Število rezultatov iskanja: 1356

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (2)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (10)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (2)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (2)
Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka (1)
Mestna knjižnica Kranj (3)
Mirovni inštitut (Ljubljana) (3)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Muzej novejše zgodovine Celje (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna galerija (1)
Narodna in študijska knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1180)
Onkološki inštitut Ljubljana (63)
Osrednja knjižnica Celje (3)
Planinska zveza Slovenije (5)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (3)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (4)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (5)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
ZRC SAZU (24)
Zveza geodetov Slovenije (8)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (8)
Vsebina
Založnik
(1)
= Institute for Ethnic Studies (1)
= National Institute of Biology (1)
= Science and Research Centre, Annales ZRS (1)
= Slovene Anthropological Society (1)
= Svet slovenske nacionalne manjšine Primorsko-goranske županije (1)
= University of Novo mesto Press (1)
= ZRC Publishing (1)
A. Berthold (1)
A. Černe (1)
A. Jerkič (1)
A. Saderman (3)
A. Tomšič (1)
Agency for Electronic Communications (AEC) (1)
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (1)
Alma Mater Europaea - ECM (1)
AMEU - ECM, Alma Mater Press (1)
AMEU – ECM, Alma Mater Press (1)
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Anton Demšar (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Association of Radiology and Oncology (1)
Atelje Helios V. Bešter (1)
ATS Od me-je (1)
Avgust Černigoj (10)
Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (1)
Biotehniški center Naklo (2)
Bombažna predilnica in tkalnica (1)
Borec (1)
Branko (1)
Buenos Aires, Foto Sava (3)
Cankarjeva založba (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (4)
D. Hribar (2)
D. Rovšek (4)
DLUM (1)
Dolenjska turistična zveza (1)
Dolenjski muzej (1)
Drava (1)
Druga godba (3)
Druga godba-GMS (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni (1)
Družba sv. Mohorja (4)
Državna založba Slovenije (1)
Državni program Zora - Onkološki inštitut (2)
DZS (6)
E. Adamič (2)
E. Pogorelc (2)
E. Šelhaus (3)
EDUvision (4)
Ekonomska fakulteta (2)
Ekonomska fakulteta, Založništvo (1)
Ernest Adamič (1)
Evropska pravna fakulteta (1)
F. Doganotz (1)
F. Grabjec (2)
F. Kunšek (1)
F. Lainer (1)
F. Planina (1)
F. Reale (1)
F. Stele (2)
F. Ugovšek (1)
F.A. Zeiberdlich (1)
Faculty of chemistry and chemical engineering (1)
Faculty of Economics and Business (2)
Faculty of Education (1)
Faculty of Health Sciences (1)
Faculty of Law (1)
Faculty of Organizational Sciences (1)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za družbene vede (8)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (11)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (11)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (5)
Fakulteta za komercialne in poslovne vede (2)
Fakulteta za logistiko (2)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za strojništvo (3)
Fakulteta za šport, Center za vseživljenjsko učenje (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Fakulteta za upravo (8)
Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (3)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Fot. Toscana (1)
Foto atelje M. Japelj (1)
Foto Helios V. Bešter (1)
Foto oddelek Tiskovnega urada Predsedstva narodne vlade Slovenije (1)
Foto Slovenija (4)
Foto Toni (1)
Fotografia Braulin (1)
Fran Vesel (1)
Friedrich Ebert Stiftung (1)
Fundacja Slawistyczna (8)
G. Rofa (1)
G. Torkar (1)
Genetic Society of Slovenia (1)
Geodetski inštitut Slovenije (1)
Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU (2)
Goriška Mohorjeva družba (3)
H. Dolenc (1)
H. Hibšer (4)
Hoover Institution Press (1)
Hrušiški fanti (1)
Hrvatsko geografsko društvo (1)
I. Ferbežar (1)
I. Kotar (1)
Infomedia3filming (1)
Institut für Medienkommunikation, Institut für Slawistik (1)
Institute for Economic Research (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institute of archaeology at ZRC SAZU (2)
Institute of Archaeology at ZRC SAZU (1)
Institute of Non-Ionizing Radiation (INIS) (1)
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (10)
Inštitu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (11)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (8)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (7)
Inštitut za neionizirna sevanja (1)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za slovensko narodopisje, Založba ZRC (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
International School for Social and Business Studies (1)
Inženirska zbornica Slovenije (1)
IUS Software, GV založba (4)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca (1)
Izobraževalni center PIKA, Center Janeza Levca (1)
J. Arzenšek (1)
J. Dzimski (1)
J. Klein (1)
J. M. Lenz (1)
J. Müller (2)
J. Pelikan (1)
J. Pogačnik (1)
J. Ruwner & Co. (1)
Janssen-Cilag, Farmacevtski del Johnson & Johnson (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (1)
Katedra za onkologijo (6)
Katedra za onkologijo, Sekcija za internistično onkologijo (1)
Kerlo (2)
Klinika (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Komisija za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS (1)
Kulturna skupnost občine (1)
Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
Kulturno - prosvetno društvo Slovenski dom (1)
Kulturno - prosvjetno društvo Slovenski dom (1)
L. Funtek Fotograf (1)
L. Schwentner (1)
LDS (30)
LINT (1)
Ljubljana (1)
Ljudska in študijska knjižnica (1)
M. Štupar (2)
Mariborski škofijski ordinariat (1)
Medicinska fakulteta (2)
Medicinska fakulteta, Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo (1)
Medicinska fakultete, Katedra za interno medicino, Katedra za pediatrijo (1)
