Število rezultatov iskanja: 6573

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta carsologica (3)
Acta chimica slovenica (4)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (8)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (4)
Acta linguistica asiatica (138)
Acta medico-biotechnica (3)
Acta neophilologica (110)
Akademija MM (1)
Amfiteater (Ljubljana) (2)
Annales. Series historia et sociologia (31)
Annales. Series historia naturalis (33)
Anthropological notebooks (3)
Anthropos (Ljubljana) (20)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Arheo (1)
Arheološki vestnik (63)
Arhivi (6)
Ars et humanitas (26)
AS. Andragoška spoznanja (4)
Asian studies (23)
Azijske in afriške študije (50)
Bogoslovni vestnik (3)
CEPS journal (6)
Časopis za kritiko znanosti (47)
Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino (9)
Časopis za zgodovino in narodopisje (17)
De musica disserenda (39)
Dejanje (Ljubljana) (36)
Dialogi (457)
Dignitas (Ljubljana) (1)
Documenta Praehistorica (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (2)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (6)
Dom in svet (Ljubljana) (4)
Družboslovne razprave (17)
Dve domovini (72)
Dynamic relationships management journal (1)
Edinost in dialog (3)
Elektrotehniški vestnik (1)
ELOPE (Ljubljana) (281)
Endoskopska revija (4)
Etnolog (Ljubljana) (3)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (10)
Farmacevtski vestnik (4)
Filozofski vestnik (12)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Gea (Ljubljana) (2)
Geodetski vestnik (1)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (7)
Geographica Slovenica (1)
Geologija (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (5)
Humanist (5)
Informatica Medica Slovenica (2)
Instrumentum (1)
International journal of Euro-Mediterranean studies (50)
International journal of management, knowledge and learning (73)
Izzivi prihodnosti (56)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezičnik (27)
Jezik in slovstvo (506)
Jezikoslovni zapiski (2)
Kakovostna starost (2)
Keria (Ljubljana) (12)
Knjižnica (10)
Kronika (Ljubljana) (7)
Les (Ljubljana) (1)
Linguistica (Ljubljana) (6)
Literatura (Ljubljana) (75)
Ljubljanski zvon (673)
Loški razgledi (4)
Management (Spletna izd.) (1)
Managing global transitions (2)
Medicinski razgledi (7)
Mednarodno inovativno poslovanje (187)
Modra ptica (143)
Monitor ISH (15)
Muzikološki zbornik (7)
Narobe (27)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Natura Sloveniae (1)
Nova revija (1)
Novi svet (Ljubljana) (2)
Obzorja (Maribor) (26)
Organizacija znanja (2)
Otrok in knjiga (200)
Phainomena (Ljubljana) (8)
Planinski vestnik (1)
Poligrafi (1)
Prepihi (3)
Primerjalna književnost (143)
Problemi. Razprave (43)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (5)
Ptujski zbornik (7)
Radiology and oncology (Ljubljana) (12)
Raziskave in razprave (122)
Razpotja (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (4)
Research in social change (40)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (10)
Revija za univerzalno odličnost (200)
Revija za zdravstvene vede (1)
RMZ-materials and geoenvironment (2)
Scopolia. Supplementum (1)
Slavia Centralis (27)
Slavistična revija (366)
Slovenski etnograf (3)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovenščina v šoli (12)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (2)
Socialno delo (4)
Sodobna pedagogika (8)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (468)
Strojniški vestnik (3)
Studia Historica Slovenica (23)
Studia mythologica Slavica (4)
Studia universitatis hereditati (2)
Šolska kronika (17)
Šolsko polje (18)
Šolsko svetovalno delo (3)
Študijski vodnik (Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije) (5)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (31)
Traditiones (3)
Traditiones (Ljubljana) (41)
Urbani izziv (3)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (3)
Verba hispanica (121)
Vestnik (1873) (29)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (84)
Vestnik za tuje jezike (7)
Vzgoja (Ljubljana) (5)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zdravniški vestnik (48)
Zdravstveno varstvo (7)
Zgodovina za vse (2)
Zgodovinski časopis (12)
Zora (1872) (150)
Zvon (1870) (144)
Železarski zbornik (1)
Železne niti (1)
Leto izida
1501 (1)
1612 (1)
1855-1856 (1)
1859 (1)
1860 (1)
1862 (1)
1863 (1)
1864 (1)
1865 (1)
1866 (2)
1867 (1)
1870 (25)
1872 (24)
1873 (39)
1874 (32)
1875 (34)
1876 (49)
1877 (49)
1878 (31)
1879 (25)
1880 (26)
1881 (15)
1882 (13)
1883 (13)
1884 (13)
1885 (13)
1886 (14)
1887 (14)
1888 (13)
1889 (14)
1890 (13)
1891 (14)
1892 (15)
1893 (12)
1894 (13)
1895 (13)
1896 (13)
1897 (12)
1898 (14)
1899 (13)
1900 (13)
1901 (13)
1902 (14)
1903 (12)
1904 (12)
1905 (12)
1906 (14)
1907 (12)
1908 (12)
1909 (13)
1910 (12)
1911 (14)
1912 (14)
1913 (13)
1914 (13)
1915 (13)
1916 (12)
1917 (12)
1918 (10)
1919 (17)
1920 (13)
1921 (13)
1922 (13)
1923 (11)
1924 (24)
1925 (10)
1926 (11)
1927 (13)
1928 (13)
1929 (14)
193? (1)
1930 (25)
1931 (25)
1932 (23)
1933 (28)
1934 (26)
1935 (20)
1936 (20)
1937 (18)
1937-1939 (1)
1938 (39)
1939 (40)
194? (12)
1940 (40)
1941 (9)
1943 (5)
1944 (2)
1947 (2)
1948 (3)
1949 (3)
1950 (4)
1951 (4)
1952 (3)
1953 (3)
1953-1954 (1)
1954 (3)
1955 (5)
1955/1956 (9)
1956 (7)
1957 (19)
1958 (14)
1959 (16)
1959/1960 (1)
1960 (13)
1961 (19)
1961-1962 (1)
1962 (12)
1963 (50)
1964 (52)
1965 (68)
1966 (59)
1967 (51)
1968 (51)
1968-1969 (1)
1969 (49)
1970 (45)
1971 (53)
1972 (33)
1973 (28)
1974 (30)
1975 (32)
1976 (25)
1977 (29)
1977/1978 (4)
1978 (22)
1979 (39)
198? (2)
1980 (46)
1981 (39)
1982 (31)
1983 (37)
1984 (44)
1985 (23)
1986 (33)
1987 (64)
1988 (52)
1988/1989 (1)
1989 (34)
1990 (34)
1991 (53)
1991/1992 (2)
1992 (74)
1993 (108)
1994 (95)
1995 (83)
1996 (65)
1997 (90)
1998 (50)
1998-1999 (1)
1999 (49)
20.2.2015 (1)
2000 (53)
2001 (65)
2002 (67)
2003 (83)
2004 (83)
2005 (99)
2006 (86)
2007 (70)
2008 (115)
2009 (177)
2010 (183)
2011 (204)
2012 (243)
2013 (248)
2014 (272)
2015 (262)
2016 (252)
2017 (216)
2018 (196)
2019 (166)
2020 (119)
2021 (14)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (6)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (37)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (187)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo informacijski center Legebitra (27)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (5)
