Število rezultatov iskanja: 1984

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acta Histriae (1)
Acta neophilologica (2)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Anali PAZU HD (1)
Analiza (Ljubljana) (11)
Annales. Series historia et sociologia (8)
Anthropos (Ljubljana) (149)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arhivi (3)
Ars et humanitas (13)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Asian studies (31)
Azijske in afriške študije (1)
Bogoslovni vestnik (16)
CEPS journal (3)
Časopis za kritiko znanosti (105)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dialogi (20)
Družboslovne razprave (17)
Edinost in dialog (2)
Filozofski vestnik (674)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Informatica (Ljubljana) (2)
Javnost (Ljubljana) (3)
Jezik in slovstvo (12)
Kakovostna starost (1)
Keria (Ljubljana) (3)
Knjižnica (1)
Kronika (Ljubljana) (2)
Literatura (Ljubljana) (22)
Ljubljanski zvon (94)
Loški razgledi (1)
Managing global transitions (2)
Monitor ISH (4)
Muzikološki zbornik (8)
Naše gospodarstvo (1)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Obzornik zdravstvene nege (4)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (4)
Pedagoška obzorja (2)
Phainomena (Ljubljana) (241)
Poligrafi (22)
Presek (2)
Primerjalna književnost (26)
Problemi (Ljubljana) (157)
Problemi. Razprave (43)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (3)
Razpotja (34)
Res novae (1)
Revus (Ljubljana) (1)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Slavistična revija (5)
Slovenka (3)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (2)
Socialno delo (2)
Sodobna pedagogika (4)
Sodobnost (1963) (11)
Stati inu obstati (4)
Studia mythologica Slavica (1)
Šolsko polje (5)
Teorija in praksa (19)
Verba hispanica (1)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (68)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zadovoljna, celovito urejena medicinska sestra (1)
Zdravniški vestnik (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (34)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (3)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (11)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (4)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (242)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (11)
Mariborska knjižnica (4)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (561)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Pedagoška obzorja (2)
Podiplomska šola ZRC SAZU (1)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (5)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (18)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (67)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (4)
Slovensko sociološko društvo (17)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (97)
University of Sheffield (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (22)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (15)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (13)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (4)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (18)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (44)
ZRC SAZU (675)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (68)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Vsebina
Založnik
A. Berthold (3)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Beletrina (1)
Bird Publisher (9)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (8)
chez La Société Typographique (1)
chez Nourse (1)
Cirilsko društvo slovenskih bogoslovcev (1)
Didakta (1)
dLib distributer (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (34)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (3)
Društvo psihologov Slovenije (152)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (12)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (200)
Družba Jezusova (1)
Družina (9)
Državna založba Slovenije (11)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
Faculty of management (2)
Faculty of Philosophy etc. (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (17)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (14)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (5)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (662)
Fondacija 'Docent dr. J. Cholewa' (1)
Franjo Grabietz (1)
GV Revije (1)
I. Jerič (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (4)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (2)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
Klub Revus (1)
Književno društvo Hiša poezije (1)
Konzorcij Edinosti (3)
Kr. zaloga šolskih knjig in učil (1)
KUD Logos (1)
Kvarkadabra (4)
LDS (22)
Litera (1)
M. Černe (1)
M. Popovič (1)
Mariborska knjižnica (4)
Mengeš: PeBook (1)
Mestna knjižnica (6)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo (1)
Nova revija (255)
Obzorja (21)
OPRO, zavod za aplikativne študije (1)
P. Lavnik (1)
Pedagoška fakulteta (8)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (3)
Pedagoška obzorja (2)
Pedagoški inštitut (3)
per Henricum Petrum (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Pravna praksa (1)
printed for G. Robinson (1)
samozal. (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (8)
Science and Research Centre, Publishing House Annales (1)
SEM Institute for Climate Change (1)
Slavistično društvo Slovenije (17)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (68)
Slovenska Matica (1)
Slovenska Šolska Matica (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (5)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (25)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (149)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (4)
Slovensko sociološko društvo (17)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societá storica del Litorale (8)
Sophia (1)
Subkulturni azil (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (10)
Študentska založba (93)
Teološka fakulteta (7)
Tiskovna zadruga (94)
typis Mariae Teresiae Voigtin, Viduae (1)
typis Mariae Theresiae Voigtin viduae ... (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Uradni list Republike Slovenije (1)
V. Bešter (1)
Visoka šola za politične vede (5)
Založba ZRC (12)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zbornica zdravstvene nege (4)
Združenje ateistov Slovenije (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (52)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (8)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (1984)