Število rezultatov iskanja: 153

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta carsologica (1)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta hydrotechnica (1)
Acta silvae et ligni (4)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Arhivi (1)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Družboslovne razprave (1)
Državni presejalni programi za raka (3)
Elektrotehniški vestnik (1)
Farmacevtski vestnik (3)
Geodetski vestnik (1)
Geografski vestnik (1)
Gozdarski vestnik (5)
Gradbeni vestnik (1)
IB revija (Ljubljana) (2)
Igra ustvarjalnosti (1)
Izzivi prihodnosti (2)
Journal of energy technology (1)
Kakovostna starost (1)
Les (Ljubljana) (2)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Managing global transitions (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (3)
Naše gospodarstvo (2)
Obzornik zdravstvene nege (4)
Onkološki vikend (1)
Organizacija (Kranj) (2)
Organizacija znanja (2)
Podjetje in delo (1)
Poraba alkohola in zdravstveni kazalniki tvegane in škodljive rabe alkohola (1)
Presek (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (2)
Revija za javna naročila in javne finance (1)
Revija za univerzalno odličnost (4)
Revija za zdravstvene vede (1)
Slavistična revija (1)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (2)
Strojniški vestnik (2)
Šolsko polje (1)
Šolsko svetovalno delo (2)
Teorija in praksa (2)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (4)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (2)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 6 (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (3)
Zdravniški vestnik (6)
Zdravstveno varstvo (10)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (8)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (6)
Gozdarski inštitut Slovenije (4)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (5)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (6)
Narodna in univerzitetna knjižnica (33)
Onkološki inštitut Ljubljana (7)
SIB d.o.o. (1)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (6)
Šola za ravnatelje (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
ZRC SAZU (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (5)
Zveza lesarjev Slovenije (2)
Založnik
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Andragoški center Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Association of Radiology and Oncology (1)
Biotehniška fakulteta (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (6)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (7)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
D. Celinšek (1)
Doba Epis (3)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (1)
Faculty of management (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za organizacijske študije (6)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za upravo (1)
G. Stegnar (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (4)
Inovacijsko - razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (5)
IPMIT Institut za projektni management in informacijsko tehnologijo d.o.o. (1)
IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (1)
IZUM (1)
K. Ostruh (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Lexpera (1)
Moderna organizacija (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (14)
Onkološki institut Ljubljana (1)
Onkološki inštitut (3)
S. Zorzut (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenian Association for Clinical Chemistry (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (6)
Slovensko združenje za klinično kemijo (1)
Societá storica del Litorale (1)
Splošna bolnišnica (1)
Statistical Office of Republic of Slovenia (1)
Statistical office of the Republic of Slovenia (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (4)
Statistični urad Republike Slovenije (14)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Šola za ravnatelje (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo (1)
Univerzitetni klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice (1)
Založba ZRC (1)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zbornica zdravstvene nege (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (4)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Išči med rezultati (153)