Število rezultatov iskanja: 8668

Časopisje in članki - naslov
1. državna dekliška meščanska šola - Ljubljana (2)
1. državna dekliška meščanska šola - Maribor (1)
1. državna deška meščanska šola - Ljubljana (1)
1. državna deška meščanska šola - Maribor (2)
1. državna meščanska šola - Ljubljana (2)
1551 (8)
2. državna dekliška meščanska šola - Maribor (2)
2. državna deška meščanska šola - Maribor (1)
2. državna gimnazija - Ljubljana (2)
2. državna meščanska šola - Ljubljana (2)
3. državna meščanska šola - Ljubljana (2)
3. državna realna gimnazija - Ljubljana (2)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta Histriae (1)
Amerikanski Slovenec (164)
Ameriška domovina (306)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Ave Maria (Lemont, Ill.) (12)
Bogoljub (Ljubljana) (13)
Bogoslovni vestnik (5)
Cankarjev glasnik (5)
Cerkveni glasbenik (8)
Cerkveni glasnik za Tržiško župnijo (1924) (11)
Čas (Ljubljana) (7)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dekliška meščanska šola pri uršulinkah - Ljubljana (2)
Delavec (12)
Delavska fronta (41)
Delavska politika (104)
Delavska pravica (52)
Delavski list za strokovna, gospodarska, kulturna in politična vprašanja (16)
Deutsche Zeitung (Celje, 1929) (25)
Dober Pajdás kalendárium (1)
Dom in svet (Ljubljana) (146)
Domoljub (Ljubljana) (54)
Domovina (Ljubljana) (53)
Družinski tednik (52)
Državna dekliška meščanska šola - Celje (2)
Državna deška meščanska šola - Celje (2)
Državna deška meščanska šola - Ribnica (1)
Državna dvorazredna trgovska šola - Celje (2)
Državna II. dekliška in meščanska šola - Ljubljana (2)
Državna II. deška meščanska šola - Ljubljana (2)
Državna meščanska šola - Brežice (2)
Državna meščanska šola - Jesenice (2)
Državna meščanska šola - Lendava (2)
Državna meščanska šola - Mežica (1)
Državna meščanska šola - Ormož (1)
Državna meščanska šola - Ptuj (2)
Državna meščanska šola - Rakek (2)
Državna meščanska šola - Slovenska Bistrica (2)
Državna meščanska šola - Škofja Loka (2)
Državna meščanska šola - Šoštanj (2)
Državna meščanska šola - Tržič (2)
Državna meščanska šola - Vojnik (2)
Državna meščanska šola - Žalec (2)
Državna meščanska šola v Šentvidu - Ljubljana (2)
Državna nepopolna mešana realna gimnazija - Maribor (1)
Državna realna gimnazija - Murska Sobota (2)
Državna trgovska akademija - Ljubljana (2)
Državno učiteljišče - Maribor (2)
Düsevni liszt (12)
Enakopravnost (ZDA) (189)
Etnolog (Ljubljana) (36)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Evgenika (5)
Gasilec (1897-1941) (12)
Geodetski vestnik (2)
Geografski vestnik (1)
Gimnazija - Celje (2)
Gimnazija - Kranj (1)
Gimnazija - Maribor (2)
Gimnazija - Novo mesto (2)
Gimnazija (nemška) - Kočevje (2)
Glas delavca (2)
Glas naroda (New York) (305)
Glasilo KSK jednote (52)
Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo (2)
Gledališki list (Opera, SNG Ljubljana) (31)
Gledališki list SNG. Drama (38)
Gorenjec (1900-1941) (52)
Gospodar in gospodinja (53)
Gostilničarski vestnik (11)
Gruda (12)
Hmeljar (Žalec) (29)
Izseljenski vestnik (12)
Izvestje državne meščanske šole Antona Janežiča - Mežica (1)
Jugoslovenski obzor (2)
Jutro (Ljubljana) (311)
Jutro (Ljubljana. 1931-1943) (95)
Klasična gimnazija - Ljubljana (2)
