Število rezultatov iskanja: 29047

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (3)
Acta agriculturae Slovenica (1046)
Acta biologica Slovenica (13)
Acta ecclesiastica Sloveniae (1)
Acta geotechnica Slovenica (203)
Acta Histriae (1037)
Acta hydrotechnica (82)
Acta linguistica asiatica (138)
Acta medico-biotechnica (193)
Acta neophilologica (377)
Advances in production engineering and management (143)
Agricultura (Maribor) (142)
Alumni OMM (14)
Annales kinesiologiae (Koper) (119)
Annales. Series historia et sociologia (11)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (6)
AR. Arhitektura, raziskave (558)
Arheo (4)
Arhivi (23)
Ars et humanitas (9)
Ars mathematica contemporanea (477)
AS. Andragoška spoznanja (1050)
Asian studies (2)
Atlanti (1)
Azijske in afriške študije (50)
Bogoslovni vestnik (1334)
Central European Public Administration Review (57)
CEPS journal (395)
Communio (Ljubljana) (4)
Časopis za kritiko znanosti (301)
Časopis za zgodovino in narodopisje (13)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (847)
Delavci in delodajalci (218)
Dialogi (11)
Doctoral degree programmes at the University of Ljubljana (1)
Documenta Praehistorica (475)
Dogovori (3)
Doktorski študijski programi na Univerzi v Ljubljani (1)
Dom in svet (Ljubljana) (10)
Družboslovne razprave (6)
Dve domovini (4)
Dynamic relationships management journal (1)
Economic and business review (32)
Edinost in dialog (180)
Elektrotehniški vestnik (2)
ELOPE (Ljubljana) (324)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Farmacevtski vestnik (5)
Filozofski vestnik (1)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Folia biologica et geologica (1)
Geodetski vestnik (4)
Geografski obzornik (2)
Geografski vestnik (18)
Geographica Slovenica (45)
Geologija (2)
Glasba v šoli in vrtcu (7)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (6)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (5)
Hladnikia (1)
Hmeljarski bilten (1)
Humanist (5)
Igra ustvarjalnosti (163)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
International journal of management, knowledge and learning (4)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Javna uprava (3)
Jezik in slovstvo (29)
Journal of energy technology (187)
Kaljenje (1)
Katalog ponudbe vseživljenjskega učenja na Univerzi na Primorskem (2)
Kemija v šoli in družbi (2)
Keria (Ljubljana) (198)
Kinesiologia Slovenica (109)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Knjižnica (46)
Kronika (Ljubljana) (21)
Kronika slovenskih mest (1)
Les (Ljubljana) (5)
Letno poročilo (Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik) (12)
Letopis Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Lexonomica (144)
Linguistica (Ljubljana) (800)
Liter jezika (8)
Literatura (Ljubljana) (3)
Livarski vestnik (1)
Ljubljanski zvon (35)
Loški razgledi (6)
Management (136)
Management (Spletna izd.) (179)
Managing global transitions (325)
Materiali in tehnologije (2)
Medicine, law & society (55)
Mednarodna revija za javno upravo (121)
Mednarodno inovativno poslovanje (3)
Metodološki zvezki (186)
Monitor ISH (3)
Muzikološki zbornik (826)
Naša komuna (Ljubljana) (3)
Naša skupnost (Jugoslavija) (4)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (3)
Naša sodobnost (1)
Naše delo (Ptuj) (2)
Naše gospodarstvo (442)
Natura Sloveniae (148)
Nebulae (2)
Nerazvrščeno - članki (1)
Novi PeFeron (5)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Novi zvon (66)
Obzornik za matematiko in fiziko (7)
Obzornik zdravstvene nege (5)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Organizacija (Kranj) (675)
Organizacija znanja (9)
Otrok in knjiga (1)
Phainomena (Ljubljana) (8)
Podjetje in delo (1)
Poligrafi (161)
Pravnik (2)
Primerjalna književnost (6)
Prispevki za novejšo zgodovino (3)
Proteus (8)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (3)
Research annual report (University of Ljubljana, Faculty of Economics) (3)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (374)
Revija za geografijo (233)
Revija za univerzalno odličnost (2)
Revija za zdravstvene vede (110)
Revus (Ljubljana) (2)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (9)
RMZ-materials and geoenvironment (557)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (314)
Scopolia (1)
Scopolia. Supplementum (1)
Slavia Centralis (401)
Slavistična revija (9)
Slovenian veterinary research (466)
Slovenka (1)
Slovenski gospodar (4)
Slovenski jezik (1997) (3)
Slovenski študent (1937) (2)
Slovenščina 2.0 (18)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (630)
Sodobna pedagogika (15)
Sodobnost (1933) (6)
Sodobnost (1963) (15)
Stati inu obstati (119)
Statistično gradivo LR Slovenije (4)
Strojniški vestnik (1640)
Studia mythologica Slavica (1)
Studia universitatis hereditati (58)
Svet ptic (1)
Šolska kronika (5)
Šolsko polje (10)
Šolsko svetovalno delo (2)
Šport (Ljubljana) (95)
Štajerc (1)
Študijski vodnik (2)
Tekstilec (205)
Teorija in praksa (861)
Traditiones (Ljubljana) (4)
Tribuna (Ljubljana) (767)
Učiteljski tovariš (6)
Univerza - Ljubljana (43)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Uprava (Ljubljana) (192)
Urbani izziv (1)
Vakuumist (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (379)
Ventil (Ljubljana) (654)
Verba hispanica (500)
Vestnik za tuje jezike (3)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Vzgoja in izobraževanje (5)
Z znanjem in izkušnjami do kakovostne paliativne oskrbe : zbornik (1)
Zbor občanov (2)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (294)
Zbornik Teološke fakultete (10)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (83)
Zdravniški vestnik (2)
Zdravstveno varstvo (4)
Zgodovinski časopis (27)
Železarski zbornik (1)
Leto izida
1000-1100 (1)
1300-1400 (1)
1600-199? (1)
1813 (1)
1856 (1)
1880 (1)
1880-1918 (2)
1881 (1)
1883 (1)
1886 (1)
1888 (1)
1890 (1)
1890-1990 (1)
1892 (2)
1898 (4)
1899 (1)
1899-1918 (49)
1899-1919 (2)
1899-1929 (4)
1899-1930 (1)
1899-1981 (1)
19?? (114)
1900 (3)
1900-1909 (1)
1900-1912 (2)
1900-1918 (1)
1900-1920 (3)
1900-1930 (1)
1900-1945 (1)
1900-1960 (1)
1900-1965 (1)
1900-1970 (1)
1900-1990 (1)
1900-1999 (1)
1901 (6)
1902 (3)
1904 (1)
1905 (2)
1906 (2)
1907 (2)
1908 (3)
1909 (5)
191? (1)
1910 (12)
1910-1918 (1)
1910-1945 (1)
1910-1998 (1)
1911 (5)
1911-1917 (1)
1912 (7)
1913 (3)
1913-1918 (1)
1914 (5)
1915 (3)
1915-1998 (1)
1916 (12)
1917 (3)
1917-1925 (1)
1918 (9)
1918-1919 (2)
1918-1929 (1)
1919 (1)
192? (11)
1920 (4)
1920/1921 (1)
1920-1921 (1)
1920-1922 (1)
1920-1925 (1)
1920-1929 (2)
1920-1930 (2)
1920-1935 (2)
1921 (8)
1921/1922 (1)
1922 (11)
1922/1923 (1)
1923 (10)
1923/1924 (1)
1923/1933 (1)
1924 (22)
1924/1925 (1)
1925 (11)
1925-1928 (1)
1925-1930 (2)
1925-1939 (2)
1926 (11)
1926/1927 (1)
1927 (14)
1927/1928 (1)
1928 (10)
1928/1929 (1)
1929 (11)
1929/1930 (1)
1929-1930 (1)
1929-1939 (1)
1929-1949 (1)
1929-1981 (2)
193? (30)
1930 (12)
1930-0501 (2)
1930-1931 (3)
1930-1932 (6)
1930-1933 (4)
1930-1934 (4)
1930-1935 (10)
1930-1936 (5)
1930-1937 (1)
1930-1939 (17)
1930-1940 (14)
1930-1975 (1)
1931 (12)
1931/1932 (1)
1931-0501 (1)
1931-1932 (2)
1931-1941 (1)
1932 (15)
1933 (11)
1933/1934 (1)
1933-1937 (1)
1934 (16)
1934/1935 (1)
1934-0105 (1)
1934-0501 (1)
1935 (16)
1935/1936 (1)
1935-1937 (1)
1935-1938 (2)
1935-1939 (5)
1935-1940 (1)
1935-1941 (1)
1935-1946 (1)
1936 (18)
1936/1937 (1)
1936-1937 (1)
1937 (15)
1937/1938 (1)
1938 (13)
1938/1939 (1)
1938-1939 (1)
1939 (12)
1939/1940 (1)
1939-1940 (1)
194? (5)
1940 (14)
1940/1941 (1)
1940-1941 (2)
1940-1949 (1)
1940-1961 (1)
1941 (9)
1941/1942 (1)
1942 (7)
1942/1943 (1)
1943 (8)
1943/1944 (1)
1944 (8)
1945 (6)
1945-1946 (2)
1945-1947 (2)
1945-1948 (1)
1945-1949 (1)
1945-1950 (1)
1945-1951 (1)
1945-1965 (23)
1946 (4)
1947 (2)
1948 (5)
1948-1949 (1)
1949 (6)
1949-1950 (1)
195? (13)
1950 (3)
1950-1952 (1)
1950-1953 (2)
1950-1954 (2)
1950-1955 (1)
1950-1956 (2)
1950-1957 (1)
1950-1959 (29)
1950-1960 (2)
1950-1969 (1)
1950-1971 (1)
1950-1975 (1)
1951 (5)
1951/1952 (8)
1951-1958 (1)
1951-1959 (1)
1951-1971 (1)
1951-1981 (1)
1952 (4)
1952/1953 (3)
1953 (26)
1954 (32)
1954-1955 (1)
1955 (24)
1955-1957 (2)
1955-1958 (4)
1955-1959 (6)
1955-1960 (8)
1955-1965 (1)
1955-1966 (1)
1955-1969 (4)
1955-1970 (2)
1956 (40)
1956-1957 (1)
1957 (33)
1957-1969 (1)
1958 (28)
1958-1959 (1)
1958-1960 (1)
1958-1989 (1)
1959 (24)
1959-1960 (4)
1959-1961 (2)
1959-1969 (1)
196? (79)
1960 (37)
1960-1961 (24)
1960-1962 (16)
1960-1963 (7)
1960-1964 (17)
1960-1965 (20)
1960-1966 (7)
1960-1967 (1)
1960-1968 (2)
