Število rezultatov iskanja: 1205

Časopisje in članki - naslov
"Skupaj odstiramo tančice upanja" : zbornik (1)
Acta carsologica (2)
Acta chimica slovenica (1)
Acta Histriae (1)
Akademija MM (4)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (4)
Anthropos (Ljubljana) (783)
Arheološki vestnik (2)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Bogoslovni vestnik (3)
CEPS journal (1)
Communio (Ljubljana) (5)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dialogi (1)
Družboslovne razprave (63)
Državni presejalni programi za raka (1)
Dve domovini (4)
Dynamic relationships management journal (2)
ELOPE (Ljubljana) (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (8)
Farmacevtski vestnik (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (8)
Informatica (Ljubljana) (8)
Javno zdravje (1)
Jezik in slovstvo (4)
Kajenje in zdravje - nikoli končana zgodba (1)
Kakovostna starost (2)
Kronika (Ljubljana) (2)
Kula (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (1)
Management (1)
Naše gospodarstvo (1)
Onkološki vikend (2)
Otrok in knjiga (1)
Phainomena (Ljubljana) (2)
Primerjalna književnost (52)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (32)
Razpotja (5)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1963) (4)
Stati inu obstati (13)
Studia mythologica Slavica (6)
Šolska kronika (3)
Šolsko polje (21)
Šolsko svetovalno delo (1)
Teorija in praksa (1)
Traditiones (1)
Traditiones (Ljubljana) (9)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (50)
Vzgoja (Ljubljana) (2)
Zdravniški vestnik (16)
Zdravstveno varstvo (5)
Zgodovina za vse (5)
Zgodovinski časopis (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (32)
Društvo Slovenska akademija za management (2)
Društvo za marketing Slovenije (4)
Družina d.o.o. (5)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (5)
Knjižnica Ivana Potrča (4)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (4)
Mariborska knjižnica (1)
Medijski partner d.o.o. (4)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (508)
Onkološki inštitut Ljubljana (6)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenski etnografski muzej (7)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (9)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (21)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (52)
Slovensko etnološko društvo (8)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (321)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (13)
Slovensko sociološko društvo (63)
Slovensko zdravniško društvo (16)
Študentska založba (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (3)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo Celje (5)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
ZRC SAZU (18)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (50)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Založnik
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
B. Majer (1)
B. Peršič (1)
C. Logar (1)
Center vojaških šol (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Cirilsko društvo slovenskih bogoslovcev (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (815)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (3)
Družba Jezusova (2)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (4)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Fakulteta za družbene vede (63)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (4)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (4)
Kancerološko združenje SZD (2)
LDS (1)
Ljubljanska borza (1)
Mariborska knjižnica (1)
Marketing magazin (4)
Matica Slovenska (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (3)
Nova revija (2)
Obzorja (2)
Onkološki inštitut (4)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoški inštitut (6)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Pivec (1)
Ruslica (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovene Comparative Literature Association (5)
Slovene Society Informatika (2)
Slovenian academy of management (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (14)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (50)
Slovenska matica (6)
Slovenska Matica (1)
Slovenska šolska matica (3)
Slovenska Šolska Matica (1)
Slovenski etnografski muzej (8)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (7)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (21)
Slovensko društvo za angleške študije (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (49)
Slovensko etnološko društvo (8)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (783)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (13)
Slovensko sociološko društvo (63)
Slovensko zdravniško društvo (16)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (1)
Slovensko združenje paliativne medicine (2)
Slovensko združenje paliativne medicine SZD (1)
Societá storica del Litorale (4)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (5)
Študentska založba (4)
Teološka fakulteta (2)
Tiskovna zadruga (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (6)
Univerza na Primorskem (3)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (1)
V. Pečjak (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba ZRC (8)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (1)
Združenje nadzornikov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (6)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (1205)