Število rezultatov iskanja: 7715

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (2)
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (17)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta Histriae (5)
Acta medico-biotechnica (10)
Acta neophilologica (2)
Aktualno! (3)
Alkohol in rak (1)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Analiza (Ljubljana) (5)
Angeljček (561)
Annales kinesiologiae (Koper) (15)
Annales. Series historia et sociologia (16)
Annales. Series historia naturalis (5)
Anthropological notebooks (11)
Anthropos (Ljubljana) (44)
AR. Arhitektura, raziskave (4)
Arheo (1)
Arhivi (5)
Ars et humanitas (2)
AS. Andragoška spoznanja (13)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (2)
Bogoslovni vestnik (14)
CEPS journal (29)
Časopis za kritiko znanosti (22)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delavci in delodajalci (2)
Delo in varnost (2)
Dialogi (14)
Didakta (186)
Dogovori (96)
Dom in svet (Ljubljana) (54)
Drobtince (31)
Družboslovne razprave (10)
Državni program obvladovanja raka (1)
Dve domovini (23)
ELOPE (Ljubljana) (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (14)
Farmacevtski vestnik (6)
Fizika v šoli (1)
Fizioterapija (Ljubljana) (3)
Gea (Ljubljana) (2)
Geografija v šoli (1)
Geografski vestnik (6)
Geologija (1)
Glasba v šoli in vrtcu (30)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (8)
Igra ustvarjalnosti (3)
Informatica (Ljubljana) (1)
Informatica Medica Slovenica (1)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
Izzivi prihodnosti (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (80)
Javno zdravje (1)
Jezik in slovstvo (25)
Kaj sporoča prenovljeni evropski kodeks proti raku (1)
Kajenje in rak pri ženskah (1)
Kakovostna starost (8)
Keria (Ljubljana) (1)
Kinesiologia Slovenica (27)
Kmetijske in rokodelske novice (20)
Knjižnica (26)
Kronika (Ljubljana) (8)
Kronika slovenskih mest (4)
Les (Ljubljana) (1)
Lex localis (1)
Lexonomica (3)
Literatura (Ljubljana) (12)
Ljubljanski zvon (38)
Loški razgledi (8)
Malignomi krvotvornega in limfatičnega tkiva (1)
Matematika v šoli (5)
Medicinski razgledi (46)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Metodološki zvezki (2)
Mlada svoboda (Trst) (2)
Monitor ISH (2)
Na temeljih preteklosti snujemo prihodnost (1)
Narodna sloga (1)
Naša komuna - delegatska priloga (21)
Naša komuna (Ljubljana) (84)
Naša skupnost (Grosuplje) (27)
Naša skupnost (Jugoslavija) (3)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (18)
Naša skupnost (Ljubljana) (132)
Naša sodobnost (7)
Naše delo (Ptuj) (27)
Novi svet (Ljubljana) (2)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Obzornik zdravstvene nege (41)
Onkologija (Ljubljana) (13)
Onkološki vikend (14)
Organizacija (Kranj) (3)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (1445)
Pedagoška obzorja (22)
Planinski vestnik (11)
Podjetje in delo (8)
Poročilo o delu Združenja proti spolnemu zlorabljanju (1)
Pravni letopis (7)
Pravnik (7)
Prispevki za novejšo zgodovino (5)
Proteus (5)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (137)
Ptujski list (1)
Radio Ljubljana (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (19)
Rak pri otrocih in mladostnikih (13)
Razpotja (7)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (3)
Redki raki (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (68)
Revija za elementarno izobraževanje (64)
Revija za univerzalno odličnost (4)
Revija za zdravstvene vede (4)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (2)
Sanitarno inženirstvo (2)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (9)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (5)
Slovenka (13)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski gospodar (50)
Slovenščina v šoli (6)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (59)
Socialno delo (75)
Sodobna pedagogika (77)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (41)
Splet znanja in domišljije (1)
Stati inu obstati (1)
Statistično gradivo SR Slovenije (8)
Studia Historica Slovenica (5)
Studia mythologica Slavica (1)
Svet ptic (2)
Šolska kronika (10)
Šolsko polje (24)
Šolsko svetovalno delo (42)
Šport (Ljubljana) (10)
Štajerc (8)
Teorija in praksa (12)
Traditiones (Ljubljana) (7)
