Število rezultatov iskanja: 228

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (24)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (5)
Državna založba Slovenije (1)
Etnografski muzej (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (15)
J. Bonač (1)
Ljubljanska banka, Splošna banka Celje (1)
Muzejsko društvo (13)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Slavistično društvo Slovenije (22)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (19)
Slovenski etnografski muzej (19)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Societá storica del Litorale (3)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod za kulturo (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (1)
Zgodovinsko društvo Celje (3)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (19)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (19)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (36)
Išči med rezultati (228)