Število rezultatov iskanja: 217

Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Didakta (1)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (3)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Geološki zavod Slovenije (3)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (5)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (26)
Mestna knjižnica Kranj (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (34)
Muzejsko društvo Železniki (20)
Narodna in univerzitetna knjižnica (87)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (5)
Slovensko sociološko društvo (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Študentska založba (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Založnik
A. Penko (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Audibook (1)
Biotehniška fakulteta (5)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
Demšar (1)
Didakta (1)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (3)
DZS (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za socialno delo (2)
Futura DDB (26)
Geološki zavod (3)
Geološki zavod Slovenije (2)
ICO (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (5)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (5)
Metalurški inštitut el at. (4)
Ministrstvo za infrastrukturo (1)
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (3)
Mladinska knjiga (2)
Muzejsko društvo (32)
Muzejsko društvo v Škofji Loki, pododbor Železniki (2)
Muzejsko društvo Železniki (20)
Nova revija (1)
Obzorja (1)
Onkološki inštitut (1)
Pivec (6)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Rokus Klett (2)
RTV Ljubljana (1)
samozaložba (1)
Sanje (6)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Selbstverl. (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko geološko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (5)
Slovensko sociološko društvo (1)
Societá storica del Litorale (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (5)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Študentska založba (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Veterinarska fakulteta (1)
Založba Audibook (2)
Založba Obzorja (1)
Založba Pivec (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (5)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (11)
Železarna Jesenice (3)
Železarna Ravne (3)
Železarna Štore (3)
Išči med rezultati (217)