (7)
Varnost bolnikov in osebja v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (1)
Varstvo narave (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (9)
Ventil (Ljubljana) (24)
Verba hispanica (1)
Vertec (1871) (9455)
Vesna (1892) (34)
Vesna (Novo mesto) (10)
Vestnik Slovenske krščansko-socijalne zveze (154)
Vestnik za tuje jezike (24)
Vigred (1896) (1)
Vinarska in sadjarska šola (Maribor) (2)
Vloga genetike pri nastanku, zdravljenju in preprečevanju raka (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (228)
Vojaškošolski zbornik (7)
Vzgoja (Ljubljana) (371)
Vzgoja in izobraževanje (505)
Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji (Slovenska spletna izd.) (3)
Z znanjem in izkušnjami do kakovostne paliativne oskrbe : zbornik (1)
Zarja (1923, Novo mesto) (2)
Zarja: glasilo društva Zarja (3)
Zbor občanov (11)
Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference (2)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (2)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1920) (20)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (2)
Zdravniški vestnik (25)
Zdravstveno varstvo (17)
Zgodovina v šoli (105)
Zgodovina za vse (5)
Zgodovinski časopis (57)
Zgodovinski zapisi (3)
Žar (39)
Žarki (2)
Železne niti (23)
Leto izida
1659 (1)
1735 (1)
1777 (3)
1778 (1)
1779 (3)
1780 (2)
1781-05 (1)
1781-09 (1)
1782-04 (1)
1785-04 (1)
1785-10 (1)
1786-08 (1)
1787-03 (1)
1787-07 (1)
1788-02 (1)
1789-02 (1)
1790-02 (1)
1790-07 (1)
1791-02 (1)
1791-07 (1)
1792-04 (1)
1792-09 (1)
1793-04 (1)
1793-09 (1)
1794-04 (1)
1794-09 (1)
1795-04 (1)
1796 (1)
1796-04 (1)
1796-09 (1)
1797 (1)
1797-09 (1)
1798-04 (1)
1801 (2)
1802 (2)
1803 (2)
1804 (2)
1805 (1)
1806 (1)
1807 (2)
1808 (1)
1812 (1)
1816 (1)
1823 (1)
1824 (1)
1829 (1)
1832 (1)
1833 (1)
1834 (2)
1836 (2)
1842 (2)
1843 (1)
1845 (1)
1846 (2)
1847 (1)
1848 (2)
1853 (1)
1853-1853 (1)
1854 (2)
1854-1856 (2)
1855 (2)
1856 (1)
1857 (4)
1858 (2)
1859 (2)
1860 (1)
1861 (146)
1862 (269)
1863 (245)
1864 (257)
1864-1864 (1)
1865 (236)
1866 (241)
1867 (225)
1868 (208)
1869 (235)
1870 (213)
1871 (338)
1872 (352)
1873 (418)
1873/1945 (1)
1874 (348)
1875 (381)
1876 (373)
1877 (361)
1878 (348)
1879 (312)
1880 (356)
1881 (393)
1881/1882 (1)
1882 (358)
1882/1883 (2)
1883 (311)
1883/1884 (3)
1884 (396)
1884/1885 (3)
1885 (362)
1885/1886 (1)
1886 (378)
1886/1887 (1)
1887 (453)
1887/1888 (2)
1888 (449)
1888/1889 (4)
1889 (387)
1889/1890 (3)
1890 (434)
1890/1891 (2)
1890/1892 (1)
1891 (443)
1891/1892 (5)
1892 (436)
1892/1893 (3)
1892/1993 (1)
1893 (453)
1893/1894 (3)
1894 (453)
1894/1895 (4)
1894/1896 (1)
1895 (546)
1895/1896 (2)
1895-1896 (2)
1896 (511)
1896/1897 (3)
1896-1897 (1)
1897 (465)
1897/1898 (4)
1898 (572)
1898/1899 (2)
1899 (498)
1899/1900 (11)
19?? (1)
1900 (510)
1900/1901 (3)
1901 (496)
1901/1902 (3)
1902 (526)
1902/1903 (3)
1903 (688)
1903/1904 (2)
1903-1905 (1)
1904 (664)
1904/1905 (2)
1904-1905 (1)
1905 (803)
1905/1906 (2)
1906 (865)
1906/1907 (3)
1907 (969)
1907/1908 (4)
1907-1908 (2)
1908 (1235)
1908/1909 (4)
1908-1909 (3)
1909 (1071)
1909/1910 (3)
1909-1910 (1)
1910 (1319)
1910/1911 (6)
1910-1911 (1)
1911 (930)
1911/1912 (3)
1911-1912 (1)
1912 (1016)
1912/1913 (3)
1913 (1170)
1913/1914 (3)
1913-1914 (1)
1914 (836)
1915 (586)
1915/1916 (2)
1916 (835)
1916/1918 (1)
1916-1917 (1)
1917 (785)
1918 (637)
1919 (831)
1920 (831)
1921 (745)
1922 (896)
1923 (987)
1923/1924 (11)
1924 (866)
1924/1925 (11)
1925 (795)
1925/1926 (183)
1926 (795)
1926/1927 (11)
1927 (803)
1927/1928 (128)
1928 (683)
1928/1929 (240)
1929 (547)
1929/1930 (153)
1929-1930 (1)
1930 (559)
1930/1931 (143)
1930-1931 (1)
1931 (578)
1931/1932 (158)
1931-1932 (1)
1932 (706)
1932/1933 (159)
1933 (697)
1933/1934 (135)
1934 (743)
1934/1935 (44)
1935 (853)
1935/1936 (127)
1936 (723)
1936/1937 (136)
1937 (700)
1937/1938 (135)
1938 (707)
1938/1939 (188)
1939 (867)
1939/1940 (1)
1939/1952 (1)
194? (1)
1940 (1009)
1941 (382)
1941/1942 (172)
1942 (12)
1942/1943 (127)
1943 (20)
1943/1944 (127)
1944 (10)
1944/1945 (26)
1945 (10)
1946 (7)
1948 (13)
1949 (1)
1951 (2)
1951/1952 (8)
1952 (4)
1952/1953 (3)
1953 (22)
1954 (33)
1955 (36)
1955/1956 (6)
1956 (34)
1957 (32)
1958 (24)
1959 (32)
1960 (30)
1961 (20)
1962 (41)
1963 (51)
1964 (55)
1965 (46)
1965/1966 (39)
1966 (21)
1966/1967 (31)
1967 (20)
1967/1968 (12)
1968 (18)
1968/1969 (8)
1969 (29)
1969/1970 (13)
1970 (14)
1970/1971 (20)
1971 (9)
1971/1972 (23)
1972 (14)
1972/1973 (16)
1973 (8)
1973/1974 (15)
1974 (9)
1974/1975 (7)
1975 (18)
1976 (23)
1977 (18)
1977/1978 (15)
1978 (21)
1978/1979 (14)
1979 (19)
1979/1980 (14)
1980 (19)
1980/1981 (15)
1981 (18)
1981/1982 (14)
1982 (18)
1982/1983 (13)
1983 (17)
1983/1984 (8)
1984 (14)
1984/1985 (14)
1985 (15)
1985/1986 (15)
1986 (12)
1986/1987 (14)
1987 (23)
1987/1988 (16)
1988 (18)
1988/1989 (23)
1989 (42)
1989/1990 (1)
1990 (60)
1991 (41)
1992 (42)
1993 (46)
1993/1994 (7)
1994 (51)
1994/1995 (7)
1995 (60)
1995/1996 (6)
1996 (103)
1997 (132)
1998 (105)
1999 (138)
2000 (140)
2001 (138)
2002 (91)
2003 (127)
2004 (144)
2005 (193)
2006 (317)
2007 (268)
2008 (362)
2009 (383)
2009/2010 (1)
2010 (365)
2011 (472)
2011-2012 (13)
2012 (642)
2012/2013 (1)
2012-2013 (18)
2013 (827)
2013/2014 (3)
2013-2014 (2)
2014 (806)
2015 (783)
2016 (773)
2017 (854)
2018 (807)
2018/2019 (4)
2019 (765)
2019/2020 (2)
2020 (531)
2020/2021 (4)
2021 (306)
2022 (7)
Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (246)
Andragoški center Slovenije (6)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (71)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (25)
Biteks d.o.o. (9)
Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (1)
Čebelarska zveza Slovenije (10)
Didakta (525)
Dijaški dom Ivana Cankarja (7)
Dnevnik (5)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (52)
Društvo Alumni Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (16)
Društvo antropologov Slovenije (7)
Društvo arhitektov Ljubljana (4)
Društvo biologov Slovenije (15)
Društvo humanistov Goriške (14)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (332)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (24)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (97)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (2)
