Število rezultatov iskanja: 3233

Časopisje in članki - naslov
Bolha (1)
Bollettino del Comitato L`Italia fara da se (1)
Bollettino del consorzio agrario (10)
Brivec (6)
Coklja (1)
Credere e vincere (21)
Čuk na palci (6)
Delavski list (Trst) (4)
Delo (Trst) (4)
Egida (65)
El Pevere (1)
Era nuova (24)
Foglio periodico Istriano (10)
Gazzetta ufficiale (24)
Il I. collegio (2)
Il turismo scolastico nella Venezia Giulia (1)
Jugoslavija (2)
Kmečki glas (Gorica) (2)
Kmetovalec (Gorica) (6)
Krajan (Ilirska Bistrica) (21)
L`Istria popolare (3)
L`Unione (167)
L´Istria (362)
L´Istria redenta (21)
La gazzetta del Governo militare alleato (85)
La giovane Istria (3)
La nuova aurora (1)
La provincia dell`Istria (681)
La risposta (3)
La Scolta (1)
La sveglia: giornale economico-politico (7)
Le vie dell Istria (1)
Mali novičar: priloga Novemu listu (2)
Mlada svoboda (Trst) (2)
Naprej (8)
Narodni delavec (2)
Naš borjač (6)
Naš glas (1)
Notranjec (7)
Nova doba: l´era nuova (2)
Nova Soča (1)
Novi čas (Gorica) (2)
Novi list (1899-1908) (4)
Novice (11)
Official gazette (238)
Pagine Istriane (104)
Partizan (2)
Primorec (3)
Primorski list (Gorica) (4)
Samouprava (Gorica) (1)
Slovenski Jadran (575)
Snežniški razgledi (6)
Stavbinski delavec (3)
Svetogorska kraljica (18)
Škrat (Trst) (12)
Tehtnica (Orehek) (1)
The Allied military government gazette (49)
Trgovski list (5)
Uradni list - Zavezniška vojaška uprava, Britansko - ameriška cona, STO (249)
Uradni list Istrskega okrožnega ljudskega odbora (58)
Uradni list Poverjeništva pokrajinskega narodnoosvobodilnega odbora za Slovensko Primorje (48)
Uradni list za Tržaško okrožje, Goriško okrožje in mesto Trst (1)
Uradni list Zavezniške vojaške uprave (46)
Uradni vestnik Ljudskega odbora okraja Koper (46)
Vita giovanile (19)
Za našo deco (Edinost) (3)
Za našo deco (Novice) (1)
Zarja (1908) (1)
Časopisje in članki - oblika
Založnik
A. Munih (2)
Allied military government (287)
Alojzij Valentinčič (6)
Andrej Gabršček (4)
Ant. Vallardi (1)
appresso Domenico Occhi (1)
Appresso Domenico Padovani (1)
Appresso Gabriel Giolito de Ferrari e fratelli (1)
appresso Gierolamo Albrizzi (1)
Appresso Giorgio Greco (1)
appresso Girolamo Albrizzi (1)
appresso la Compagnia de gli Uniti (1)
apud Franciscum Salerni, & Ioannem Cagnolini (1)
Artaria & Co. (1)
avstrijska iz. (12)
Avtotehna (1)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (5)
Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo Carlo Combi (1)
Chef des Kriegskarten- und Vermessungswesen (1)
Cobol & Priora (1)
Comitato Provinciale Istriano del PPI (3)
Comune censuario S. Salvore. Distretto di Pirano (1)
Convento Monte Santo (18)
D2 d.o.o. (6)
Edinost (24)
Freytag & Berndt (1)
G. Vallardi (1)
G.M.A. (24)
Geodetska uprava S.o. (1)
Geodetski zavod Slovenije (1)
Geografski institut Jugoslovenske armije (1)
Giovanni de Rossi (1)
Governo militare alleato (85)
Hidrografski institut Jugoslovenske ratne mornarice, Split (3)
I. Papsch & C (361)
I. Papsch & C (1)
I. Slavec (4)
Istituto geografico militare (11)
Istituto idrografico della P. Marina, Genova (1)
Istrski okrožni ljudski odbor v Kopru (58)
Iv. Fajdiga (4)
Ivan Dolenc (6)
Izdaje N. D. O. (2)
K. u. K. Militär geographisches Institut (2)
Katoliško tiskovno društvo (3)
Klemenc V. (1)
Knjižnica Makse Samsa (1)
Konsorcij Cirilmetodarjev (1)
Konzorcij (2)
Konzorcij lista Naš glas (2)
Konzorcij Trgovskega lista (5)
Krajevna konferenca SZDL (21)
L. Ravenstein (1)
La societá Alpina delle Giulie editrice (1)
Lampo, Benzina Superiore, Societá Italo-Americana pel Petrolio (1)
Lechner k.u.k. Hof-u, Wien (1)
Libreria Julius Dase editrice (2)
Maks Šeber (7)
Militärgeographisches Institut (1)
Narodna tiskarna (7)
neznan (1)
Oberkommando des Heeres (1)
OKH/Gen St d H (1)
Okrajni ljudski odbor (46)
Organo del Comitato Giovanile Democratico Sociale (3)
Organo del partito democratico (24)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (5)
P. Kozler (1)
P. Robutti (1)
Pflügl (1)
PNOO za Slovensko Primorje (48)
Pokrajinski narodno osvobodilni odbor za Slovensko Primorje in Trst= Comitato regionale di liberazione nazionale per il Litorale Sloveno e di Trieste (1)
presso Cristoforo Zanne (1)
Primorski tisk (575)
Priora (24)
Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče Carlo Combi (1)
Republiška geodetska uprava (1)
s. n. (10)
Slovenska matica (1)
Stab. Industriale Grafico Luciano Priora (1)
Stab. tip. Nazionale Carlo Priora (10)
Stabilimento tipografico Nazionale Priora (1)
T. Priv. Paternolli (1)
T. R. Šober (8)
T. scoula tipografica Grisoni (1)
T. scuola tipografica Grisoni (1)
T.L.T. (24)
Tip. Appolonio & Caprin (167)
Tip. Carlo Priora (3)
Tip. Cobol & Priora (7)
Tip. Cobol e Priora (104)
Tip. di Giuseppe Tondelli (681)
Tip. moderna M. Susmel & co. (3)
Tip. Pecchiari (21)
Tisk Lavoratore (4)
Tiskarna Edinost (5)
Turistična zveza Slovenije (1)
Turistično društvo (6)
typis Francisci Mathiae Winckowiz ... (1)
Ufficio idrografico del R. magistrato alle acque, Venezia (1)
Unione giovanile Fides (19)
Valardi (1)
Vinko Kermolj (4)
Založništvo primorskega tiska (2)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavezniška vojaška uprava (294)
Zavezniška vojaška uprava, Britansko - ameriška cona, Svobodno tržaško ozemlje (1)
Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije (1)
Išči med rezultati (3233)