Število rezultatov iskanja: 272

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (6)
Acta biologica Slovenica (2)
Acta carsologica (8)
Acta chimica slovenica (6)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (3)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta geotechnica Slovenica (1)
Acta linguistica asiatica (2)
Agricultura (Maribor) (4)
Annales. Series historia et sociologia (3)
Annales. Series historia naturalis (9)
Arheo (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (6)
Documenta Praehistorica (1)
Elektrotehniški vestnik (2)
Filozofski vestnik (1)
Folia biologica et geologica (2)
Geografski vestnik (5)
Gozdarski vestnik (3)
Hacquetia (7)
Hladnikia (Ljubljana) (2)
Hmeljarski bilten (1)
Igra ustvarjalnosti (1)
Illiesia (1)
Image analysis and stereology (40)
Informacije MIDEM (1)
Informatica (Ljubljana) (2)
Jezik in slovstvo (6)
Jezikoslovni zapiski (2)
Kinesiologia Slovenica (3)
Kovine zlitine tehnologije (8)
Les (Ljubljana) (1)
Linguistica (Ljubljana) (18)
Ljubljanski zvon (1)
Materiali in tehnologije (23)
Medicinski razgledi (3)
Natura Sloveniae (3)
Onkološki vikend (1)
Otrok in knjiga (1)
Proteus (1)
RMZ-materials and geoenvironment (5)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Slavistična revija (6)
Slovenian veterinary research (3)
Slovenski čebelar (1)
Slovenščina 2.0 (1)
Sodobnost (1963) (1)
Strojniški vestnik (7)
Tekstilec (1)
Urbani izziv (5)
Vakuumist (2)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Verba hispanica (2)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (3)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (2)
Zdravniški vestnik (4)
Zdravstveno varstvo (1)
Železarski zbornik (2)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Botanično društvo Slovenije (2)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo Medicinski razgledi (3)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (40)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (27)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Kasaški klub Ljutomer (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mariborska knjižnica (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (43)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (4)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (8)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (2)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko kemijsko društvo (6)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (27)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (19)
Zveza geografov Slovenije (5)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Založnik
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (2)
B. Brzin (1)
Biotehniška fakulteta (6)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (12)
D. Roženbergar (1)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (40)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Državna založba Slovenije (1)
DZS (1)
Elektrotehniška prosveta Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (3)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (31)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (5)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
J. Bole (1)
J. Jugovic (1)
J. Matjašič (1)
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Kasaški klub (1)
L. Sinkovič (1)
Les presses universitaires de l'Université de Ljubljana, Faculté des Lettres (1)
M. Vardjan (1)
Mariborska knjižnica (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa (2)
Medicinski razgledi (3)
Metalurški inštitut el at. (1)
Metalurški inštitut et al. (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Mississipi College, Dept. of Biology (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (2)
Naravoslovnotehniška fakulteta (5)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (6)
Onkološki inštitut (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
R.-C. Cheng (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (12)
Slavistično društvo Slovenije (12)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (11)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (3)
Slovensko kemijsko društvo (6)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Societá storica del Litorale (12)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Š. Knežević-Krivak (1)
T. Eleršek (1)
Tiskovna zadruga (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
V. Petkovšek (1)
V. Ravnik (1)
Veterinarska fakulteta (3)
Založba ZRC (2)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (19)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (12)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS (12)
Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (7)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (5)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (3)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (4)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Železarna Jesenice (8)
Železarna Ravne (8)
Železarna Štore (8)
Išči med rezultati (272)