Število rezultatov iskanja: 5437

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (13)
Acrocephalus (2)
Acta agriculturae Slovenica (6)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (15)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (4)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (2)
Acta geographica Slovenica (2)
Acta historiae artis Slovenica (46)
Acta Histriae (289)
Acta neophilologica (9)
Agricultura (Maribor) (3)
Akademija MM (1)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Anali PAZU HD (3)
Annales. Series historia et sociologia (156)
Annales. Series historia naturalis (11)
Anthropological notebooks (18)
Anthropos (Ljubljana) (7)
AR. Arhitektura, raziskave (9)
Arheo (2)
Arheološki vestnik (19)
Arhivi (88)
Ars et humanitas (22)
Art fiks (5)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Asian studies (8)
Atlanti (6)
Azijske in afriške študije (6)
Bogoslovni vestnik (17)
Carniola (1908-1909) (7)
Carniola (1910-1919) (35)
Clotho (1)
Časopis za kritiko znanosti (33)
Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino (9)
Časopis za zgodovino in narodopisje (103)
De musica disserenda (9)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (3)
Dialogi (15)
Didakta (2)
Documenta Praehistorica (1)
Dom in svet (Ljubljana) (3)
Družboslovne razprave (16)
Dve domovini (29)
Edinost in dialog (6)
Elektrotehniški vestnik (1)
ELOPE (Ljubljana) (5)
Endoskopska revija (1)
Etnolog (Ljubljana) (10)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (23)
Farmacevtski vestnik (4)
Filozofski vestnik (57)
Folia biologica et geologica (3)
Gea (Ljubljana) (25)
Geodetski vestnik (13)
Geografija v šoli (1)
Geografski obzornik (4)
Geografski vestnik (11)
Geologija (2)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (30)
Gozdarski vestnik (3)
Hacquetia (15)
Hladnikia (Ljubljana) (3)
Illiesia (5)
Image analysis and stereology (1)
Informatica (Ljubljana) (1)
International journal of Euro-Mediterranean studies (2)
Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko (77)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (9)
Javnost (Ljubljana) (6)
Jezik in slovstvo (159)
Jezikoslovni zapiski (9)
Journal of energy technology (1)
Jurij baron Vega in njegov čas (1)
Kakovostna starost (1)
Keria (Ljubljana) (6)
Knjižnica (17)
Kronika (Ljubljana) (532)
Les (Ljubljana) (1)
Linguistica (Ljubljana) (9)
Literatura (Ljubljana) (5)
Ljubljanski zvon (81)
Loški razgledi (58)
Management (Spletna izd.) (2)
Matematika v šoli (3)
Medicinski razgledi (12)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (6)
Mittheilungen des historischen Vereins für Krain (236)
Mittheilungen des Musealvereines für Krain (62)
Monitor ISH (22)
Muzikološki zbornik (18)
Natura Sloveniae (1)
Obzornik za matematiko in fiziko (2)
Obzornik zdravstvene nege (9)
Offizieller Telegraph (180)
Onkologija (Ljubljana) (5)
Onkološki vikend (2)
Organizacija znanja (4)
Otrok in knjiga (18)
Pedagoška obzorja (5)
Phainomena (Ljubljana) (21)
Planinski vestnik (11)
Poligrafi (1)
Pravnik (1)
Presek (6)
Primerjalna književnost (171)
Priročnik iz onkološke zdravstvene nege in onkologije (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (122)
Proteus (4)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Ptujski zbornik (7)
Radiology and oncology (Ljubljana) (8)
Raziskave in razprave (2)
Razpotja (36)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (7)
Razvoj onkologije in onkološke zdravstvene nege (2)
Rehabilitacija (Ljubljana) (2)
Res novae (3)
Retrospektive (4)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (11)
Scopolia (26)
Scopolia. Supplementum (4)
Slavia Centralis (6)
Slavistična revija (69)
Slovenka (2)
Slovenski čebelar (33)
Slovenski etnograf (13)
Slovenski jezik (1997) (1)
Socialno delo (9)
Sodobna pedagogika (10)
Sodobnost (1963) (38)
Stati inu obstati (19)