1960-1969 (85)
1960-1970 (18)
1960-1975 (14)
1960-1979 (10)
1960-1980 (1)
1960-1981 (6)
1960-1985 (2)
1961 (31)
1961-1969 (1)
1961-1971 (3)
1961-1980 (3)
1961-1981 (14)
1961-1989 (4)
1962 (52)
1962-1965 (1)
1963 (46)
1964 (55)
1964-1965 (1)
1965 (55)
1965/1966 (39)
1965-1966 (4)
1965-1967 (4)
1965-1968 (3)
1965-1969 (2)
1965-1970 (7)
1965-1975 (1)
1965-1985 (1)
1966 (39)
1966/1967 (31)
1966-1967 (1)
1966-1989 (3)
1967 (36)
1967/1968 (12)
1967-1968 (1)
1967-1980 (1)
1968 (43)
1968/1969 (8)
1969 (37)
1969/1970 (13)
1969-1970 (1)
1969-1989 (13)
197? (34)
1970 (27)
1970/1971 (20)
1970-1971 (5)
1970-1973 (1)
1970-1975 (7)
1970-1976 (2)
1970-1977 (1)
1970-1978 (1)
1970-1979 (41)
1970-1980 (4)
1970-1985 (10)
1970-1989 (4)
1970-1999 (2)
1971 (24)
1971/1972 (23)
1971-1979 (1)
1971-1989 (1)
1972 (17)
1972/1973 (16)
1973 (14)
1973/1974 (15)
1974 (16)
1974/1975 (7)
1975 (26)
1975-1900 (1)
1975-1977 (1)
1975-1978 (1)
1975-1979 (2)
1975-1980 (1)
1975-1990 (3)
1976 (26)
1977 (24)
1977/1978 (14)
1978 (25)
1978/1979 (14)
1979 (24)
1979/1980 (14)
1979-1980 (2)
198? (23)
1980 (25)
1980/1981 (15)
1980-1981 (3)
1980-1982 (2)
1980-1984 (2)
1980-1985 (2)
1980-1989 (35)
1980-1990 (83)
1980-1991 (1)
1980-1999 (3)
1981 (46)
1981/1982 (14)
1981-1987 (1)
1981-1989 (1)
1981-1999 (1)
1982 (26)
1982/1983 (13)
1983 (19)
1983/1984 (8)
1983-1900 (1)
1984 (30)
1984/1985 (14)
1985 (39)
1985/1986 (15)
1986 (54)
1986/1987 (14)
1986-2000 (1)
1987 (85)
1987/1988 (16)
1988 (31)
1988/1989 (23)
1989 (90)
1989-2009 (1)
199? (15)
199?-1688 (1)
1990 (71)
1990-1992 (1)
1990-1993 (1)
1990-1995 (3)
1990-1996 (1)
1990-1999 (8)
1991 (140)
1992 (117)
1992-1838 (1)
1993 (108)
1993/1994 (7)
1994 (137)
1994/1995 (8)
1994-1995 (1)
1995 (116)
1995/1996 (6)
1995-1997 (1)
1995-1998 (1)
1995-2000 (1)
1995-2005 (2)
1996 (127)
1996-1954 (1)
1997 (132)
1998 (152)
1999 (310)
1999-2000 (2)
1999-2009 (1)
20?? (1)
200? (5)
2000 (323)
2000-2005 (1)
2000-2010 (3)
2000-2019 (1)
2001 (305)
2001-2010 (1)
2002 (363)
2003 (399)
2004 (657)
2005 (672)
2005-1918 (1)
2005-2010 (12)
2006 (924)
2007 (941)
2007-2012 (1)
2008 (1190)
2009 (1171)
2009-1909 (1)
2010 (1266)
2011 (1386)
2012 (1606)
2012-1912 (2)
2013 (1735)
2014 (1967)
2015 (1636)
2016 (1776)
2017 (1647)
2017-1905 (1)
2018 (1495)
2018-2019 (2)
2019 (1524)
2020 (1141)
2021 (130)
30.09.2017 (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (23)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1352)
Biteks d.o.o. (2)
Botanično društvo Slovenije (1)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (8)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (3)
Društvo Alumni Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (15)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (3)
Društvo biologov Slovenije (13)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (7)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družina d.o.o. (4)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani (10)
Geološki zavod Slovenije (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (8)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (218)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za kriminologijo (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Inštitut za varovanje zdravja RS (4)
IUS SOFTWARE d.o.o. (5)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (9)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Ivana Potrča (6)
Knjižnica Ivana Tavčarja (5)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (12)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (15)
Mariborska knjižnica (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (4)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (19)
Muzejsko društvo Škofja Loka (6)
Nacionalni inštitut za biologijo (148)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1719)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (1)
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (8)
Slavistično društvo Slovenije (28)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenski šolski muzej (5)
Slovensko arheološko društvo (4)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (10)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (6)
Slovensko farmacevtsko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (119)
Slovensko sociološko društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Statistični urad Republike Slovenije (13)
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (2)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (60)
Študentska založba (285)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (18)
Univerza na Primorskem (60)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (643)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (478)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (7)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1317)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1659)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (35)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (727)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1036)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (103)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (261)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (43)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (630)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2297)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (549)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (361)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5776)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (oddelek za arheologijo) (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1722)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (767)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (390)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (86)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1550)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (481)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (443)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (187)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (202)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (142)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (676)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (143)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (380)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (642)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (193)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (431)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (199)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (110)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Založba Univerze v Ljubljani (1)
Zavod RS za šolstvo (14)
Zavod Ulala (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (5)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (13)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (15)
ZRC SAZU (10)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (45)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (23)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (15)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografov Slovenije (20)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (39)
Vsebina
Založnik
(378)
5R studio & grafiko (1)
A. B. (1)
A. B. Starman (1)
A. Babič (1)
A. Baruca Arbeiter (1)
A. Berkopec (1)
A. Blatnik (1)
A. Campassi (1)
A. Cedilnik (1)
A. Chahinian (1)
A. Cividini (1)
A. Černigoj (1)
A. Česen (1)
A. Češarek (1)
A. Defner (1)
A. Dervishi (1)
A. Domicelj (1)
A. Dovečar (1)
A. Ferreira (1)
A. Ficko (1)
A. Fifolt (1)
A. Flašker (1)
A. Fondriest (1)
A. G. (1)
A. Golja (1)
A. Golob (1)
A. Grčar (1)
A. Guček (1)
A. Hočevar (1)
A. Horvat (2)
A. Hrovat (1)
A. I. Lažečnikova (1)
A. Ilc (1)
A. Japelj (1)
A. Jarc (1)
A. Jelenz (1)
A. Jurman (1)
A. Jurše (1)
A. Kaurin (1)
A. Kellner (4)
A. Kermauner (1)
A. Kiener (1)
A. Kladnik (1)
A. Klemen (1)
A. Kne (1)
A. Knoll (1)
A. Kobler (1)
A. Koroša (1)
A. Kos (2)
A. Kosi (1)
A. Košar (1)
A. Kotnik Pirš (1)
A. Kroflič (1)
A. Krvavica, Š. Likar (1)
A. Kuhar (1)
A. Kuhelj (1)
A. Kunčič (1)
A. Lazar (1)
A. Lebez (1)
A. Lengauer (1)
A. Majer (1)
A. Marjetič (1)
A. Maslo (1)
A. Maver (1)
A. Mavrič (1)
A. Medjedović (1)
A. Meszaroš (1)
A. Morel (2)
A. Moškrič (1)
A. Mpezes (1)
A. Ogrin (1)
A. Olenšek (1)
A. Oslizlo (1)
A. Ota (1)
A. Padovnik (1)
A. Paulin (1)
A. Pelnitschar (1)
A. Penko (1)
A. Povhe (2)
A. Prinčič (2)
A. Rassati (1)
A. Razpet (1)
