Število rezultatov iskanja: 9217

Časopisje in članki - naslov
1. državna dekliška meščanska šola - Ljubljana (2)
1. državna dekliška meščanska šola - Maribor (1)
1. državna deška meščanska šola - Ljubljana (2)
1. državna deška meščanska šola - Maribor (2)
1. državna meščanska šola - Ljubljana (2)
1551 (11)
2. državna dekliška meščanska šola - Maribor (1)
2. državna gimnazija - Ljubljana (2)
2. državna meščanska šola - Ljubljana (2)
3. državna meščanska šola - Ljubljana (1)
3. državna realna gimnazija - Ljubljana (2)
Acta carsologica (1)
Acta chimica slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (1)
Akademski glas (3)
Amerikanski Slovenec (139)
Ameriška domovina (279)
Annales. Series historia et sociologia (3)
Arhivi (2)
Ave Maria (Lemont, Ill.) (12)
Bogoljub (Ljubljana) (13)
Bogoslovni vestnik (6)
Bojevnik (2)
Cerkveni glasbenik (8)
Cerkveni glasnik za Tržiško župnijo (1924) (12)
Čas (Ljubljana) (6)
Časopis za zgodovino in narodopisje (3)
Dekliška meščanska šola pri uršulinkah - Ljubljana (2)
Delavec (12)
Delavska fronta (52)
Delavska politika (104)
Delavska pravica (51)
Delavski obzornik (7)
Deutsche Zeitung (Celje, 1929) (106)
Deželna vrtnarska, sadjarska in poljedelska šola - Novo mesto (1)
Dober Pajdás kalendárium (1)
Dom in svet (Ljubljana) (143)
Domoljub (Ljubljana) (52)
Domovina (Ljubljana) (52)
Družinski tednik (55)
Državna dekliška meščanska šola - Celje (2)
Državna deška meščanska šola - Celje (2)
Državna deška meščanska šola - Ribnica (1)
Državna dvorazredna trgovska šola - Celje (2)
Državna II. dekliška in meščanska šola - Ljubljana (2)
Državna II. deška meščanska šola - Ljubljana (2)
Državna meščanska šola - Brežice (2)
Državna meščanska šola - Jesenice (2)
Državna meščanska šola - Lendava (2)
Državna meščanska šola - Mežica (1)
Državna meščanska šola - Ptuj (2)
Državna meščanska šola - Rakek (1)
Državna meščanska šola - Slovenska Bistrica (2)
Državna meščanska šola - Škofja Loka (1)
Državna meščanska šola - Šoštanj (2)
Državna meščanska šola - Tržič (1)
Državna meščanska šola - Vojnik (2)
Državna meščanska šola - Žalec (1)
Državna meščanska šola na Viču - Ljubljana (1)
Državna meščanska šola v Šentvidu - Ljubljana (1)
Državna realna gimnazija - Murska Sobota (2)
Državna trgovska akademija - Ljubljana (2)
Državno učiteljišče - Maribor (2)
Düsevni liszt (12)
Dve domovini (1)
Edinost (Ljubljana) (6)
Enakopravnost (ZDA) (305)
Etnolog (Ljubljana) (13)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Evgenika (5)
Farmacevtski vestnik (1)
Gasilec (1897-1941) (12)
Geografski vestnik (2)
Gimnazija - Celje (2)
Gimnazija - Kranj (1)
Gimnazija - Maribor (2)
Gimnazija - Novo mesto (2)
Gimnazija (nemška) - Kočevje (2)
Glas naroda (New York) (303)
Glasilo KSK jednote (52)
Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo (1)
Gledališki list (Opera, SNG Ljubljana) (30)
Gledališki list SNG. Drama (39)
Gorenjec (1900-1941) (52)
Gospodar in gospodinja (52)
Gostilničarski vestnik (8)
Gruda (10)
Hmeljar (Žalec) (27)
Izseljenski vestnik (12)
Izvestje državne meščanske šole Antona Janežiča - Mežica (1)