Društvo Medicinski razgledi (7)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Društvo radiologije in onkologije (12)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Družina d.o.o. (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (256)
Fakulteta za slovenske in mednarodne študije v Kranju (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (163)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (15)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (8)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (7)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (2)
Knjižnica Ivana Potrča (13)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (2)
Knjižnica Velenje (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (41)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (468)
Mariborska knjižnica (200)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (78)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (2)
Mladinska knjiga (2)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (6)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3199)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (1)
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Osnovna šola Majde Vrhovnik (1)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (4)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (2)
Slavistično društvo Slovenije (182)
Slovenski etnografski muzej (8)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (2)
Slovenski šolski muzej (17)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (18)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (90)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko farmacevtsko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (8)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko sociološko društvo (17)
Slovensko zdravniško društvo (48)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (4)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (43)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (24)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (295)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (434)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (3)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (27)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (10)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (50)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Zavod RS za šolstvo (16)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (8)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (23)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (17)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (64)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (56)
ZRC SAZU (130)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (84)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (8)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (8)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (19)
Vsebina
Založnik
A. Baruca Arbeiter (1)
A. Češarek (1)
A. Leykam's Erben (1)
A. Maver (1)
A. Trstenjak (1)
AEROSOL razvoj in proizvodnja znanstvenih instrumentov d.o.o. (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (2)
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (1)
Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
appresso Pietro Farri (1)
Arhivsko društvo Slovenije (6)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Association of Radiology and Oncology (12)
Association of the Slovene Literary Translators (2)
B. Ošlak (1)
Banka Slovenije (1)
Beletrina (57)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (3)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Bird Publisher (1)
Cankarjeva založba (17)
Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (50)
Center za študij edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (58)
Dermatovenerologic Society of Slovenia (2)
Didakta (3)
Doba Epis (187)
Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije (2)
Društveno informacijski center Legebitra (27)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (5)
Društvo psihologov Slovenije (25)
Društvo slovenskih pisateljev (11)
Društvo Svet za vse (1)
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (8)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (43)
Družba Jezusova (5)
Družba sv. Cirila in Metoda (2)
Družba sv. Mohorja (1)
Družina (7)
Državna založba Slovenije (467)
DZS (8)
E. de Schönfeld (1)
EN-FIST CENTER ODLIČNOSTI (1)
Etnografski muzej (6)
Evropska pravna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (32)
Faculty of management (2)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za družbene vede (18)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za državne in evropske študije (4)
Fakulteta za informacijske študije (8)
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (2)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za organizacijske študije (257)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (5)
Fakulteta za socialno delo (4)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (27)
Fakulteta za turistične študije - Turistica (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (123)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (6)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (110)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (50)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (27)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (12)
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Geodetski inštitut Slovenije (1)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Glasbena Matica (2)
Goga (13)
Goriška tiskarna A. Gabršček (2)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (1)
H. Slovák (1)
HARPHA SEA Podjetje za inženiring, proizvodnjo in svetovanje, d.o.o. Koper (1)
I. Grlj (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (4)
I. v. Kleinmayr in F. Bamberg (1)
Institut "Jožef Stefan" (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (69)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (15)
Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut Karantanija (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (3)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (7)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (2)
