Število rezultatov iskanja: 6358

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (4)
Academica turistica (Spletna izd.) (6)
Acta agriculturae Slovenica (6)
Acta geographica Slovenica (5)
Acta Histriae (41)
Acta linguistica asiatica (2)
Acta neophilologica (2)
Agricultura (Maribor) (3)
Akademija MM (5)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Ampak (Ljubljana) (16)
Annales kinesiologiae (Koper) (2)
Annales. Series historia et sociologia (116)
Anthropological notebooks (128)
Anthropos (Ljubljana) (111)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (2)
Ars et humanitas (53)
AS. Andragoška spoznanja (20)
Asian studies (2)
Beseda o sodobnih vprašanjih (36)
Bogoslovni vestnik (24)
CEPS journal (12)
Časopis za kritiko znanosti (508)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
De musica disserenda (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (16)
Delavci in delodajalci (2)
Delo in varnost (4)
Dialogi (43)
Didakta (6)
Documenta Praehistorica (1)
Dom in svet (Ljubljana) (3)
Družboslovne razprave (435)
Dve domovini (98)
Dynamic relationships management journal (1)
ELOPE (Ljubljana) (5)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (22)
Farmacevtski vestnik (2)
Festival LGTB filma (16)
Filozofski vestnik (21)
Geodetski vestnik (4)
Geografija v šoli (3)
Geografski obzornik (2)
Geografski vestnik (11)
Geografski zbornik (1)
Geographica Slovenica (6)
Glasba v šoli in vrtcu (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (66)
IB revija (Ljubljana) (13)
Informatica (Ljubljana) (1)
International journal of Euro-Mediterranean studies (18)
International journal of management, knowledge and learning (2)
Izzivi prihodnosti (3)
Javno zdravje (2)
Javnost (Ljubljana) (324)
Jezik in slovstvo (10)
Kakovostna starost (151)
Keria (Ljubljana) (4)
Knjižnica (3)
Kronika (Ljubljana) (15)
Kula (Ljubljana) (6)
Lex localis (1)
Lexonomica (1)
Literatura (Ljubljana) (8)
Management (1)
Management (Spletna izd.) (2)
Managing global transitions (3)
Medicinski razgledi (3)
Medijska vzgoja in produkcija (3)
Mednarodno inovativno poslovanje (10)
Metodološki zvezki (6)
Monitor ISH (93)
Muzikološki zbornik (12)
Naša sodobnost (2)
Naše gospodarstvo (8)
Novi zapiski (9)
Obzornik zdravstvene nege (8)
Organizacija (Kranj) (18)
Organizacija znanja (6)
Otrok in knjiga (15)
Pedagoška obzorja (9)
Phainomena (Ljubljana) (11)
Planinski vestnik (1)
Podjetje in delo (1)
Poligrafi (14)
Pravni letopis (1)
Pravnik (3)
Primerjalna književnost (29)
Prispevki za novejšo zgodovino (7)
Proteus (10)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (60)
Raziskave in razprave (20)
Razpotja (35)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (32)
Research in social change (8)
Revija za ekonomske in poslovne vede (2)
Revija za elementarno izobraževanje (10)
Revija za geografijo (16)
Revija za univerzalno odličnost (8)
Revija za zdravstvene vede (11)
Revolver (Ljubljana) (23)
Romano lil (Ljubljana) (4)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (2)
Slavia Centralis (3)
Slavistična revija (5)
Slovenka (78)
Slovenski etnograf (2)
Slovenščina 2.0 (1)
Slovenščina v šoli (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (62)
Socialno delo (66)
Sodobna pedagogika (14)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (40)
Stati inu obstati (5)
Studia Historica Slovenica (20)
Studia mythologica Slavica (2)
Studia universitatis hereditati (1)
Šolska kronika (2)
Šolsko polje (17)
Šolsko svetovalno delo (1)
Šport (Ljubljana) (1)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (2576)
Traditiones (5)
Traditiones (Ljubljana) (39)
Učiteljski tovariš (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (3)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (55)
Urbani izziv. Posebna izdaja (2)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (4)
Ventil (Ljubljana) (1)
Verba hispanica (1)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (4)
Vestnik za tuje jezike (4)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (4)
Vzgoja (Ljubljana) (15)
Vzgoja in izobraževanje (18)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (5)
Zdravstveno varstvo (11)
Zgodovina za vse (15)
Zgodovinski časopis (20)
Železne niti (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Biteks d.o.o. (3)
Didakta (6)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (10)
Društvo antropologov Slovenije (128)
Društvo arhitektov Ljubljana (4)
Društvo humanistov Goriške (35)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (15)
Društvo Medicinski razgledi (3)
Društvo psihologov Slovenije (60)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Društvo za marketing Slovenije (5)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (324)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (11)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (28)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (93)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (151)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (11)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za kriminologijo (4)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (32)
Inštitut za novejšo zgodovino (7)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (11)
IUS SOFTWARE d.o.o. (4)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (6)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (40)
Mariborska knjižnica (15)
Medijski partner d.o.o. (5)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (2)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2588)
Nova revija (16)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Pedagoška obzorja (9)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (10)
Romski informacijski in znanstveno-raziskovalni center Slovenije - Anglunipe (4)
Slavistično društvo Slovenije (13)
Slovenski etnografski muzej (19)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (17)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (29)
