Število rezultatov iskanja: 7131

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (2)
Acrocephalus (4)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta carsologica (4)
Acta geographica Slovenica (12)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (9)
Acta linguistica asiatica (134)
Acta neophilologica (27)
Akademija MM (1)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Anali PAZU HD (4)
Analiza (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (116)
Annales. Series historia naturalis (2)
Anthropological notebooks (2)
Anthropos (Ljubljana) (12)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (8)
Ars et humanitas (30)
AS. Andragoška spoznanja (9)
Asian studies (2)
Azijske in afriške študije (9)
Bogoslovni vestnik (9)
CEPS journal (4)
Clotho (5)
Časopis za kritiko znanosti (14)
Časopis za zgodovino in narodopisje (21)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (5)
Dialogi (4)
Didakta (4)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (2)
Dom in svet (Ljubljana) (3)
Družboslovne razprave (12)
Dve domovini (8)
Edinost in dialog (3)
Elektrotehniški vestnik (1)
ELOPE (Ljubljana) (183)
Espero (3)
Etnolog (Ljubljana) (20)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (3)
Farmacevtski vestnik (1)
Filozofski vestnik (9)
Geodetski vestnik (2)
Geografija v šoli (3)
Geografski obzornik (2)
Geografski vestnik (34)
Geografski zbornik (1)
Geographica Slovenica (1)
Geologija (3)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (38)
Gradbeni vestnik (2)
IB revija (Ljubljana) (1)
Informacije (Združenje za esperanto Slovenije) (40)
Informacije MIDEM (1)
Informatica (Ljubljana) (2)
Informatica Medica Slovenica (1)
International journal of Euro-Mediterranean studies (3)
Javnost (Ljubljana) (5)
Jezičnik (27)
Jezik in slovstvo (1793)
Jezikoslovni zapiski (706)
Jurij baron Vega in njegov čas (1)
Keria (Ljubljana) (58)
Knjižnica (10)
Kronika (Ljubljana) (13)
Letno poročilo (Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik) (12)
Linguistica (Ljubljana) (613)
Liter jezika (8)
Literatura (Ljubljana) (3)
Ljubljanski zvon (212)
Loški razgledi (1)
Management (1)
Management (Spletna izd.) (1)
Managing global transitions (2)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Monitor ISH (13)
Mostovi (Ljubljana) (2)
Muzikološki zbornik (2)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Organizacija (Kranj) (1)
Otrok in knjiga (17)
Pedagoška obzorja (4)
Phainomena (Ljubljana) (20)
Planinski vestnik (14)
Poligrafi (1)
Primerjalna književnost (27)
Prispevki za novejšo zgodovino (8)
Projektna mreža Slovenije (2)
Proteus (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (9)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (18)
Revija za ekonomske in poslovne vede (2)
Revija za elementarno izobraževanje (14)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (1)
Scopolia (1)
Slavia Centralis (245)
Slavica Tergestina (10)
Slavistična revija (711)
Slovenka (1)
Slovenski čebelar (2)
Slovenski etnograf (2)
Slovenski jezik (4)
Slovenski jezik (1997) (126)
Slovenščina 2.0 (106)
Slovenščina v šoli (41)
Sodobna pedagogika (6)
Sodobnost (1963) (12)
Staroslovan (10)
Stati inu obstati (11)
Studia mythologica Slavica (15)
Studia universitatis hereditati (3)
Šolska kronika (8)
Šolsko polje (5)
Šport (Ljubljana) (1)
Teorija in praksa (24)
Traditiones (1)
Traditiones (Ljubljana) (49)
Uporabna informatika (Ljubljana) (4)
Uprava (Ljubljana) (1)
Ventil (Ljubljana) (2)
Verba hispanica (157)
Vestnik za tuje jezike (186)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (2)
Vzgoja (Ljubljana) (2)
Vzgoja in izobraževanje (2)
Zdravniški vestnik (2)
Zgodovina za vse (3)
Zgodovinski časopis (10)
Zgodovinski zapisi (4)
Železne niti (4)
Leto izida
1516 (1)
1518 (1)
1550 (1)
1561 (1)
1566 (1)
1571 (1)
1584 (1)
1592 (1)
1593 (1)
1607 (1)
1612-1613 (1)
1649 (1)
1672 (1)
1680/1685 (1)
1696 (1)
1699 (1)
1711-1712 (1)
1715 (1)
1728 (1)
1730 (1)
1743 (1)
1744 (1)
1758 (1)
1765 (1)
1768 (1)
177? (1)
1777 (2)
1779 (1)
1781 (1)
1783 (2)
1787/1798 (1)
1789 (2)
1790 (2)
1791 (1)
1792 (1)
1794 (1)
1796 (2)
1798 (2)
1799 (3)
1800 (1)
1806 (1)
1806/1817 (1)
1807 (1)
1808 (3)
1809 (1)
181? (1)
1810 (2)
1811 (4)
1812 (5)
1813 (4)
1814 (2)
1816 (3)
1818 (2)
1819 (1)
1820 (1)
1822 (1)
1823 (1)
1824 (2)
