Število rezultatov iskanja: 1426

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (27)
Academica turistica (Spletna izd.) (2)
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta carsologica (2)
Acta chimica slovenica (15)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta geotechnica Slovenica (2)
Acta Histriae (1)
Acta hydrotechnica (2)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta neophilologica (6)
Advances in production engineering and management (1)
Amfiteater (Ljubljana) (2)
Analiza (Ljubljana) (2)
Annales. Series historia et sociologia (13)
Anthropological notebooks (4)
Anthropos (Ljubljana) (30)
AR. Arhitektura, raziskave (20)
Arheo (1)
Ars et humanitas (5)
Ars mathematica contemporanea (23)
AS. Andragoška spoznanja (7)
Asian studies (4)
Atlanti (6)
Atlanti + (2)
Blejske delavnice iz fizike (15)
Bogoslovni vestnik (18)
CEPS journal (3)
Časopis za kritiko znanosti (37)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (5)
Dialogi (15)
Documenta Praehistorica (4)
Družboslovne razprave (11)
Dve domovini (5)
Elektrotehniški vestnik (7)
ELOPE (Ljubljana) (4)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Farmacevtski vestnik (1)
Filozofski vestnik (75)
Geodetski vestnik (2)
Geografski vestnik (9)
Geografski zbornik (1)
Geologija (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (1)
Igra ustvarjalnosti (13)
Image analysis and stereology (2)
Informacije MIDEM (5)
Informatica (Ljubljana) (9)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Javnost (Ljubljana) (12)
Jezik in slovstvo (56)
Jezikoslovni zapiski (2)
Journal of energy technology (1)
Kakovostna starost (1)
Keria (Ljubljana) (1)
Kinesiologia Slovenica (1)
Knjižnica (2)
Les (Ljubljana) (1)
Linguistica (Ljubljana) (8)
Literatura (Ljubljana) (98)
Management (2)
Management (Spletna izd.) (3)
Managing global transitions (3)
Matematika v šoli (2)
Materiali in tehnologije (8)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Metodološki zvezki (4)
Monitor ISH (5)
Muzikološki zbornik (13)
Naše gospodarstvo (17)
Nerazvrščeno - članki (1)
Novi zvon (58)
Obzornik za matematiko in fiziko (3)
Obzornik zdravstvene nege (13)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Organizacija (Kranj) (3)
Otrok in knjiga (48)
Pedagoška obzorja (2)
Phainomena (Ljubljana) (19)
Podjetje in delo (1)
Pravni letopis (2)
Pravnik (5)
Presek (2)
Primerjalna književnost (224)
Problemi. Literatura (41)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (39)
Raziskave in razprave (2)
Razpol (Ljubljana) (13)
Razpotja (3)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (5)
Revus (Ljubljana) (14)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Slavia Centralis (3)
Slavistična revija (60)
Slovenski etnograf (2)
Slovenščina 2.0 (1)
Slovenščina v šoli (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (7)
Socialno delo (9)
Sodobna pedagogika (9)
Sodobnost (1963) (13)
Strojniški vestnik (16)
Šolsko polje (4)
Teorija in praksa (18)
Traditiones (1)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (3)
Vakuumist (2)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Verba hispanica (3)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (2)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (2)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (2)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinski časopis (2)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo Apokalipsa (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (25)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (20)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (39)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (7)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (12)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (19)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (8)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (20)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (13)
Lud Literatura (5)
Mariborska knjižnica (48)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (8)
Narodna in univerzitetna knjižnica (442)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Pedagoška obzorja (2)
Slavistično društvo Slovenije (54)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (2)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (10)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (114)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (12)
Slovensko kemijsko društvo (15)
Slovensko sociološko društvo (11)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (5)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska založba (37)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (8)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (23)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (33)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (15)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (16)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (99)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (11)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (18)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (17)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (5)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (13)
Združenje za socialno pedagogiko (7)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (13)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (11)
ZRC SAZU (84)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (2)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (9)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (9)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
A. Maslo (1)
A. Ogrin (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (2)
Alma Mater Europaea - ECM (2)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (4)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (7)
Atelje Doria (1)
B. Badovinac (1)
Beletrina (2)
Biotehniška fakulteta (2)
Bird Publisher (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (13)
DMFA - založništvo (2)
DMFA, založništvo (11)
DOBA Business School (1)
Doba Epis (1)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo arhitektov (27)
Društvo ekonomistov Maribor (17)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (16)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (5)
Društvo psihologov Slovenije (69)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (2)
Društvo za domače raziskave (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (5)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (2)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (13)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Družina (8)
Državna založba Slovenije (13)
Ekonomski center Maribor (17)
Ekonomsko-finansijki život (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (17)
Elektrotehniška zveza Slovenije (4)
Etnografski muzej (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (12)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (2)
Faculty of management (3)
Faculty of Public Administration (1)
Fakulteta za arhitekturo (33)
Fakulteta za družbene vede (15)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (5)
Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (15)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (2)
Fakulteta za management (6)
Fakulteta za organizacijske študije (2)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za socialno delo (9)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (15)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (3)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Fakulteta za upravo (3)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (6)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (6)
Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo (47)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (3)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (74)
G. Cigler (1)
Geološki zavod (1)
GV Revije (14)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (5)
I. Kristan (1)
Igor Zabel Association for Culture and Theory (2)
Institute for Slovene Emigration Research (5)
Institute of Mathematics, Physics and Mechanics, IMFM (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (8)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za primerjalno pravo (2)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (5)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
International Institute for Archival Science (4)
Jožef Stefan Institut (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Kleinmayr & Bbg. (1)
Klub Revus (6)
LDS (98)
Litera (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
M. Bešter (1)
M. Hajdinjak (1)
Mariborska knjižnica (48)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Moderna organizacija (3)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Nova revija (19)
Nova založba (1)
Obzorja (17)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (5)
Onkološki inštitut (1)
PeBook (2)
Pedagoška fakulteta (61)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (2)
Pedagoški inštitut (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (2)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (4)
Pravna fakulteta (1)
Pravna praksa (14)
RK ZSMS, Ljubljana (41)
Rokus (1)
S. D. Matvejev (1)
samozal. G. Jezernik Ovca (12)
samozal. I. Pangeršič (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (13)
self published (1)
self-published Š. Ivanko (1)
Slavistično društvo Slovenije (116)
Slovene Society Informatika (1)
Slovenian Chemical Society (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (5)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (2)
Slovenska šolska matica (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski gledališki inštitut (1)
Slovensko društvo Informatika (9)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Slovensko društvo za angleške študije (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (219)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (30)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (15)
Slovensko sociološko društvo (11)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Societá storica del Litorale (13)
Sophia (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (3)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (5)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
Š. Urh (1)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (3)
Študentska založba (33)
T. Kurent (1)
Teološka fakulteta (11)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
T-TECTO (3)
Turistica (2)
typis, Joannis Georgij Mayr ... (1)
Učiteljska tiskarna (1)
University of Maribor Press (1)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za policijsko-varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Uradni list LRS (1)
Uradni list Republike Slovenije (6)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Visoka šola za politične vede (3)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Visoka zdravstvena šola (1)
Založba Pivec (1)
Založba ZRC (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (2)
Zbornica zdravstvene nege (13)
Združenje za socialno pedagogiko (7)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (13)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (35)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (13)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (9)
Zveza društev pravnikov Slovenije (5)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (9)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (11)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Išči med rezultati (1426)