Število rezultatov iskanja: 122

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (3)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (4)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (10)
Muzejsko društvo Škofja Loka (4)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (31)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (9)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (7)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (7)
Zveza geografov Slovenije (5)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Založnik
(1)
A. Leykam's Erben (1)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (2)
auf Kosten der Verfasser (1)
bey Johann Baptista Mayr ... (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (9)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
durch Johann Weichard Valvasor (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
gedruckt bei Joseph Blasnik (1)
gedruckt bey And. Kienreich (1)
Geodetski inštitut Slovenije (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
in Kommission bei I. A. Edlem v. Kleinmayr (1)
in Verlegung Wolfgang Moritz Endters (1)
Inštitu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Medicinski razgledi (1)
Ministrstvo za kulturo Arhiv Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za načrtovanje (1)
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za načrtovanje (9)
Muzejsko društvo (4)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
per Ioannem Weichardum Valvasor (1)
samozal. pisatelj (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (9)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (10)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Societá storica del Litorale (9)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Študentska založba (1)
typis haeredum Widmanstadii (1)
typis Joannis Friderici Eger ... (1)
Umetnostno-zgodovinsko društvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Verlag der F. Ferstl'schen Buchhandlung (1)
Viharnik (3)
Založba ZRC (9)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (9)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (9)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (7)
Zveza geografskih društev Slovenije (5)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (4)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (6)
Išči med rezultati (122)