Strojniški vestnik (1)
Studia mythologica Slavica (12)
Studia universitatis hereditati (3)
Svet ptic (8)
Svobodna beseda (Ljubljana) (25)
Šolska kronika (42)
Šolsko polje (8)
Šport (Ljubljana) (2)
Tekstilec (2)
Teorija in praksa (28)
Traditiones (1)
Traditiones (Ljubljana) (43)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Uprava (Ljubljana) (1)
Vakuumist (16)
Varstvo narave (2)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (2)
Ventil (Ljubljana) (3)
Verba hispanica (18)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (6)
Vestnik za tuje jezike (2)
Vihar sovražen svet pretresa (5)
Vojaška zgodovina (2)
Vzgoja (Ljubljana) (10)
Wochentliches Kundschaftsblatt des Herzogthums Krain (52)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (46)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (68)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (36)
Zdravstveno varstvo (4)
Zgodovina v šoli (13)
Zgodovina za vse (35)
Zgodovinski časopis (577)
Zgodovinski zapisi (13)
Zgodovinski zbornik (1888) (76)
Železne niti (14)
Žirovski občasnik (1)
Leto izida
???? (1)
1520 (1)
1541 (1)
1550 (1)
1558 (1)
1561 (1)
1579 (1)
1674 (1)
1680 (2)
1689 (1)
1695 (1)
1696 (1)
1698 (1)
1714 (1)
1739 (1)
1746 (1)
1752 (1)
1765 (1)
1766 (1)
1774 (1)
1775 (53)
1778 (1)
1780 (3)
1783 (1)
1784 (1)
1786 (1)
1795 (1)
1797 (1)
1809 (1)
1812 (113)
1813 (67)
1817 (3)
1844-1875 (1)
1846 (23)
1847 (13)
1848 (9)
1849 (8)
1850 (8)
1851 (20)
1852 (25)
1852-1854 (1)
1853 (12)
1854 (13)
1855 (13)
1856 (13)
1857 (12)
1858 (12)
1859 (11)
1860 (14)
1861 (12)
1862 (10)
1863 (10)
1864 (10)
1866 (3)
1868 (3)
1871 (3)
1872 (1)
1873 (2)
1874 (1)
1874-1876 (1)
1877 (1)
1878 (4)
1879 (1)
1881 (1)
1882 (1)
1883 (5)
1884 (1)
1885 (5)
1886 (4)
1887 (4)
1888 (8)
1889 (8)
189? (1)
1890 (10)
1891 (9)
1892 (6)
1892-1893 (1)
1893 (15)
1894 (13)
1894-1898 (1)
1895 (15)
1896 (21)
1897 (20)
1898 (19)
1899 (18)
19?? (14)
190? (1)
1900 (9)
1901 (7)
1901-1902 (1)
1902 (9)
1902/1928 (1)
1903 (6)
1904 (8)
1905 (10)
1906 (12)
1907 (18)
1908 (24)
1909 (15)
1909-1911 (2)
191? (8)
1910 (13)
1911 (10)
1912 (12)
1913 (4)
1914 (5)
1915 (8)
1916 (6)
1917 (8)
1918 (2)
1918/1919 (3)
1919 (6)
192? (8)
1920 (7)
1920/1921 (1)
1921 (6)
1922 (11)
1923 (13)
1923-1945 (1)
1924 (12)
1925 (14)
1926 (14)
1926-1927 (3)
1927 (16)
1928 (20)
1929 (10)
1929/1930 (1)
1929-1938 (1)
193? (9)
1930 (18)
1930/1931 (1)
1930-1931 (1)
1931 (9)
1931/1932 (1)
1932 (5)
1932/1933 (2)
1933 (8)
1933/1934 (1)
1934 (6)
1934/1935 (1)
1935 (6)
1935/1936 (1)
1936 (10)
1936/1937 (1)
1937 (4)
1937-1939 (1)
1938 (11)
1939 (6)
1939/1940 (1)
194? (5)
1940 (7)
1941 (8)
1942 (5)
1943 (2)
1944 (4)
1945 (4)
1946 (1)
1947 (1)
1948 (2)
1948/1949 (1)
195? (11)
1950 (2)
1951 (6)
1952 (3)
1952/1953 (1)
1953 (8)
1953-1954 (4)
1954 (14)
1954-1969 (1)
1955 (8)
1955/1956 (9)
1956 (7)
1956/1957 (1)
1957 (15)
1958 (11)
1958/1959 (1)
1959 (12)
1960 (18)
1961 (12)
1962 (14)
1963 (17)
1963-1964 (4)
1964 (17)
1965 (9)
1965/1966 (1)
1966 (11)
1967 (17)
1968 (9)
1969 (7)
1970 (16)
1971 (10)
1971-1974 (1)
1972 (26)
1973 (18)
1974 (21)
1975 (17)
1976 (17)
1977 (14)
1977/1978 (1)
1978 (12)
1978-1979 (1)
1979 (25)
198? (2)
1980 (26)
1981 (28)
1982 (22)
1983 (21)
1984 (18)
1984/1985 (1)
1985 (16)
1986 (7)
1987 (17)
1988 (32)
1989 (52)
1989/1990 (2)
1990 (68)
1991 (102)
1992 (95)
1993 (77)
1994 (104)
1995 (56)
1995-1996 (8)
1996 (58)
1997 (58)
1998 (79)
1999 (86)
20.2.2015 (1)
2000 (50)
2001 (77)
2002 (79)
2003 (67)
2004 (101)
2005 (72)
2006 (93)
2007 (93)
2008 (131)
2009 (115)
2010 (138)
2011 (210)
2012 (227)
2012/2013 (1)
2013 (229)
2014 (228)
2015 (194)
2016 (223)
2016/2017 (1)
2017 (198)
2018 (118)
2019 (56)
2020 (45)
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (2)
Arhivsko društvo Slovenije (88)
Botanično društvo Slovenije (3)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (4)