Kmetovalec (13)
Kmetski list (52)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava - Ljubljana (2)
Knjižnica (1)
Koledar - Goriška mohorjeva družba (1)
Koledar Cankarjeve družbe (1)
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) (1)
Koledar Goriške matice (1)
Koledar Obrambne družbe sv. Cirila in Metoda (1)
Koroški klic (2)
Kranjski zvon (Kranj) (10)
Krekova višja gospodinjska šola - Ljubljana (2)
Kres: Glasilo slovenskih fantov (13)
Kronika (Ljubljana) (3)
Kronika slovenskih mest (64)
Lichtenthurnov zavod (dekliška meščanska šola) - Ljubljana (2)
Ljubljanski škofijski list (9)
Ljubljanski zvon (107)
Loški razgledi (2)
Luč (Ljubljana) (11)
Luč: poljudno-znanstveni zbornik (1)
Mariborski večernik Jutra (297)
Marijikin ograček (12)
Marijin list (12)
Mentor (Ljubljana. 1908) (18)
Meščanska šola - Krško (2)
Meščanska šola - Novo mesto (2)
Mi mladi borci (54)
Misel in delo (9)
Mladi Prekmurec (10)
Mladika (Gorica) (13)
Mlado jutro (52)
Modra ptica (12)
Murska krajina (52)
Na mejah (25)
Najszvetejsega Szrca Jezusovoga veliki kalendar (1)
Naš dom (Ljubljana) (11)
Naš rod (18)
Naša misel (16)
Naša sodobnost (1)
Naša volja (14)
Naša Zvezda (1931) (27)
Naše veselje (12)
Neodvisnost (38)
Nova doba (Celje) (52)
Nova doba (Cleveland) (51)
Nova pravda (1937) (189)
Novi list (1)
Obrtni vestnik (24)
Odmev iz Afrike (12)
Pedagoški zbornik Slovenske šolske Matice (1)
Pevčeva pesmarica (2)
Pevec (Ljubljana) (6)
Piramida (1936-1937) (9)
Planinski vestnik (12)
Pohod (41)
Ponedeljski Slovenec (52)
Popotnik (1880-1941) (1)
Poročilo društva Glasbene matice v Ljubljani (2)
Primorski dnevnik (1)
Prirodoslovne razprave (5)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Proletarec (Chicago) (54)
Prosveta (ZDA) (256)
Radio Ljubljana (52)
Realka - Ljubljana (2)
Realna gimnazija - Ptuj (2)
Salezijanski zavod na Rakovniku - Ljubljana (1)
Samouprava (Ljubljana, 1933) (10)
Slovenec (1873) (312)
Slovenija (1932-1941) (53)
Slovenska beseda (Ljubljana) (48)
Slovenska trgovska šola - Ljubljana (2)
Slovenska vas (10)
Slovenski čebelar (13)
Slovenski delavec (11)
Slovenski dom (1935-1945) (300)
Slovenski gospodar (905)
Slovenski hmeljar (58)
Slovenski list (Buenos Aires) (51)
Slovenski narod (296)
Slovenski pravnik (39)
Slovenski študent (1937) (2)
Slovenski učitelj (Ljubljana) (7)
Službeni list Kraljevske banske uprave Dravske banovine (108)
Sobota (Kranj) (22)
Sodobnost (1933) (118)
Sodobnost (1963) (1)
Sokol (1936) (12)
Sokolič (Ljubljana, 1919) (10)
Sokolski glasnik (1930 - 1941) (38)
Statistički godišnjak (1)
Straža v viharju (32)
Šolska kronika (2)
Teden v slikah (22)
Tedenske slike (Konzorcij) (52)
Tehniška srednja šola - Ljubljana (2)
Tekstilna šola - Kranj (2)
The Voice of youth (Chicago, Ill.) (13)
Trgovska akademija - Maribor (2)
Trgovski list (151)
Trgovski učni zavod - Ljubljana (1)
Trgovsko učilišče Christofov učni zavod - Ljubljana (2)
Učiteljišče - Ljubljana (2)
Učiteljski tovariš (674)
Umetnost (Ljubljana, 1936) (6)
Univerza - Ljubljana (3)
Upokojenec (1936) (12)
Uršulinsko učiteljišče - Maribor (2)
Vertec (1871) (278)
Vestnik Slovenske krščansko-socijalne zveze (10)
Vigred (13)
Vodnikova pratika (1)
Vzajemna svoboda (10)