1825 (2)
1826 (2)
1828 (1)
1829 (2)
1830 (1)
1831 (2)
1832 (4)
1833 (6)
1834 (2)
1836 (1)
1837 (1)
1843 (1)
1845 (1)
1846 (1)
1847 (2)
1848 (1)
1849 (4)
1850 (6)
1851 (2)
1851-1853 (1)
1852 (1)
1853 (1)
1854 (4)
1856 (3)
1857 (2)
1858 (3)
1860 (2)
1862 (6)
1863 (4)
1864 (5)
1865 (1)
1866 (2)
1867 (3)
1868-1874 (1)
1869-1870 (1)
1870 (1)
1872 (1)
1873 (5)
1874 (4)
1875 (3)
1876 (4)
1877 (1)
1878 (4)
1879 (1)
1880 (4)
1881 (11)
1882 (9)
1883 (11)
1884 (6)
1885 (7)
1886 (5)
1887 (13)
1888 (8)
1889 (13)
1890 (8)
1891 (15)
1892 (12)
1893 (10)
1893-1895 (1)
1894 (11)
1895 (7)
1896 (11)
1897 (6)
1898 (7)
1899 (10)
1900 (1)
1901 (5)
1902 (5)
1903 (5)
1904 (4)
1905 (1)
1906 (3)
1906-1908 (1)
1908 (4)
1909 (2)
1910 (8)
1911 (9)
1912 (7)
1913 (7)
1914 (7)
1915 (2)
1916 (1)
1917 (3)
1918 (2)
1919 (8)
1920 (2)
1921 (2)
1922 (4)
1923 (5)
1924 (4)
1925 (2)
1926 (7)
1926-1927 (1)
1927 (2)
1928 (4)
1929 (5)
1929-1958 (1)
1930 (9)
1930-1931 (1)
1931 (2)
1932 (3)
1932-1931 (1)
1933 (10)
1934 (9)
1935 (4)
1936 (7)
1937 (1)
1937-1939 (6)
1937-1940 (1)
1938 (7)
1939 (8)
1940 (4)
1941 (4)
1942 (1)
1943 (4)
1944 (3)
1945 (3)
1946 (1)
1948 (4)
1949 (4)
1950 (4)
1951 (2)
1952 (1)
1953 (1)
1954 (1)
1955 (7)
1955/1956 (45)
1956 (13)
1956/1957 (8)
1957 (35)
1957/1958 (8)
1958 (49)
1958/1959 (8)
1959 (53)
1959/1960 (9)
1960 (55)
1960/1961 (8)
1961 (35)
1961/1962 (8)
1961-1962 (1)
1962 (24)
1962/1963 (7)
1963 (21)
1963/1964 (5)
1964 (24)
1965 (36)
1966 (40)
1967 (29)
1968 (39)
1969 (59)
1969/1970 (7)
1970 (29)
1970/1971 (7)
1971 (48)
1971/1972 (6)
1972 (44)
1972/1973 (6)
1973 (44)
1973/1974 (6)
1974 (43)
1974/1975 (7)
1975 (47)
1975/1976 (8)
1976 (32)
1976/1977 (8)
1977 (37)
1977/1978 (12)
1978 (39)
1978/1979 (6)
1979 (27)
1979/1980 (6)
1980 (32)
1980/1981 (8)
1981 (23)
1981/1982 (6)
1982 (23)
1982/1983 (7)
1983 (26)
1983/1984 (6)
1984 (39)
1984/1985 (7)
1985 (26)
1985/1986 (7)
1986 (25)
1986/1987 (6)
1987 (31)
1987/1988 (6)
1988 (28)
1988/1989 (5)
1989 (38)
1989/1990 (6)
1990 (30)
1990/1991 (5)
1991 (40)
1991/1992 (6)
1992 (34)
1992/1993 (6)
1992-1999 (1)
1993 (21)
1993/1994 (6)
1994 (73)
1994/1995 (6)
1995 (81)
1995/1996 (5)
1996 (68)
1996/1997 (6)
1997 (92)
1997/1998 (6)
1998 (86)
1998/1999 (6)
1999 (87)
1999/2000 (6)
1999-2000 (1)
2000 (76)
2000/2001 (6)
2001 (108)
2001/2002 (5)
2002 (103)
2003 (133)
2004 (131)
2005 (140)
2006 (160)
2007 (173)
2007/2008 (1)
2008 (140)
2008-2009 (26)
2009 (227)
2009/2010 (1)
2010 (189)
2011 (237)
2012 (267)
2013 (322)
2014 (283)
2014/2015 (1)
2015 (295)
2016 (287)
2017 (299)
2018 (261)
2019 (310)
2020 (190)
2021 (33)
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (8)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Didakta (4)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (9)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (4)
Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Esperantsko društvo Maribor (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (5)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (2)
Geološki zavod Slovenije (3)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (13)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (20)
Inštitut za narodnostna vprašanja (18)
Inštitut za novejšo zgodovino (8)
Knjižnica Ivana Potrča (15)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (1)
Kraljeva knjižnica, Danska nacionalna knjižnica in univerzitetna knjižnica v Kopenhagnu (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (12)
Mariborska knjižnica (17)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Muzejsko društvo Železniki (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2963)
Osrednja knjižnica Celje (3)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (3)
Pedagoška obzorja (4)
Planinska zveza Slovenije (14)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (762)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (8)
Slovensko društvo Informatika (6)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (5)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (27)
Slovensko etnološko društvo (38)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (11)
Slovensko sociološko društvo (12)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko združenje za projektni management (2)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska založba (14)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (104)