Izvestje Muzejskega društva v Mariboru (1)
Jugoslovenski obzor (18)
Jutro (Ljubljana) (307)
Jutro (Ljubljana. 1931-1943) (97)
Klasična gimnazija - Ljubljana (2)
Kmetovalec (12)
Kmetski list (53)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava - Ljubljana (2)
Koledar - Goriška mohorjeva družba (1)
Koledar Cankarjeve družbe (1)
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) (1)
Koledar Goriške matice (1)
Koledar Obrambne družbe sv. Cirila in Metoda (1)
Kranjski zvon (Kranj) (12)
Krekova višja gospodinjska šola - Ljubljana (1)
Kres: Glasilo slovenskih fantov (12)
Kronika (Ljubljana) (5)
Kronika slovenskih mest (74)
Lichtenthurnov zavod (dekliška meščanska šola) - Ljubljana (2)
Ljubljanski škofijski list (8)
Ljubljanski zvon (100)
Ljudska pravica (5)
Loški razgledi (5)
Luč (Ljubljana) (10)
Marburger Zeitung (298)
Mariborski večernik Jutra (298)
Marijikin ograček (12)
Marijin list (12)
Mentor (Ljubljana. 1908) (18)
Meščanska šola - Krško (2)
Meščanska šola - Novo mesto (2)
Mi mladi borci (15)
Misel in delo (8)
Mlada pota (Ljubljana) (6)
Mladi Prekmurec (7)
Mladika (Gorica) (13)
Mlado jutro (52)
Modra ptica (12)
Murska krajina (52)
Na mejah (10)
Najszvetejsega Szrca Jezusovoga veliki kalendar (1)
Naš dom (Ljubljana) (11)
Naš rod (18)
Naša misel (18)
Naša volja (14)
Naša Zvezda (1931) (16)
Naše slike (8)
Naše veselje (12)
Neodvisnost (4)
Nova doba (Celje) (52)
Nova doba (Cleveland) (52)
Novi list (1)
Novi list (Buenos Aires) (47)
Obrtni vestnik (20)
Odmev iz Afrike (12)
Pedagoški zbornik Slovenske šolske Matice (1)
Pevčeva pesmarica (1)
Pevec (Ljubljana) (5)
Piramida (1936-1937) (9)
Planinski vestnik (10)
Pohod (31)
Polet (Ljubljana, 1935) (2)
Ponedeljski Slovenec (52)
Popotnik (1880-1941) (6)
Poročilo društva Glasbene matice v Ljubljani (2)
Pravnik (1)
Primorski dnevnik (1)
Prirodoslovne razprave (4)
Proletarec (Chicago) (55)
Prosveta (ZDA) (255)
Radio Ljubljana (53)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Realka - Ljubljana (2)
Realna gimnazija - Ptuj (2)
Slovenec (1873) (324)
Slovenija (1932-1941) (50)
Slovenska trgovska šola - Ljubljana (2)
Slovenska zemlja (20)
Slovenski čebelar (13)
Slovenski dom (1935-1945) (300)
Slovenski gospodar (1122)
Slovenski hmeljar (54)
Slovenski narod (295)
Slovenski pravnik (37)
Slovenski tednik (Buenos Aires) (41)
Slovenski učitelj (Ljubljana) (7)
Službeni list Kraljevske banske uprave Dravske banovine (109)
Sodobnost (1933) (132)
Sodobnost (1963) (2)
Sokol (1936) (29)
Sokolič (Ljubljana, 1919) (10)
Sokolski glasnik (1930 - 1941) (48)
Stara pravda (9)
Statistički godišnjak (1)
Straža v viharju (24)
Svoboda (1929) (11)
Teden v slikah (1)
Tedenske slike (Konzorcij) (53)
Tehniška srednja šola - Ljubljana (2)
Tekstilna šola - Kranj (2)
Teorija in praksa (1)
The Voice of youth (Chicago, Ill.) (13)
Trgovska akademija - Maribor (2)
Trgovski list (139)
Trgovsko učilišče Christofov učni zavod - Ljubljana (1)
Učiteljišče - Ljubljana (2)
Učiteljski tovariš (707)
Umetnost (Ljubljana, 1936) (48)
Univerza - Ljubljana (3)
Upokojenec (1936) (80)
Uršulinsko učiteljišče - Maribor (2)
Vertec (1871) (269)
