Število rezultatov iskanja: 1163

Časopisje in članki - naslov
Acta historiae artis Slovenica (2)
Acta Histriae (12)
Acta neophilologica (4)
Amfiteater (Ljubljana) (3)
Annales. Series historia et sociologia (23)
Anthropological notebooks (15)
Anthropos (Ljubljana) (19)
Arhivi (6)
Ars et humanitas (4)
AS. Andragoška spoznanja (4)
Asian studies (2)
Atlanti (2)
Bogoslovni vestnik (4)
CEPS journal (3)
Časopis za kritiko znanosti (71)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Dialogi (4)
Documenta Praehistorica (1)
Družboslovne razprave (16)
Dve domovini (7)
Edinost in dialog (1)
ELOPE (Ljubljana) (3)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (5)
Filozofski vestnik (83)
Geografski vestnik (1)
Geographica Slovenica (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (3)
Gozdarski vestnik (2)
Hacquetia (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
International journal of Euro-Mediterranean studies (2)
Izzivi prihodnosti (1)
Javnost (Ljubljana) (43)
Jezik in slovstvo (4)
Kakovostna starost (1)
Keria (Ljubljana) (1)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Kronika (Ljubljana) (3)
Les (Ljubljana) (1)
Lex localis (1)
Literatura (Ljubljana) (4)
Managing global transitions (1)
Monitor ISH (5)
Muzikološki zbornik (5)
Napredna misel (10)
Naše gospodarstvo (1)
Naši zapiski (142)
Njiva (Ljubljana) (21)
Novi zapiski (9)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Organizacija znanja (1)
Partizan (2)
Phainomena (Ljubljana) (23)
Piramida (1936-1937) (9)
Podjetje in delo (1)
Pravni letopis (1)
Pravnik (1)
Primerjalna književnost (4)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Raziskave in razprave (3)
Razpotja (53)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (5)
Research in social change (3)
Retrospektive (1)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Revus (Ljubljana) (1)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Sanitarno inženirstvo (1)
Slavia Centralis (2)
Slavistična revija (3)
Sloga (Gorica) (36)
Slovan (Ljubljana. 1884) (129)
Slovenka (1)
Socialna misel (68)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (2)
Socialno delo (5)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1963) (52)
Svobodna beseda (Ljubljana) (25)
Šolsko polje (5)
Teorija in praksa (74)
Traditiones (1)
Traditiones (Ljubljana) (8)
Uprava (Ljubljana) (3)
Varstvo narave (1)
Verba hispanica (2)
Vzgoja (Ljubljana) (3)
Zdravstveno varstvo (2)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (13)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (6)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Društvo antropologov Slovenije (15)
Društvo humanistov Goriške (53)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (43)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (6)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (36)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (23)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (3)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (52)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (513)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (2)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (5)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (5)
Slovensko sociološko društvo (16)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (66)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (12)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (27)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (8)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (23)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
ZRC SAZU (99)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (25)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (14)
Založnik
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (3)
Anton m. Obizzi (36)
apud Ioan. Wecheli viduam, sumtib. Petri Fischeri (1)
Arhivsko društvo Slovenije (6)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (23)
chez Pierre de La Vallée (1)
de l'imprimerie de Samuel Fauche, libraire du roi (1)
DigitPen (1)
Društvo antropologov Slovenije (15)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (53)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo psihologov Slovenije (20)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Družba Jezusova (3)
Družina (4)
Državna založba Slovenije (52)
durch Michael Manger (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (43)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Faculty of management (1)
Faculty of Social Sciences (1)
Faculty of Social Sciences, Založba FDV (1)
Fakulteta za družbene vede (17)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za elektrotehniko, Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za organizacijske študije (2)
Fakulteta za socialno delo (5)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (66)
Fakulteta za uporabne družbene študije (3)
Fakulteta za upravo (4)
FDV, IDV, Center za kritično politologijo (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (79)
Gospodarski vestnik (1)
GV Revije (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za proučevanje enakosti spolov (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (7)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
International Institute for Archival Science (2)
Iršić (1)
IUS Software, GV založba (1)
Klub Revus (1)
Konzorcij (68)
Konzorcij Akademskega glasa (9)
Konzorcij Edinosti (1)
Konzorcij Jutra (21)
LDS (4)
MeritUM (1)
Mihajlo Rostohar (10)
Mladinska knjiga (3)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Narodna tiskarna (129)
Nova revija (19)
Občina (1)
Obzorja (4)
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (3)
Pedagoški inštitut (4)
Piramida (Maribor) (9)
Pravna praksa (1)
Prelog (1)
Sanje (6)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (23)
Slavistično društvo Slovenije (7)
Slovene Anthropological Society (10)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (9)
Slovenska socialna Matica (142)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (5)
Slovensko društvo za angleške študije (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (19)
Slovensko sociološko društvo (16)
Societa storica del Litorale (3)
Societá storica del Litorale (23)
SPH - Scientific Publishing Hub (1)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (7)
Študentska založba (64)
Teološka fakulteta (2)
typis Mariae Teresiae Voigtin, Viduae (1)
typis, Joannis Georgij Mayr ... (1)
UMco (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Uradni list Republike Slovenije (2)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (3)
Vekoslav Spindler (1)
Visoka šola za politične vede (8)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (12)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (23)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (12)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (16)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (23)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Znanstvena založba Annales (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (13)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Zvezna tiskarna (1)
ZZB za vrednote NOB Slovenije (25)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (1163)