Čebelarska zveza Slovenije (34)
Didakta (2)
Društvo antropologov Slovenije (18)
Društvo arhitektov Ljubljana (13)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (36)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (10)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (9)
Društvo Medicinski razgledi (12)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo radiologije in onkologije (8)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (10)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (16)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (6)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Geološki zavod Slovenije (2)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (7)
Göteborgs universitet (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (22)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (21)
Inštitut za narodnostna vprašanja (8)
Inštitut za novejšo zgodovino (122)
Inštitut za varovanje zdravja RS (4)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (4)
Kasaški klub Ljutomer (1)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (3)
Kmetijska založba Slovenj Gradec (1)
Knjižnica Domžale (6)
Knjižnica Ivana Potrča (38)
Knjižnica Ivana Tavčarja (28)
Knjižnica Laško (2)
Knjižnica Lenart (1)
Knjižnica Litija (7)
Knjižnica Logatec (6)
Knjižnica Medvode (5)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (3)
Knjižnica Radlje ob Dravi (1)
Knjižnica Velenje (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (4)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (38)
Kunsthisterik - društvo študentov umetnostne zgodovine Slovenije (5)
Lutkovno gledališče Ljubljana (1)
Mariborska knjižnica (36)
Matična knjižnica Kamnik (1)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (6)
Medobčinska splošna knjižnica Žalec (7)
Mestna knjižnica Kranj (144)
Mestna knjižnica Ljubljana (11)
Ministrstvo za obrambo RS (2)
Ministrstvo za zunanje zadeve RS (1)
Mladinska knjiga (25)
Muzej Miklova hiša (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (60)
Muzejsko društvo Železniki (14)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2113)
Onkološki inštitut Ljubljana (10)
Osnovna šola dr. Franja Žgeča (1)
Osnovna šola Draga Kobala (1)
Osrednja knjižnica Celje (23)
Osrednja knjižnica Mozirje (11)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (4)
Pedagoška obzorja (5)
Petrol d.d. (2)
Planinska zveza Slovenije (11)
Prirodoslovni muzej Slovenije (40)
Prirodoslovno društvo Slovenije (4)
Prostovoljno gasilsko društvo Radomerje (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (2)
Slavistično društvo Slovenije (66)
Slovenian Media House (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (3)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenski etnografski muzej (12)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (42)
Slovensko arheološko društvo (2)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (8)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (108)
Slovensko etnološko društvo (30)
Slovensko farmacevtsko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (19)
Slovensko sociološko društvo (16)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (68)
Slovensko zdravniško društvo (36)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (1)
Splošna knjižnica Ljutomer (1)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (30)
Univerza na Primorskem (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (290)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (22)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (72)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (13)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (25)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (10)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (2)