Vestnik Slovenske krščansko-socijalne zveze (8)
Vigred (11)
Vodnikova pratika (1)
Zarja (12)
Zasebna uršulinska dekliška meščanska šola - Škofja Loka (2)
Zasebna ženska realna gimnazija Uršulink - Ljubljana (2)
Zbor (1936) (57)
Zbornik za umetnostno zgodovino (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1920) (1)
Zdravniški vestnik (12)
Zgodovinski časopis (1)
Zvonček (Ljubljana) (170)
Žena in dom (12)
Ženska realna gimnazija - Ljubljana (3)
Ženski svet (12)
Življenje in svet (52)
Založnik
(5)
2. državna dekliška meščanska šola Sv. Cirila in Metoda v Mariboru (1)
A. Atzwanger (1)
A. Berthold (1)
A. Kosi (2)
Adrijan Janc (6)
Ameriško-jugoslovanska tiskovna družba (305)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Atelier Helios (1)
Beros Studio (1)
Bibliofilska založba (48)
Cankarjeva družba (1)
Cecilijino društvo (8)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Cérkvena stamparija (1)
Collegium musicum (2)
D. Rovšek (1)
Dekliška meščanska šola v Lichtenthurnovem zavodu v Ljubljani (1)
Djuro Šaban (1)
Dr. Krekova višja gospodinjska šola Ljubljana VII. (1)
Društvo državnih upokojencev za Dravsko banovino (80)
Društvo Pravnik (37)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družba sv. Mohorja (15)
Družba sv. Rafaela (1)
Družba za založniške pobude (1)
Družina (5)
Drž. deška meščanska šola v Mariboru (1)
Drž. II. dekliška meščanska šola v Ljubljani (1)
Drž. meščanska šola Mihaela Vošnjaka v Šoštanju (2)
Drž. realna gimnazija v Novem mestu (2)
Državna dekliška meščanska šola v Celju (2)
Državna deška meščanska šola v Celju (2)
Državna deška meščanska šola v Ribnici (1)
Državna dvorazredna trgovska šola v Celju (2)
Državna dvorazredna trgovska šola v Ljubljani (2)
Državna II. dekliška meščanska šola v Ljubljani (1)
Državna II. deška meščanska šola v Ljubljani (2)
Državna in samoupravna gimnazija v Murski Soboti (2)
Državna klasična gimnazija v Ljubljani (2)
Državna klasična gimnazija v Mariboru (2)
Državna mešana meščanska šola Kraljeviča Andreja v Tržiču (1)
Državna meščanska šola (2)
Državna meščanska šola Andreja Bitenca v št. Vidu nad Ljubljano (2)
Državna meščanska šola dr. Franceta Prešerna na Jesenicah (2)
Državna meščanska šola dr. Radoslava Razlaga v Brežicah (2)
Državna meščanska šola Janeza Evangelista Kreka v Vojniku (1)
Državna meščanska šola Janeza Evangelista Krek-a v Vojniku (1)
Državna meščanska šola Janeza Trdine v Novem mestu (2)
Državna meščanska šola Josipa Stritarja v Slovenski Bistrici (2)
Državna meščanska šola Maksa Pleteršnika v Ptuju (2)
Državna meščanska šola Martina Hočevarja v Krškem (1)
Državna meščanska šola Miroslava Vilharja na Rakeku (1)
Državna meščanska šola v Krškem (1)
Državna meščanska šola v Mežici (2)
Državna meščanska šola v Škofji Loki (1)
Državna realna gimnazija kraljeviča Andreja v Ptuju (2)
Državna realna gimnazija v Celju (2)
Državna realna gimnazija v Kočevju (2)
Državna realna gimnazija v Kranju (1)
Državna tehniška srednja šola Ljubljana (1)
Državna tehniška srednja šola v Ljubljani (1)
Državna tekstilna šola v Kranju (2)