Universita degli Studi di Trieste (11)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (5)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (10)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (20)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (811)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (397)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (13)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (253)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (14)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (3)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod RS za šolstvo (47)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (4)
Združenje za esperanto Slovenije (40)
Zgodovinsko društvo Celje (3)
Zgodovinsko društvo Ormož (4)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (21)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (118)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (223)
ZRC SAZU (888)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (8)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (36)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (16)
Vsebina
Založnik
(1)
[Laybach : s. n., 1813] (1)
1A internet (2)
a Iohanne Fabro (1)
A. Morel (2)
A. Šulgaj (1)
Abecednik (1)
Academia, Višja strokovna šola (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Andragoški center Slovenije (2)
Andrej Komel (1)
Annales ZRS (2)
appresso Gio. Battista Natolini (1)
apresso Gasparo Weis (1)
apud Christoph. Gottlieb Nicolai (1)
apud Ioannem Frobenium (1)
apud Paulum, & Io: Baptistam Seraphinum (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (8)
ATS Od me-je (1)
B. Raič (1)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (5)
Beletrina (1)
bey Aloys Tusch (1)
bey Joseph Franz Kaiser (1)
bey Wilhelm Heinrich Korn (1)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniški izobraževalni center (3)
Bird Publisher (3)
Blaznik (1)
C. k založba šolskih bukev (1)
C. k. založba šolskih knjig (1)
C. kr. bukvarnice za šole (1)
C. kr. zaloga šolskih knjig (2)
C. Kr. Založba Šolskih Bukev (1)
C. Kr. Založba Šolskih Knjig (1)
C. Reichard (1)
Cankarjeva založba (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (118)
Ces. kralj. bukvarnica za šolo (1)
Ces. kralj. založba šolskih bukev (2)
Cesarska kraljeva zaloga školskih knjig (2)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (2)
Cesarska kraljeva zalogi šolskih knjig (1)
Cesarska kraljevska zalóga šolskih knjig (1)
chez Jean-Louis de Lorme (1)
D. Hribar (1)
dalla Stamperia di Antonio Maldini ... (1)
Didakta (4)
DMFA - založništvo (1)
Doba Epis (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (9)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (13)
Društvo slovenskih književnih prevajalcev (2)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (3)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (4)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (7)
Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (2)
Družba Jezusova (2)
Družba sv. Mohorja (2)
Družina (6)
Državna založba Slovenije (19)
Državni izpitni center (6)
Državni svet Republike Slovenije (1)
Dümmler (1)
durch Jernei Skuryaniz i. e. Ulrich Morhart (1)
DZS (113)
E. Liegel (2)
E. Liegl (1)
E. Mihevc (1)
Edinost (1)
Edizioni Universita del Litorale (1)
Eduard Liegel (1)
Eesti Keele Instituut (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Esperantsko društvo (3)
Etnografski muzej (22)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (5)
ex Academia Thomae Anshelmi (1)
ex typographéo Ioannis Spiessij (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (61)
Faculty of management (2)
Fakulteta za družbene vede (14)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za management (6)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (23)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (5)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (23)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (9)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (246)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik (12)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (9)
formis J.G. Mayr ... (1)