Veslaški klub Ljubljanica (1)
Zavod RS za šolstvo (18)
Zavod RS za varstvo narave (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (9)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (3)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (4)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (4)
Zgodovinsko društvo Celje (35)
Zgodovinsko društvo Ormož (16)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (42)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (167)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (33)
ZRC SAZU (185)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (6)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (46)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (14)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (10)
Zveza geodetov Slovenije (13)
Zveza geografov Slovenije (15)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (25)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (773)
Založnik
1A internet (1)
A. Baš (1)
A. Golobič (1)
A. Jerkič (1)
A. Koblar (1)
A. Leykam's Erben (1)
A. Piša (1)
A. Saderman (3)
A. Turk (3)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
Alfred Brežnik AM (1)
Andr. Leykam'schen Erben (1)
appresso Girolamo Albrizzi (1)
apud Georgium Rhau (1)
Arhiv Republike Slovenije (2)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (88)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
B. Grafenauer (1)
B. Orel (1)
B. Raič (1)
Beletrina (10)
bey Adam Friderich Reichhardt ... (2)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (1)
Biotehniška fakulteta (6)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (3)
Bird Publisher (2)
Borna (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (3)
Brat Frančišek (1)
Buenos Aires, Foto Sava (3)
C. Gerold's Sohn (1)
Cankarjeva založba (11)
Carmina Slovenica (1)
Cecilijino društvo (1)
Celjska turistična zveza (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (2)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (4)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (164)
Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo Carlo Combi (1)
chez François Des Ventes (1)
chez N. M. Tilliard (1)
Cobol & Priora (1)
Coordinating Committee of Slovenian Organizations (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (8)
Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu (1)
Čebelarsko društvo (1)
D. Hribar (1)
D. Praznik Bračič (1)
Damian und Sorge (1)
Delo (1)
Didakta (4)
Digitalna knjižnica Slovenije - dlib.si (1)
Dolenjska založba (1)
DPD Svoboda Žiri, Literarna sekcija (1)
DPD Svoboda, Plesna sekcija (1)
Društvo antropologov Slovenije (18)
Društvo arhitektov (13)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (36)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (10)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (8)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (1)
Društvo psihologov Slovenije (8)
Društvo Romski informacijski center Slovenije Anglunipe (1)
Društvo slušateljev Filozofske fakultete (1)
Društvo študentov umetnostne zgodovine Kunsthisterik (5)
Društvo učiteljev in šolskih prijateljev Logaškega šolsk. okraja (1)
Društvo učiteljev in šolskih prijateljev okraja Logaškega (1)
Društvo učiteljev zgodovine Slovenije (1)
Društvo upokojencev (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (8)
Društvo za oživitev gradu Borl (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino! (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (16)
Društvo za Združene narode za Slovenijo (1)
Društvo Zedinjena Slovenija (1)
Družba Jezusova (10)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družina (4)
Družtvo slovensko (1)
Državna štamparija Kraljevine Srbije (1)
Državna založba Slovenije (38)
Državni svet Republike Slovenije (1)
durch Hans Manel (1)