Državna trgovska akademija v Ljubljani (2)
Državna trgovska akademije v Mariboru (2)
Državna učiteljska šola v ljubljani (2)
Državna učiteljska šola v Mariboru (2)
Državna založba Slovenije (2)
Državna ženska relna gimnazija v Ljubljani (1)
Državne meščanske šole v Žalcu (1)
Edinost Publishing (139)
Etnografski muzej (12)
F. Kunšek (1)
F. Schilcher (1)
F. Stele (5)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Foto atelje Tonka (1)
Foto Ferida (1)
Fr. Vesel (18)
Fran Jaklič (7)
Frank-Verlag (1)
Gasilska zajednica za Dravsko banovino (12)
Glas naroda (303)
Glasbena matica (28)
Glasbena Matica (3)
Goriška Matica (1)
Goriška Mohorjeva družba (1)
H. Frank (1)
Hmeljarsko društvo za Slovenijo (54)
I. drž. dekliška meščanska šola v Ljubljani (1)
I. drž. deška meščanska šola generala Maistra v Mariboru (1)
I. drž. deška meščanska šola kralja Petra I. Osvoboditelja v Ljubljani (1)
I. drž. meš. meščanska šola Josipa Jurčiča v Ljubljani (2)
I. državna dekliška meščanska šola v Ljubljani (1)
I. državna deška meščanska šola kralja Petra I. Osvoboditelja v Ljubljani (1)
I. državna realna gimnazija z realčnimi oddelki v Ljubljani (2)
I. Škorjanc (1)
I. Vavpotič (1)
II. drž. mešana meščanska šola Valentina Vodnika v Ljubljani (2)
II. državna realna gimnazija v Ljubljani (2)
III. državna mešana meščanska šola Frana Levstika v Ljubljani (1)
III. državna realna gimnazija v Ljubljani (2)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za raziskovanje Krasa (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Ivan Rakovec (300)
Ivan Tomšič, v Ljubljani (9)
Ivan Zorec (50)
Izseljenska zbornica (12)
J. A. K. Mladost - Balkan (1)
J. Debevec (279)
J. Pelikan (3)
J. Pogačnik (1)
J. Zirmann (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (707)
Januš Golec (52)
Jevšenak (1)
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (1)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (55)
Jugoslovanska katoliška jednota (52)
Jugoslovanska knjigarna (2)
Jugoslovanska pevska zveza (1)
Jugoslovanska tiskarna (10)
Jugoslovansko učiteljsko druženje (6)
Jugoslovansko-češkoslovaška liga (2)
Jugoslovensko novinarsko udruženje, Sekcija Ljubljana (1)
Katoliška bukvarna (13)
Katoliško tiskovno društvo (143)
Katološko tiskovno društvo v Slovenski Krajini (24)
Klaverjeva družba (12)
Kmetijska družba za Slovenijo (12)
Kmetijska šola na Grmu (1)
Konzorcij (1044)
Konzorcij Akademskega glasa (3)
Konzorcij Delavca (12)
Konzorcij Gorenjca (52)
Konzorcij jutra (307)
Konzorcij Jutra (201)
Konzorcij Kresa (12)
Konzorcij Naša zvezda (16)
Konzorcij Ponedeljskega Slovenca (52)
Konzorcij Svobode Maribor (11)
Konzorcij Trgovskega lista (139)
Konzorcij Ženski svet (23)
Kraljevska banska uprava Dravske banovine (109)
Kranjsko – slovenska katoliška jednota (52)
L. Vorša (1)
Leonova družba (6)
Lichtenthurnov zavod v Ljubljani (1)
Ljub. M. Romanović (1)
Ljudska tiskarna (325)
M. Japelj (2)
M. Kolar, Ljubljana (52)
M. Kranjec (5)
M.Kolar, Ljubljana (52)
Marburger Verlags- und Druckerei Ges (298)
Mavec (1)
Mestna občina (74)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (2)