Tumorji v otroški dobi (4)
Učiteljski tovariš (86)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (4)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (5)
Vertec (1871) (919)
Vestnik za tuje jezike (3)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (17)
Vzgoja (Ljubljana) (131)
Vzgoja in izobraževanje (51)
Zbor občanov (106)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (2)
Zdravniški vestnik (111)
Zdravstveno varstvo (37)
Zgodovina v šoli (5)
Zgodovina za vse (6)
Zgodovinski časopis (4)
Zvonček (Ljubljana) (31)
Železne niti (1)
Leto izida
1768 (1)
1770 (1)
1773 (1)
1777 (1)
1787 (2)
1800 (1)
1800-1900 (2)
1801 (1)
1810 (1)
1818 (1)
1824 (1)
1825 (1)
1826 (1)
1835 (1)
1836 (5)
1838 (2)
1841 (2)
1845 (2)
1846 (2)
1847 (1)
1848 (5)
1849 (1)
1850 (1)
1851 (1)
1852 (3)
1853 (3)
1854 (2)
1855 (1)
1856 (1)
1857 (2)
1858 (1)
1859/1860 (1)
1860 (1)
1861 (2)
1862 (2)
1863 (1)
1864 (1)
1865 (2)
1865/1866 (1)
1866 (8)
1867 (2)
1869 (6)
1870 (1)
1871 (15)
1872 (14)
1873 (22)
1874 (16)
1875 (21)
1876 (20)
1877 (27)
1878 (18)
1879 (17)
188? (1)
1880 (17)
1880-1918 (1)
1881 (16)
1882 (15)
1883 (20)
1884 (14)
1885 (22)
1886 (22)
1887 (23)
1888 (23)
1889 (15)
1890 (36)
1891 (25)
1892 (22)
1893 (17)
1894 (21)
1894-1895 (1)
1895 (28)
1896 (28)
1897 (31)
1898 (29)
1899 (30)
19?? (4)
1900 (25)
1900-1920 (1)
1901 (27)
1902 (29)
1903 (27)
1904 (29)
1905 (29)
1905/1925 (1)
1906 (27)
1907 (34)
1908 (29)
1909 (30)
1910 (31)
1910/1925 (1)
1910/1930 (5)
1911 (31)
1912 (30)
1913 (33)
1914 (35)
1915 (31)
1915-1925 (1)
1916 (28)
1917 (29)
1918 (20)
1919 (25)
1920 (18)
1920-1935 (1)
1921 (17)
1922 (19)
1923 (18)
1924 (24)
1925 (18)
1925/1926 (18)
1926 (18)
1926/1927 (10)
1927 (23)
1927/1928 (21)
1928 (14)
1928/1929 (21)
1928-1935 (1)
1929 (20)
1929/1930 (18)
193? (1)
1930 (29)
1930/1931 (5)
1930-1940 (2)
1931 (28)
1931/1932 (10)
1932 (32)
1932/1933 (13)
1933 (36)
1933/1934 (10)
1934 (23)
1934/1935 (9)
1935 (16)
1935/1936 (1)
1936 (19)
1936/1937 (2)
1937 (22)
1937/1938 (1)
1938 (18)
1939 (25)
1940 (26)
1941 (12)
1942 (10)
1943 (9)
1943/1944 (1)
1944 (10)
1945 (9)
1946 (1)
1947 (1)
1948 (5)
1949 (16)
1950 (11)
1953 (1)
1954 (1)
1955 (2)
1955/1956 (1)
1955-1965 (995)
1956 (4)
1957 (2)
1958 (2)
1959 (2)
196? (1)
1960 (3)
1961 (5)
1962 (7)
1963 (9)
1964 (3)
1965 (4)
1966 (3)
1967 (7)
1968 (2)
1969 (3)
1970 (6)
1971 (11)
1972 (7)
1973 (15)
1974 (15)
1975 (18)
1976 (24)
1977 (26)
1977/1978 (1)
1978 (27)
1979 (66)
1980 (33)
1981 (41)
1982 (50)
1983 (56)
1984 (46)
1985 (43)
1986 (30)
1987 (38)
1988 (45)
1989 (39)
1990 (22)
1991 (60)
1992 (54)
1993 (54)
1994 (56)
1995 (44)
1996 (61)
1997 (68)
1998 (82)
1999 (82)
2000 (57)
2001 (71)
2002 (94)
2003 (82)
2004 (88)
2005 (125)
2006 (148)
2007 (107)
2008 (95)
2008-2009 (1)
2009 (145)
2010 (139)
2011 (141)
2012 (205)
2013 (285)
2014 (214)
2015 (275)
2016 (261)
2017 (238)
2018 (224)
2019 (208)
2020 (128)
2021 (44)
s. d. (73)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (5)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (22)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (186)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (11)
Društvo arhitektov Ljubljana (2)
Društvo humanistov Goriške (7)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (122)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo Medicinski razgledi (46)
Društvo psihologov Slovenije (137)
Društvo radiologije in onkologije (19)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (2)
Društvo slovenskih skladateljev (1)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (5)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (5)
Geološki zavod Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (8)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za kriminologijo (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (5)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (7)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (18)
IUS SOFTWARE d.o.o. (8)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Katholieke Universiteit Leuven (1)
Knjižnica Gornja Radgona (1)
Knjižnica Ivana Potrča (41)
Knjižnica Ivana Tavčarja (6)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Knjižnica Šentjur (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (12)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (41)
