Število rezultatov iskanja: 4923

Časopisje in članki - naslov
26! (Ljubljana) (4)
AB. Arhitektov bilten (15)
Acrocephalus (24)
Acta agriculturae Slovenica (31)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (33)
Acta chimica slovenica (79)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (22)
Acta ecclesiastica Sloveniae (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (16)
Acta geographica Slovenica (8)
Acta geotechnica Slovenica (1)
Acta Histriae (36)
Acta neophilologica (15)
Agricultura (Maribor) (17)
Annales. Series historia et sociologia (49)
Annales. Series historia naturalis (29)
Anthropological notebooks (16)
Anthropos (Ljubljana) (29)
AR. Arhitektura, raziskave (35)
Arheološki vestnik (16)
Arhivi (69)
AS. Andragoška spoznanja (36)
Atlanti (2)
Bilten (Društvo Slovenaca Sava u Beogradu) (2)
Blejske delavnice iz fizike (5)
Bogoslovni vestnik (30)
Časopis za kritiko znanosti (32)
De musica disserenda (17)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (30)
Delo - življenje (4)
Delo in varnost (27)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Demokracija (Ljubljana, 1996) (52)
Development report (1)
Documenta Praehistorica (23)
Državni svet (1)
Dve domovini (27)
Elektrotehniški vestnik (50)
Endoskopska revija (26)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (29)
Farmacevtski vestnik (54)
Filozofski vestnik (49)
Geodetski vestnik (34)
Geografski obzornik (21)
Geografski vestnik (47)
Geologija (33)
Glasilo kanadskih Slovencev (3)
Glasilo občine Šentrupert (4)
Glasilo Őrség (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (19)
Gorenjski glas (1985) (104)
Gozdarski vestnik (43)
Grafičar (Ljubljana) (6)
Hacquetia (9)
Hladnikia (Ljubljana) (5)
Hmeljarski bilten (9)
IB revija (Ljubljana) (16)
Idrijski razgledi (1)
Illiesia (8)
Image analysis and stereology (11)
Informacija o poslovanju društev v Republiki Sloveniji (1)
Informacije MIDEM (31)
Informatica (Ljubljana) (51)
Informativni fužinar (11)
IRT 3000 (6)
Izobraževanje odraslih v Sloveniji. Izvajalci in programi (1)
Javnost (Ljubljana) (35)
Jezik in slovstvo (70)
Jezikoslovni zapiski (23)
Jurij baron Vega in njegov čas (15)
Kakovostna starost (1)
Kamniški zbornik (1)
Kažipot (Rijeka) (11)
Keria (Ljubljana) (28)
Klik (Ljubljana) (16)
Knjižnica (29)
Koledar - Goriška mohorjeva družba (1)
Kopitarjev glas (10)
Koroški fužinar (2)
Kostanjeviške novice (5)
Kronika (Ljubljana) (39)
Les (Ljubljana) (26)
Letno poročilo KPK (1)
Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Linguistica (Ljubljana) (23)
Lipnica (6)
List (Šoštanj) (11)
Logaške novice (18)
Loški razgledi (42)
Mali rijtar (3)
Management (14)
Management (Spletna izd.) (1)
Managing global transitions (25)
Materiali in tehnologije (43)
Meddobje (Entresiglo) (2)
Medicinski razgledi (32)
Mengšan (9)
Metal: interni informativni časopis (4)
Metodološki zvezki (21)
Misli (Kew) (9)
Mladi planinec (1)
Mohorjev koledar (1)
Monitor ISH (27)
Muzejski časopis (2)
Muzikološki zbornik (26)
Naš čas (52)
Naš kraj (Dobrepolje) (9)
Naš stik (11)
Naše gospodarstvo (63)
Natura Sloveniae (7)
Neskončnost (5)
Novi glas (49)
Novi Matajur (49)
Novi tednik NT in RC (101)
Novice = Bulletin (3)
Novice iz Moravške doline (3)
Novičke (English print ed.) (3)
Novičke (Slovenska tiskana izd.) (10)
Novo glasilo delniške družbe LIP Bled (6)
Občina Grad (3)
Obzornik zdravstvene nege (36)
Odsev (Trzin) (9)
Okno (Ljubljana) (2)
Organizacija (Kranj) (90)
Organizacija znanja (37)
Otrok in knjiga (77)
Phainomena (Ljubljana) (31)
Planinski vestnik (181)
Podatki o obveznem zdravstvenem zavarovanju (4)
Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji (10)
Porabje (51)
Poročilo o razvoju (1)
Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji (1)
Portorožan (9)
Posavski obzornik (25)
Presek (1)
Primerjalna književnost (43)
Primorski dnevnik (1)
Problemi (Ljubljana) (4)
Proletarec (Chicago) (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (28)
Radiology and oncology (Ljubljana) (53)
Rast (5)
Ravniška sapca (4)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (36)
Revija SRP (Online) (3)
Revija za geografijo (19)
Revija za javna naročila in javne finance (25)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (5)
RMZ-materials and geoenvironment (40)
Rokovnjač (Lukovica) (12)
Savinjske novice (52)
Scopolia (2)
Scopolia. Supplementum (121)
SDM vesti s hriba (2)
Slamnik (15)
Slavistična revija (65)
Slovenia South Australia newsletter (4)
Slovenija v številkah (1)
Slovenske regije v številkah (1)
Slovenski čebelar (30)
Slovensko glasilo (4)
Smučina (4)
Social overview (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (29)
Socialni razgledi (1)
Socialno delo (56)
Sodobna pedagogika (77)
Sodobnost (1963) (127)
Splet znanja in domišljije (15)
Statistični portret Slovenije v EU (1)
Strojniški vestnik (78)
Studia mythologica Slavica (16)
Svet ptic (18)
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre) (48)
Šolska kronika (50)
Šolsko polje (21)
Štajerski tednik (Ptuj) (99)
Teorija in praksa (40)
Traditiones (Ljubljana) (32)
Trinkov koledar (1)
Trobla (Velike Lašče) (7)
TVU novičke (2)
Uprava (Ljubljana) (20)
Urbani izziv (19)
Utrip Savinjske doline (13)
Vakuumist (21)
Varstvo narave (1)
Verba hispanica (20)
Vestnik za tuje jezike (2)
Veteran (Ljubljana) (1)
Viharnik (Slovenj Gradec) (11)
Vipavski glas (4)
Vrhniški razgledi (1)