A. Repe (1)
A. Rode (1)
A. Rončević (1)
A. Sajovic (1)
A. Slatnar (1)
A. Sreš (1)
A. Stanić (1)
A. Straže (1)
A. Suhadolc (1)
A. Sušnik (1)
A. Šarlah (1)
A. Šorgo (2)
A. Štraser (1)
A. Švab Lenarčič (1)
A. Todorović (1)
A. Torkar (1)
A. Turk (2)
A. Ulčnik (1)
A. V. Makovskago (1)
A. Verlič (1)
A. Vidmar (1)
A. Vilhar (1)
A. Vodopivec (1)
A. Volkanovski (1)
A. Vončina (1)
A. Zavodnik Lamovšek (1)
A. Zorman (1)
A. Zupan (1)
A. Žagar (1)
A. Žigo Jonozovič (1)
A. Žorž (1)
A. Žunič (1)
A. Županič (1)
ABC Slemenice (1)
ABELIUM d.o.o., raziskave in razvoj (4)
ACIES BIO, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o. (5)
ACROS računalniški inženiring d.o.o. (1)
Adam Editions (1)
Adolf Pečjak (1)
Adriaval (1)
Aero-Bild (1)
AEROSOL razvoj in proizvodnja znanstvenih instrumentov d.o.o. (1)
Afirma (1)
Agefoto (1)
Agencija za fotodkumentaciju (1)
Agencija za fotodokumentacijo (2)
Agencija za fotodokumentaciju (14)
Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o. (1)
Akademija za glasbo (2)
Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani (1)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
Akademski pevski zbor (1)
Albacolor (1)
Albin Sussitz (2)
Aleksa Almasi knjižara (1)
Alfons Bayer (3)
Alfred Gründler (4)
ALIANTA, projektno svetovanje, d.o.o. (4)
Allgem. Verbrauchs- und Sparverein (1)
ALMA MATER EUROPAEA - Evropski center, Maribor (1)
ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. (2)
Alpine Luftbild (6)
Alterocca (1)
AMEBIS programska oprema, d.o.o. Kamnik (1)
Ammex Associados (1)
Amsterdam (1)
Ancora (1)
AND (1)
Andragoški center Republike Slovenije (2)
Ankara Caddesi (1)
Anton Demšar (1)
Antonini (1)
Anvara (1)
Aplina Luftbild (1)
AQUARIUS ekološki inženiring d.o.o. Ljubljana (2)
Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria, Projektgruppe Historische Zentren (1)
Arco Iris (1)
ARCONT, proizvodnja bivalnih enot, d.d. (1)
Arhitekturni muzej (1)
Arhivsko društvo Slovenije (23)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1079)
Atlas (1)
Ažbe (1)
B. Badovinac (1)
B. Bandelj (2)
B. Blažič (2)
B. Brajović (1)
B. Breznik (1)
B. Čadež (1)
B. Drinovec Drnovšek (1)
B. Filej (1)
B. Golob (1)
B. Grašič (1)
B. Hribernik (1)
B. Hudobivnik (1)
B. Jerko (1)
B. Jordan Fleten (1)
B. Kirm (1)
B. Kolar (1)
B. Korpar (1)
B. Kovář (1)
B. Logar (1)
B. M. Walter (1)
B. Magajna (1)
B. Markun (1)
B. Murovec (2)
B. Naglič (1)
B. Ošlak (1)
B. Pesan (1)
B. Pipan (1)
B. Podpečan (1)
B. Rituper (1)
B. Valič (2)
B. Vesnicer (1)
B. Vodopivec (1)
B. Wagner (1)
B. Zoubek (1)
B. Žagar (1)
Balkányi Ernő (1)
Barasits (7)
Barong post cards (2)
BECK (1)
Belokranjski muzej (1)
Benovita J. Jenő (3)
Beograd (1)
BE-PE (1)
Bergwelt (1)
Berta dohánytőzsde osztálysorsjegy főárusitó (1)
BIA podjetje za laboratorijsko in procesno opremo d.o.o. Ljubljana (2)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (4)
Biblioteca nazionale e degli studii di Trieste (1)
Biblioteca nazionale e universitaria di Lubiana Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Big bubble (1)
BIOMED raziskovanje in strokovno svetovanje d.o.o. (1)
BION, inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo d.o.o. (1)
Biotehniška fakulteta (1018)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (148)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Biomedicina (1)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti (6)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicine (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko (30)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (14)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (15)
Biotehniška fakulteta, Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (1)
Biotehniška fakulteta, Univerzitetni podiplomski študij Biomedicine (1)
Biotehniški center Naklo (1)
Biro za propagandu Ugostiteljske komore NRH (1)
Biro za turističku propagandu (6)
Biteks (2)
Biuro wydawnicze Ruch (2)
Blancourt-les-Précy (1)
Blasy Gusztáv (1)
Blažej (1)
Blum Náthán & Fia (1)
Bogoslovni vestnik (10)
Bolnišnica Golnik, Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo (1)
Borba (1)
Borba poslovnica (2)
Borec (1)
Bos. Pošta (2)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Botanični vrt, Biotehniška fakulteta UL (1)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (1)
Botanično društvo Slovenije (1)
Bovey & Cie (1)
Brača Švabina (1)
Bund (1)
Bundesbahn-Werbeamt (1)
C. Battelli (1)
C. Jurischek (2)
C. Logar (1)
C. Petr (1)
C. Razdevšek-Pučko (1)
C3M d.o.o., Center za računalništvo v mehaniki kontinuuma - modeliranje in trženje (3)
Cameraman cards (1)
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center (1)
Cartoleria S. Marco (2)
Casa de la imágines (1)
CBS INŠTITUT, celovite gradbene rešitve, d.o.o. (1)
CELICA, biomedicinski center, d.o.o. (6)
Celje (2)
Celjska turistična zveza (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Ljubljana (1)
Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko (1)
Centralgrafica (4)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (12)
Cesare Capello (3)
CGS plus, Inovativne informacijske in okoljske tehnologije, d.o.o. (1)
Chantal (1)
Châteaulin (1)
CIMOS d.d. Avtomobilska industrija (2)
Cinkarna, metalurško-kemična industrija, d.d. (2)
Ciril Frić (1)
City merchandise (1)
CL'H (1)
Colin Baxter (1)
Compagnie des Arts Photomëchaniques (1)
Cortina (1)
Cramers Kunstanstadt (1)
Cramers Kunstanstalt (1)
Crearte (1)
Creativ (1)
Creativ d. o. o. (1)
Crveni Signal (1)
Csauscher József (1)
Cubaimagen (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
ČGP Delo, TOZD Delavska enotnost (1)
ČZP Pomurski tisk (2)
ČZP 'Pomurski tisk' (4)
D. Antolinc (1)
D. Bokal (1)
D. Bordjan (1)
D. Celarec (1)
D. Duh (1)
D. Firm (1)
D. Gerbec (2)
D. Goranovič (1)
D. Gradišar (1)
D. Grigillo (1)
D. Hrastnik (1)
D. Hribar (1)
D. Ilić (1)
D. Istenič (1)
D. Jelovčan (1)
D. Jevšinek Skok (1)
D. Kardoš (1)
D. Kogovšek (1)
D. Kokol Bukovšek (1)
D. Koron (1)
D. Kozelj (1)
D. Krajčič (1)
D. Lužnik (1)
D. Marčeta (1)
D. Marković (1)
D. Obrstar (1)
D. Omrčen (1)
D. Ožura (1)
D. Podgoršek (1)
D. Popenko (1)
D. Praznik Bračič (1)
D. R. Reproduction (1)
D. Roženbergar (1)
D. Ružić (1)
D. Stanković (1)
D. Stober (1)
D. Svenšek (1)
D. Šarac (1)
D. Šemrov (1)
D. Škerl (2)
D. Šubic (1)
D. Tica (1)
D. Tinta (2)
D. Topolšek (1)
D. Vajs (1)
D. Voglar (1)
D. Zupan Vrenko (1)
D. Zupančič (1)
D.M. (1)
Dalma (1)
Darbellay (1)
Debeljak M. (1)
DeGraf (1)
Delavska enotnost (7)
Delavska univerza (3)
Delavska univerza 'Boris Kidrič', Sektor za strokovno izobraževanje (1)
Delo (1)
Demir Color Kartpostal ve Turistik Yayincilik (1)
Dénes könyv (1)
DFG CONSULTING informacijski sistemi, d.o.o. (1)
dLib (1)
dLib distributer (73)
Doba Epis (3)
Dolenjska turistična zveza (9)
Dolenjski kulturni festival (1)
DOMEL, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.d. (1)
DOMEL, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.o.o. (1)
Dopisna delavska univerza (1)
Dopisna delavska univerza Univerzum (1)
Društvo Alumni OMM Naravoslovnotehniške fakultete (15)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov (3)
Društvo biologov Slovenije (13)
Društvo ekonomistov Maribor (442)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo inženirjev in tehnikov tekstilcev (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Laufarji (1)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (411)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (7)
Društvo psihologov Slovenije (6)
Društvo študentov medicine Slovenije (1)
Društvo za ohranitev kulturne dediščine (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (1)
Družina (775)
Državna založba Slovenije (19)
Dubračina (1)
Dubrovnik Phila (1)
Duhan (13)
Duvan (7)
Dzomsa (1)
E. Adamlje (1)
E. Benedik (1)
E. Bitta (1)
E. Bizaj (1)
E. Bulić (1)
E. Cilenšek (1)
E. Dornik (2)
E. Džebo (1)
E. Habič (1)
E. Hadžiahmetović (1)
E. Jamnik (1)
E. Košnjek (1)
E. Kovačec (1)
E. Koželj (1)
E. Kramar (1)
E. Mičović (1)
E. T. Schwarzbartl (1)
E. T. W. Dennis & Sons (2)
E. Thegos (1)
E. Zupan (1)
Edition Letgetporer - Repe (1)
Editions Lif (1)
Editorial Científica de la Facultad de Filosofía y Letras (43)
Edmund Budischowsky (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (4)
EKLIPTIK, razvoj in svetovanje d.o.o. (1)
Ekonomska fakulteta (35)
Ekonomski center Maribor (442)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (442)
Eksport pres (1)
ELAPHE, podjetje za razvoj in prodajo električnih vozil ter energijskih virov d.o.o. (1)