Mariborska knjižnica (1447)
Mestna knjižnica Ljubljana (2084)
Mladinska knjiga (2)
Muzejsko društvo Škofja Loka (8)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (21)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2274)
Onkološki inštitut Ljubljana (58)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (2)
Pedagoška obzorja (22)
Planinska zveza Slovenije (11)
Prirodoslovno društvo Slovenije (5)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (6)
Slavistično društvo Slovenije (10)
Slovenski etnografski muzej (10)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (10)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (24)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko etnološko društvo (8)
Slovensko farmacevtsko društvo (6)
Slovensko filozofsko društvo (11)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (10)
Slovensko zdravniško društvo (111)
Statistični urad Republike Slovenije (13)
Šola za ravnatelje (17)
Študentska založba (21)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (20)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (12)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (44)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (47)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (15)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (35)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (14)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (5)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (10)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (66)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (3)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (4)
Univerzitetna knjižnica Maribor (4)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (68)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Zavod RS za šolstvo (141)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (2)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (41)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (3)
Združenje proti spolnemu zlorabljanju (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (17)
Združenje za socialno pedagogiko (55)
Zgodovinsko društvo Celje (6)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (21)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
ZRC SAZU (27)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (6)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (77)
Zveza geografov Slovenije (6)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Vsebina
Založnik
(982)
1A internet (3)
A. Fifolt (1)
A. Kotnik Pirš (1)
A. Slatnar (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Aleš Šef (1)
Anton Martin Slomšek (31)
Arhivsko društvo Slovenije (5)
Artius (1)
Association of Radiology and Oncology (19)
Audibook (2)
B. Mrđenović (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko (1)
BoMa (1)
Borec (1)
Bralno društvo Slovenije (1)
Brat Frančišek (1)
Bratstvo-Jednota (1)
Cankarjev dom (1)
Cankarjeva založba (3)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Center IRIS - Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne (1)
Center Motus (2)
Center za korekcijo sluha in govora (1)
Center za krepitev zdravja Kranj, OZG OE ZD (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (21)
COMP@S, Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor (1)
Corona (3)
D. Čatorič (1)
D. Popenko (1)
Dallas (1)
Desk (1)
Didakta (194)
Didakta d. o. o. (1)
dLib distributer (2)
Dnevnik (1)
Doba Epis (1)
Dopisna delavska univerza Univerzum (1)
Dramatično društvo (2)
Društvo antropologov Slovenije (11)
Društvo arhitektov (2)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia, program Ekošola (1)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (2)
Društvo fizioterapevtov Slovenije - strokovno združenje (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (7)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (131)
Društvo Knof (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo Mozaik - društvo otrok (1)
Društvo Pripravniški dom (412)
Društvo psihologov Slovenije (181)
Društvo slovenskih skladateljev (1)
Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja (1)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (3)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (5)
Društvo za nenasilno komunikacijo (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (2)
Društvo za permakulturo Slovenije (1)
Društvo za razširjanje obzorij Mavrica (1)
Društvo za zgradbo učit. konvikta (1)
Družba Jezusova (131)
Družba sv. Mohorja (2)
Družina (19)
Državna založba Slovenije (51)
DZS (1)
EDUvision (6)
Egmont (1)
Elektra (1)
Eno (1)
Evropski parlament, Informacijska pisarna v Sloveniji (1)
F. Juvan (1)
Faculty of Education (2)
Faculty of Sport (3)
Faculty of Sport, Institute of Kinesiology (1)
Fakulteta za arhitekturo (7)
Fakulteta za družbene vede (12)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Fakulteta za organizacijske študije (5)
Fakulteta za socialno delo (75)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (9)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (29)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (10)
Fakulteta za telesno kulturo (10)
Fantje od Male Nedelje (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (1)
Foto Holynski (1)
Fr. Vesel (11)
Frančiškanski samostan (1)
G. Vlatković (1)
GENERA celostne tehnične rešitve d.o.o. (1)
Genija (3)
Geološki zavod Slovenije (1)
Glasbena matica (5)
Goriška tiskarna A. Gabršček (2)
'Gramofon' A. Rasberger (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (14)
Helidon (5)
Hiša! Društvo za ljudi in prostore (1)
I. Brenčič (1)
I. Lesar (1)
II. OŠ (1)
Imprez (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Forest Pedagogics (2)
Institute for Slovene Emigration Research (18)
Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation (1)
Institute Vezal (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (8)
Inštitut Lila (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (2)
Inštitut RS za rehabilitacijo (2)
Inštitut RS za socialno varstvo (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (2)
Inštitut za gozdno pedagogiko (3)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (5)
Inštitut za primerjalno pravo (7)
Inštitut za razvoj igrač (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (4)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (23)
Inštitut za varovanje zdravja (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (23)
Intelyway webmedia (1)
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
IPoP - Inštitut za politike prostora (1)
IPSOS (57)
Istituto sloveno di ricerche (1)
IUS SOFTWARE (6)
Ivan Tomšič, v Ljubljani (786)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca (2)
Izobraževalni center PIKA, Center Janeza Levca (1)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca Ljubljana (1)
J. & F. Leon (1)
J. B. Rottmayer (1)
J. Blaznik (1)
J. Giontini (1)
J. Giontiniti (1)
J. J. Giontini (12)
J. Jeras (1)
J. Kruh (1)
J. Leon (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (86)
Javna agencija RS za varnost prometa (1)
Jožef Blaznik (20)
Jugoslovanska knjigarna (5)
Jutro (1)
K. Bitenc (1)
K. Šumej (1)
Kaliwoda (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (17)
Karl Linhart (8)
Katedra za javno zdravje Medicinske fakultete (1)
Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete (2)
Katoliška bukvarna (2)
Katoliška Bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (54)
Kinematografi (1)
Klinički bolnički centar Ljubljana, Klinika za pedijatriju, Djelatnost za plućne bolesti, Centar za cističnu fibrozu djece i mladeži (1)
Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center (1)
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center (1)
Knjigca (1)
Književno društvo Hiša poezije (1)
Komorni zbor Rakek (1)
Konzorcij (1)
Konzorcij Edinosti (13)
Kopija-nova (1)
Krščanska kulturna zveza (1)
Kulturni center (1)
L. Armata (1)
L. Jere (1)
L. Schwentner (2)
Lander Inn (1)
LDS (12)
Leila (4)
Lexpera (2)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (2)
Ljubljana: Pedagoški inštitut (1)
Ljudske pevke (1)
M. Blažić (1)
M. Juriševič (1)
M. Marušič (1)
Malinc (1)
Mariborska knjižnica (1447)
Medicinska fakulteta (10)
Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo (1)
Medicinski razgledi (46)
