Število rezultatov iskanja: 1484

Tip gradiva
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (6)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (1)
Didakta (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (30)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (18)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (8)
Knjižnica Ivana Tavčarja (10)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (659)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (3)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (26)
Mariborska knjižnica (49)
Mestna knjižnica Ljubljana (9)
Muzejsko društvo Škofja Loka (38)
Muzejsko društvo Železniki (9)
Narodna in univerzitetna knjižnica (317)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Planinska zveza Slovenije (13)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (136)
Študentska založba (9)
Universita degli Studi di Trieste (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (11)
Zavod RS za šolstvo (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (6)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (31)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (29)
ZRC SAZU (19)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (27)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (26)
Založnik
(1)
A. Padovnik (1)
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (1)
Alma Mater Europaea-Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Arhivsko društvo Slovenije (6)
B. Fučić (1)
B. Kumprej (1)
Bechtermünz (1)
Cankarjev dom (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (31)
Der Sturm (1)
Didakta (2)
DLUM (4)
Dolenjska založba (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (33)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Družba Jezusova (33)
Državna založba Slovenije (29)
Etnografski muzej (8)
F. K. Kos (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (4)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (15)
Fr. Dolšak (1)
Frančiškanski samostan (1)
Geschichtsverein (1)
Gorenjski muzej (2)
Grafika 13 A (1)
H. Smrekar (4)
Histria Editiones (1)
Hrvaški muzej naivne umetnosti (1)
Institute for Slovene Emigration Research (5)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (18)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (5)
J. Messner (1)
Jakopičev paviljon (34)
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava (2)
Jugoslavijapublik (1)
K. Kos (1)
K. Rozman (1)
Katoliško tiskovno društvo (28)
KUD Logos (3)
L. Menaše (1)
LDS (2)
Ljudska knjigarna (1)
Mariborska knjižnica (49)
Mariborska literarna družba (3)
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije (1)
Mladika (1)
Mladinska knjiga (2)
Muzejsko društvo (38)
Muzejsko društvo Železniki (9)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Narodna galerija (20)
Naša knjiga (1)
National Gallery of Slovenia (1)
Nova revija (8)
Obzorja (43)
Oesterreichisch-Ungarische Bank Osztrak-Magyar Bank (2)
OK SZDL Bežigrad (3)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
P. Č. Vasić (1)
Padiglione Jakopič (2)
Partizanska tiskarna (3)
Pedagoška fakulteta (45)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (4)
Planinska zveza Slovenije (13)
POKRAJINSKI MUZEJ MURSKA SOBOTA (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Rokodelski center (1)
S. Brezočnik (1)
s. n. (6)
samozal. (1)
samozal. F. Stele (1)
samozal. V. Prijatelj (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (31)
Seguro (2)
Sinagoga (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (3)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (7)
Slovenska knjiga (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (1)
Slovenski dom (2)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko Planinsko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (136)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (31)
Srpska književna zadruga (1)
Svet slovenske narodne manjšine (1)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta (1)
Svet za kulturo in znanost Skupščine občine Celje (1)
Š. Cobelj (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (8)
Tiskarna Novo mesto (1)
Tiskarna Pavliček (1)
Tiskovna zadruga (12)
Umetniška matica (1)
Umetniški paviljon R. Jakopiča (2)
Umetniški paviljon R.Jakopiča (1)
Umetniško društvo Slovenski lik (1)
Universita degli Studi di Trieste (3)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
venales extant apud Iacobum Peeters ... (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada (1)
Weltbild (1)
Založba /*cf (1)
Založba ZRC (6)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (6)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (31)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (30)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (31)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (18)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (45)
Išči med rezultati (1484)