Mednarodna založba Znanstvenoraziskovalnega inštituta dr. Franca Kovačiča (1)
Megalokonomou Bros Photographic News (1)
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (3)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (12)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za načrtovanje (1)
Mirovni inštitut - Inštitut za sodobne družbene in politične študije (3)
Miška (1)
Mladinska knjiga (5)
MLC Fakulteta za management in pravo (1)
Moderna organizacija (2)
Muzej revolucije (1)
Muzejsko društvo (1)
N. Ogris (1)
Nacionalen park (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (16)
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodni muzej (1)
National Institute of Public Health (1)
Nova revija (1)
Nova univerza (1)
Obzorja (2)
Oester. Lloyd (1)
Onkološki inštitut (58)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
Onkološki inštitut, Sekcija za internistično onkologijo (1)
P. Hafner (1)
Pädagogisches Institut, Johann Gutenberg Universität (1)
Partizanska knjiga (1)
Pedagoška fakulteta (14)
Pedagoški inštitut (7)
Perfectus, svetovanje in izobraževanje (1)
Planinska zveza Slovenije (5)
Pokrajinski arhiv (1)
Pokrajinski muzej (2)
Politehnika (1)
Pomursko društvo za boj proti raku (1)
Pravna fakulteta (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Projekt FORUM EMS (1)
Putsch (1)
R. Krach (1)
R. Podobnik (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (1)
Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (1)
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (1)
Reitenburg (1)
Republiška konferenca ZSMS (1)
Ribium Records (1)
RKS Območno združenje (1)
Rokodelski center (1)
Rokus Klett (2)
RTV (1)
RTV Slovenija (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
RTV Slovenija, ZKP (1)
Ruslica (1)
S. Magolič (1)
S. Vengar (1)
S.K.S. Planika Kanalska dolina (1)
Samozaložbišk. ordinariata (1)
Samson & co. (1)
Sekcija internistične onkologije SZD (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija za internistično onkologijo (5)
Skupnost muzejev Slovenije, Sekcija za izobraževanje in komuniciranje (1)
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (2)
Skupščina občine (1)
Slavia Press (1)
Slavistično društvo (1)
Slomškova založba (3)
Slori (1)
Slov. Straža (3)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica Publishing Centre (1)
Slovenian National Commission for UNESCO (2)
Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska kulturna akcija (2)
Slovenska matica (1)
Slovenski dom KPD Bazovica (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovenski umetniški klub (1)
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko kulturno društvo Snežnik (1)
Slovensko kulturno središče Planika, Kanalska dolina (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (2)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe (1)
Slovensko združenje za anesteziologijo in intenzivno medicino (1)
Slovensko združenje za klinično prehrano (1)
Societá storica del Litorale (1)
Sraka (1)
Studio Potrč (1)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (2)
Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta Zagreb (1)
SZD, Slovensko združenje za akupunkturo (1)
Študentska založba (1)
Tabor (1)
The National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
The National School of Leadership in Education (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Turistično društvo (1)
UKC, Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok (1)
UKC, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin (1)
University of Ljubljana Press (1)
University of Maribor Press (9)
University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences (1)
University of Maribor, University Press (4)
University of Nova Gorica Press (2)
University Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče (7)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (1)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (25)
Univerza, Inštitut za slavistiko - Inštitut za medijsko komunikacijo (1)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo (1)
Univerzitetna konferenca ZSMS (1)
Univerzitetna založba (5)
Univerzitetna založba Univerze (17)
Univerzitetni klinični center (1)
Unverzitetni klinični center, Inštitut za fizikalno in rehabilitacijsko medicino (1)
Uprava RS za zaščito in reševanje (1)
v samozaložbi (1)
V. Bešter (5)
V. Donat (1)
V. Kunc (3)
V. Tuerto, L. Zissu (1)
Veterinarska fakulteta (3)
Videocenter (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije (2)
Visoka šola (1)
Visoka šola za socialno delo (1)
Založba FE (1)
Založba FE in FRI (1)
Založba Univerze (9)
Založba Univerze na Primorskem (8)
Založba Univerze v Ljubljani (2)
Založba Univerze v Novem mestu (1)
Založba ZRC (114)
Založba ZRC, ZRC SAZU (117)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod IRC (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (13)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod RS za šolstvo (20)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (5)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji (1)
Zdravstvena fakulteta (3)
Združenje endokrinologov Slovenije (1)
Združenje pnevmologov Slovenije (1)
Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu (2)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo SZD (6)
Združenje za radioterapijo in onkologijo (1)
Združenje za radioterapijo in onkologijo pri Slovenskem zdravniškem društvu (1)
Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (2)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS (1)
ZRC Publishing (4)
ZRC Publishing House (1)
ZRC Publishing, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (1)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo, Založba ZRC (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (8)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza ljudskih univerz Slovenije (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (8)
Ženska podružn. sv. Cirila in Metoda (1)
Išči med rezultati (1356)