Društvo Slovenska akademija za management (2)
Društvo študentov novinarstva FEJS Slovenija (12)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (3)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Družina d.o.o. (4)
Elektrotehniška zveza Slovenije (6)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (5)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (23)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (13)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (14)
Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani (1)
Geološki zavod Slovenije (6)
Gimnazija Novo mesto (2)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (124)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (4)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (15)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (26)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (4)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za kriminologijo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (18)
Inštitut za novejšo zgodovino (6)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (8)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (11)
IUS SOFTWARE d.o.o. (3)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (24)
Knjižnica Ivana Potrča (16)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Litija (1)
Knjižnica Logatec (2)
Knjižnica Medvode (3)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (262)
Knjižnica Šentjur (1)
Knjižnica Velenje (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (46)
Kosovelova knjižnica Sežana (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (16)
Lexpera d. o. o. (1)
Mariborska knjižnica (46)
MCDD Slovenske Konjice so.p. (4)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (24)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (61)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (15032)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (6)
Mladinska knjiga (2)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (7)
Muzejsko društvo Škofja Loka (18)
Muzejsko društvo Železniki (23)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (6)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (6)
Narodna in študijska knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (37987)
Onkološki inštitut Ljubljana (21)
Osnovna šola Dolenjske Toplice (10)
Osnovna šola Dobova (1)
Osnovna šola dr. Franja Žgeča (1)
Osnovna šola Draga Kobala (1)
Osnovna šola Dragomelj (2)
Osnovna šola Dušana Flisa Hoče (19)
Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik (6)
Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci (3)
Osnovna šola Gornja Radgona (1)
Osnovna šola Lucija (1)
Osnovna šola Minke Namestnik - Sonje Slovenska Bistrica (3)
Osnovna šola Ormož (6)
Osnovna šola Polzela (1)
Osnovna šola Škofja Loka - Mesto (4)
Osnovna šola Šmarje pri Jelšah (1)
Osrednja knjižnica Celje (5)
Osrednja knjižnica Mozirje (2)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (7)
OŠ Cvetka Golarja, Škofja Loka (1)
Pedagoška obzorja (234)
Perfectus, svetovanje in izobraževanje (9)
Planinska zveza Slovenije (7)
Prirodoslovno društvo Slovenije (13)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (2)
SIB d.o.o. (1)
Slavistično društvo Slovenije (89)
Slovenska sekcija IEEE (2)
Slovenska študijska knjižnica Celovec (1)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (2)
Slovenski šolski muzej (179)
Slovensko arheološko društvo (3)
Slovensko društvo Informatika (25)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (293)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (6)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (11)
Slovensko etnološko društvo (13)
Slovensko farmacevtsko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (21)
Slovensko kemijsko društvo (19)
Slovensko odonatološko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (5)
Slovensko sociološko društvo (18)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (25)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (1)
Slovensko združenje za projektni management (3)
Srednja medijska in grafična šola Ljubljana (9)
Srednja zdravstvena šola Ljubljana (1)
Statistični urad Republike Slovenije (99)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (3)
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (1)
Šola za ravnatelje (231)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (34)
Študentska založba (65)
Študentski svet stanovalcev zavoda Študentski dom Ljubljana (9)
Študijski center za narodno spravo (2)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (7)
University of Primorska Press (4)
Univerza na Primorskem (4)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (52)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (7)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (18)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (27)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (31)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (69)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (35)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (36)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (22)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (74)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1002)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (330)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (56)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (17)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (14)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (116)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (9)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (27)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (456)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (3)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko (2)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (17)
