Koroški plebiscit 1920
Plebiscit, s katerim je bila 10.10.1920 določena državna meja med takratno Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev (kasneje Jugoslavijo) in Avstrijo je bil razlog, da je velik del Slovencev ostal na severni strani Karavank in tako prišel pod Avstrijo. Pred plebiscitom sta obe strani izvajali intenzivno politično propagando, katere gradivo se hrani še danes. \nObletnica v letu 2010 je bila priložnost za obuditev spominov na plebiscitarni čas, propagando, obljube in posledice. Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika se je zato ob obletnici plebiscita odločila digitalizirati gradivo, ki pričuje o tistem času. Del gradiva je za digitalizacijo prispevala tudi Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana, ki hrani plakate in letake iz tega zgodovinskega obdobja.

Število rezultatov iskanja: 78

Časopisje in članki - naslov
Časopisje in članki - oblika
Leto izida