Inštitut za razvojne in strateške analize (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (72)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (5)
Intelyway webmedia (1)
I-VITES inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
J. Blasnik nasl. (1)
J. Hensel (1)
J. Keber (1)
J. Otto (1)
J. Rudolf Milic (27)
J. Širec (1)
Janko M. Pajk (150)
Josip Stritar (144)
Jugoslovanska knjigarna (2)
K. Cvek (1)
Katoliško tiskovno društvo (4)
Kemijski inštitut (3)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Književno društvo Hiša poezije (10)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
KSEVT (2)
KUD Logos (8)
KUD Sodobnost International (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (6)
L. Blažič (1)
LDS (75)
Litera (15)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
M. Špehar (1)
Malinc (1)
Mariborska knjižnica (200)
Mariborska tiskarna (26)
Marketing magazin (1)
Matica hrvatska (1)
Matica Slovenska (1)
Mavrica (1)
Medical Faculty (1)
Medicinska fakulteta (3)
Medicinski razgledi (7)
MEDIFAS Mediteranski inštitut za sodobne študije (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (88)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (5)
Metalurški inštitut el at. (1)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (3)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za načrtovanje (1)
Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Ministry of Labour, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Mirovni inštitut - inštitut za sodobne družbene in politične študije (1)
Mladinska knjiga (29)
Modra ptica (143)
Muzejsko društvo (5)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Muzejsko društvo za Kranjsko (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (39)
N. Trošt (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (5)
Narodna knjižnica (1)
Narodne tiskarne (29)
Nova obzorja (1)
Nova revija (10)
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Nova založba (1)
O. Fischer (1)
O. Wagner (1)
O. Wigand (1)
Obzorja (478)
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta (9)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (1)
OPRO, zavod za aplikativne študije (5)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (3)
Osrednja pisarna s. Krščanskosocialne zveze (1)
Partizanska knjiga (1)
Pedagoška fakulteta (194)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij (1)
Pedagoški inštitut (14)
per Simonem Papiensem, dictum Bivilaquam (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (7)
Pivec (3)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prijatelji slovenske znanosti (9)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
R. C. Schmidt (1)
Rokus Klett (2)
Ruslica (2)
S. D. Matvejev (1)
S. Žnidar (1)
samozal. (1)
samozal. GolKerKavč (10)
samozal. GolKerKavčLot (8)
samozal. GorKerKavč (2)
samozal. GorKerKavčLot (3)
samozal. J. Tominšek (1)
samozaložba (1)
Sanje (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (58)
Slavistično društvo Slovenije (873)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovene P. E. N. (2)
Slovene Welding Society (6)
Slovene Writers' Association (5)
Slovenian academy of management (1)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (110)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (84)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenska matica (2)
Slovenska Matica (1)
Slovenski etnografski muzej (11)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovenski gledališki muzej (8)
Slovenski raziskovalni inštitut SLORI (1)
Slovenski šolski muzej (17)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (18)
Slovensko društvo učiteljev španščine (1)
Slovensko društvo za angleške študije (271)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (135)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko farmacevtsko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (20)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko planinsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (17)
Slovensko zdravniško društvo (52)
SO (1)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (58)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
SVIZ Slovenija (1)
Svobodna misel (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (10)
Študentska založba (98)
Študijska knjižnica (1)
Tehniška založba Slovenije (1)
Tehnološki center za električne stroje (1)
Teološka fakulteta (2)
Tiskovna zadruga (675)
Tiskovna založba (1)
Trapez Media (4)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (4)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
University of Primorska Press (1)
University Press, Faculty of Arts (10)
Univerza na Primorskem (7)
Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerza, Arheološki seminar (1)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (2)
Univeza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (39)
VIRIS, varnost in razvoj informacijskih sistemov, d.o.o. (1)
Visoka šola za politične vede (4)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (36)
Založba /*cf (1)
Založba Annales ZRS, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije (1)
Založba PEF, Pedagoška fakultete Univerze (1)
Založba Pivec (2)
Založba Univerze na Primorskem (8)
Založba ZRC (28)
Založba ZRC, ZRC SAZU (5)
Založništvo Šaleških razgledov (1)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (3)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (18)
Zavod za napredne študije Delta (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (2)
Združenje za arterijsko hipertenzijo, Slovensko zdravniško društvo (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo (10)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (23)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (60)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (176)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (138)
Znanstveno društvo (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (58)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (12)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za zgodovinske študije, Založba Annales ZRS (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales (1)
ZRC SAZU, Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (10)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (8)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (8)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (13)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (6573)