Univerzitetna knjižnica Maribor (66)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (9)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (12)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (27)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (15)
Večer (4)
Založba Univerze v Ljubljani (1)
Zavod RS za šolstvo (1208)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod Salesianum, OE Glasbena šola Rakovnik (7)
Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana (12)
Zavod za usposabljanje Janeza Levca, Oddelki vzgoje in izobraževanja Jarše (7)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (14)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (84)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (2)
Združenje za socialno pedagogiko (165)
Zgodovinsko društvo Celje (5)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (6)
Zgodovinsko društvo Ormož (3)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (10)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (72)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (49)
ZRC SAZU (38)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (40)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (13)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (546)
Zveza geodetov Slovenije (12)
Zveza geografov Slovenije (243)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (14)
Zveza lesarjev Slovenije (9)
Zveza prijateljev mladine Maribor (83)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (108)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (92)
Vsebina
Založnik
(8)
[s. n.] (2)
= Centre for School and Outdoor Education (1)
= Institute for Ethnic Studies (1)
= International School for Social and Business Studies (1)
= Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
=The Association of Slovenian Catholic Teachers (1)
A. B. Starman (1)
A. Beer (1)
A. Grčar (1)
A. Kosi (1)
A. Sajovic (1)
A. Slatnar (1)
A. Šorgo (2)
A. Zorman (1)
A. Žerovnik (1)
Akad. društvo 'Slovenija' (1)
Akademija Arhimed (1)
Akademija za glasbo (2)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (2)
Alma Mater Europaea - ECM (1)
Alma Mater Europaea, ECM, Alma Mater Press (1)
Alma Mater Press (1)
AMEU - ECM, Alma Mater Press (1)
Andragoški center Republike Slovenije (26)
Andragoški center Slovenije (310)
Andragoško društvo Slovenije (2)
Andrej Komel (1)
Annales University Press (1)
Annales ZRS (1)
Arhiv Republike Slovenije (2)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (32)
Arhivsko društvo Slovenije (71)
Art Party, Zasebni zavod za film, umetnost, kulturo in izobraževanje (1)
Association for Sustainable Development Slomo (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (11)
Audibook (2)
B. Ekselenski, samozal. (1)
B. Jordan Fleten (1)
B2 izobraževanje in informacijske storitve, d.o.o. (1)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (2)
Beekeepers' Association of Slovenia, Public Advisory Service in Beekeeping (1)
bey Johann Wilhelm Schell (1)
bey Joseph Edlen von Kurzböck ... (1)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (1)
Bicero (1)
Biotehniška fakulteta (6)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (8)
Biotehniški center Naklo, Srednja šola (1)
Biteks (18)
Biteks d.o.o. (3)
Bolnišnični šolski oddelki OŠ Ledina (1)
BoMa (4)
Buča (1)
C. kr. državna nižja gimnazija (7)
C. kr. okr. šolski svet (1)
C. Razdevšek-Pučko (1)
Caesareo regii gymnasium academicum (1)
Caesareo regii lyceo Labacensi (8)
Cankarjev dom (1)
CEDRA, Center za družbeno raziskovanje (1)
Ceeman (3)
CEEMAN (9)
Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport (4)
Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport (5)
Cent´r za obučenie i razvitie (1)
Centar za razvoj i obrazovanje (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (9)
Center IRIS (1)
Center IRIS - Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne (1)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (9)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (7)
Center RS za poklicno izobraževanje (55)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (5)
Center vojaških šol (2)
Center za idrijsko dediščino (1)
Center za komunikacijo, sluh in govor (1)
Center za korekcijo sluha in govora (1)
Center za študij edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta (1)
Center za uporabno epistemologijo, Pedagoški inštitut (1)
Center za upravljanje z dediščino živega srebra (1)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (1)
Centre biotechnique de Naklo (1)
Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (72)
Centro di sviluppo e formazione (1)
CEPS - Centre for Education Policy Studies, Faculty of Education (1)
Ces. kralj. založba šolskih bukev (2)
Cesarska kraljeva zaloga školskih knjig (1)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (1)
Civica scuola reale superiore (2)
Civica scuola reale superiore all'acquedotto (1)
CMEPIUS (5)
CMEPIUS, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (1)
CODEC (1)
College of Nursing (1)
COMP@S, Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor (1)
Čebelarska zveza Slovenije (3)
D. Čatorič (1)
D. Kogovšek (1)
D. Laketić (1)
D. Popenko (1)
D. Šubic (1)
Delavska univerza 'Boris Kidrič', Sektor za strokovno izobraževanje (1)
Dept. of Geofraphy (1)
Development and Education Centre (2)
Deželni odbor kranjski (8)
Didakta (530)
Didakta d. o. o. (1)
Dijaška kongregacija pri oo. jezuitih (1)
Dijaški dom Ivana Cankarja (7)
Dijaški krožek Kres (5)
dLib distributer (3)
DMFA - založništvo (1)
DMFA, založništvo (1)
Doba Epis (52)
Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije (1)
Dopisna delavska univerza Univerzum (1)
DOVES, program Ekošola kot način življenja (2)
Društvo Alumni OMM Naravoslovnotehniške fakultete (16)
Društvo Amnesty International Slovenije (1)
Društvo antropologov Slovenije (7)
Društvo arhitektov (4)
Društvo biologov Slovenije (15)
Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS (1)
Društvo Dobrodelnost (1)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (2)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (10)
Društvo DOVES - FEE Slovenia, program Ekošola (1)
Društvo DOVES FEE Slovenia (6)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (6)