ELEA iC projektiranje in svetovanje d.o.o. (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Ema Turs (1)
Emil Hartman (1)
Emil Hartmann (2)
Emka (5)
EMO - ORODJARNA proizvodna družba d.o.o. (3)
Emona, Razvojni center za prehrano, d.o.o. (5)
EN-FIST CENTER ODLIČNOSTI (1)
ENVIT okoljske tehnologije in inženiring d.o.o. (1)
Epoha (1)
'Epoha' (1)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (6)
Etnografski muzej (1)
F. Batič (1)
F. Bruckmann (1)
F. Dular (1)
F. G. Zeitz (1)
F. J. Tardío Gastón (1)
F. Jagodic (1)
F. Jenko (1)
F. Kopač (1)
F. M. Nowak (4)
F. Nowak (1)
F. Pavlin (4)
F. Perko (1)
F. R. Pavlin (1)
F. Vode (1)
F. Vučajnk (1)
F. Ž. Županič (1)
F. Žumer (1)
Faber Maximus (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (131)
Faculty of Education (1)
Faculty of management (325)
Fakuleta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakultet za menedžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište (1)
Fakulteta za arhitekturo (725)
Fakulteta za družbene vede (192)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (5)
Fakulteta za elektrtehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za energetiko (187)
Fakulteta za gradbeništvo (20)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (246)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (184)
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za logistiko (3)
Fakulteta za management (323)
Fakulteta za organizacijske študije (2)
Fakulteta za socialno delo (630)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (551)
Fakulteta za strojništvo (2)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (143)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (109)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (343)
Fakulteta za telesno kulturo (95)
Fakulteta za turistične študije - Turistica (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Fakulteta za upravo (370)
Fakulteta za varnostne vede (1)
FDS RESEARCH družba za raziskave in razvoj, d.o.o. (1)
Felix Nowak (3)
Felsöör (1)
Ferdo Rosenberg i Sinovi (1)
Ferentzy és Kováts fényk (1)
Festival (5)
Festival Ljubljana (1)
Fili Radko (1)
Filozofska fakulteta (233)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (374)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (50)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (530)
Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo (47)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (401)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik (12)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
FISA (1)
Focus (1)
Fogy. es Ért. Szöv. (1)
Förlag Jan Kanevad (1)
Forte Szines Labor (1)
Foto (6)
Foto - Material od t.t. Griesbach i Knaus (1)
Foto Erjavec (1)
Foto Hauer (1)
Foto Helmut Ehmert (1)
Foto Ivančić (1)
Foto Kramsky (2)
Foto Material (1)
Foto Milan (1)
Foto Mojca (4)
Foto Oreha (1)
Foto Pehnelt (2)
Foto Primorje (1)
Foto Slovenija (2)
foto Staut (1)
Foto Tehnika (3)
Foto Vupora (1)
Foto Weghofer (1)
Foto Weinstock (2)
Foto Weistock (1)
Fotocelere (1)
Fotohaus F. Brand (1)
Fotohaus Heinz Schwarz (1)
Fotohaus Westmüller (1)
Fotolik (116)
Fotolik Celje (10)
Fotolit Trajanus (1)
Fotona proizvodnja optoelektronskih naprav d.d. (3)
Fototehnika (2)
Foto-tehnika (13)
Foto-Tehnika (7)
Fr. Pavlin (3)
Frakn-Verlag (1)
Fran Krapeš (1)
Franc Kunc (1)
Franc Leskovšek (4)
Frank - Verlag (1)
Frank-Verlag (4)
Franz Knollmüller (4)
Franz Kurnik (1)
Franz Mörtl (2)
Franz Schilcher (5)
Fritz Gratl (1)
Fritz Vibe (1)
G. Bavdek (1)
G. Cigler (1)
G. Fidej (1)
G. Fleury (1)
G. Golob (1)
G. Južnič (1)
G. Karer (1)
G. Kurillo (1)
G. Kušar (1)
G. Lampič (1)
G. Modrijan (2)
G. Novak (1)
G. Požek (1)
G. Pretnar (1)
G. Pustovrh (1)
G. Rak (1)
G. Skačej (1)
G. Skok (1)
G. Stegnar (1)
G. Taljan (1)
G. Tomšič (1)
G. Trtnik (1)
G. Vidmar (1)
G. Vilhar (1)
G. Vodeb (1)
G. Zrim (1)
Gál Testvérek (2)
'Galanterija - Papir' (1)
Galerija Božidar Jakac (1)
Gárdony és Fenyvesi képeslapkiado vállalat (1)
Gärdony es Fenyvesi këpeslevelzőlap-kiadóvállalat (1)
Gartner M. (3)
GEA College - Fakulteta za podjetništvo (2)
General turist (3)
Generalturist (19)
Generalturist - fotoslužba (1)
Geodetski inštitut (1)
Geodetski inštitut Slovenije (4)
Geodetski zavod Celje (1)
Geodetski zavod Celje izvajanje Strokovno-Operativnih del in storitev v zadevah geodetske službe, ter drugih strokovno tehničnih del, d.o.o. (1)
Geološki zavod Slovenije (12)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Georg Deinzer (1)
Giro 'Beograd' (1)
Giusti di Becocci & C. c. (1)
Glas Istre (2)
GORENJE gospodinjski aparati, d.d. (3)
Gorenje Orodjarna, d.o.o. (1)
Gorenjska turistična zveza (1)
Gorenjski muzej (2)
Goriška turistična zveza (1)
Goriški muzej (1)
Gospodarski vestnik (4)
Gostilna 'pri Toniju' (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (66)
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. (3)
'Gradski magazin' (1)
Grafiche di Marghera (1)
Grafički zavod (1)
Grafikai Müintézet (1)
Griesbach i Knaus (4)
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma (1)
Guest house wasabi (1)
Gustav Fenz (2)
GV Revije (2)
H. Dermol Hvala (1)
H. Šeme (1)
H. T. Oršanič (1)
Hamdija Kopčić (1)
Hans Andres (2)
Hans Korner (1)
HARPHA SEA Podjetje za inženiring, proizvodnjo in svetovanje, d.o.o. Koper (1)
HARPHA SEA, Podjetje za inženiring, proizvodnjo in svetovanje, d.o.o. (1)
HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o. (2)
HELIOS, sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d. (1)
Heliosax (1)
Helmut Winkler (1)
Hercegovac (1)
Herman Izidor (1)
Hermann Izidor (1)
HIPOT-RR raziskave in razvoj tehnologij in sistemov, d.o.o. (2)
Hirschler (1)
Hotel Paka (1)
Hotel Zlatorog (1)
Hrvatsko geografsko društvo (1)
Huber Knappe (1)
Hubert Knappe (1)
Hubmann (1)
I. Benčina (1)
I. Bizjak (1)
I. Boltar (1)
I. Brenčič (1)
I. Cikajlo (1)
I. Dolenc (1)
I. Dornik (1)
I. Grlj (1)
I. Hrdalo (1)
I. Kavčič (1)
I. Kreft (1)
I. Lesar (1)
I. Lešnik (1)
I. Lorger (1)
I. Nančovska Šerbec (1)
I. Roškar (1)
I. Salvachrist (1)
I. Šmid (1)
I. Šmon (1)
I. Štraus (1)
I. Šušteršič (1)
I. Talaber (1)
I. Vivod-Rajh (1)
I. Vodopivec (1)
I. Vrečar (1)
ICK, inštitut za civilizacijo in kulturo Ljubljana (1)
Idea design (1)
IDS integrirani in diskretni sistemi, d.o.o. (1)
Ifis - Glas (1)
Ifis Glas (1)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora (2)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora, d.o.o. (2)
IMPOL, industrija metalnih polizdelkov d.o. o. (1)
INDRAMAT ELEKTROMOTORJI, proizvodnja električnih motorjev, d.o.o. Škofja Loka (1)
Industrijski razvojni center slovenske predilne industrije - IRSPIN (1)
INEA - informatizacija, energetika, avtomatizacija d.o.o. (1)
Infekcijski oddelek Splošne bolnišnice (1)
Inovacijsko - razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (3)
Institut "Jožef Stefan" (4)
Institut Jožef Stefan (106)
Institut 'Jožef Stefan' (77)
Institut za varilstvo d.o.o. (1)
INSTITUT ZA VARILSTVO d.o.o., Ljubljana (3)
Institute for Slovene Emigration Research (4)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (1)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (5)
INŠTITUT NOVE REVIJE, zavod za humanistiko (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (19)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (12)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (207)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (23)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (180)
Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o. (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (45)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (280)
Inštitut za hidravlične raziskave (2)
Inštitut za hidravlične raziskave, Ljubljana (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (29)
Inštitut za javno upravo (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (11)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (3)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. (2)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. . (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (19)
Inštitut za narodnostna vprašanja (9)
Inštitut za neionizirna sevanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (6)
INŠTITUT ZA NUTRICIONISTIKO, Ljubljana (1)
INŠTITUT ZA NUTRICIONISTIKO, zavod za izobraževanje, svetovanje in razvoj s področja nutricionistike in prehrane, Ljubljana (1)
Inštitut za okolje in prostor (1)
INŠTITUT ZA OKOLJE IN PROSTOR (2)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (2)