Za srce (Ljubljana) (6)
Zarja (6)
Zbiralec (2)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (24)
Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (18)
Zdravniški vestnik (137)
Zdravstveno varstvo (36)
Zgodovina za vse (2)
Zgodovinski časopis (42)
Zgodovinski zapisi (1)
Železne niti (1)
Ženevske novice (2)
Žirovski občasnik (1)
Izvor
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (1)
Alpina, d.o.o. (4)
Andragoški center Republike Slovenije (19)
Arhiv Republike Slovenije (15)
Arhivsko društvo Slovenije (69)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Botanično društvo Slovenije (5)
Cankarjeva knjižnica Vrhnika (1)
Čebelarska zveza Slovenije (30)
DELO, d.d. (6)
Društvo antropologov Slovenije (16)
Društvo arhitektov Ljubljana (15)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (21)
Društvo Medicinski razgledi (32)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (28)
Društvo radiologije in onkologije (53)
Društvo Slovencev Sava (Beograd) (2)
Društvo za bolezni srca in ožilja Slovenije (6)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (42)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (11)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (21)
Državni svet Republike Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (50)
ELES, d.o.o. (11)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (35)
Geološki zavod Slovenije (33)
Gorenjski glas d.d. (104)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (7)
Goriška Mohorjeva družba (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (27)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (31)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (9)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (43)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (25)
Inštitut za narodnostna vprašanja (36)
Inštitut za varovanje zdravja RS (36)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (37)
Knjižnica A. T. Linharta (4)
Knjižnica Domžale (34)
Knjižnica Ivana Potrča (101)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (4)
Knjižnica Logatec (23)
Knjižnica Mirana Jarca (14)
Komisija za preprečevanje korupcije (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (31)
Kulturno društvo Ivan Trinko (50)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (127)
Mariborska knjižnica (92)
Mariborska literarna družba (1)
Matična knjižnica Kamnik (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (2)
Mestna knjižnica Grosuplje (1)
Mestna knjižnica Kranj (17)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Mestna knjižnica Piran (9)
Mi amigo (9)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (2)
MOBIN Zavod za mobilnost in informiranje mladih (4)
Muzejsko društvo Škofja Loka (42)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Muzejsko društvo Žiri (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (372)
Naš čas, d.o.o. (52)
Nova obzorja (52)
Občina Dobrepolje (9)
Občina Lukovica (2)
Občina Moravče (3)
Občina Tržič (1)
Občina Velike Lašče (7)
Občina Vodice (10)
Osrednja knjižnica Celje (76)
Pegaz International d.o.o. (1)
Planinska zveza Slovenije (181)
Planinsko društvo Lisca Sevnica (1)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (60)
Prirodoslovni muzej Slovenije (27)
Prizma, društvo ljubiteljev znanstvene fantastike in fantazije (5)
Pro anima, d.o.o. (16)
PROFIDTP d.o.o. (6)
Radio-Tednik Ptuj d.o.o. (99)
Revija SRP (3)
SIB d.o.o. (25)
Slavistično društvo Slovenije (135)
Slovenian Media House (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenska zveza na Švedskem (4)
Slovenski etnografski muzej (29)
Slovenski misijon Melbourne (9)
Slovenski šolski muzej (50)
Slovensko društvo Informatika (51)
Slovensko društvo Melbourne (2)
Slovensko društvo Planica (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (21)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (43)
Slovensko etnološko društvo (19)
Slovensko farmacevtsko društvo (54)
Slovensko filozofsko društvo (29)
Slovensko kemijsko društvo (79)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (18)
Slovensko zdravniško društvo (137)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (26)
Statistični urad Republike Slovenije (18)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (31)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (12)
Študentska založba (32)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (40)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (36)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (62)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (35)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (61)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (21)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (56)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (78)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (20)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (139)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (64)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (40)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (31)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (63)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (17)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (90)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (19)
