Number of hits: 383

Source type
maps (383)odstrani
Publisher
Alpina (1)
Amministrazione del pianta dela citta di Lubiana (1)
Avto-moto zveza Slovenije (1)
Čemažar in drug (1)
Društvo slov. profesorjev (1)
Državna založba (1)
Državna založba Slovenije (3)
Državno avtobusno in prevozniško podjetje Slovenije (1)
Geodetska sekcija Glavnega štaba NOV in POS (1)
Geodetska uprava (1)
Geodetska uprava občine Domžale (12)
Geodetska uprava SRS (59)
Geodetska uprava SRS, mestni svet Lj. (7)
Geografski institut JNA (30)
Geografski institut Jugoslovenske armije (2)
Geološki zavod Slovenije (3)
Ign. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Istituto geografico de Agostini (1)
J. Bonač (1)
J.Blasnika nasl. (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
K. k. militär-geographisches Institut (1)
K. u. k. militärgeographisches Institut (8)
K. u. k. militär-geographisches Institut (17)
K. u. k. Militärgeographisches Institut (56)
K. u. k. Militär-geographisches Institut (1)
Katoliška bukvarna (1)
Kraljevska banska uprava (1)
Magdič (1)
Mariborska tiskarna (1)
Mestni gradbeni urad (1)
Militärgeographisches Institut (57)
MOOF (1)
Naglas (1)
Obzorja (4)
OKH / Gen St d H, Chef des Kriegskarten- und Vermessungswesen (1)
P. Kozler (2)
Peko (1)
Pokrajinska uprava (3)
s. n. (1)
Slovenska Matica (2)
Slovenska Straža (1)
Šumarski odsek Dravske banovine (1)
Turistična zveza Slovenije (1)
Turistična zveza Slovenije, Biro za propagando Putnik Slovenija (1)
Turistično društvo (4)
Turistično društvo Ljubljana (1)
Učila (1)
Učiteljski dom (4)
Uprava Načrta mesta Ljubljana (1)
Vojnogeografski institut (26)
Vojnogeografski inštitut (1)
Zvezna geodeska uprava SFRJ (1)
Zvezna geodetska uprava (1)
Zvezna geodetska uprava SFRJ (50)
Zvezna geodetska uprava SRS (1)
Search in (383)