Slovensko etnološko društvo (66)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (6)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (36)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (5)
Slovensko sociološko društvo (435)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (5)
ŠKUC (39)
Šola za ravnatelje (4)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (9)
Študentska založba (472)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
University of Primorska Press (6)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (6)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (57)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (630)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (61)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (34)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (31)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (13)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (24)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (18)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (4)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (19)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (10)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (11)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (18)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (13)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (57)
Zavod RS za šolstvo (25)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (4)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (8)
Združenje za socialno pedagogiko (62)
Zgodovinsko društvo Celje (15)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (20)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (116)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (59)
ZRC SAZU (125)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (4)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (7)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (14)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografov Slovenije (13)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (30)
Vsebina
Založnik
(1)
A. Kne (1)
A. Todorović (1)
Adriatikus (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Aristej (1)
author R. DiRicchardi (1)
Banka Slovenije (1)
Beletrina (6)
Beletrina Academic Press (1)
Biotehniška fakulteta (5)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko (1)
Biotehniški izobraževalni center (1)
Biteks (3)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (18)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (116)
CNVOS (2)
Delavska tiskovna družba (1)
Deutsche Stiftung Organtransplantation (1)
Didakta (6)
DigitPen (2)
Doba Epis (10)
Društvo antropologov Slovenije (128)
Društvo arhitektov (4)
Društvo ekonomistov Maribor (8)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (35)
Društvo informacijski center Legebitra (4)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (15)
Društvo novinarjev Slovenije (1)
Društvo Parada ponosa (1)
Društvo psihologov Slovenije (171)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (1)
Društvo Svet za vse (1)
Društvo ŠKUC (16)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (8)
Družba Jezusova (15)
Družina (13)
Državna založba Slovenije (39)
Državni izpitni center (1)
DZS (3)
E. Koželj (1)
Ekološko-kulturno društvo Za boljši svet (1)
Ekonomski center Maribor (8)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (8)
Etnografski muzej (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (324)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Faculty of Information Studies (1)
Faculty of management (3)
Faculty of Organization Studies (1)
Faculty of Social Sciences (4)
Faculty of Social Sciences, Založba FDV (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (452)
Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (1)
Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK (3)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (32)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za management (4)
Fakulteta za organizacijske študije (11)
Fakulteta za socialno delo (66)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2486)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (3)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (20)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta (16)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (8)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (3)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (21)
Geografski inštitut Antona Melika (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (2)
Goga (1)
Gospodarski vestnik (1)
Government Office for Development and European Cohesion Policy (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Ethnic Studies (11)
Institute for Slovene Emigration Research (82)
Institute for Social Sciences (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (93)
Inštitut Antona Trstenjaka (151)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (2)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (6)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (37)
Inštitut za novejšo zgodovino (8)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (98)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (11)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (4)
Integriteta, društvo za etičnost javnega delovanja (1)
ISA institut (2)
IZUM (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (1)
Karis (1)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (3)
Književno društvo Hiša poezije (1)
Konzorcij Akademskega glasa (9)
Konzorcij Besede (36)
Konzorcij Edinosti (78)
KUD Esko (1)
Kult.co, društvo kulturologov (3)
Kulturni center (3)
Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
LDS (8)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (2)