Inštitut za prostorski razvoj - prostorsko načrtovanje, opremljanje stavbnih zemljišč in vodenje projektov gospodarske javne infrastrukture (1)
Inštitut za psihologijo osebnosti (1)
INŠTITUT ZA PSIHOLOGIJO OSEBNOSTI (1)
INŠTITUT ZA RAZVOJ DRUŽBENE ODGOVORNOSTI (1)
Inštitut za razvojne in strateške analize (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (556)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (4)
Inštitut za trajnostni razvoj (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (20)
Inštitut za vode Republike Slovenije (1)
INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE (2)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1)
International Institute for Archival Science (1)
Inventa (5)
IPAK - inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij (1)
IPMIT Institut za projektni management in informacijsko tehnologijo d.o.o. (1)
Irenco Robert Bier (1)
ISKRA PIO proizvodnja industrijske opreme, Šentjernej d.o.o. (1)
ISKRA ZAŠČITE podjetje za izvajanje zaščit, inženiring in kooperacijo d.o.o. (1)
Iskra, merilni instrumenti in stikala, d.d., Kranj (1)
ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj (2)
Istarske knjižare (1)
Istituto sloveno di ricerche (SLORI) (1)
Itis, Implantibilna Tehnologija in Senzorji, proizvodno, trgovsko, storitveno in raziskovalno podjetje, d.o.o. Ljubljana (2)
Ivan Tavčar (1)
I-VITES inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
I-VITES, Inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
Izdavački zavod Jugoslavija (2)
Izdavački zavod 'Jugoslavija' (1)
Izdavački zavod Jugoslavije (1)
J. Arthur Dixon (1)
J. Beltram (1)
J. Bizjak (1)
J. Boldin (2)
J. Bračič (1)
J. Brankovič (1)
J. Cimprič (1)
J. Činkelj (1)
J. Dedič (1)
J. Dujc (1)
J. Erjavec (1)
J. F. Schescherko (1)
J. Ferdin (1)
J. Fridl (1)
J. Gale (1)
J. Globevnik (1)
J. Grah (1)
J. Grasselli (1)
J. Gričar (1)
J. Guna (1)
J. Jakše (1)
J. Jamšek (2)
J. Jenko (1)
J. Jogan (1)
J. Jugovic (1)
J. Kamenik (1)
J. Kerčmar (1)
J. Kokole (1)
J. Kolšek (1)
J. Kos (1)
J. Kosel (1)
J. Kovač (1)
J. Kruh (1)
J. Lamovšek (1)
J. Lapuh Bele (1)
J. Mazi (1)
J. Orehek (1)
J. P. Emeršič (1)
J. Pirc (1)
J. Podobnik (1)
J. Podržaj (1)
J. Prezelj (1)
J. Reščič (1)
J. Režek (1)
J. Rozman (1)
J. Rudolf (1)
J. Smolar (1)
J. Sodnik (2)
J. Tekavec (1)
J. Triglav (1)
J. Vojvoda (1)
J. Zajc (1)
J. Žibert (2)
J. Žižmond (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (6)
Jack (1)
Jasmin (1)
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (3)
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. (1)
Jezerski hram (1)
Joakim Rakovac (3)
'Joakim Rakovac' (1)
Joh. K. Schuller (1)
Johann Koss (1)
Jos. Kunaver (1)
Joško Šmuc (4)
Jožef Blaznik (1)
Jugoreklam (5)
Jugoslavija (2)
Jugoslovanska Tisk. (1)
Jugoslovenski festival djeteta (1)
Jugoturist (27)
Jul. Manias & Cie (1)
JULON Proizvodnja poliamidnih filamentov in granulatov d.o.o. (1)
Jurij Gajšek (1)
Jus. M. Thiel (1)
K. A. Lestan (1)
K. Bezek (1)
K. Bitenc (1)
K. Černelič (1)
K. Debeljak (1)
K. Eler (1)
K. G. G. (2)
K. Glantschnigg (1)
K. Gorenc (1)
K. Goričar vdv. (3)
K. I. (1)
K. Istenič (1)
K. Jerina (1)
K. Karničar (1)
K. Kenda-Jež (1)
K. Klančnik (1)
K. Klun (1)
K. Kološa (1)
K. Košmrlj (1)
K. Kovačič (1)
K. Kozmus Trajkovski (1)
K. Kregar (1)
K. Kunstelj (1)
K. Miklavec (1)
K. Neuwirth (1)
K. Onufrija (1)
K. Ostruh (1)
K. Pechmann (1)
K. Petrič (1)
K. Pirc (1)
K. Rajapakse (1)
K. Rejec (1)
K. Rostohar (1)
K. Sinkovič (1)
K. Stopar (1)
K. Šikonja (1)
K. Štular Sotošek (1)
K. Švab (1)
K. Trontelj (1)
K. Vrabec (1)
K. W. S. (1)
K. Zabret (1)
K. Zakšek (1)
K. Zupančič (1)
Kaja (1)
'Kaja' (1)
Kardorama (1)
Karinger (5)
Karl Goričar vdova (1)
Karl Goričar vdv. (1)
Karl Linhart (1)
Karl Redlich (1)
Karl Schmitt (4)
Karlinger Károly (1)
Katedra za mikrobiologijo in imunologijo, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Katma (3)
Katoliško tiskovno društvo (10)
Kemijski inštitut (39)
Kenya stationers (1)
Képzőművéseti Kiadó (1)
Képzőmuvészeti Alap Kiadóvállalata (36)
Képzőművészeti Alap Kiadövallalata (1)
Keresztény Fogyasztási Szövetkezet (1)
Kesz Scolik Karoly (1)
Kincl & Hanuer (1)
Kino otok (1)
KIPA (1)
Kirnbauer Otto (1)
Kis Tivadar (2)
Kis Tívadar (1)
Klub Revus (1)
Kmetijski inštitut (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (59)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (12)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (1)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (6)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (2)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska sobota (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (1)
Kmetijsko-gozdarska zadruga 'Sora' (1)
Knjigarna Panonija (1)
Knjiž. 'La Frans' (1)
Knjižara i štamparija Milana L. Topalovića (1)
Knjižara I. Poturčin (1)
Knjižara 'Matica srpska' (1)
Knjižara Periše Minića (1)
Knjižara Puljo nasl. Sedlar (1)
Knjižara V. Žubrinić (2)
Knjižara Zorko (1)
Knjižare Jovo Jelić (1)
Književne novice (1)
Književne novine (4)
Kobal (1)
Koćo Račić (1)
KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje družb d.o.o. (2)
Koller Károly (4)
Kompas (18)
Kompas MTS (1)
Konzorcij Edinosti (1)
Körmendi könyvnymda r.t. utóda (1)
Koroška turistična zveza (1)
Kotarski turistički savez (1)
Kovács József (1)
Kr. univerza v Ljubljani (5)
Krajevna skupnost (4)
Krajowa Agencja Wydawnicza (1)
Krajowa agencjia wydawnicza (5)
Kraljevska banska uprava dravske banovine (1)
Kralynger Fenykepész (1)
Krk (3)
Kulturna skupnost (6)
Kunc Franc (1)
Kvarner eypres (1)
L. Ausec (1)
L. Avsenik (1)
L. Bolha (1)
L. Brulc (1)
L. Dominguez (1)
L. Fajs (1)
L. Gosar (1)
L. H. Pannonia (1)
L. Jan (1)
L. Kieser (1)
L. Klančnik (1)
L. Kranjc (1)
L. Kutnar (1)
L. Lahajnar (1)
L. Novak (1)
L. Paller (4)
L. Prem (1)
L. Rakovec (1)
L. Schwentner (1)
L. Sinkovič (1)
L. Tajnšek (1)
L. Zajec (1)
L. Žibret (1)
LABENA trgovina, svetovanje in proizvodnja laboratorijske opreme d.o.o. (1)
LDS (3)
Lek farmacevtska družba d.d. (1)
Letonja (1)
Librairie Evangélique (1)
Lichtbilder Thomas Ferber (1)
LIF (1)
Likum (1)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (2)
Lipa (1)
Litostroj E.I., podjetje za izdelavo energetske in industrijske opreme, d.o.o. (1)
LITOSTROJ POWER, družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske opreme, d.o.o. (4)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
Ljubljana: A. Hodžić (1)
Ljubljana: A. Paušič (1)
Ljubljana: J. Kokošar (1)
Ljubljana: J. Polajnar (1)
Ljubljana: K. Jarni (1)
Ljubljana: L. Lipoglavšek (1)
Ljubljana: M. Bistan (1)
Ljubljana: M. Borić (1)
Ljubljana: N. Čuk (1)
Ljubljana: N. Dolinar (1)
Ljubljana: N. Trošt (1)
Ljubljana: P. Karo Bešter (1)
Ljubljana: P. Oražem (1)
Ljubljana: R. Kopinč (1)
Ljubljana: V. Miličić (1)
Ljudska univerza (23)
Ljudska univerza Slovenska Bistrica (11)
Lojze Šmuc (3)
LOKATEKS, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.o.o. Škofja Loka (1)
LP (1)
LPKF LASER AND ELECTRONICS d.o.o. (2)
M. Adamič (1)
M. Ambrožič (2)
M. B. Kobav (1)
M. Bajić (1)
M. Bedjanič (1)
M. Berginc (1)
M. Bizjak (1)
M. Blas (1)
M. Blažič (1)
M. Blažić (2)
M. Bohar Topolovec (1)
M. Bombač (1)
M. Božič (1)
M. Brozovič (1)
M. Colarič (1)
M. Čater (1)
M. Čebulc (1)
M. Čehovin (1)
M. Černe (1)
M. Černič-Istenič (1)
M. Čitar (1)
M. Čop (1)
M. Debeljak (1)
M. Derlink (1)
M. Devetak (1)
M. Deželak (1)
M. Dovjak (1)
M. Eržen (1)
M. Ferlan (1)
M. Flajšman (1)
M. Foški (1)
M. Gams (1)
M. Gerbec (1)
M. Gregorič (2)
M. Grundner (1)
M. Hafner (1)
M. Hajdinjak (2)
M. Hladnik (1)
M. Hrovat (1)
M. Hudina (1)
M. Jelen (1)
M. Jelenčič (1)
M. Jelušič (1)
M. Jenko (1)
M. Jukić (1)
M. Juriševič (2)
M. Jurkovič (1)
M. Klinc (1)
M. Knap (1)
M. Kojc (1)
M. Kolar (1)
M. Kolenc (1)
M. Konec (1)
M. König (1)
M. Koprivšek (1)
M. Kosič (1)
M. Košir (1)
M. Kovač Viršek (1)
M. Kovačič (1)
M. Kralj (2)
M. Kramar (1)
M. Kreslin (1)
M. Kristan (1)
M. Krofič Žel (1)
M. Kržan (1)
M. Kunaver (1)
M. Kušar (2)
M. L. (1)
M. Langus (1)
M. Lavrenčič (1)
M. Ličer (1)
M. Lušnic Polak (1)
M. Maček (1)
M. Mahnič (1)
M. Majhen (1)
M. Malus (1)
M. Martinjak (1)
M. Meža (1)
M. Mihelič (1)
M. Mikelj (1)
M. Milanič (1)
M. Mravljak (1)
M. Muhič (1)
M. Müller (1)
M. Nastran (1)
M. Novak Babič (1)
M. Oder (1)
M. Omerzu (1)
M. Ovsenik (1)
M. Perušek (1)
M. Petek (1)
M. Pezdirc (1)
M. Pikl (1)
M. Piškur (1)
M. Plahuta (1)
M. Planinc (1)
M. Plankar (1)
M. Pogačnik (1)
M. Popović (1)
M. Povh (1)
M. Prelog (1)
M. Ravljen (1)
M. Repovž Lisec (1)
M. Rozman (1)
M. Rozman Cafuta (1)
