Število rezultatov iskanja: 154

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
DELO, d.d. (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (8)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (7)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (7)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (1)
Mariborska knjižnica (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (13)
Mladinska knjiga (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (27)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Študentska založba (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (19)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
ZRC SAZU (12)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (5)
Založnik
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (4)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Biotehniška fakulteta (1)
Celjsko literarno društvo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
chez L. Cellot & Jombert fils ... (1)
chez Merlin ... (1)
Delo (1)
Druck und Verlag der J.G. Cotta'schen Buchhandlung (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (8)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Družina (1)
Eno (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (7)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (2)
Fakulteta za arhitekturo (4)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (2)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za upravo (3)
Filozofska fakulteta (1)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (2)
I. Rakovec (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (7)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
International Institute for Archival Science (9)
L. Dominguez (1)
Mariborska knjižnica (1)
Melopoja (1)
Mississipi College, Dept. of Biology (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Obzorja (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Pedagoška fakulteta (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Pirineo (1)
printed for C. Dilly ... (1)
printed for G. Robinson ... and Pearson and Rollason ... (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (8)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Societá storica del Litorale (3)
Študentska založba (4)
Tiskarna sv. Cirila (8)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Verlag von Peter Rohrmann ... (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (13)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (154)