Uprava RS za jedrsko varnost (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (22)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (19)
Valvasorjeva knjižnica (25)
Vseslovenski kulturni odbor (3)
Zadruga Goriška Mohorjeva (49)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (27)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (4)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (36)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (22)
Združenje za socialno pedagogiko (29)
Združenje zbirateljev vojaških insignij (2)
Združenje ženevskih Slovencev (2)
Zedinjena Slovenija (48)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (78)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (93)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (49)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (8)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (23)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (32)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (29)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (77)
Zveza geodetov Slovenije (34)
Zveza geografov Slovenije (68)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (43)
Zveza lesarjev Slovenije (26)
Zveza veteranov vojne za Slovenijo (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (81)
Založnik
(1)
1A internet (1)
A. Berkopec (1)
A. Černigoj (1)
A. Kos (1)
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (1)
Alpina (4)
Andragoški center Republike Slovenije (4)
Andragoški center Slovenije (17)
Arhiv Republike Slovenije (9)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (69)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (78)
Avstralsko slovensko socialno športno društvo (2)
B. Valič (1)
Beletrina (1)
Biotehniška fakulteta (31)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (5)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (78)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (53)
D. Bokal (1)
D. Gradišar (1)
D. Popenko (1)
D. Škerl (1)
D. Tinta (1)
D. Vajs (1)
Dashöfer (1)
Digitalna knjižnica Slovenije - dlib.si (1)
dLib distributer (7)
DMFA - založništvo (9)
DMFA, založništvo (5)
DPD Svoboda Žiri, Literarna sekcija (1)
Društvo antropologov Slovenije (16)
Društvo arhitektov (15)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (63)
Društvo inženirjev in tehnikov grafike Slovenije (6)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (57)
Društvo Slovencev Sava (Beograd) (2)
Društvo študentov biologije (2)
Društvo za bolezni srca in ožilja Slovenije (6)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (24)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (18)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (11)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (4)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (21)
Družba za založniške pobude (1)
Družina (31)
Državna založba Slovenije (2)
Državni zbor Republike Slovenije (1)
DZS (6)
E. Habič (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (1)
Ekonomski center Maribor (63)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (63)
Elan (4)
Elektrotehniška zveza Slovenije (50)
ELES (11)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (35)
F. Vučajnk (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (20)
Faculty of management (25)
Faculty of Management (1)
Fakulteta za arhitekturo (35)
Fakulteta za družbene vede (22)
Fakulteta za gradbeništvo (1)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Fakulteta za management (15)
Fakulteta za socialno delo (56)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (40)
Fakulteta za upravo (20)
Filozofska fakulteta (19)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (15)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (26)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (48)
Franci Kotnik (52)
G. Bavdek (1)
G. Kurillo (1)
G. Modrijan (1)
Geografski inštitut Antona Melika, ZRC SAZU (8)
Geološki zavod (33)
Gorenjski glas (104)
Goriška Mohorjeva družba (1)
Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec (11)
I. Nančovska Šerbec (1)
I. Šmon (1)
IMAD (1)
Institute for Ethnic Studies (34)
Institute for Slovene Emigration Research (27)
Institute of archaeology at ZRC SAZU (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (27)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (24)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (9)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (43)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (25)
Inštitut za narodnostna vprašanja (36)
Inštitut za raziskovanje Krasa (33)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (40)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (23)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (27)
Inštitut za slovensko narodopisje (32)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (35)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
International Institute for Archival Science (1)
IZUM (2)
J. Dedič (1)
J. Gričar (1)
J. Špicar (1)
J. Žibert (1)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (1)
K. Jerina (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Komisija za preprečevanje korupcije (1)
Kostanjevica na Krki: Krajevna skupnost (5)
Krajevna skupnost (9)
Krajevna skupnost Žiri (1)
KUD Logos (1)
Kulturno društvo Ivan Trinko (1)
Kulturno društvo Obzorje (25)
LIP (6)
M. Hajdinjak (1)
M. Kojc (1)
M. Vidrih (1)
Mariborska knjižnica (92)