Zarja (12)
Zasebna uršulinska dekliška meščanska šola - Škofja Loka (2)
Zasebna ženska realna gimnazija Uršulink - Ljubljana (2)
Zbor (1936) (25)
Zbornik za umetnostno zgodovino (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1920) (1)
Zdravniški vestnik (10)
Zgodovinski časopis (3)
Zvonček (Ljubljana) (102)
Žena in dom (12)
Ženska realna gimnazija - Ljubljana (4)
Ženski svet (12)
Življenje in svet (53)
Založnik
(5)
2. državna dekliška meščanska šola Sv. Cirila in Metoda v Mariboru (2)
A. Berthold (1)
A. Černe (1)
A. Schädler (1)
Akademski pevski zbor (2)
Ameriško-jugoslovanska tiskovna družba (189)
Avgust Černigoj (1)
Bibliofilska založba (6)
Brata Rode in Martinčič (1)
C. Logar (1)
Cankarjeva družba (1)
Cankarjeva ustanova (5)
Cecilijino društvo (8)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Cérkvena stamparija (1)
D. Rovšek (2)
Delniška Tiskarna (1)
Dolinšek Anton (16)
Dr. Krekova višja gospodinjska šola Ljubljana VII. (2)
Društvo Dobrodelnost (2)
Društvo državnih upokojencev za Dravsko banovino (12)
Društvo glasbena akademija (3)
Društvo Pravnik (39)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo Simfonija (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družba sv. Mohorja (14)
Družba za založniške pobude (1)
Družina (4)
Drž. I. dekliška meščanska šola Antona Martina Slomška v Mariboru (1)
Drž. II. dekliška meščanska šola v Ljubljani (2)
Drž. meščanska šola Dr. Janeza Ev. Kreka v Vojniku (1)
Drž. meščanska šola Mihaela Vošnjaka v Šoštanju (2)
Drž. realna gimnazija v Novem mestu (2)
Državna dekliška meščanska šola v Celju (2)
Državna deška meščanska šola v Celju (2)
Državna deška meščanska šola v Ribnici (1)
Državna dvorazredna trgovska šola v Celju (2)
Državna dvorazredna trgovska šola v Ljubljani (1)
Državna dvorazredna trgovska šola v Ljubljani in združena šola v Ljubljani (1)
Državna II. deška meščanska šola v Ljubljani (2)
Državna II. deška meščanska šola v Mariboru (1)
Državna II. realna gimnazija v Ljubljani (1)
Državna in samoupravna gimnazija v Murski Soboti (2)
Državna klasična gimnazija v Ljubljani (2)
Državna klasična gimnazija v Mariboru (2)
Državna mešana meščanska šola Josipa Stritarja v Slovenski Bistrici (1)
Državna mešana meščanska šola Kraljeviča Andreja v Tržiču (2)
Državna mešana meščanska šola v Škofji Loki (1)
Državna meščanska šola (2)
Državna meščanska šola Andreja Bitenca v št. Vidu nad Ljubljano (2)
Državna meščanska šola dr. Franceta Prešerna na Jesenicah (2)
Državna meščanska šola dr. Radoslava Razlaga v Brežicah (2)
Državna meščanska šola Janeza Evangelista Kreka v Vojniku (1)
Državna meščanska šola Janeza Trdine v Novem mestu (2)
Državna meščanska šola Josipa Stritarja v Slovenski Bistrici (1)
Državna meščanska šola Maksa Pleteršnika v Ptuju (2)
Državna meščanska šola Martina Hočevarja v Krškem (2)
Državna meščanska šola Miroslava Vilharja na Rakeku (1)
Državna meščanska šola na Rakeku (1)
Državna meščanska šola Stanka Vraza v Ormožu (1)
Državna meščanska šola v Mežici (2)
Državna meščanska šola v Škofji Loki (1)
Državna nepopolna mešana realna gimnazija v Mariboru (1)
Državna realna gimnazija kralja Aleksandra I. Zedinitelja v Kranju (1)
Državna realna gimnazija kraljeviča Andreja v Ptuju (2)