M. Rupar (1)
M. Rutar (1)
M. Simčič (1)
M. Simoneti (1)
M. Skudnik (1)
M. Sumer (1)
M. Šalamon (1)
M. Šalej (1)
M. Šikić Pogačar (1)
M. Šimundić (1)
M. Škerjanec (1)
M. Špehar (1)
M. Štrukelj (1)
M. Tajnik (1)
M. Tratnik (1)
M. Triglav Čekada (1)
M. Ulčar (1)
M. Uplaznik (1)
M. Uranjek (1)
M. Uršič (1)
M. Vardjan (1)
M. Veber (1)
M. Vidrih (1)
M. Vittori (1)
M. Vodopivec (1)
M. Volgemut (1)
M. Vugrin (1)
M. Zakošek Pipan (1)
M. Zaveršnik (1)
M. Zmrzlak (1)
M. Zorc (1)
M. Zorović (1)
M. Zule (1)
M. Zupan (1)
M. Zupančič (1)
M. Zupin (1)
M. Žavbi (1)
M. Žlahtič Zupanc (1)
M. Žnidarič (1)
M.Omladič (1)
Maekmai house (1)
Magneti, podjetje za proizvodnjo magnetnih materialov, d.d. (1)
MáguStudio (1)
Magy Fénynyomdal Részv. (2)
Magyar filmiroda (2)
Makart (1)
Margit (1)
Mariborska knjižnica (1)
Marksistični center Univerze Edvarda Kardelja (1)
Maroc infini (2)
Max Deix (2)
Max Sussmann (1)
Mazzega art & design (1)
Medicinska fakulteta (193)
MEDIFAS Mediteranski inštitut za sodobne študije (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (7)
Mestna občina (1)
Mestni muzej (4)
Metalurški inštitut el at. (1)
METRONIK elementi in sistemi za avtomatiko, Ljubljana d.o.o. (1)
Metz Kunstanstalt (1)
Michel + Co. (1)
MIKROIKS, mikroelektronski inženiring, konzultacije in servis, d.o.o. (1)
Milan Asanović (1)
Minerva (1)
Ministerstvo svjazi SSSR (5)
Ministrstvo za kulturo Arhiv Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za kulturo, Uprava R Slovenije za kulturno dediščino (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (347)
Mirovni inštitut (4)
MK (1)
Mladinska knjiga (17)
Mlinotest Živilska industrija d.d. (2)
Moderna organizacija (675)
Molnár Sz. Vincéne könyvkereskedés (1)
Monostory kalantay (1)
MORANA RTD d.o.o., družba za raziskovanje, proizvodnjo, trgovino in storitve (1)
Mraközi katolikus könyvnyomda (1)
Multifoto (1)
Museum of photography (1)
Muzej (1)
Muzej 1. zasedanja AVNOJ-a (1)
Muzej grada Beograda (1)
Muzej I zasedanja AVNOJ-a (1)
Muzej novejše zgodovine (4)
Muzeji radovljiške občine (1)
Muzejsko društvo (6)
Muzeum Budownictwa Ludowego (1)
Myvietnam (1)
N. Bezak (1)
N. Bogataj (1)
N. Bricelj (1)
N. Čelesnik Smodiš (1)
N. Durjava (1)
N. Eržen (1)
N. Glavaš (1)
N. Klopčar (2)
N. Kodre (1)
N. Kokalj (1)
N. Koron (1)
N. Košnik (1)
N. Krauberger (1)
N. Kristanič (1)
N. Lindič (1)
N. Marolt (1)
N. Mehle (1)
N. Ogris (1)
N. Osterman (1)
N. Pavšelj (2)
N. Penko Seidl (1)
N. Prezelj (1)
N. Prijatelj (1)
N. Razpotnik Visković (1)
N. Sirnik (1)
N. Šprah (1)
N. Šterbenc (1)
N. Švent-Kučina (1)
N. Thaler (1)
N. Turk (1)
N. Verdel (1)
N. Verzolak Hrabar (1)
N. Weber (1)
N. Zavrtanik (1)
N. Zupan (1)
N.Kravanja (1)
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (180)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (4)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (8)
Nacionalni park (1)
Nadžupnijski urad (1)
NANOTESLA INSTITUT - Razvojni center nanotehnologij na področju magnetnih materialov in kompozitov (3)
Naravoslovnotehniška fakulteta (557)
Narodna galerija (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (2)
Narodni muzej (5)
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE (3)
Naš glas (2)
Naša djeca (4)
Naša kniga (1)
Naša knjiga (1)
Naše delo (2)
Natural Colours (1)
Nemcsics Mátyás (1)
Német József könyv (1)
neznan (1)
NIGRAD javno komunalno podjetje d.d. (1)
NIP - Književne novine (1)
NIP Vjesnik (1)
Nova djeca (1)
Nova Makedonija (1)
Nova revija (94)
Nova univerza (3)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (3)
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Nova univerza, Graduate School of Government and European Studies (1)
NUK (5)
O. Poljšak Škraban (1)
O. Sterle (1)
O. T. P. (1)
Obalne galerije (16)
Obzorja (13)
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta (9)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (475)
Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete (1)
Oddelek za biologijo, Biotehniške fakultete (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (847)
Officine graffiche Athesia (1)
OIKOS, svetovanje za razvoj, d.o.o. (1)
OK SZDL Bežigrad (2)
OK SZDL Ljubljana Center (3)
Omega consult, Projektni management, d.o.o. (1)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (15)
Opatija trg. preduzeće (1)
Opće poljeprivredne zadruge (2)
OPTACORE d.o.o. Optična vlakna (1)
OPTOTEK razvoj in proizvodnja optične in laserske opreme d.o.o. (1)
Orel Dušan (2)
Orient (4)
Oriental Pearl (1)
Ortopedska bolnišnica Valdoltra (3)
Oslobođenje (1)
Oton Samec (1)
Ozebih (1)
Ozeha (14)
P A G (2)
P. Brajnik (1)
P. Cotič (1)
P. Češarek (1)
P. Drobež (1)
P. Erjavec (1)
P. Grošelj (1)
P. Hafner (1)
P. Jančič (1)
P. Južnič (1)
P. Košir (1)
P. Kramar (1)
P. Lamovec (1)
P. Leclerc (1)
P. Ledermann (11)
P. Legiša (1)
P. Medved Djurašinović (1)
P. Može (1)
P. Mrak (1)
P. Ojsteršek Zorčič (1)
P. Oražem (1)
P. Pengal (1)
P. Pori (1)
P. Ritoša (1)
P. Rogina Skvarč (1)
P. Singh (1)
P. Štrekelj (1)
P. Titan (1)
P. Treven (1)
P. Vertelj Nared (1)
P. Zadravec (1)
P. Žvanut (1)
PAN-NUTRI, Kmetijsko živilski tehnološki center d.o.o (1)
Papeterie (1)
Partijski komite za Univerzo (2)
PD Ljubljana - matica (1)
PD, Mariborska tekstilna tovarna (1)
Pečar Mirko (1)
Pedagoška fakulteta (382)
Pedagoška fakulteta Univerze (4)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (204)
Pedagoška fakulteta, Študentska organizacija Pedagoške fakultete (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (158)
Pedagoški inštitut (12)
Pelikan (2)
PERUTNINA PTUJ D.D. (1)
Perutnina Ptuj reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d. (1)
PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d. (1)
Peter & Wollenhacen (1)
Peter Fenz (1)
Photo Haidinger (1)
Photoglob (1)
Photoglob-Wehrli (1)
Pinus, tovarna kemičnih izdelkov, d.d. (1)
Pirineo (1)
Pittsburgh prints (1)
Planinsko društvo (10)
Počitniška zveza (1)
Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (1)
Podružnica Slov. planinskega društva (1)
Pokrajinski muzej (7)
POKRAJINSKI MUZEJ MURSKA SOBOTA (1)
Poljeprivredno dobro (1)
Pomurska turistična zveza (1)
Pomurska založba (1)
Pomurski tisk (6)
Posavski muzej (12)
Postkarten industrie A. G. (1)
Postojnska jama (1)
Poštarski dom (1)
Pravda (1)
Pravna fakulteta (282)
Pravna praksa (2)
Premogovnik Velenje, d.d. (3)
Preskrba (1)
Press foto (1)
Press Foto (1)
Pressfoto (1)
Prestige (1)
Prezlc (1)
pri knigári Johanesi Weitzingeri (1)
Primorje (1)
Primorski tisk (23)
Primož Premzl (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (4)
Prirodoslovno društvo Slovenije (8)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (2)
Privredni vjesnik (2)
PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA d.o.o. (1)
Prometni institut Ljubljana, d.o.o. (1)
Prospektbiro (31)
Provincia do Trieste Tržaška pokrajina (1)
Psihiatrična klinika Ljubljana (4)
PTT (3)
Putnik (84)
Putnik - fotoslužba (7)
R. Drnovšek (1)
R. Kamnik (2)
R. Klinc (1)
R. Kobentar (1)
R. Kotnik (1)
R. Kunič (1)
R. Marsetič (2)
R. Mlaker (1)
R. Pamić (1)
R. Pečenko (1)
R. Robek (1)
R. Sušnik (1)
R. Šiling (1)
R. Švent (1)
R. Vezočnik (1)
R. Žabkar (1)
R. Žitko (1)
R.-C. Cheng (1)
RACE KOGO razvojni center koroškega gospodarstva d.o.o. (1)
Rau-Color (1)
Razvojni center orodjarstva Slovenije (1)
Regatni odbor (1)
Reklama Tabor (3)
RK (1)
Rotalsele (1)
Roth Jenő (2)
Rotophot (1)
RTV (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
Ruba (2)
Rud. Suter (1)
Rudnik živega srebra (1)
Rudolf Zimmerl (1)
RVJ (2)
RVJ foto (6)
RVJ Foto (2)
s . n. (6)
s .n. (1)
S AND T SLOVENIJA, Informacijske rešitve in storitve, d.d. (1)
S. Bogićević (1)
S. Bonča (1)
S. Brus (1)
S. Drobne (1)
S. Fras Popović (1)
S. Gamse (1)
S. Hvalič Touzery (1)
S. Jančič (1)
S. Juvan (1)
S. Kač (1)
S. Keren (1)
S. Kolbl (1)
S. Koprivec (1)
S. Malmenvall (1)
S. Meža (1)
S. Mujkić (1)
s. n. (1)
S. n. (3)
S. Novak (1)
S. Novljan (1)
S. P. D. (1)
S. Petan (1)
S. Piskernik (1)
S. Poljanšek (1)
S. Popovski (1)
S. Prpar Mihevc (1)
S. Rajgl (1)
S. Rankel (1)
S. Rusjan (1)
S. Slana (1)
S. Starček (2)
S. Strassberger (1)
S. Šalej (1)
S. Šantl (1)
S. Širca (1)
S. Trajkovski (1)
S. Urbančič (1)
S. Zorzut (1)
S. Zwitter (1)
S. Žunko-Vogrinc (1)
s.n (1)
S.n. (2)
S.P.D. (1)
Sagi (1)
SALIX podjetje za proizvodnjo in storitve d.o.o. (1)
SALONIT ANHOVO, Gradbeni materiali, d.d. (1)
samozal. G. Jezernik Ovca (20)
samozal. N. Kremžar (2)
samozal. študentke in študenti Filozofske fakultete Univerze (8)
samozaložba Drago Sitar (1)
Samuel Ratz (1)
