Število rezultatov iskanja: 1715

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (3)
Academica turistica (Spletna izd.) (13)
Acrocephalus (15)
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta biologica Slovenica (3)
Acta carsologica (39)
Acta chimica slovenica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (16)
Acta geographica Slovenica (8)
Acta geotechnica Slovenica (2)
Acta historiae artis Slovenica (3)
Acta Histriae (22)
Acta hydrotechnica (2)
Acta neophilologica (1)
Acta silvae et ligni (1)
Akademija MM (3)
Annales kinesiologiae (Koper) (4)
Annales. Series historia et sociologia (47)
Annales. Series historia naturalis (18)
Anthropological notebooks (2)
Anthropos (Ljubljana) (2)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Arheološki vestnik (24)
Arhivi (13)
Ars et humanitas (4)
AS. Andragoška spoznanja (6)
Atlanti (20)
Azijske in afriške študije (1)
Bogoslovni vestnik (1)
Central European Public Administration Review (2)
CEPS journal (7)
Časopis za kritiko znanosti (7)
De musica disserenda (6)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (28)
Delavci in delodajalci (1)
Dialogi (3)
Dnevnik (Ljubljana, 1991) (2)
Documenta Praehistorica (14)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1)
Dom in svet (Ljubljana) (13)
Družboslovne razprave (5)
Dve domovini (19)
Dynamic relationships management journal (1)
Edinost in dialog (3)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog (Ljubljana) (3)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Farmacevtski vestnik (1)
Folia biologica et geologica (2)
Gea (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (5)
Geografija v šoli (1)
Geografski obzornik (3)
Geografski vestnik (8)
Geologija (15)
Glasba v šoli in vrtcu (6)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (24)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (2)
Hacquetia (13)
Hladnikia (Ljubljana) (4)
IB revija (Ljubljana) (1)
Igra ustvarjalnosti (1)
Informatica (Ljubljana) (2)
Instrumentum (1)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (33)
Jezikoslovni zapiski (11)
Journal of energy technology (1)
Kakovostna starost (1)
Kažipot (Rijeka) (71)
Kinesiologia Slovenica (1)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Knjižnica (17)
Kronika (Ljubljana) (9)
Lex localis (1)
Linguistica (Ljubljana) (4)
Literatura (Ljubljana) (2)
Ljubljanski zvon (163)
Management (3)
Management (Spletna izd.) (2)
Managing global transitions (2)
Mavrica (Pula) (21)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna revija za javno upravo (7)
Mednarodno inovativno poslovanje (2)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (13)
Naše gospodarstvo (10)
Natura Sloveniae (7)
Nova nada (12)
Novi odmev (74)
Obzornik zdravstvene nege (2)
Organizacija (Kranj) (7)
Organizacija znanja (4)
Otrok in knjiga (12)
Pedagoška obzorja (2)
Planika (Split) (14)
Planinski vestnik (3)
Podjetje in delo (1)
Pravni letopis (1)
Pravnik (1)
Presek (2)
Primerjalna književnost (3)
Prispevki za novejšo zgodovino (12)
Projektna mreža Slovenije (1)
Proteus (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (3)
Radiology and oncology (Ljubljana) (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (15)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (3)
Revija za geografijo (3)
Revus (Ljubljana) (5)
RMZ-materials and geoenvironment (7)
Slavia Centralis (11)
Slavistična revija (11)
Slovenian veterinary research (1)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski etnograf (3)
Slovenščina 2.0 (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (5)
Sodobna pedagogika (10)
Sodobnost (1963) (41)
Sopotja (34)
Stati inu obstati (3)
Strojniški vestnik (3)
Studia mythologica Slavica (18)
Studia universitatis hereditati (1)
Svet ptic (4)
Šolska kronika (6)
Šolsko polje (1)
Teorija in praksa (25)
Traditiones (1)
Traditiones (Ljubljana) (20)
Učiteljski tovariš (2)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Uprava (Ljubljana) (5)
Urbani izziv. Posebna izdaja (3)
Varstvo narave (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (10)
Vestnik za tuje jezike (3)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (6)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (2)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (12)
Zdravniški vestnik (2)
Zdravstveno varstvo (3)
Zgodovina v šoli (3)
Zgodovina za vse (2)
Zgodovinski časopis (28)
Zgodovinski zapisi (4)
Leto izida
14?? (1)
1545-1588 (1)
1548 (1)
1561 (1)
1562 (1)
1570 (2)
1588-1612 (1)
1590/1600 (1)
1701 (1)
1728 (1)
1728/1736 (1)
1784 (1)
1798 (1)
1799 (1)
1804 (1)
1827 (1)
1851-1853 (1)
1861 (1)
1864 (1)
1877 (1)
1878 (1)
1881 (4)
1882 (4)