Mestni župni urad (12)
Militärgeographisches Institut (2)
Mladinska matica (1)
Mladinska zveza J.S.Z (2)
Modra ptica (12)
Muzejsko društvo (6)
Muzejsko društvo za Slovenijo (1)
N. Drakulić (1)
Narodna tiskarna (295)
Narodno obrambna tiskovna zadruga (31)
Nasta (8)
Obzor (18)
Obzorja (3)
Obzorja Helidon (1)
Opšta državna statistika Statistique générale d'etat (1)
Orliška podzveza (11)
P. Kavšek (1)
Papirnica Vera Remec (1)
Pevska zveza (6)
Pevsko društvo Ljubljanski zvon (2)
Piramida (Maribor) (9)
Planinska zveza Slovenije (10)
Pravna fakulteta (1)
Prejkmurszka evang. sinyorija (12)
Prirodoslovno društvo (4)
Prosvetna zveza (8)
Prosvetna Zveza (1)
Prosvetno društvo (2)
Prva državna dekliška meščanska šola Antona Mart. Slomšeka v Mariboru (1)
Purač (1)
R. Pahor (1)
R. Podkrajšek (12)
Radiol (1)
Rafaelova družba (12)
Savez Sokola Kraljevine Jugoslavije (48)
Schweizer Spiegel (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Slovene National Benefit Society (13)
Slovenian Women's Union of America (12)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (132)
Slovenska narodna podporna jednota (255)
Slovenska šolska Matica (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski frančiškani v ZDA (12)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko narodno gledališče (30)
Slovensko narodno gledališče Drama (39)
Slovensko pevsko društvo Krakovo-Trnovo (1)
Slovensko Planinsko društvo (1)
Slovensko prosvetno društvo (41)
Slovensko umetnostno zgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (17)
SNG Maribor (193)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (3)
Sokolske župe Ljubljana, Maribor, Novo mesto (29)
Sokolsko društvo (7)
Škofijska klasična gimnazija v Št. Vidu nad Ljubljano (2)
Škofijski ordinariat (8)
Št. Brače Grujića (1)
Talányi Franc (1)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna sv. Cirila (1142)
Tiskovna zadruga (100)
Tiskovna založba (1)
Tonka (1)
Trbovlje, Weiss (1)
Trgovsko učilišče Christofov učni zavod v Ljubljani (1)
Učiteljska tiskarna (11)
Udruženje jugoslovanskega učiteljstva (18)
Udruženje univerzitetski obrazovanih žena u Jugoslaviji (1)
Umetniška propaganda (1)
Univerza kralja Alkesandra I. v Ljubljani (3)
Uršulinski samostan v Ljubljani (2)
V. Angerer (1)
V. Bešter (1)
V. Brumen (1)
Vengar (1)
Vereinsbuchdruckerei Celeja (106)
Vodnikova družba (1)
Watch Tower (1)
Zadruga z o.z. Novi list (1)
Založništvo tržaškega tiska (1)
ZAsebna realna gimnazija uršiulink z internatom v Ljubljani (1)
Zasebna uršulinska dekliška meščanska šola v Škofji Loki (2)
Zasebna ženska realna gimnazija uršulink z internatom v Ljubljani (1)
Zasebna ženska učiteljska šola šolskih sester v Mariboru (2)
Zavod Sv. Stanislava (18)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstveno društvo (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (13)
Zveza društev kmetskih fantov in deklet (10)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza gostilničarskih zadrug (8)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (5)
Zvezna tiskarna (52)
Župni urad Tržič (12)
Išči med rezultati (9217)