Število rezultatov iskanja: 777

Založnik
(1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (3)
Faculty of Social Sciences, Založba FDV (3)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (23)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravo (26)
Friedrich Ebert Stiftung (1)
Gospodarski vestnik (3)
GV (1)
GV Revije (3)
Institute for Local Self-Government (1)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (10)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (3)
Inštitut za javno upravo (3)
Inštitut za lokalno samouprav, javne službe in javno zasebno partnerstvo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo (7)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (605)
Inštitut za lokalno samoupravo Maribor (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za primerjalno pravo (2)
IUS SOFTWARE (1)
Klub Revus (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (2)
Moderna organizacija (1)
Muzejsko društvo (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Naši zapiski (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (5)
OIKOS, svetovanje za razvoj, d.o.o. (1)
Pravna praksa (3)
SBR d.o.o. Ljubljana (9)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
SIB (6)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Societá storica del Litorale (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Študentska založba (2)
Študijski center za narodno spravo (3)
T. Klemenčič (1)
Transparency International Slovenia - Društvo Integriteta (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Uradni list Republike Slovenije (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba ZRC (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (4)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (777)