1883 (4)
1885 (4)
1886 (3)
1887 (2)
1888 (3)
1889 (4)
1890 (3)
1890-1990 (1)
1891 (14)
1892 (14)
1893 (9)
1894 (9)
1894-1903 (1)
1895 (2)
1896 (2)
1897 (10)
1898 (9)
1899 (6)
1899-1918 (4)
19?? (6)
1900 (5)
1900-1903 (1)
1900-1914 (1)
1900-1960 (1)
1901 (6)
1902 (5)
1903 (4)
1904 (5)
1905 (11)
1906 (6)
1907 (6)
1908 (7)
1909 (5)
1910 (7)
1910-1915 (1)
1911 (4)
1912 (2)
1913 (2)
1914 (6)
1915 (1)
1916 (1)
1917 (3)
1918 (3)
1919 (3)
1921 (2)
1922 (1)
1925 (1)
1925-1939 (2)
1927 (3)
1928 (2)
1929 (4)
1930 (1)
1930-1931 (1)
1930-1933 (2)
1930-1940 (2)
1930-1975 (1)
1931 (2)
1931-1941 (1)
1932 (1)
1933 (3)
1934 (1)
1935 (2)
1935-1938 (1)
1935-1940 (1)
1936 (5)
1937 (1)
1937-1939 (1)
1938 (2)
1939 (3)
1940 (4)
1945-1951 (1)
195? (1)
1950 (1)
1950-1959 (5)
1950-1971 (1)
1950-1975 (1)
1951 (2)
1951-1959 (1)
1953 (2)
1954 (1)
1954-1937 (2)
1955 (3)
1955/1956 (1)
1955-1957 (1)
1955-1959 (1)
1955-1960 (1)
1955-1965 (1)
1955-1969 (4)
1955-1970 (2)
1956 (3)
1957 (5)
1958 (6)
1959 (4)
1960 (13)
1960-1961 (1)
1960-1962 (5)
1960-1964 (2)
1960-1965 (6)
1960-1966 (1)
1960-1968 (1)
1960-1969 (3)
1960-1970 (7)
1960-1975 (11)
1960-1981 (3)
1960-1985 (2)
1961 (9)
1961-1980 (3)
1961-1981 (1)
1962 (14)
1963 (8)
1964 (34)
1965 (11)
1965-1966 (2)
1965-1967 (1)
1965-1969 (1)
1965-1970 (1)
1965-1985 (1)
1966 (9)
1967 (9)
1967-1980 (1)
1968 (13)
1969 (10)
197? (1)
1970 (8)
1970-1971 (1)
1970-1985 (5)
1971 (9)
1972 (1)
1973 (4)
1974 (1)
1975 (1)
1975-1990 (3)
1977 (1)
1978 (1)
1979 (3)
1980 (5)
1980-1999 (1)
1981 (4)
1982 (4)
1983-1987 (1)
1984 (5)
1985 (1)
1986 (1)
1987 (4)
1988 (2)
1989 (12)
1990 (7)
1991 (4)
1992 (4)
1993 (8)
1994 (4)
1995 (5)
1996 (9)
1997 (18)
1998 (13)
1999 (14)
2000 (21)
2001 (22)
2002 (26)
2003 (25)
2004 (40)
2005 (29)
2006 (51)
2007 (45)
2008 (49)
2009 (42)
2010 (61)
2011 (58)
2011-2010 (1)
2012 (54)
2013 (53)
2014 (60)
2015 (70)
2016 (73)
2017 (84)
2018 (65)
2019 (58)
2020 (37)
2021 (7)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (13)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Botanično društvo Slovenije (4)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Dnevnik (2)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (2)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov Ljubljana (3)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo radiologije in onkologije (2)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Društvo za marketing Slovenije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (19)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Geološki zavod Slovenije (15)
Goldsmiths, University of London (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (15)
Inštitut za novejšo zgodovino (12)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
IUS SOFTWARE d.o.o. (7)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (4)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (3)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (82)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (41)
Mariborska knjižnica (12)
Medijski partner d.o.o. (3)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (20)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Mladinska knjiga (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (366)
Osrednja knjižnica Celje (3)
Pedagoška obzorja (2)
Planinska zveza Slovenije (3)
Prirodoslovni muzej Slovenije (16)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slavistično društvo Slovenije (16)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (2)
Slovenski dom - Kulturno prosvetno društvo Bazovica (34)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski šolski muzej (6)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (24)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko kulturno društvo Istra (21)
Slovensko kulturno društvo Triglav Split (14)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko sociološko društvo (5)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (12)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (73)
Šola za ravnatelje (6)
Študentska založba (7)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
University of Primorska Press (13)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (7)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (26)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (12)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (14)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (315)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (7)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (10)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (10)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (14)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (3)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Zavod RS za šolstvo (11)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo Ormož (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (65)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (7)