Saraga & S. Schwartz (2)
Sarai (3)
SAVATECH družba za proizvodnjo in trženje gumenotehničnih proizvodov in pnevmatike d.o.o. (1)
Savezni odbor Narodnog fronta (1)
Scankort AB (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (12)
Science and Research Centre, Annales University Press (3)
Science and Research Centre, Publishing House Annales (9)
Science and Research Centre, Scientific Publishing House Annales (8)
Sciliaria - Schlern Verlag (1)
Sensum, sistemi z računalniškim vidom d.o.o. (3)
SETCCE Zavod za varnostne tehnologije informacijske družbe in elektronsko poslovanje (1)
Shtepia Botuese (1)
Shtypur N. Kartografike (1)
SICENTER Center za socialne indikatorje (3)
SICENTER, Center za socialne indikatorje (1)
Simon in Marta Toplak (1)
Simon Katan (1)
Simotisk (2)
Sklad - Zadruga umjetnika primjenjenih umjetnosti (1)
Skupnost centrov za socialno delo Slovenije (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (4)
skz (1)
SKZ (3)
Slavistično društvo Slovenije (38)
Sloga (1)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenian academy of management (1)
Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education (1)
SLOVENIJA ONLINE - SIOL INTERNET d.o.o. (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (5)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (6)
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (3)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (4)
Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) (1)
Slovenski raziskovalni inštitut SLORI (1)
Slovenski šolski muzej (5)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (10)
Slovensko društvo za angleške študije (271)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko etnološko društvo (6)
Slovensko farmacevtsko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (119)
Slovensko sociološko društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (1)
SMM proizvodni sistemi d.o.o. (1)
SNA Jolobil (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (4)
Societa storica del Litorale (204)
Societá storica del Litorale (12)
Society for protection of Prespa (1)
SOG forum (2)
SOS (1)
SOS-kinderdorf-Verlag (1)
Splošna bolnišnica Celje (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (179)
Splošno združenje tekstilne industrije Slovenije (3)
Spomen muzej 1. zasedanja AVNOJ-a (2)
Spominski muzej (1)
Springer (1)
Sreten Jakovljević (1)
Stanisław Kryciński (1)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
Steegmüller fényirda (1)
Steegmüller müintézete (1)
Steinbrück (1)
Steiner Ferencz (3)
Steinman (1)
Stengel & Co. (1)
Stern Jozsef fényk (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Studio (1)
Studio Sombor (1)
Studio za marketing Džingo (1)
Suvenir dizajn (2)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (4)
Svjetlost (3)
Szalóky József (1)
Szilágyi Arhtur müterméboől (1)
Š. Koren (1)
Š. Krajnc-Vrečko (1)
Š. Urh (1)
ŠOLA ZA RAVNATELJE (1)
Štampa (1)
ŠTORE STEEL podjetje za proizvodnjo jekel, d.o.o. (2)
Študentska organizacija Univerze (766)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (296)
Študentska organizacija Univerze, Študentska založba (1)
Študentska založba (6)
Študijski krožek (1)
T D (1)
T. Bohinc (1)
T. Brate (1)
T. Černe (1)
T. Delić (1)
T. Eleršek (1)
T. Filipčič (1)
T. Grebenc (1)
T. Hauptman (1)
T. Jaklič (1)
T. Jeras (1)
T. Koler Povh (1)
T. Lavrinc (1)
T. Lekan Kraševec (1)
T. Levanič (1)
T. Likar (1)
T. Lubarda (1)
T. Lukežič (1)
T. Lukman (1)
T. Melik (1)
T. Merčun (1)
T. Mlakar (1)
T. Moschitz (1)
T. Nikoloski (1)
T. Pazlar (1)
T. Petelinc (1)
T. Pfajfar (1)
T. Pogačar (1)
T. Prešeren (1)
T. Pristovnik (1)
T. Puš (1)
T. Rešetič (1)
T. Robič (1)
T. Selič Kurinčič (1)
T. Simončič (1)
T. Skrbinšek (1)
T. Stare (1)
T. Ščuka (1)
T. Španić (1)
T. Šturm (1)
T. Tasić (1)
T. Trebušak (1)
T. Urbančič (1)
T. Vardjan (1)
T. Veljanovski (1)
T. Vidrih (1)
T. Vrtovec (1)
T. Zadražnik (1)
T. Živec (1)
TALUM, Tovarna aluminija d.d. Kidričevo (1)
Tarcsa (1)
Tavčar (1)
Taylor and Francis (1)
TD (2)
TECES, Tehnološki center za električne stroje (4)
Tehnološki center za električne stroje (1)
Teološka fakulteta (487)
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (73)
Teološka fakulteta, Inštitut za zgodovino Cerkve (1)
TERNIK PRIMOZ - zasebni raziskovalec (1)
The American postcard (1)
The big country picture company (1)
The Postcard factory (1)
Theodor Strein (1)
Thomas & Benacci (1)
TIC - LENS laserske tehnologije d.o.o. (1)
Timav, do Hoteli in gostinstvo, tozd Kobilarna (1)
Tiroler Kunstverlag (1)
Tiskarna sv. Cirila (4)
Tiskovna zadruga (36)
Tiskovno društvo (1)
TKC Tehnološki konzultantski center d.o.o. Ljubljana (1)
Tobačna tovarna, poslovna enota (1)
Tobak (20)
TOD (1)
TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o. (1)
Tóth Géza (1)
TRC Koroška, Tehnološko razvojni center za Koroško (1)
Trebnje (1)
Trgopromet (2)
Trgovsko podjetje Tobak (1)
Trgovsko podjetje Tobak, skladišče (1)
Trimboli Editori (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (4)
Tuluc (1)
Tunisie lumiere (1)
Turboinštitut - Inštitut za turbinske stroje (1)
TURBOINŠTITUT Inštitut za turbinske stroje d.d. (2)
Turist (1)
Turistička propaganda (2)
Turistička štampa (16)
Turistička zajednica općine (1)
Turistički biro (1)
Turistički savez (2)
Turistički savez Srednje Dalmacije (1)
Turističko društvo (14)
Turističko društvo Drina (1)
Turistični savez (1)
Turistično društvo (27)
Turistično olepševalno društvo (1)
Turistkomerc (45)
Turóczi István könyv (2)
Turul képeslap (2)
TZP (1)
TZP Matajur (1)
U. Bajc (1)
U. Bidovec-Stojkovič (1)
U. Bizjak (2)
U. Blumauer (1)
U. Bohinc (1)
U. Čepin (1)
U. Drešček (1)
U. Hacin (1)
U. Jamnikar (1)
U. Mali (2)
U. P. I. (1)
U. Podobnik (1)
U. Ranfl (1)
U. Rodman (1)
U. Tomažin (1)
U. Vilhar (1)
U.t.z. 'Ažbe' (1)
Udruženje zdravstvenih radnika Srbije (1)
Ukrainske narodoznavstvo nacionalnogo muzeju-zapovidnika ukrainskogo gončarstva (1)
UL MF (1)
ULTRA d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav (1)
Unichrome (1)
UNIOR Kovaška industrija d.d. (1)
Universita de Trieste Univerza v Trstu (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Universita del litorale, Facolta di studi educativi (1)
Universita di Lubiana Unoverza v Ljubljani (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (3)
University of Ljubljana (1)
University of Ljubljana Press (1)
University of Primorska (1)
University of Primorska Press (14)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (10)
University of Tsukuba (1)
University Press, Faculty of Arts (53)
Univerza (15)
Univerza kralja Alkesandra I. v Ljubljani (19)
Univerza kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (1)
Univerza kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (4)
Univerza Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (14)
Univerza na Primorskem (212)
Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (8)
Univerza na Primorskem Universita del Litorale (1)
Univerza na Primorskem Visoka šola za zdravstvo Izola (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (19)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (25)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (25)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (4)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (18)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (32)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (10)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (5)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (119)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (19)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (24)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (35)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (45)
Univerza v Ljubljani (2)
Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (2)
Univerza v Ljubljani, Arheološki seminar (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (277)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (280)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (50)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (92)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (84)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (26)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (58)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnolgijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (46)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (62)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (42)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (718)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (15)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (124)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (112)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (28)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (17)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (31)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (40)