Mariborska literarna družba (1)
Medicinski razgledi (32)
Mestna občina Novo Mesto (5)
Mestni muzej (1)
Mi amigo (9)
Ministrstvo RS za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (1)
Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije (1)
Ministry of Health, National Chemicals Bureau (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (1)
Mississipi College, Dept. of Biology (8)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (90)
Mohorjeva družba (1)
MOVIT-EURO<26 (4)
Muzej (2)
Muzejsko društvo (42)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Muzikološki inštitut, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (17)
N. Pavšelj (1)
N. Turk (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (40)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2)
Naš čas, d.o.o. (52)
Nova obzorja (52)
Nova revija (32)
Novi tednik (101)
NUK - Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Občina (4)
Občina Beltinci (3)
Občina Dobrepolje (9)
Občina Domžale (15)
Občina Hodoš (3)
Občina Kamnik (1)
Občina Komenda (1)
Občina Lukovica (12)
Občina Moravče (3)
Občina Moravske Toplice (6)
Občina Šentrupert (4)
Občina Trzin (9)
Občina Velike Lašče (7)
Občina Vodice (10)
Občinski svet občine (18)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (23)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (30)
Orfeum (1)
Osebna rast, Roy Goreya (2)
P. Brajnik (1)
PD Lisca (1)
Pedagoška fakulteta (78)
PGD (1)
Planinska zveza Slovenije (181)
Prirodoslovni muzej Slovenije (131)
Prizma (5)
Pro Anima (16)
Profidtp (6)
R. Mlaker (1)
R. Sušnik (1)
Radio-Tednik (99)
Ravniška sapca (4)
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (1)
Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo (1)
Revija SRP (3)
Ruslica (20)
samozal. (1)
samozal. A. Budja (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (78)
Skupina občanov (1)
Slavistično društvo Slovenije (135)
Slovene Anthropological Society (16)
Slovene Welding Society (22)
Slovenian Club Adelaide (4)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (53)
Slovenian Women's Union of America (6)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (17)
Slovenska kulturna akcija (2)
Slovenska zveza na Švedskem Slovenska Riksförbundet i Sverige (4)
Slovenski dom KPD Bazovica (11)
Slovenski etnografski muzej (29)
Slovenski frančiškani v Avstraliji (9)
Slovenski šolski muzej (50)
Slovensko društvo Informatika (51)
Slovensko društvo Planica (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (21)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (43)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (16)
Slovensko etnološko društvo (19)
Slovensko farmacevtsko društvo (54)
Slovensko filozofsko društvo (29)
Slovensko geološko društvo (33)
Slovensko kemijsko društvo (79)
Slovensko kulturno-prosvetno društvo Snežnik (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (18)
Slovensko zdravniško društvo (163)
Societá storica del Litorale (78)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (16)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (31)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta Reke (11)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (11)
SŽ Metal (4)
Šola za ravnatelje (7)
Študentska založba (33)
T. Eleršek (1)
TD Breza Pragersko - Gaj (4)
Teološka fakulteta, Inštitut za zgodovino Cerkve (1)
The Center of Excellence in Finance (7)
U. Bizjak (1)
U. Mali (1)
U. Vilhar (1)
UMAR (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (16)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (24)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (17)
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (1)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (19)
Vipava (4)
Vrhniško muzejsko društvo (1)
Vseslovenski kulturni odbor (3)
Zadruga Goriška Mohorjeva (49)
Zadruga Lipa (1)
Založba ZRC (3)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (18)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (6)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (27)
Zavod za kulturo (12)
Zavod za kulturo Šoštanj (11)
Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (1)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (4)
Zbornica zdravstvene nege (36)
Združenje za socialno pedagogiko (29)
Združenje zbirateljev vojaških insignij (2)
Združenje ženevskih Slovencev (2)
Zedinjena Slovenija (48)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (78)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (36)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (89)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (78)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (16)
ZRC Publishing (2)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (9)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (29)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (30)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (69)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (77)
Zveza geodetov Slovenije (34)
Zveza geografskih društev Slovenije (68)
Zveza Slovencev na Madžarskem (51)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (78)
Zveza veteranov vojne za Slovenijo (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (42)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (39)
ZZT (49)
Železarna (2)
Železarna Ravne (11)
Išči med rezultati (4923)