Število rezultatov iskanja: 42

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Audibook (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
chez François Fournier ... & Antoine Urbain (1)
chez Jules Henri Pott et comp. (1)
Didakta (1)
Doba Epis (1)
ELIT - Ekonomska laboratorija za istraživanje tranzicije (2)
Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Institut Jožef Stefan (2)
ISRR - Inštitut za sektorske in regionalne raziskave (1)
Luka (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Omega consult, Projektni management, d.o.o. (1)
PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA d.o.o. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Societá storica del Litorale (3)
SPH - Scientific Publishing Hub (2)
Študijska knjižnica (2)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (42)