Društvo DOVES-FEE Slovenija (1)
Društvo ekonomistov Maribor (17)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo Gibanje za dostojno delo in socialno družbo (2)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (14)
Društvo Humanitas (1)
Društvo Humanitas - center za globalno učenje in sodelovanje (7)
Društvo Ilirija (2)
Društvo inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (374)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (22)
Društvo Organizacija za participatorno družbo (2)
Društvo Pekinpah (1)
Društvo Pripravniški dom (412)
Društvo psihologov Slovenije (159)
Društvo Salezijanski mladinski center (1)
Društvo Slovenska sekcija IEEE (2)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (5)
Društvo SPIP (1)
Društvo študentov biologije (28)
Društvo študentov naravoslovja (2)
Društvo študentov novinarstva FEJS Slovenija (12)
Društvo učiteljev geografije Slovenije (3)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (2)
Društvo ustvarjalnih Cita (2)
Društvo Vodna agencija (1)
Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije (2)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (3)
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini (5)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za oskrbo ran Slovenije - DORS (1)
Društvo za permakulturo Slovenije (1)
Društvo za tretje življenjsko obdobje (1)
Društvo za Združene narode za Slovenijo (1)
Društvo za zgradbo učiteljskega konvikta (1)
Družba Jezusova (371)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družba sv. Mohorja (1)
Družina (36)
Državna meščanska šola (1)
Državna realka (2)
Državna založba Slovenije (24)
Državni izpitni center (30)
Državni svet Republike Slovenije (1)
Državno moško učiteljišče (3)
DZS (8)
E. Dornik (2)
E. Jamnik (1)
Eduvision (10)
EDUvision (15)
Ekološko-kulturno društvo Za boljši svet (1)
Ekonomska fakulteta (13)
Ekonomska šola, Višja strokovna šola (1)
Ekonomski center Maribor (17)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (17)
Eksekutiva slov. narodno-radikalnega dijaštva (4)
Elektrotehniška prosveta Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (5)
Elektrotehniško društvo (1)
Employment Service of Slovenia (1)
EMUNI University (1)
Eno (1)
Equipa ESTEAM (1)
ESTEAM partnerska skupina (1)
ESTEAM team (1)
ESTEAM-teamet (1)
Etnografski muzej (1)
Evropska svetovalnica (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (5)
F. Humski (1)
F. Ocepek (1)
F. Pediček (1)
F. Praprotnik (1)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (1)
Faculty of Economics and Business (1)
Faculty of Education (5)
Faculty of Health Science (1)
Faculty of Health Sciences (1)
Faculty of management (24)
Faculty of Management (1)
Faculty of Organization Studies (1)
Faculty of Social Science (1)
Faculty of Teacher Education (1)
Fakulteta za arhitekturo (27)
Fakulteta za družbene vede (25)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (7)
Fakulteta za elektrtehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (10)
Fakulteta za industrijski inženiring (1)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Fakulteta za management (35)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko (2)
Fakulteta za organizacijske študije (23)
Fakulteta za organizacijske vede (2)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (3)
Fakulteta za socialno delo (76)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (55)
Fakulteta za šport (11)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (17)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (4)
Fakulteta za telesno kulturo (4)
Fakulteta za uporabne družbene študije (10)
Fakulteta za upravo (22)
Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Fakulteto za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Festival (1)
Filozofska fakulteta (18)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (3)
Filozofska fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (10)
Filozofska fakulteta, PZE za pedagogiko (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (1)
Franc Gnjezda (39)
gedruckt bei Ignaz Aloys Edlen v. Kleinmayr (1)
gedruckt bei Konstantin Tandler (2)
gedruckt bey Leopold Eger .. (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center vojaških šol (7)
Genija (1)
Geološki zavod Slovenije (6)
gimnazija (1)
Gimnazija (5)
Gimnazija Novo Mesto (142)
Gimnazija Vič (1)
Glasbena matica (1)
Glasbena šola (1)
GO Mice (5)
Goodyear Dunlop Sava Tires (1)
Goriška matica (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (4)
Gradbeni inštitut ZRMK (1)
GV Izobraževanje (1)
GV Revije (2)
GV Založba (6)
Gymnasio Marburgensi (36)
GZS CPU (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (1)
H. Ničman (1)
Hennicke (1)
Herpetološko društvo - Societas Herpetologica Slovenica (1)
Historical Association of Slovenia (1)
Hrv. pedagogijski-književni zbor (1)
I. Brenčič (1)
I. Dornik (1)
I. Lesar (1)
I. Lorger (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (3)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
i2 (1)
IBS, Mednarodna poslovna šola (4)
ICOM (2)
ICOM - Slovenia (1)
Idrija Heritage Centre (3)
Idrija Tourism Board (2)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
II. državna gimnazija (17)
II. mestna petrazredna deška ljudska šola (20)
II. OŠ (1)
III. mestna petrazredna ljudska šola (8)
Im Selbstverlage der Anstalt (2)
Initut, institut informacijskih tehnologij (1)
INITUT, Institut informacijskih tehnologij (1)
INITUT, Institute of Information Technology (1)
Institut Jožef Stefan (3)
Institut 'Jožef Stefan' (5)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Forest Pedagogics (2)
Institute for Local Self-Government (1)
Institute for Slovene Emigration Research (20)
Institute for Sustainable Development (1)
Institute Vezal (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (4)
Inštitut Antona Trstenjaka (15)
Inštitut Lila (1)
Inštitut Logik (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (2)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (7)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za gozdno pedagogiko (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. (2)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. . (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (19)