formis Joannis Georgij Mayr ... (1)
Franc Leskovšek (1)
G. Blaž (1)
gedruckt bei Josef Blasnik (1)
gedruckt bei Joseph Blasnik (1)
gedruckt bei N. Gertsch (1)
gedruckt bey Ignaz Aloys Edlen v. Kleinmayr (1)
gedruckt bey Ignaz Aloys Kleinmayer ... (1)
gedruckt bey Joh. Friedr. Eger ... (2)
gedruckt bey Joseph Blasnik (2)
gedruckt bey Leopold Eger (1)
gedruckt bey Schütz (1)
gedruckt mit Königl. Universitätsschriften (1)
gedruckt mit v. Kleinmayerschen Schriften (1)
gedruckt und im Verlage bey Ignaz Aloys edlen von Kleinmayer ... (1)
gedruckt und verlegt bei Anton Gelb (1)
gedruckt und verlegt bey Johann Andreas Kienreich (1)
gedruckt und verlegt von Ferdinand Edlen von Kleinmayr (1)
gedruckt und zu finden bey denen Johann Friderich Kleinmayr seel. Erben (1)
gedruckt und zu haben bei Ferd. Edlen v. Kleinmayr (1)
gedruckt und zu haben bey Johann Friedrich Eger (1)
gedruckt, bey Adam Fridrich Reichhardt ... (1)
Geološki zavod (3)
Goričar & Leskovšek (3)
Goriška tiskarna A. Gabršček (2)
H. Slovák (11)
haeredes Iohan. Cratonis (1)
Hermagoras (1)
Hof- U. Staatsdruckerei (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. Papš (1)
I. Papš ... (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (10)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (8)
im Verlag bey Joseph Miller (1)
im Verlag bey Lorenz Bernbacher, Burgerl. Buchbinder (1)
im Verlage bey Lorenz Bernbacher, Burgerl. Buchbinder (1)
im Verlage der J. Sigmund'schen Buchhandlung (1)
im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher Gubernial-Gebiethes ... (1)
im Verlage der k.k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher-Gubernial-Gebietes im Lyceal-Gebäude (1)
imprimebat Andreas Schneider typis Voegelianis (1)
in der Herrllischen Buchhandlung (1)
in der J.G. Cotta'schen Buchhandlung (1)
Institute for Ethnic Studies (5)
Institute for Slovene Emigration Research (7)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (13)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (3)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (19)
Inštitut za novejšo zgodovino (8)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (117)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (678)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (8)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (7)
Istituto sloveno di ricerche (1)
J. Blasnik (2)
J. Blaznik (1)
J. Giontini (1)
J. J. Augustin (1)
J. Jurančič (1)
J. Leon (2)
J. Orešnik (1)
J. Pavlin (1)
J. Rigler (1)
J. Rudolf Milic (27)
Janes Lavre Greiner (1)
Johann Lorenz Greiner (2)
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (1)
Jugoslovanska knjigarna (9)
Jugoslovanska tiskarna (1)
Jutro (1)
K. Graeser (1)
K. K. Schulbücher Verlag (1)
K. k. Schulbücher-Verlage (2)
K. Kenda-Jež (1)
K. Stampfel (1)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (3)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Knezoškofijstvo (1)
Kommissionverlag W. Blanke's Nachf. W. Heinz (1)
Konzorcij Edinosti (1)
Kulturno turistično društvo Zarja (1)
L. Rakovec (1)
L. Schwentner (1)
Lajkamovi nasledniki (1)
LDS (3)
Les presses universitaires de l'Université de Ljubljana, Faculté des Lettres (1)
Lexical Computing (1)
Lipa (1)
Literarno društvo IA (1)
literis Grosserianis (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (5)
Ljudska knjigarna (1)
M. Grošelj (1)
M. Majar (1)
M. O. Vol'f" (1)
M. Skubic (1)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Mariborska knjižnica (17)
Marketing magazin (1)
Matica hrvatska (1)
Matica slovenska (2)
Mechitharisten-Conreg.-Buchdruckerei (1)
Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva (1)
Ministrstvo za kulturo (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (2)
mit Fr. Jos. Jenko'schen Schriften (1)
Mladinska knjiga (6)
Moderna organizacija (1)
Modrijan (6)
Muzejsko društvo (1)
Muzejsko društvo Železniki (4)
na prodaj per A. H. Honu ... (1)
na prodaj per Joshefu Gajgeru (1)
na prodaj per Jurju Lihtu ... (2)
na pródaj per Jurju Lihtu ... (1)
na prodaj per Vilhelmu Korn (1)
na prodaj v' sholah (1)
na pródaj vę kralj. bukvárnęcę za šóle per St. Anna (1)
nákl. vl. (1)
natis in zaloga Jožefa Blaznika (1)
natisnena inu se najde per Joannesu Retzerju némshkeh shól natiskávzu (1)
natisnena per Leopold Egerju (1)