ZRC SAZU (139)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (11)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (10)
Zveza geodetov Slovenije (5)
Zveza geografov Slovenije (11)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (32)
Založnik
(29)
A. Ortelius (1)
Adriaval (1)
Agencija za fotodkumentaciju (1)
Agencija za fotodokumentacijo (1)
Agencija za fotodokumentaciju (7)
Albacolor (1)
appresso Christoforo Zane (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (7)
Arhivsko društvo Slovenije (13)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (3)
Association of Radiology and Oncology (2)
Bauer und Raspe (1)
Beletrina (1)
Beograd (1)
Biotehniška fakulteta (2)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Biro za propagandu Ugostiteljske komore NRH (1)
Biro za turističku propagandu (2)
Borba (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (4)
Cartoleria S. Marco (2)
Celje (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (65)
Dallas (1)
Dalma (1)
Dnevnik (2)
Doba Epis (2)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov (3)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo ekonomistov Maribor (10)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (15)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (4)
Državna založba Slovenije (41)
Dubračina (1)
Dubrovnik Phila (1)
Duhan (10)
ECTF (1)
Ekonomski center Maribor (10)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (10)
Epoha (1)
Etnografski muzej (6)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Faculty of management (2)
Fakulteta za arhitekturo (4)
Fakulteta za družbene vede (5)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (2)
Fakulteta za management (5)
Fakulteta za socialno delo (5)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (17)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za upravo (14)
Filozofska fakulteta (3)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (11)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (11)
Focus (1)
Foto (4)
Foto Ivančić (1)
Foto Oreha (1)
Foto Primorje (1)
Foto Tehnika (1)
Foto Vupora (1)
Fotolik (6)
Fototehnika (1)
Foto-tehnika (8)
Foto-Tehnika (2)
G.M. Seutter (1)
gedruckt bey Joh. Sangilla ... (1)
Generalturist (13)
Geološki zavod (15)
GeoZS (1)
GIJNA (2)
Glas Istre (1)
Glasbena matica (1)
Gospodarski vestnik (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Griesbach i Knaus (3)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (1)
GV Revije (5)
Hrvatsko geografsko društvo (1)
Ifis - Glas (1)
Institute for Ethnic Studies (5)
Institute for Slovene Emigration Research (15)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (3)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (2)
Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (22)
Inštitut za novejšo zgodovino (13)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (7)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (11)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (19)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (2)
International Institute for Archival Science (13)
Inventa (1)
Istarske knjižare (1)
J. Blasnik (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Jakopičev paviljon (1)
Jasmin (1)
Joakim Rakovac (3)
'Joakim Rakovac' (1)
Jožef Blaznik (1)
Jugoslavija (1)
Jugoslovenski festival djeteta (1)
Jugoturist (6)
K. Kos (1)
K. Stepčić Reisman (1)
K. u. k. militärgeographisches Institut (11)
K. u. k. militär-geographisches Institut (3)
K. u. k. Militärgeographisches Institut (16)
Katma (3)
Katoliško tiskovno društvo (13)
Klub Revus (3)
Knjižnica Hrvatske revije (1)
Kompas (2)
Kotarski turistički savez (1)
Krk (3)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom (73)
Kulturno prosvjetno društvo Slovenski dom (1)
Kulturno-prosvetno društvo Slovenski dom (1)
Kvarner eypres (1)
L. Županović (1)
LDS (2)
Likum (1)
Lošinjski muzej Vladimira Gortana (1)
Mandarina (1)
Mariborska knjižnica (12)
Marketing magazin (3)
Matica Hrvatska, Ogranak u Čabru (1)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Militargeographisches Institut (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (10)
Mirovni inštitut (1)
Mladinska knjiga (3)
Moderna organizacija (7)
Mraközi katolikus könyvnyomda (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (6)