Inštitut za novejšo zgodovino (6)
INŠTITUT ZA NUTRICIONISTIKO, zavod za izobraževanje, svetovanje in razvoj s področja nutricionistike in prehrane, Ljubljana (1)
Inštitut za primerjalno pravo (3)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (4)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (27)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (17)
Interesansa-zavod (1)
International Institute for Archival Science (29)
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Iskra (1)
Istituto della RS per la scuola (1)
Istituto dell'educazione della Repubblica di Slovenia (6)
Istituto dell'Educazione della Repubblica di Slovenia (1)
Istituto dell'educazione della RS (12)
Istituto dell'Educazone della Repubblica di Slovenia (1)
Istituto sloveno di ricerche (SLORI) (1)
Istituto sloveno di ricerche SLORI (1)
Izobraževalna skupnost Slovenije (1)
Izobraževalni center Geoss (1)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca (3)
Izobraževalni center PIKA, Center Janeza Levca (3)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca Ljubljana (1)
IZUM (2)
J. Fridl (1)
J. Grah (1)
J. Kokole (1)
J. Kruh (1)
J. Lapuh Bele (1)
J. Papš (1)
J. R. Milic (1)
J. Sagadin (1)
J. U. U. - sekcija za dravsko banovino (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (33041)
J.U.U.-Sekcija za dravsko banovino (2)
Javni zavod Cene Štupar - center za izobraževanje (1)
Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje (1)
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (1)
Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (1)
Josephi de Bacho (2)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Jugoslovansko učiteljsko druženje (859)
Jugoslovansko učiteljsko udruženje (1)
Jugoslovenski sokolski savez (1)
K. k. academischen Gymnasium zu Laibach (1)
K. k. Staats-Oberrealschule (27)
K. k. Staats-Untergymnasiums (1)
K. Šikonja (1)
K. Šumej (1)
K.k. Lehrerbildungsanstalt (3)
K.k. Oberrealschule (4)
Kais. kön. Ober-Realschule (6)
Kais. kön. selbstständigen Unterrealschule (3)
Kais. kön. Unter-Realschule (1)
Kais. kön. vollständigen Unterrealschule (2)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (2)
Karantanija (1)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (11)
Kéntro anáptyxes kai ekpaídeyses (1)
Kleinmayr & B. (1)
Klub radioamaterjev (1)
Klub Revus (1)
Kmetijska zbornica Dravske banovine (1)
Komisija za vzgojo in varnost v cestnem prometu SR Slovenije (1)
Komisija za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS (1)
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (1)
Konsorcij (89)
Konzorcij (1)
Konzorcij šolskih centrov (4)
Kopija-nova (1)
Kopo (1)
Krajni šolski svet (23)
Kraljevska banska uprava dravske banovine (1)
KS Laze-Jakovica (1)
Kulturni center (2)
Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
Kulturno-prosvetno društvo (1)
L. Rakovec (1)
L. Trevisini (1)
La editoriale libraria (1)
La Editoriale Libraria (1)
Laibach (1)
Leila (4)
Lexpera (1)
Leykam (1)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (1)
Lista demokratičnega študentstva (1)
Literarni krožek 'Lepa Vida' (1)
Literarnica, zavod za izobraževanje, kulturo in založništvo (5)
Ljubljana : DZS (2)
Ljubljana School of Business (2)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (3)
Ljubljana: Andragoški center Slovenije (9)
Ljubljana: Ministry of Education, Science, Culture and Sport (1)
Ljubljana: Miška (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (4)
Ljubljana: Pedagoški inštitut (2)
Ljudska šola (1)
Ljudska univerza (11)
Llooyd (1)
M. Blažić (1)
M. Božič (1)
M. Čebulc (1)
M. Gerbec (1)
M. Juriševič (1)
M. Jurkovič (1)
M. Kolenc (1)
M. Kos (1)
M. Kralj (1)
M. Langus (1)
M. Ovsenik (1)
M. Pikl (1)
M. Pogačnik (1)
M. Prezelj (1)
M. Šalamon (1)
Mädchen-Industrial-Hauptschule (21)
Mädchen-Schule (2)
Mädchen-Volksschule (2)
Malinc (1)
Maribor : Pedagoška fakulteta (1)
Mariborska knjižnica (46)
Marketing magazin (1)
Matica Slovenska (1)
Matica srpska (1)
Medicinska fakulteta (7)
Medicinska fakulteta, Katedra za anesteziologijo in reanimatologijo (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino (2)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (20)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (5)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (4)
Mestna glavna šola (1)
Mestna knjižnica (2)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (6)
Mihajlo Rostohar (10)
Milič (1)
Minisrtsvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministero della Repubblica di Slovenia per l'educazione e lo sport (2)
Ministero della RS per l'istruzione e lo sport (1)
Ministero dell'Istruzione, delle Scienze e dello Sport (2)
Ministero dell'Istruzionee lo e dello Sport della Repubblica di Slovenia (1)
Ministero per l'istruzione e lo sport (11)
Ministero per l'istruzione e lo sport della RS (3)
Ministero per l'istruzione, la scienza e lo sport della Repubblica di Slovenia (1)
Ministrstvo Republike Slovenije za izobraževanje, znanost in šport (3)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (4)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (2)
Ministrstvo RS za šolstvo in šport (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (86)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih (3)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (80)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (9)
Ministrstvo za šolstvo in šport (67)
Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (3)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (1)
Ministry of Education, Science and Sport (1)
Ministry of Education, Sicience and Sport (3)
Misijonski krožek (6)
Misjonski krožek (1)
Miška (4)
Mladinska knjiga (3)
Mladinski center Dravinjske doline (4)
Mladinski dom Jarše (1)
Moderna organizacija (116)
Modrijan (3)
Modrijan izobraževanje (2)
Movit (3)
MOVIT (1)
Movit NA Mladina (1)
Mozirje (1)
Murska Sobota : Ekonomska šola, Višja strokovna šola (1)
Musée régional (1)
Muzejsko društvo (18)