natisnene inu na prodaj per Joannesu Retzerju Bukvenimu sakladavzu nemshkeh shol (1)
natisnil ino naprodaj imá Janez Leon (1)
natisnil Joshef Blasnik (2)
natisnil Jožef Blaznik (1)
Natisnil Jožef Blaznik (1)
natisnil Jur Ueberreuter (1)
natisnil Leopold Eger (1)
natisnila narodna tiskarnica dr. Ljudevita Gaja (1)
natísnjen ino se najde per Joannesu Leonu stamparju (1)
natisnjena ino se najde per Aloisiju Tushu (1)
Nova revija (21)
Oblastna zaloga šolskih knjig in učil (2)
Obzorja (24)
Ocean (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (5)
Organizacijski odbor konference GLAS 2017 (1)
Osnovna šola 8 talcev (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
P. Weiss (1)
papír ino natiszkanye od Leykam Andrása (1)
Paternolli (1)
Paternolli'schen Buchhandlung und Buchdruckerey (1)
Pedagogiško društvo (1)
Pedagoška fakulteta (35)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (2)
Pedagoška obzorja (4)
Pedagoški inštitut (8)
per Adam Heinrich Hohn (1)
per Janesi Kleménzi, bukvoplatarji (1)
per Janesu Heptnerju (1)
per Janesu Retzerju natiskavzu (1)
per Joshefi Franz Kaiser (1)
pertisneno pri Ignatiusu Dunsheggi (1)
Petr. Slav. dobrodelno društvo (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (6)
Planinska zveza Slovenije (14)
Pokrajinska šolska založba (2)
presso Cristoforo Zanne (1)
pri Aljozji Wajcingeri, knigári (1)
pri Alojzji Wajcingeri, knigari (1)
pri Kultsár Kataline Odvetki (1)
pri Widmanstätterskih Erbih (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Prodajnica šolskih knjig (1)
prostat apud Carolum Gerold bibliopolam (1)
R. Trofenik (1)
Republic of Slovenia Ministry for Foreign Affairs, Office of the Republic of Slovenia for Slovenes Abroad (1)
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo (1)
Rokus Klet (1)
Rokus Klett (76)
S.K.S. Planika Kanalska dolina (1)
S.n. (1)
samozal. (3)
samozal. B. Ekselenski (1)
samozal. študentke in študenti Filozofske fakultete Univerze (8)
samozaložba (6)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (118)
Science and Research Centre, Annales ZRS (1)
se najde per vsih mestaunih bukvivesarjih, ino natisnen per gospodu Kienreihu (1)
Självförlag (1)
Skrivnost (1)
skusi Iuria Widmanstéterja (1)
skusi Widmanstetterske erbe (1)
Slavistično društvo (6)
Slavistično društvo Slovenije (2511)
Slori (1)
SLORI (1)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovene Association of LSP Teachers (2)
Slovenian National Council of Victoria (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Ss Cyril and Methodius (1)
Slovenská akadémia vied a umení (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (67)
Slovenska fundacija za UNICEF (1)
Slovenska matica (2)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski gledališki muzej (2)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (7)
Slovenski šolski muzej (8)
Slovenski znanstveni inštitut (1)
Slovensko društvo Informatika (6)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (5)
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia (2)
Slovensko društvo učiteljev tujega jezika stroke (2)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (5)
Slovensko društvo za angleške študije (160)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (20)
Slovensko etnološko društvo (38)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (12)
Slovensko geološko društvo (3)
Slovensko kulturno središče Planika Kanalska dolina (1)
Slovensko kulturno središče Planika, Kanalska dolina (1)
Slovensko planinsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (11)
Slovensko sociološko društvo (12)
Slovensko versko in kulturno središče sv. Cirila in Metoda (2)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko Združenje za projektni management (2)
slovima Gaspara Weis (1)
so natisnene, inu se dobe per Joan. Rezerju (1)
so stiskane, inu se dobe naprodej per Jan. Fridrihu Egerju (1)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (118)
Springer (1)
St. Hermagoras-Bruderschaft (1)
stampana z-kraleszkimi visnye soule piszkmi (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
stiskane, inu se najdejo per Andreju Gaslerju ... (1)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frideriku Egerju ... (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
