Število rezultatov iskanja: 86

Časopisje in članki - oblika
Založnik
(1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (6)
chez Pierre de La Vallée (1)
Dijaška kongregacija pri oo. jezuitih (1)
DMFA - založništvo (1)
Druck und Verlag der Mechitaristen-Congregations-Buchhandlung (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Družba Jezusova (2)
Družina (1)
ex typographéo Mayriano (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
gedruckt bey Gregorio Kurzböck ... (1)
gedruckt bey Josepho Thaddaeo Mayr ... (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Krajowa agencjia wydawnicza (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo (3)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Narodna tiskarna (1)
Science and Research Centre, Publishing House Annales (1)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Societa storica del Litorale (1)
Teološka fakulteta (2)
Tiskarna sv. Cirila (2)
typis Academicis, per Leopoldum Berger (1)
typis Adami Frid. Reichhardt ... (1)
typis Joannis Friderici Eger (1)
Univerza na Primorskem (1)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo Celje (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (12)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (86)