Muzejsko društvo Železniki (23)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (4)
N. Bogataj (1)
N. Durjava (1)
na prodaj per Joshefu Gajgeru (1)
na prodaj v' nemşhkih şholah (1)
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (3)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (23)
Nacionalni odbor Evropa v šoli (1)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (6)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2)
Naš tisk (1)
Naši zapiski (1)
National Education Institute Slovenia (2)
National Educational Institute Slovenia (1)
National Institute for Vocational Education and Training (1)
National Institute of Public Health (1)
National School for Leadership in Education (1)
Natisnila In Založila Ig. Pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (2)
Natisnila učiteljska Tiskarna (1)
natisnjena ino se najde per Alóisiju Tushu, bukvárju (1)
NEC - Notranjski ekološki center (1)
Nova revija (25)
NUK (1)
Občina (1)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Obzorja (13)
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (41)
OK SZDL Bežigrad (11)
OK SZDL Ljubljana Center (14)
Onkološki inštitut (6)
Onkološki inštitut Ljubljana (6)
Onkološki inštitut, Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe (1)
Ooščinski mladežki cent'r za kultura, obrazovanie, informacija i sport (1)
Organizacija Ljubljanskega učiteljišča (6)
Osnovna šola (8)
Osnovna šola dr. Vita Kraigherja (1)
Osnovna šola Draga Kobala (1)
Osnovna šola Dragomelj (2)
Osnovna šola Dušana Flisa (7)
Osnovna šola Dušana Flisa Hoče (12)
Osnovna šola Frana Albrehta (6)
Osnovna šola Franceta Prešerna, Enota vrtec (3)
Osnovna šola Janka Glazerja (1)
Osnovna šola Jela Janežiča (1)
Osnovna šola Jurija Vege (1)
Osnovna šola Lucija (1)
Osnovna šola Marije Vere (1)
Osnovna šola Minka Namestnik Sonja (1)
Osnovna šola Minke Namestnik - Sonje (2)
Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica (1)
Osnovna šola Ormož (5)
Osnovna šola Slave Klavore (1)
Osnovna šola Škofja Loka - Mesto (4)
Osnovna šola Šmarje pri Jelšah s podružnicami (1)
Osnovna šola Tabor (1)
Osnovna šola Toma Brejca (1)
Osnovna šola Toma Brejca etc. (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
OŠ (1)
OŠ 8 talcev Logatec (1)
OŠ Borisa Ziherla (1)
OŠ Cvetka Golarja (1)
OŠ Dolenjske Toplice (10)
OŠ dr. Franja Žgeča (1)
OŠ Frana Albrehta (1)
OŠ Gustava Šiliha (2)
OŠ Janka Glazerja (2)
OŠ Preska (1)
OVI Jarše (7)
P. Erjavec (1)
P. Jančič (1)
P. Maček (1)
Partijski komite za Univerzo (2)
pečatano pismeni Kral. Peštansk. Univers. (1)
Pedagogiško društvo (1)
Pedagoška fakultet (1)
Pedagoška fakulteta (714)
Pedagoška fakulteta Univerze (5)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (171)
Pedagoška fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje (1)
Pedagoška fakulteta, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN) (1)
Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (147)
Pedagoška obzorja (234)
Pedagoški center - Svet za šolstvo LRS (1)
Pedagoški inštitut (186)
Pedagoški inštitut pri univerzi (1)
Pedagoški inštitut pri Univerzi Edvarda Kardelja (2)
Pedagoški inštitut, Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom (1)
Pedagoško društvo (7)
Perfectus, svetovanje in izobraževanje (4)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (38)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje, dr. Andrej Raspor s.p. (1)
Pia (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (4)
pisatelj (1)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (7)
Podmladek Rdečega križa Državne narodne šole (7)
Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje (1)
Pravna fakulteta (22)
Pravna praksa (2)
Prehransko izobraževanje (1)
Prehransko izobraževanje, Špela Vehar (3)
Prelomi - Inštitut za družinsko terapijo, svetovanje in izobraževanje (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (13)
PRK na drž. realni gimanziji v Novem mestu (1)
Prosvetna zveza (154)
Prva osnovna šola (1)
Publications Office of the European Union (1)
Radio- Tednik (5)
Rakmo, Zavod za razvoj kulture medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov, izobraževanje, svetovanje, raziskovanje in založništvo (1)
Ravnateljistvo (1)
ravnateljstvo (1)
Ravnateljstvo (11)
Ravnateljstvo Banovinske kmetijske šole na Grmu (1)
Ravnateljstvo Cesarja Franca Jožefa I. mestnega dekliškega liceja (1)
Ravnateljstvo Ekonomske srednje šole (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (2)
Razor (1)
Razvojno izobraževalni center (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (2)
Regional Museum (1)
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Republiški odbor Združenja vzgojiteljev za Slovenijo (1)
Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), Institute of Slovenian Ethnology, Institute of Ethnomusicology (1)
RIC (1)
RIS Dvorec (10)
Rokus Klett (39)
Rotary klub Maribor-Lent (1)
RSS (1)
Rudolf Milic (1)
Ruslica (1)
S. Brus (1)
s. n. (50)
S. Rajgl (1)
S. Š. M. (1)
S. Žunko-Vogrinc (1)
Salezijanski zavod (1)
samozal. (8)
samozal. A. Vesel (1)
samozal. F. Humski (8)
samozal. Z. Pelko (1)
samozaložba (3)
Samozaložba (1)
Sanje (1)
School Centre (1)
Schulbücherverschleiss-Administrazion bei St. Anna in der Johannesgasse (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (72)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Sekcija za Downov sindrom pri Društvu Sožitje (1)
Sekcija za primarno pediatrijo Združenja za pediatrijo Slovenskega zdravniškega društva (1)
Selbstverl. des Verfassers (1)
Selbstverlag des Jubiläums-Exekutivkomitees (1)
Seyring (1)
Sij (1)
SKUD Tine Rožanc (1)
Skupnost muzejev Slovenije (1)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (5)
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (7)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (20)
Slavistično društvo Slovenije (201)
SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč (1)
Slomškova založba (1)
SLORI - Istituto sloveno di ricerche (2)
SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut (8)
Slovene Anthropological Society (3)
Slovene Association of LSP Teachers (3)
Slovene Society Informatika (1)
