Statistični podatki slovenskih knjižnic
Se knjižnične zbirke z leti povečujejo ali zmanjšujejo? Koliko ljudi je uporabilo knjižnične storitve leta 2000 in koliko jih je v knjižnico včlanjenih danes? Ali knjižnice sledijo zahtevam uporabnikov po sodobnejših vrstah gradiva in pristopih? 
Odgovore na ta in podobna vprašanja lahko najdete v obširnem naboru statističnih podatkov o delu knjižnic, ki jih že leta zbira in predstavlja Narodna in univerzitetna knjižnica. Standardizirane iskalne količine in enotna metodologija omogočajo longitudinalno primerjavo posameznih podatkov in uvid v trende na področju dela v knjižnicah. Glavnino zbirke sestavljajo letna poročila o delu splošnih, specialnih, visokošolskih in nacionalne knjižnice Republike Slovenije od leta 1990 vse do danes, ki omogočajo podroben pregled zbranih statističnih podatkov vseh sodelujočih knjižnic.
Skupaj s poročili o delu šolskih knjižnic, nekaterimi posameznimi statističnimi pregledi, ki segajo vse do začetka knjižnične statistike na tem območju, in članki na temo statističnega merjenja, zbirka nudi dragocene informacije za raziskovalce in širšo javnost, njen namen pa je čim bolj celovito pokrivati področje slovenske knjižnične statistike.

Število rezultatov iskanja: 84

Časopisje in članki - oblika
Dostop
Išči med rezultati (84)