Državna realna gimnazija v Celju (2)
Državna realna gimnazija v Kočevju (2)
Državna tehniška srednja šola Ljubljana (2)
Državna tekstilna šola v Kranju (2)
Državna trgovska akademija v Ljubljani (2)
Državna trgovska akademije v Mariboru (2)
Državna učiteljska šola v ljubljani (2)
Državna učiteljska šola v Mariboru (2)
Državna založba Slovenije (2)
Državna ženska relna gimnazija v Ljubljani (1)
Državne meščanske šole v Žalcu (2)
E. Pogorelz (2)
Edinost Publishing (164)
Etnografski muzej (35)
F. Bračko (1)
F. Pavlin (1)
Foto Helios V. Bešter (1)
Foto Martini (1)
Foto Rekord (1)
Fr. Vesel (7)
Fran Jaklič (7)
Frank-Verlag (1)
G. Dolenc (1)
Gasilska zajednica za Dravsko banovino (12)
Glas naroda (305)
Glasbena akademija (1)
Glasbena matica (23)
Glasbena Matica (2)
Glavni odbor K. A. (1)
Goriška Matica (1)
Goriška Mohorjeva družba (1)
Gospodarska zadruga za Mežiško dolino (2)
Grafica (1)
Hmeljarsko društvo za Slovenijo (58)
I. drž. dekliška meščanska šola v Ljubljani (2)
I. drž. deška meščanska šola generala Maistra v Mariboru (2)
I. drž. deška meščanska šola kralja Petra I. Osvoboditelja v Ljubljani (1)
I. drž. meš. meščanska šola Josipa Jurčiča v Ljubljani (2)
I. državna realna gimnazija z realčnimi oddelki v Ljubljani (2)
I. Pogačnik (1)
II. drž. mešana meščanska šola Valentina Vodnika v Ljubljani (2)
II. državna realna gimnazija v Ljubljani (1)
III. državna mešana meščanska šola Frana Levstika v Ljubljani (2)
III. državna realna gimnazija v Ljubljani (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Ivan Rakovec (300)
Ivan Tomšič, v Ljubljani (9)
Ivan Zorec (53)
Izseljenska zbornica (12)
J. Debevec (306)
J. Pelikan (3)
J. Pogačnik (2)
J. Rosa (1)
J.M. Lenz (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (674)
Januš Golec (41)
Josip Niko Sadnikar (1)
Jugokoncert (2)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (54)
Jugoslovanska katoliška jednota (51)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Jugoslovanska tiskarna (12)
Jugoslovanska Tiskarna (1)
Jugoslovansko učiteljsko druženje (1)
Jugoslovansko-češkoslovaška liga (3)
Jugoslovensko novinarsko udruženje, Sekcija Ljubljana (1)
K. Pirkmanšek (1)
Katoliška bukvarna (13)
Katoliško tiskovno društvo (146)
Katološko tiskovno društvo v Slovenski Krajini (24)
Klaverjeva družba (12)
Kmetijska družba za Slovenijo (13)
Konzorcij (1288)
Konzorcij Delavca (12)
Konzorcij Gorenjca (52)
Konzorcij jutra (311)
Konzorcij Jutra (200)
Konzorcij Kresa (13)
Konzorcij Naša zvezda (27)
Konzorcij Ponedeljskega Slovenca (52)
Konzorcij Svobode (10)
Konzorcij Trgovskega lista (151)
Konzorcij Ženski svet (23)
Kraljevska banska uprava Dravske banovine (108)
Kranjsko – slovenska katoliška jednota (52)
Leonova družba (7)
Leskovšek Franc (16)
Lichtenthurnov zavod v Ljubljani (2)
Ljudska tiskarna (334)
M. Japelj (1)
M. Kolar, Ljubljana (107)
M. Warneck (1)
Mestna občina (64)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (2)
Mestni župni urad (10)
Mladinska matica (1)
Modra ptica (12)
Muzejsko društvo (2)
Muzejsko društvo za Slovenijo (2)
Narodna Skupština Kraljevine Jugoslavije (1)
Narodna tiskarna (296)
Narodno obrambna tiskovna zadruga (41)
Narodno železničarsko glasbeno društvo Sloga (1)
