Število rezultatov iskanja: 687

Časopisje in članki - naslov
Acta Histriae (6)
Acta silvae et ligni (1)
Akademija MM (1)
Annales. Series historia et sociologia (7)
Anthropological notebooks (3)
Anthropos (Ljubljana) (67)
AR. Arhitektura, raziskave (8)
Arhivi (1)
AS. Andragoška spoznanja (5)
Asian studies (2)
Bogoslovni vestnik (17)
CEPS journal (3)
Communio (Ljubljana) (2)
Časopis za kritiko znanosti (9)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (5)
Delo in varnost (1)
Dialogi (3)
Didakta (13)
Dogovori (4)
Dom in svet (Ljubljana) (4)
Družboslovne razprave (18)
Dve domovini (4)
Dynamic relationships management journal (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Filozofski vestnik (5)
Geodetski vestnik (1)
Geografski vestnik (3)
Geologija (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (3)
Gozdarski vestnik (2)
IB revija (Ljubljana) (5)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (1)
Javna uprava (1)
Javnost (Ljubljana) (5)
Jezik in slovstvo (2)
Kakovostna starost (4)
Keria (Ljubljana) (2)
Kinesiologia Slovenica (6)
Knjižnica (1)
Kronika (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (2)
Management (Spletna izd.) (2)
Managing global transitions (6)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (6)
Metodološki zvezki (1)
Monitor ISH (1)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (2)
Naše gospodarstvo (5)
Obzornik zdravstvene nege (4)
Organizacija (Kranj) (2)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (9)
Pedagoška obzorja (4)
Phainomena (Ljubljana) (14)
Planinski vestnik (2)
Podjetje in delo (3)
Poligrafi (3)
Primerjalna književnost (3)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Proteus (6)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (25)
Raziskave in razprave (3)
Razpotja (6)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (2)
Res novae (1)
Research in social change (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (2)
Revija za geografijo (1)
Revija za univerzalno odličnost (6)
Revija za zdravstvene vede (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (4)
Slovenski etnograf (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (4)
Socialno delo (6)
Sodobna pedagogika (6)
Sodobnost (1963) (14)
Studia Historica Slovenica (2)
Svobodna beseda (Ljubljana) (68)
Šolsko polje (7)
Teorija in praksa (38)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (1)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (3)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Varstvo narave (3)
Vrednote (Buenos Aires) (7)
Vzgoja (Ljubljana) (89)
Vzgoja in izobraževanje (2)
Zbor občanov (2)
Zdravniški vestnik (2)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinski časopis (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (7)
Didakta (13)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (6)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (6)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (78)
Društvo psihologov Slovenije (25)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Družina d.o.o. (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (5)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (6)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (4)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (4)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (14)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (3)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (14)
Mariborska knjižnica (9)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (9)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (164)
Pedagoška obzorja (4)
Planinska zveza Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (6)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (7)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (15)
Slovensko sociološko društvo (18)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Študentska založba (8)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (8)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (9)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (17)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (7)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (17)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (5)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zavod RS za varstvo narave (3)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Združenje za socialno pedagogiko (4)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (7)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (68)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
A. Žigo Jonozovič (1)
Adriatikus (2)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Beletrina (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (7)
Covirias (1)
D. Stober (1)
Didakta (14)
dLib distributer (2)
Doba Epis (6)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo ekonomistov Maribor (5)
Društvo humanistov Goriške (6)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (89)
Društvo psihologov Slovenije (92)
Družba Jezusova (89)
Družina (22)
Državna založba Slovenije (14)
E. Habič (1)
Echoraum (2)
Ekonomski center Maribor (5)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (5)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (5)
Faculty of management (6)
Fakulteta za arhitekturo (8)
Fakulteta za družbene vede (20)
Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK (6)
Fakulteta za družbene vede, IDV-CJMMK (1)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za organizacijske študije (6)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (6)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (31)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (6)
Fakulteta za uporabne družbene študije (3)
Fakulteta za upravo (2)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (5)
Geološki zavod Slovenije (2)
Goriška matica (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
GV Založba (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (4)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (4)
Inštitut za javno upravo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (4)
IPSOS (5)
IUS SOFTWARE (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Katoliško tiskovno društvo (4)
Kulturni center (2)
Leila (4)
Lexpera (1)
Mariborska knjižnica (9)
Marketing magazin (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (2)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Nova revija (11)
Obzorja (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (5)
OK SZDL Bežigrad (2)
OK SZDL Ljubljana Center (4)
Pedagoška fakulteta (14)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (4)
Pedagoški inštitut (4)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (6)
Planinska zveza Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (6)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (7)
Seitz (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (2)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovenian academy of management (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska kulturna akcija (7)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski katoliški institut (7)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (7)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (67)
Slovensko sociološko društvo (18)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Societá storica del Litorale (7)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (2)
Študentska založba (9)
Teološka fakulteta (3)
Tiskovna zadruga (2)
UMco (1)
University of Maribor, University Press (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Visoka šola za politične vede (7)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Vista, zavod za razvoj vrednot (2)
Vrtec Galjevica (1)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (5)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod VISTA (1)
Zbornica zdravstvene nege (4)
Združenje za socialno pedagogiko (4)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (11)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (7)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Znanstvena založba Annales (1)
ZRC Publishing (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
ZZB za vrednote NOB Slovenije (68)
Išči med rezultati (687)