Število rezultatov iskanja: 3890

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (5)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Književno društvo Hiša poezije (2)
Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (353)
Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka (1)
Mariborska knjižnica (34)
Mestna knjižnica Kranj (5)
Muzejsko društvo Škofja Loka (6)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3166)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (85)
Slovenian Museum and Archives - Slovenski muzej in arhiv (1)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (124)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Universita degli Studi di Trieste (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (18)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (12)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Zavod RS za šolstvo (8)
Zgodovinsko društvo Celje (4)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
ZRC SAZU (12)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Založnik
= Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della societa, cultura e ambiente (2)
B. Mavrel (1)
Begunska tiskarna (1)
Beletrina (1)
Cankarjeva založba (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Cerkev sv. Jakopa (1)
Dijaška organizacija Slovenije (1)
Dragotin Hribar (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (5)
Društvo psihologov Slovenije (8)
Društvo slovenskih pisateljev (6)
Družba Jezusova (5)
Državna založba Slovenije (270)
Etnografski muzej (1)
F. Bernik (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (4)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (7)
Goga (1)
Goričar & Leskovšek (1)
Gozdno gospodarstvo (1)
Institute for Slovene Emigration Research (6)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (6)
J. Blaznik (1)
J. Krajec (1)
J. Puklavec (1)
J. Rud. Milic (1)
Josip Furlan (1)
Jožef Blaznik (2)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Konzorcij Edinosti (1)
KUD Logos (1)
KUD Sodobnost International (77)
Kulturni center (2)
Kulturno umetniško društvo SODOBNOST International (7)
Kulturno-umetniško društvo Poiesis (3)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (6)
L. Schwentner (1)
LDS (27)
Litera (2)
Literarno društvo IA (2)
Ljubljanski bogoslovci (1)
Malinc (1)
Mariborska knjižnica (34)
Mariborska literarna družba (1)
Matica hrvatska (1)
Miha Kastelic (5)
Mladinska knjiga (3)
Muzejsko društvo (6)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
natisnene per Joanesu Rezerju (1)
natisnil in založil J. R. Milic (1)
Natisnil Janez Leon (1)
Obzorja (26)
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (4)
Pedagoška fakulteta (33)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški inštitut (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (6)
pisatelj (1)
Pivec (4)
Planinska zveza Slovenije (1)
Regionalni odbor Društva Slovenskih pisateljev (2)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
RTV Slovenija, ZKP (1)
Ruslica (2)
samozal. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slavistično društvo Slovenije (283)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (8)
Slovenska begunska tiskarna (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenska kulturna akcija (1)
Slovenska Matica (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za angleške študije (11)
Slovensko društvo za lacanovsko psihoanalizo (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (138)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (8)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Societá storica del Litorale (2)
Spes (1)
Študentska založba (1)
Tehnika Slovenske armade (2)
Teološka fakulteta (1)
Tiskovna zadruga (2778)
Umetniška propaganda (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (4)
Universita degli Studi di Trieste (2)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza v Mariboru (3)
Univerzitetna založba (1)
Ustanova Velenjska knjižna fundacija (2)
Založba Litera (1)
Založba Obzorja (5)
Založba Pivec (5)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (6)
Založba ZRC, ZRC SAZU (4)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (8)
Zgodovinsko društvo Celje (4)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (14)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (3890)