Nasta (9)
Obzor (2)
Obzorja (1)
Obzorja Helidon (2)
Opšta državna statistika Statistique générale d'etat (1)
Orliška podzveza (13)
P. Petit (1)
Partijski komite za Univerzo (2)
Pelikan (1)
Pevska zveza (8)
Photo-Ateller Rudolf Permoser (1)
Piramida (Maribor) (9)
Planinska matica (1)
Planinska zveza Slovenije (12)
Popolna državna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
Pravna fakulteta (1)
Prejkmurszka evang. sinyorija (12)
Prekmursko muzejsko društvo (1)
Prirodoslovno društvo (5)
Prosvetna zveza (10)
R. Podkrajšek (12)
R. Tečrik (1)
Rafaelova družba (12)
Reichsnährstand (1)
Ruska matica (1)
Salezijanski dijaški konvikt na Rakovniku v Ljubljani (1)
samozal. M. M. Pavićević (1)
samozaložba (2)
Savez Sokola Kraljevine Jugoslavije (38)
Schädler (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Selbstverlag (1)
Setev, kulturno društvo gimnazijcev (1)
Slavistično društvo (1)
Slov. Straža (1)
Slovene National Benefit Society (13)
Slovenian Women's Union of America (12)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (118)
Slovenska narodna podporna jednota (256)
Slovenska Straža (2)
Slovenska šolska Matica (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski frančiškani v ZDA (12)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko narodno gledališče (31)
Slovensko narodno gledališče Drama (38)
Slovensko prosvetno društvo: Konzorcij Novega lista (51)
Slovensko umetnostno zgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (15)
SNG Maribor (172)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (1)
Sokolske župe Ljubljana, Maribor, Novo mesto (12)
Sokolsko društvo (10)
Splitsko muzičko društvo Zvonimir (1)
Š. Rovšek (1)
Škofijska klasična gimnazija v Št. Vidu nad Ljubljano (2)
Škofijski ordinariat (9)
Štamparija D. P. Dozel (1)
Štupar Vincenc (2)
Talányi Franc (1)
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Tiskarna Edinost (1)
Tiskarna sv. Cirila (917)
Tiskovna zadruga (107)
Tiskovno društvo (1)
Trboveljski slavček (2)
Trbovlje, K. Slak (1)
Trbovlje, Weiss (1)
Trgovski učni zavod v Ljubljani (1)
Trgovsko učilišče Christofov učni zavod v Ljubljani (2)
Učiteljska tiskarna (10)
Udruženje jugoslovanskega učiteljstva (18)
Udruženje ljubljanskih konservatoristov (1)
Univerza kralja Alkesandra I. v Ljubljani (3)
Uprava Krajevnega leksikona dravske banovine (1)
Uršulinka ženska realna gimnazija z internatom v Ljubljani (1)
Uršulinski samostan v Ljubljani (2)
V. Bešter (1)
V. Kunc (1)
V. Schmidt (1)
V. Vlašič (2)
V. Vlašić (1)
Vereinsbuchdruckerei Celeja (25)
Vodnikova družba (2)
Wagner (1)
Zadruga z o.z. Novi list (1)
Založba Tiskarne Merkur (1)
Založništvo tržaškega tiska (1)
ZAsebna realna gimnazija uršiulink z internatom v Ljubljani (1)
Zasebna uršulinska dekliška meščanska šola v Škofji Loki (2)
Zasebna ženska učiteljska šola šolskih sester v Mariboru (2)
Zavod Sv. Stanislava (18)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (13)
Zveza društev kmetskih fantov in deklet (12)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza gostilničarskih zadrug (11)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Zvezna tiskarna (52)
Županska zveza (10)
Župni urad Tržič (11)
Išči med rezultati (8668)