Medicinski simulacijski center, Univerzitetni klinični center (1)
Medobčinsko društvo prijateljev mladine (1)
Mestna občina (4)
Mestno gledališče ljubljansko (2)
Minat (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (16)
Ministrstvo za notranje zadeve (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (5)
Miš (1)
Mladinska knjiga (18)
Moderna galerija (1)
Moderna organizacija (3)
Modrijan izobraževanje (1)
Mohorjeva družba (3)
MPZ in DPS Vesela pomlad (1)
Muck Blažina (2)
Murenček (1)
Muzejsko društvo (8)
Muzejsko društvo Železniki (1)
na prodaj per Jan. Klemensu ... (1)
na prodaj per Janesu Klemensu ... (1)
na prodaj v bukvárnizi sa ludske shole Ljubljanskiga poglavarstva, v' sholah (1)
na prodaj v' bukvárnizi se ludske shole Ljubljanskiga poglavarstva, v' sholah (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (42)
Nacionalni odbor Evropa v šoli (2)
Naše delo (27)
natisnil ino na prodaj ima Janes Leon (1)
natisnil ino na prodaj imá Janes Leon (1)
natisnil Janes Leon (5)
natisnil Joshef Blasnik (2)
Natisnil, saloshil, in na prodaj jih ima Joshef Blasnik ... (1)
O. Poljšak Škraban (1)
Občina Ljubljana-Šiška (3)
Obzorja (15)
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Ognjišče (1)
OK SZDL Bežigrad (106)
OK SZDL Ljubljana Center (96)
Okaši (43)
Onkološki inštitut (25)
Onkološki inštitut Ljubljana (13)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (2)
Osnovna šola (1)
OŠ Gustava Šiliha (1)
OŠ Janka Glazerja (1)
Panika Records (4)
Pedagoška fakulteta (1418)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (20)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (8)
Pedagoška obzorja (22)
Pedagoški inštitut (16)
Pediatrična klinika, Služba za pljučne bolezni (1)
per Joan. Fridrihu Egerju (2)
per Jurju Lihtu ... (1)
per vidovi Teres. Eger (1)
pertisneno pri Ignatiusu Dunsheggi (1)
Pevke z Brinjeve gore (1)
PikicaPikaPok (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (193)
Pipinova knjiga (1)
Pivec (3)
Planinska zveza Slovenije (11)
Plesni teater (1)
Pomurska založba (1)
Pozitivna moč (3)
Pravna fakulteta (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (5)
Projekt SAFE-SI, Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (1)
Publications Office of the European Union (1)
Radio Ljubljana (1)
Renata Šribar (1)
RIS Dvorec (5)
RSS (1)
RTV (20)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (5)
RTV Slovenija, ZKP (1)
Ruslica (1)
s. n. (5)
samozal. (10)
samozal. B. Ekselenski (2)
samozal. B. Hojkar Šavli (1)
samozal. D. Kragelj (1)
samozal. M. Šavli (1)
samozal. V. Began (1)
samozaložba (2)
Sanje (13)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (21)
se najde per Teresii Egerki ... (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Sekcija za Downov sindrom pri Društvu Sožitje (1)
Selbstverl. des Verfassers (1)
self-published (1)
self-publishing (2)
Sezam-Masima (1)
Skrivnost (1)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (3)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (150)
SKZP - Slovenska krovna zveza za psihoterapijo (1)
Slavistično društvo Slovenije (30)
SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut (3)
Slovene Anthropological Society (5)
Slovene Welding Society (17)
Slovenian Association (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (8)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenska šolska matica (1)
Slovenski etnografski muzej (14)
Slovenski raziskovalni inštitut (1)
Slovenski šolski muzej (10)
Slovensko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (24)
Slovensko društvo za angleške študije (2)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko etnološko društvo (8)
Slovensko farmacevtsko društvo (6)
Slovensko filozofsko društvo (44)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (10)
Slovensko zdravniško društvo (111)
Slovensko združenje paliativne medicine (1)
SNG Maribor (4)
SO (27)
Social Protection Institute of the Republic of Slovenia (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (3)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (21)
Soliris (1)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
stiskanu per Joh. Frideriku Egerju (1)
Strokovni center Zebra, Zavod za gluhe in naglušne (1)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