Univerza v Ljubljani, Visoka šola za zdravstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (12)
Univerza v Ljubljlani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Mariboru (13)
Univerza v Mariboru Fakulteta za varnostne vede (2)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (23)
Univerza v Mariboru Fakulteta za kmetijstvo (3)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (16)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (29)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (18)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (24)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (142)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (45)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (22)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko- (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za policijsko-varnostne vede (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (50)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (39)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (7)
UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta (11)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (13)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (10)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (23)
Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Univerza v Novem mestu Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (112)
Univerza v Novi Gorici (67)
Univerza, Arheološki seminar (2)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (8)
Univerzitetna založba univerze (2)
Univerzitetna založba Univerze (166)
Univerzitetna založba Univerze v Mariboru (1)
Univerzitetna založbe Univerze (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (64)
Univerzitetni klinični center Maribor (16)
Univerzitetni klinični center, Klinika za ginekologijo in perinatologijo (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (5)
Univeza v Mariboru Filozofska fakulteta (4)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (9)
Useful gifts (1)
V. Aumann (1)
V. Ažbe (2)
V. Cunja (1)
V. Jelen (1)
V. Ješe-Janežič (1)
V. Kariž Merhar (1)
V. Katstelic (1)
V. Kocbek (1)
V. Lampret (1)
V. Petkovska (1)
V. Pitacco (1)
V. Progar (1)
V. Ramšak (1)
V. Stankovski (1)
V. Stupar (1)
V. Štemberger (1)
V. Tkalec (1)
V. Valentinčič Murovec (1)
V. Vek (1)
V. Vukobratović (1)
V. Zgonik (1)
V. Zupanc (1)
V. Žepič (1)
VALVASORJEV RAZISKOVALNI CENTER KRŠKO (1)
VARSI, podjetje za proizvodnjo varistorja in sklopov, d.o.o. (2)
Varstroj Tovarna varilne in rezalne opreme d.d. (1)
Vasuti levelezölapárusitás (4)
Vasuti levelezőlapárusitas (1)
Vasúti levelezőlapárusitás (6)
Vasúti Levelezőlapárusitás (3)
Vasúti Levelozölapárusitás (1)
Vekoslav Kramarič (2)
Veletrgovina živila (1)
Velten Verlag (1)
Verlag Friedrich Esslgmann (1)
Vesti (1)
Veterinarska fakulteta (463)
Viktor Grahor (1)
Viktor's Kunstvarlag (1)
VIRIS, varnost in razvoj informacijskih sistemov, d.o.o. (2)
Visoka šola za politične vede (310)
Visoka šola za storitve v Ljubljani (1)
VISOKA ŠOLA ZA STORITVE V LJUBLJANI, samostojni visokošolski zavod (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE NOVO MESTO (1)
Visoka šola za varstvo okolja (2)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (2)
VISPORT, družba za raziskovanje, razvoj in trženje gibalne dejavnosti, trgovina in storitve, d.o.o. (1)
Viza (1)
Vjesnik (22)
VK (1)
VPL (1)
Vsetín (1)
VTOZD Arhitektura, Univerza Edvarda Kardelja (1)
W. Blanke (3)
W. Huhne (1)
W. Hühne (3)
Walter Kramer (1)
Walter Meixner (1)
Whiteway publications (2)
WI-KO (1)
Wissenschaftlichen Staatmuseeen (1)
Wonday photo center (1)
WPL (1)
XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o. (3)
Z. Bohte (1)
Z. Črepinšek (1)
Z. Kolenc (1)
Z. Krstulović (1)
Z. Kuhar (1)
Z. Oven (1)
Z. Petermanec (1)
Z. Verlič (1)
Z. Vidrih (1)
Zadružna knjiga (8)
Zadružna štampa (24)
Zadružne knjige (7)
Zagreb (2)
Založba /*cf (1)
Založba Fakulete za računalništvo in informatiko (1)
Založba FDV (1)
Založba Jugoreklam (1)
Založba Mladinske knjige (1)
Založba PEF, Pedagoška fakultete Univerze (25)
Založba Univerza na Primorskem (1)
Založba Univerze (5)
Založba Univerze na Primorskem (145)
Založba Univerze v Ljubljani (1)
Založba Univerze v Novi Gorici (1)
Založba ZRC (2)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zasebna raziskovalka Manja Klemenčič (1)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (7)
Zavod Biomedicinski Raziskovalni Inštitut (3)
ZAVOD LESARSKI GROZD (1)
Zavod Postojnske jame (1)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (9)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (19)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (6)
Zavod SR Slovenije za statistiko (2)
ZAVOD SV. IGNACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE (1)
ZAVOD TC SEMTO Tehnološki center za sklope, elemente, materiale, tehnologije in opremo za elektrotehniko (2)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (4)
Zavod za kulturo in prosveto (1)
Zavod za pospeševanje in razvoj turizma (1)
Zavod za razvoj družinske medicine (2)
Zavod za ribištvo Slovenije (3)
Zavod za šolstvo SR Slovenije (1)
Zavod za turistično in gospodarsko propagando (5)
Zavod za varnostne strategije pri Univerzi Maribor (3)
Zavod za zdravstveno varstvo Koper (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana (4)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (9)
Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica (1)
Zbornica zdravstvene nege (5)
Zdravilišče Radenska Slat. (1)
Zdravilišče Radenska slatina (1)
Zdravstvena fakulteta (2)
Zdravstveni dom Ljubljana (2)
Združenje skupnost Italijanov Giuseppe Tartini (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Združne knjige (2)
Zemaljski muzej BiH (1)
ZG P 'Pomurski tisk' (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo Maribor (12)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (17)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1033)
ZGP Mladinska knjiga (4)
ZGP Pomurski tisk (1)
Zlata Brišnik (5)
ZLATARNA CELJE družba za proizvodnjo in promet s plemenitimi kovinami d.d. (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2745)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (48)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (138)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (12)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (72)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (5)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Založba Annales (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Znanstvena založba Annales (4)
Zobel-Verlag (1)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. (2)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (46)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (5)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (6)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (15)
Zveza društev pravnikov Slovenije (2)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza ekonomistov Slovenije (32)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografskih društev Slovenije (20)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (179)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije (3)
Zveza ljudskih univerz Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije (31)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije [etc.] = Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia [etc.] (8)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1241)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (360)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (95)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (27)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (20)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Ž. Borak (1)
Ž. Fišer (1)
Ž. Fišer Pečnikar (1)
Ž. Kokalj (1)
Ž. Pipan Tkalec (1)
Ž. Ramšak (1)
Žmavc - Šerbec (1)
Županstvo občine (1)
župnija Ljubljana Dravlje (1)
Župnijski urad (3)
Župnijski urad Kristusovega učlovečenja (2)
Išči med rezultati (29047)