sumtibus Michaelis & Joh. Friderici Endterorum (1)
sze najde v-Radgoni pri Weitzinger J.A. (1)
Šola za ravnatelje (2)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (3)
Šolski center, Višja strokovna šola (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (4)
Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije (4)
Študentska založba (10)
Tancer (1)
Tangram (1)
Teološka fakulteta (5)
The Faculty of Logistics (1)
The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas (9)
Tipografia del Lloyd Austriaco (1)
Tiskarna Amerikanskega Slovenca (1)
Tiskarna družbe sv. Mohora (1)
Tiskarna Slovenija (1)
Tiskovna zadruga (212)
Trojina, Institute for Applied Slovene Studies (3)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (93)
Turistica (2)
typis Joan. Thom. nob. de Trattnern ... (1)
typis Joannis Friderici Kleinmayr ... (1)
typis Thaddaei Mayr ... (1)
u slavenskoj knigopečatni pane Theodosieva (1)
Učiteljska tiskarna (9)
Ulrich Morhart (2)
Umetniška propaganda (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (15)
Universita degli Studi, Trieste (10)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (117)
University of Maribor Press (4)
University Press, Faculty of Arts (25)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (2)
Univerzitetna založba (2)
Univerzitetna založba Univerze (10)
Univeza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
v c. k. založbi šolskih bukev (1)
v' knigíşhi Alois Waizinger'ovemi (1)
v' sakhladi Joannesa Helma, ... (1)
v' sakladi tiga vissoku vrejdniga ... Gospuda Thomasha, Lublanskiga Shkoffa ... (1)
v salógi in na prodaj per Fránzi Ferstli (1)
v'' salógi napródaj pri Joséfi Milerzi (1)
v salogi zes. kralj. bukvarnize sa sholske bukve (1)
v salógi zes. kralj. bukvárnize sa Shólske Bukve per Sv. Ani v' Janesovih ulizah (1)
v založbi in naprodaj pri Janezu Giontinitu (1)
v založbi J. Sigmundove knjigarnice (1)
v založbi J. Sigmundove knjigárnice (1)
v' založbi vsih teržkih knigárov, ino natisnjena s' Kienrajhovimi pismencami (1)
V. Braumiller" (1)
V. J. Kubelka (1)
Verlag der Fr. Ferstl'schen Buchhandlung ... (1)
Verlag der Franz Ferstl'schen Buchhandlung (2)
Verlag von Friedrich Tempsky (1)
Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (2)
Višja strokovna šola Academia (3)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (1)
Vladarska tiskarnica (1)
v'tisnjene per Joshefu Şhotterju şhtamparju 1790, per katirem se tudi na prude naidejo (1)
W. Blanke (1)
W. Braumüller (1)
Wilhelm Braumüller (3)
z slovih plemenitoga Mathie Trattnera od Petroze (1)
Založba Fakultete za gradbeništvo (1)
Založba Obzorja (1)
Založba šolskih bukev (1)
Založba Univerze (3)
Založba Univerze na Primorskem (4)
Založba ZRC (75)
Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (23)
založil pisatelj (1)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod IRC (44)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (55)
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (3)
Zavod Republike za šolstvo (1)
Zavod RS za šolstvo (14)
Zavod za kulturo madžarske narodnosti (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (4)
Združenje za esperanto Slovenije (40)
Zeschko & Till (1)
Zgodovinsko društvo (6)
Zgodovinsko društvo Ormož (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (118)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (9)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1052)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (20)
Znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (134)
Znanstveno društvo (4)
Znanstveno društvo za humanistične vede (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (118)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (9)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (15)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Znanstveno-raziskovalno središče , Annales ZRS (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (10)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (10)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (2)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija (3)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (35)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (13)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (10)
Išči med rezultati (7131)