Nacionalni inštitut za biologijo (5)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Nacionalni park (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (7)
Narodna galerija (1)
Naša djeca (4)
Nova djeca (1)
Obzorja (3)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (14)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (28)
Officine graffiche Athesia (1)
Opatija trg. preduzeće (1)
Opće poljeprivredne zadruge (2)
Orient (4)
Ozebih (1)
Ozeha (10)
Pedagoška fakulteta (16)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (2)
Pedagoški inštitut (1)
per il conzatti a S. Bartolommeo .. (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Planinska zveza Slovenije (3)
Pravna praksa (5)
Presso Antonio Zatta e figli (1)
Primorje (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Privredna komora Jugoslavije (1)
Privredni vjesnik (2)
PTT (2)
Putnik (40)
Robert Speller & Sons, Publishers, Inc. (1)
RVJ foto (4)
RVJ Foto (2)
samozal. (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (65)
Sklad - Zadruga umjetnika primjenjenih umjetnosti (1)
Slavistično društvo Slovenije (44)
Sloga (1)
Slovene Society Informatika (1)
Slovenian academy of management (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (94)
Slovenski dom (5)
Slovenski dom KPD Bazovica (105)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (4)
Slovenski raziskovalni inštitut (4)
Slovenski šolski muzej (6)
Slovenski znanstveni inštitut (4)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (16)
Slovensko etnološko društvo (24)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko geološko društvo (15)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko kulturno društvo Istra (21)
Slovensko kulturno društvo Triglav (14)
Slovensko kulturno-prosvetno društvo Snežnik (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko sociološko društvo (5)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (12)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
slovotisctem Tomme Parisa ... (1)
Societa storica del Litorale (7)
Societá storica del Litorale (65)
Suvenir dizajn (2)
Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta Zagreb (1)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta (1)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta Reke (71)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (71)
Svet slovenske narodne manjšine Primorsko-goranske županije (1)
Svjetlost (1)
Šola za ravnatelje (6)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (6)
Tancer (1)
Teološka fakulteta (1)
Tipografija (1)
Tiskovna zadruga (163)
Trgopromet (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Turist (1)
Turistica (13)
Turistička propaganda (2)
Turistička štampa (2)
Turistički savez Jugoslavije (2)
Turističko društvo (12)
Turistično društvo (1)
Turistkomerc (6)
typis scholarum Piarum (1)
TZP (1)
Ulrich Morhart (2)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (18)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (1)
Uradni list Republike Slovenije (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Vasúti Levelozölapárusitás (1)
Verlag von Friedrich Tempsky (1)
Veterinarska fakulteta (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine grada Zagreba (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba (2)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije (1)
Visoka šola za politične vede (8)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Viza (1)
Vjesnik (16)
Vladimir J. Teharski (12)
Zadružna štampa (12)
Zadružne knjige (3)
Zagreb (2)
Založba Jugoreklam (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (35)
Zavod Bob (2)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (8)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinski arhiv etc. (1)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo Ormož (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (65)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (22)
ZGP Mladinska knjiga (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (20)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (65)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (14)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (18)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (13)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (17)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (10)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (5)
Zveza geografskih društev Slovenije (11)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (3)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (28)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (8)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (1715)