Svet SRS za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (1)
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše (5)
Šola za ravnatelje (19)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (3)
Študentska založba (20)
T. Lavrinc (1)
T. Lukman (1)
T. Planinšek (1)
T. Robič (1)
Technical Museum of Slovenia (1)
Tehniški muzej Slovenije (21)
Teološka fakulteta (8)
Tiskarna sv. Cirila (50)
Tiskovna zadruga (40)
Točka osveščanja o varni rabi interneta SAFE.SI (2)
Turistica (1)
typis Joan. Frideici ! Eger (1)
typis Joan. Friderici Eger (1)
Učiteljska tiskarna (1)
Učiteljska tiskarna v Ljubljani (1)
Unicommerce (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (14)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (3)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (4)
Univerzitetna založba Univerze (5)
Univerzitetni klinični center (3)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (8)
Univerzitetni klinični center Maribor (1)
Univerzitetni klinični center, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo (1)
Univerzitetni klinični center, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Avdiovestibulološki center (1)
Univerzitetni klinični center, Področje za zdravstveno nego in oskrbo (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča (66)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Ustanova Ekošola kot način življenja (1)
v' Alojz Wajcinger'ovemi knigisi (1)
v' commis. per Jenko (1)
V. Bester (2)
V. Bešter (2)
V/O Mezhdunarodnaya kniga (1)
Vesna film (4)
Visoka šola za politične vede (3)
Vrtec Galjevica (2)
Zala (2)
Založba Audibook (1)
Založba kaset in plošč RTV (1)
Založba PEF, Pedagoška fakultete Univerze (3)
Založba Pivec (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (7)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Založništvo primorskega tiska (2)
Zasebna raziskovalka Lea Kužnik (1)
Zavod IRC (1)
Zavod LR Slovenije za statistiko (3)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (153)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (10)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod RS za šolstvo (13)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod RS za zaštitu prirode (1)
Zavod SR Slovenije za statistiko (7)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zavod za gluhe in naglušne (1)
Zavod za zadeve (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
Zbor duhovne mladeži zagrebačke (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (2)
Zbornica sanitarnih inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - ZDMSBZTS, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično-infektološkem področju (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene nege (41)
Zdravniška zbornica Slovenije (2)
Zdravniško društvo Iatros (1)
Zdravstvena fakulteta (1)
Združenje otorinolaringologov Slovenije SZD (1)
Združenje proti spolnemu zlorabljanju (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (1)
Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu (1)
Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Slovenskega zdravniškega društva (2)
Združenje za socialno pedagogiko (59)
Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo Celje (6)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (21)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (5)
ZKP RTV Slovenija (1)
ZKP, RTV (1)
Zlati zvoki (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (20)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (21)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS (4)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Univerzitetna založba Annales (1)
ZPM Slovenije (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (27)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (78)
Zveza društev pravnikov Slovenije (7)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (6)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (3)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (33)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku etc. (1)
Zveza SUP (1)
Zveza telesnokuklturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (10)
Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (7715)