Slovenian academy of management (2)
Slovenian Chamber of Commerce (1)
Slovenian Chemical Society (6)
Slovenian Institute for Adult Education (2)
Slovenian Institute for Adult Education (SIAE) (2)
Slovenian Instutute for Adult Education (1)
Slovenian National Commission for UNESCO (2)
Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education (2)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (1)
Slovenian School Museum (1)
Slovenian Third Age University, National Association for Education and Social Inclusion (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (12)
Slovenska kulturna akcija (1)
Slovenska nacionalna komisija za UNESCO (1)
Slovenska šolska matica (5)
Slovenska šolska Matica (37)
Slovenska Šolska Matica (1)
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (1)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski institut za kakovost in meroslovje (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) (1)
Slovenski raziskovalni inštitut SLORI (1)
Slovenski šolski muzej (180)
Slovensko društvo Informatika (24)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (293)
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia (2)
Slovensko društvo učiteljev tujega jezika stroke (2)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (9)
Slovensko društvo za angleške študije (23)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (6)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (11)
Slovensko etnološko društvo (13)
Slovensko farmacevtsko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (62)
Slovensko kemijsko društvo (19)
Slovensko muzejsko društvo (1)
Slovensko odonatološko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (5)
Slovensko sociološko društvo (18)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (27)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za radioterapijo in onkologijo (1)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (1)
Slovensko združenje paliativne medicine SZD (2)
Slovensko združenje za cirkuško pedagogiko - Cirkokrog (1)
Slovensko Združenje za projektni management (3)
SMAK printtisk (2)
SO (6)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (5)
Socialna akademija (1)
Societa storica del Litorale (4)
Societá storica del Litorale (72)
Sophia (1)
Splošna bolnišnica (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (3)
Sredješolski tečaj ravnatelja Marka Bajuka (1)
Srednja medijska in grafična šola Ljubljana (9)
Srednja šola tehniških strok Šiška (1)
Srednja upravno administrativna šola (5)
SŠTS Šiška (1)
Staats-Ober-Realschule (18)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (82)
Steiermärkisch-landschafliche Bürgerschule (1)
stisnen per slahtnimu gospudu Joshefu od Kurzboeka ... (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (2)
Strokovni center (1)
Strokovni center Zebra, Zavod za gluhe in naglušne (1)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (3)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (2)
Succeed Project Team (1)
sumtibus Michaelis & Joh. Friderici Endterorum (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (4)
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše (4)
SVIZ Slovenija (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (1)
SZK Oktatási és Sportminisztériuma (2)
SZK Oktatási Intézete (2)
Š. Sanabor (1)
Šaleški študentski klub (1)
ŠKIS - Zveza študentskih klubov Slovenije (1)
Škofijska gimnazija (2)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti (1)
Šola za ravnatelje (308)
Šolski center (13)
Šolski center Celje, Medpodjetniški izobraževalni center (1)
Šolski center Ptuj (2)
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče (1)
Študentska organizacija Univerze (756)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (16)
Študentska založba (53)
Študentski svet stanovalcev (9)
Študijski center za narodno spravo (2)
T. Jug (1)
T. Lavrinc (1)
T. Lekan Kraševec (1)
T. Lukman (1)
T. Mohar (1)
T. Podjavoršek (2)
T. Pristovnik (1)
T. Slovenija (1)
Tehniška založba Slovenije (103)
Tehniški šolski center (1)
Teološka fakulteta (20)
The National Education Institute Slovenia (3)
The National School of Leadership in Education (1)
Tiskovna zadruga (1)
ToKnowPress (1)
Trnovo Kindergarten (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (7)
Turistica (4)
typis Academicis, per Leopoldum Berger (1)
typis Henrici Tandler typographi Circuli (1)
U. Podobnik (1)
Učiteljska tiskarna (3)
Učiteljski dom (1)
Učiteljsko društvo za brežiški in sevniški okraj (1)
Učiteljsko društvo za slovenski Štajer (119)
Udruženje jugoslovanskega učiteljstva (33)
Udruženje jugoslovenskega učiteljstva, Poverjeništvo Ljubljana (1)
UL MF (1)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova (1)
Universita del Litorale (1)
Universita del litorale, Facolta di studi educativi (1)
Universita del Litorale, Facolta di studi umanistici (1)
University of Ljubljana (1)
University of Ljubljana Press (1)
University of Ljubljana, Faculty of Education (1)
University of Maribor Press (10)
University of Maribor, University Press (1)
University of Press (1)
University of Primorska (1)
University of Primorska Press (10)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (1)
University Press (1)
University Press, Faculty of Arts (5)
Univerza (9)
Univerza na Primorskem (12)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (43)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (4)
Univerza v Ljubljani (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (24)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru (8)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (14)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (5)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (17)
Univerzitetna založba (2)
Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetna založba Univerze (73)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča (11)
Univerzum (1)
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (1)
Upraviteljstvo Državne meščanske šole (6)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (6)
Urad RS za mladino, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (16)