Ljudska univerza (1)
M. Javornik (1)
Mariborska knjižnica (15)
Marketing magazin (5)
Medicinski razgledi (3)
Medijski partner (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (2)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (5)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Ministrstvo za kulturo (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (4)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Ministry of Agriculture, Forestry and Food (1)
Ministry of labour, family and social affairs (1)
Ministry of Labour, Social Affairs and Equal Opportunities (2)
Mladinska knjiga (6)
Mladinski svet (1)
Moderna organizacija (18)
Movit (1)
MOVIT (1)
Movit NA Mladina (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (4)
Nova revija (34)
Občina (1)
Občinski sindikalni svet (1)
Obzorja (43)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (16)
OPRO, zavod za aplikativne študije (2)
Pedagoška fakulteta (33)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (10)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (9)
Pedagoški inštitut (15)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (4)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pravna fakulteta (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (10)
Rakmo, Zavod za razvoj kulture medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov, izobraževanje, svetovanje, raziskovanje in založništvo (1)
Revija SRP (1)
RIC (1)
Romsko društvo Anglunipe (4)
Roza klub (23)
RSS (3)
Ruslica (1)
S. Malmenvall (1)
s. n. (1)
samozal. (2)
samozal. J. Aléšovec (1)
samozal. M. Hren (1)
samozaložba (1)
Sanje (2)
School of Economics and Business (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (116)
Science and Research Centre, Annales University Press (1)
Science and Research Centre, Publishing House Annales (2)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (1)
Slavistično društvo Slovenije (15)
Sloga, platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč (1)
SLORI - Istituto sloveno di ricerche (2)
SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut (3)
Slovene Anthropological Society (76)
Slovene Sociological Association (1)
Slovenian academy of management (1)
Slovenian Evaluation Society (5)
Slovenian Evalvation Society (1)
Slovenija-Transplant (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (51)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (4)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenski etnografski muzej (22)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (3)
Slovenski raziskovalni inštitut (3)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovenski znanstveni inštitut (3)
Slovensko društvo evalvatorjev (7)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (17)
Slovensko društvo za angleške študije (5)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (21)
Slovensko etnološko društvo (66)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (6)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (111)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (5)
Slovensko sociološko društvo (438)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (5)
Societa storica del Litorale (4)
Societá storica del Litorale (116)
Sophia (7)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Statistical Office of Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (2)
Škuc (1)
Šola za ravnatelje (4)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (64)
Študentska organizacija Univerze, Študentska založba (1)
Študentska založba (444)
Teološka fakulteta (17)
The Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Turistica (6)
Udruženje jugoslovenskega učiteljstva, Poverjeništvo Ljubljana (1)
UMco (4)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
Universität (1)
University of Maribor, University Press (1)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za policijsko-varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (11)
Univerzitetna založba Univerze v Mariboru (1)
Univeza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (57)
V. Skalar (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (8)
Visoka šola za politične vede (90)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (2)
Založba /*cf (5)
Založba /*cf. (2)
Založba FDV (1)
Založba Univerza na Primorskem (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (35)
Založba ZRC, ZRC SAZU (14)
Zavod Burja (2)
Zavod IRC (5)
Zavod Rakmo (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (13)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (25)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (4)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zavod za napredne študije Delta (1)
Zbornica zdravstvene nege (8)
Združenje delodajalcev Slovenije (2)
Združenje DrogArt (2)
Združenje za socialno pedagogiko (62)
Zgodovinsko društvo (17)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (20)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (116)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (41)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (95)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (116)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča (1)
ZRC Publishing (1)
ZRC SAZU ISIM - Centro di ricerche dell'Accademia slovena delle scienze e delle arti, Istituto per le migrazioni slovene (1)
ZRC SAZU ISIM - Centro di ricerche scientifiche dell'Accademia slovena delle scienze e delle arti, Istituto per le migrazioni slovene (1)
ZRC SAZU ISIM - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (14)
Zveza društev pravnikov Slovenije (3)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza društev upokojencev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografskih društev Slovenije (13)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (23)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (12)
Išči med rezultati (6358)