Število rezultatov iskanja: 561

Časopisje in članki - naslov
1. državna dekliška meščanska šola - Ljubljana (1)
1. državna dekliška meščanska šola - Maribor (1)
1. državna deška meščanska šola - Ljubljana (1)
1. državna deška meščanska šola - Maribor (1)
1. državna meščanska šola - Ljubljana (1)
2. državna gimnazija - Ljubljana (1)
2. državna meščanska šola - Ljubljana (1)
3. državna realna gimnazija - Ljubljana (1)
Dekliška meščanska šola pri uršulinkah - Ljubljana (1)
Dom in svet (Ljubljana) (16)
Državna dekliška meščanska šola - Celje (1)
Državna deška meščanska šola - Celje (1)
Državna deška meščanska šola - Ribnica (1)
Državna dvorazredna trgovska šola - Celje (1)
Državna II. dekliška in meščanska šola - Ljubljana (1)
Državna II. deška meščanska šola - Ljubljana (1)
Državna meščanska šola - Brežice (1)
Državna meščanska šola - Lendava (1)
Državna meščanska šola - Mežica (1)
Državna meščanska šola - Ptuj (1)
Državna meščanska šola - Slovenska Bistrica (1)
Državna meščanska šola - Šoštanj (1)
Državna meščanska šola - Vojnik (1)
Državna meščanska šola na Viču - Ljubljana (1)
Državna realna gimnazija - Murska Sobota (1)
Državna trgovska akademija - Ljubljana (1)
Državno učiteljišče - Maribor (1)
Gimnazija - Celje (1)
Gimnazija - Maribor (1)
Gimnazija - Novo mesto (1)
Gimnazija (nemška) - Kočevje (1)
Gledališki list (Opera, SNG Ljubljana) (14)
Gledališki list SNG. Drama (19)
Klasična gimnazija - Ljubljana (1)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava - Ljubljana (1)
Kronika slovenskih mest (6)
Lichtenthurnov zavod (dekliška meščanska šola) - Ljubljana (1)
Ljubljanski zvon (4)
Mentor (Ljubljana. 1908) (9)
Meščanska šola - Krško (1)
Meščanska šola - Novo mesto (1)
Naš rod (9)
Polet (Ljubljana, 1935) (2)
Poročilo društva Glasbene matice v Ljubljani (1)
Realka - Ljubljana (1)
Realna gimnazija - Ptuj (1)
Slovenska trgovska šola - Ljubljana (1)
Slovenski dom (1935-1945) (300)
Sodobnost (1933) (2)
Tehniška srednja šola - Ljubljana (1)
Trgovska akademija - Maribor (1)
Učiteljišče - Ljubljana (1)
Učiteljski tovariš (3)
Univerza - Ljubljana (1)
Uršulinsko učiteljišče - Maribor (1)
Vertec (1871) (125)
Zasebna uršulinska dekliška meščanska šola - Škofja Loka (1)
Zasebna ženska realna gimnazija Uršulink - Ljubljana (1)
Ženska realna gimnazija - Ljubljana (1)
Založnik
A. Atzwanger (1)
Dekliška meščanska šola v Lichtenthurnovem zavodu v Ljubljani (1)
Družba sv. Rafaela (1)
Drž. deška meščanska šola v Mariboru (1)
Drž. meščanska šola Mihaela Vošnjaka v Šoštanju (1)
Drž. realna gimnazija v Novem mestu (1)
Državna dekliška meščanska šola v Celju (1)
Državna deška meščanska šola v Celju (1)
Državna deška meščanska šola v Ribnici (1)
Državna dvorazredna trgovska šola v Celju (1)
Državna dvorazredna trgovska šola v Ljubljani (1)
Državna II. dekliška meščanska šola v Ljubljani (1)
Državna II. deška meščanska šola v Ljubljani (1)
Državna in samoupravna gimnazija v Murski Soboti (1)
Državna klasična gimnazija v Ljubljani (1)
Državna klasična gimnazija v Mariboru (1)
Državna meščanska šola (1)
Državna meščanska šola Andreja Bitenca v št. Vidu nad Ljubljano (1)
Državna meščanska šola dr. Radoslava Razlaga v Brežicah (1)
Državna meščanska šola Janeza Evangelista Krek-a v Vojniku (1)
Državna meščanska šola Janeza Trdine v Novem mestu (1)
Državna meščanska šola Josipa Stritarja v Slovenski Bistrici (1)
Državna meščanska šola Maksa Pleteršnika v Ptuju (1)
Državna meščanska šola v Krškem (1)
Državna meščanska šola v Mežici (1)
Državna realna gimnazija kraljeviča Andreja v Ptuju (1)
Državna realna gimnazija v Celju (1)
Državna realna gimnazija v Kočevju (1)
Državna tehniška srednja šola v Ljubljani (1)
Državna trgovska akademija v Ljubljani (1)
Državna trgovska akademije v Mariboru (1)
Državna učiteljska šola v ljubljani (1)
Državna učiteljska šola v Mariboru (1)
Fr. Vesel (1)
Glasbena Matica (1)
I. drž. meš. meščanska šola Josipa Jurčiča v Ljubljani (1)
I. državna dekliška meščanska šola v Ljubljani (1)
I. državna deška meščanska šola kralja Petra I. Osvoboditelja v Ljubljani (1)
I. državna realna gimnazija z realčnimi oddelki v Ljubljani (1)
II. drž. mešana meščanska šola Valentina Vodnika v Ljubljani (1)
II. državna realna gimnazija v Ljubljani (1)
III. državna realna gimnazija v Ljubljani (1)
Ivan Rakovec (300)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (3)
Katoliško tiskovno društvo (16)
Mestna občina (6)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
Mladinska zveza J.S.Z (2)
Prva državna dekliška meščanska šola Antona Mart. Slomšeka v Mariboru (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (2)
Slovensko narodno gledališče (14)
Slovensko narodno gledališče Drama (19)
Škofijska klasična gimnazija v Št. Vidu nad Ljubljano (1)
Tiskovna zadruga (4)
Udruženje jugoslovanskega učiteljstva (9)
Udruženje univerzitetski obrazovanih žena u Jugoslaviji (1)
Univerza kralja Alkesandra I. v Ljubljani (1)
Uršulinski samostan v Ljubljani (1)
Zasebna uršulinska dekliška meščanska šola v Škofji Loki (1)
Zasebna ženska realna gimnazija uršulink z internatom v Ljubljani (1)
Zasebna ženska učiteljska šola šolskih sester v Mariboru (1)
Zavod Sv. Stanislava (9)
Išči med rezultati (561)