Uredništvo 'Učit. Tovariša' (1)
Ursulinnen-Mädchen-Schulen (1)
Ustanova Ekošola kot način življenja (1)
v c. k. založbi šolskih bukev (1)
v cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
V cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
v' salogi zes. kralj. bukvarnize sa sholske bukve (1)
V. Brumen (1)
V. Cernic (15)
V. Štemberger (1)
V. Vodopivec (1)
Večer (4)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (3)
Velenjska knjižna fundacija (1)
Verein zur Unterstützung... (1)
Verlag der Anstalt (2)
Verlag der k. k. Oberrealschule (18)
Verlag der k. k. Staatsrealschule (5)
Verlag der steierm. Landes-Obst- und Weinbauschule zu Marburg an der Drau (2)
Verlag des krain. Landesausschusses (2)
Verlag des krainischen Landesausschusses (1)
Vesnani na Dunaji (34)
Veterinarska fakulteta (1)
Visoka šola za politične vede (11)
Visoka šola za poslovne vede (1)
Visoka šola za storitve v Ljubljani (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (16)
Visoka šola za zdravstvene vede (2)
Visoka šola za zdravstvo (1)
Visokošolsko središče, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Vista, zavod za razvoj vrednot (1)
Višja strokovna šola ESIC (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (4)
Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem (1)
Vodstvo Marijinih družb (1)
vodstvo šole (3)
Vrtec (1)
Vrtec Galjevica (1)
Vrtec Trnovo (11)
Z. Oven (1)
Zadružna založba (1)
Zaloga šolskih knjig (1)
Zaloga šolskih knjig in učil (3)
Založba /*cf (1)
Založba FRI (1)
Založba G (1)
Založba Obzorja (1)
Založba PEF, Pedagoška fakultete Univerze (36)
Založba UL FRI (3)
Založba Univerze (8)
Založba Univerze na Primorskem (25)
Založba Zadružne knjigarne (1)
Založba ZRC (8)
Založba ZRC, ZRC SAZU (4)
Zavod Antona Martina Slomška (2)
Zavod Bob (2)
Zavod Brina, izobraževalne storitve (1)
Zavod Burja (2)
ZAVOD LESARSKI GROZD (1)
Zavod Movit (1)
Zavod Oloop (1)
Zavod Rakmo (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (21)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (7)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1220)
Zavod Republike Slovenije za Šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (208)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (7)
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (2)
Zavod Republike za šolstvo (1)
Zavod Risa (3)
Zavod RS za šolstvo (213)
Zavod Salesianum, OE Glasbena šola Rakovnik (7)
Zavod SR Slovenije za statistiko (11)
Zavod SR Slovenije za šolstvo (3)
Zavod SRS za šolstvo (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (7)
ZAVOD SV. IGNACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE (2)
Zavod VISTA (1)
Zavod Voluntariat (1)
Zavod za gluhe in naglušne (1)
Zavod za izobraževanje in kulturo (3)
Zavod za kulturo in prosveto (1)
Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova (1)
Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna Magdalenske mreže (2)
Zavod za slepo in slabovidno mladino (12)
Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih (1)
Zavod za šolstvo SRS (4)
Zavod za tehnično kulturo Slovenije (15)
Zavod za turizem (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (2)
Zbornica sanitarnih inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v managementu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene nege (84)
Zdravstvena fakulteta (3)
Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije, socialno podjetje (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (2)
Združenje za socialno pedagogiko (306)
Združenje zdravnikov družinske medicine (10)
Zgodovinsko društvo Celje (5)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (6)
Zgodovinsko društvo Ormož (3)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (10)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (73)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (12)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (31)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1064)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (72)
Znanstveno raziskovalno središče, Annales ZRS (1)
Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete (2)
Znanstveno-raziskovalno središče , Annales ZRS (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS (2)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Univerzitetna založba Annales (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Založba Annales (1)
Zoran Hercigonja (7)
ZRC Publishing (1)
ZRC Publishing House (1)
ZRC SAZU ISIM - Centro di ricerche dell'Accademia slovena delle scienze e delle arti, Istituto per le migrazioni slovene (1)
ZRC SAZU ISIM - Centro di ricerche scientifiche dell'Accademia slovena delle scienze e delle arti, Istituto per le migrazioni slovene (1)
ZRC SAZU ISIM - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (2)
ZRC SAZU, Založba ZRC (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (90)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (8)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (13)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (16)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (548)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija (1)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (6)
Zveza ekonomistov Slovenije (9)
Zveza geodetov Slovenije (12)
Zveza geografov Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (240)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (7)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (3)
Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev (107)
Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza prijateljev mladine Maribor (83)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (1)
Zveza slovanskih učiteljskih društev (33)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (3)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (11)
Zveza študentskih klubov Slovenije (2)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (104)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (23)
ZZDS Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Življenje in tehnika (74)
Išči med rezultati (62336)