durch Michaeln Zimermann gedruckt (1)
DZS (15)
Ekslibris (1)
Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Ernest Adamič (1)
Etnografski muzej (23)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (6)
F. Bamberg (1)
F. Dular (1)
F. Praprotnik (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (6)
Faculty of Arts (1)
Faculty of Philosophy etc. (1)
Fakulteta za arhitekturo (9)
Fakulteta za družbene vede (17)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (7)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za poslovne vede (3)
Fakulteta za socialno delo (9)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (16)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (11)
Fakulteta za telesno kulturo (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Fakulteta za upravo (1)
Festausschuss der Gottscheer 600-Jahrfeier (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (9)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (6)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (7)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (6)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (57)
formis J. G. Mayr ... (1)
Foto-kino klub (1)
Fr. Vesel (1)
France Stele Institute of Art History ZRC SAZU (1)
Friedrichs-Universität (1)
G. Szelinski (1)
Gasilsko društvo (1)
gedruckt mit Leon'schen Schriften (1)
gedruckt und verlegt bei Carl Gerold (2)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (2)
Genija (1)
Geološki zavod (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Giovanni de Rossi (1)
Glasbena matica (1)
Glasbena Matica (1)
Glasbena šola (1)
Gorenjski muzej (5)
Goričar & Leskovšek (1)
Gouvernements Buchdruckerei (180)
Gričar & Leskošek (1)
Gutsverwaltung (1)
H. Dermol Hvala (1)
H. Slovak (2)
Hahn (1)
HASA (1)
Historischen Verein für Krain (236)
Histria editiones (1)
Histria Editiones (1)
I. Kleinmayr (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (3)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
Im Verlage Des Landeskomitees Für Krain In Der Ersten Internationalen Jagdausstellung In Wien (1)
im Verlagsgewölbe des k. k. Schulbücher-Verschleisses bey St. Anna in der Johannis-Gasse (1)
Institut des études ethniques (1)
Institute for Ethnic Studies (5)
Institute for Slovene Emigration Research (24)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (22)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Karantanija (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (8)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (6)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (10)
Inštitut za novejšo zgodovino (124)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (9)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (29)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (8)
Intelyway webmedia (1)
International Institute for Archival Science (5)
Istituto per la conservazione delle tradizioni marinaresche (1)
J. Blasnik (1)
J. Blasnika nasl. (1)
J. Blaznik (1)
J. F. Eger (52)
J. Giontini (2)
J. Jeretin (1)
J. Kleinmayr (1)
J. P. Emeršič (1)
Javni zavod Trubarjevi kraji (1)
Javni zavod za kulturo (1)
Jugoslovanska kmetska zveza (1)
Jugoslovanska tiskarna (1)
Jutri 2052 (1)
K. Staut (1)
Kais. Akademie der Wissenschaften (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (2)
Kasaški klub (1)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (3)
Kisovec: Multima (1)
Kleinmayr & B. (1)
Kleinmayr & Bamberg (2)
Kleinmayr & Bbg. (1)
Kmetijska založba (2)
Knjižnica Ivana Potrča (3)
Knjižnica Laško (2)
Konzorcij Edinosti (2)
Koroški pokrajinski muzej (1)
Košarkarski klub Elektra (1)
Krajevna skupnost Žiri (1)
KS (1)
KS Laze-Jakovica (1)
KS Senica (1)
Kuczyński i Gürtler (1)
KUD Logos (2)
KUD Sodobnost International (1)
Kulturna skupnost (3)
Kulturna skupnost občine (1)
Kulturni center Ivan Napotnik (1)
Kulturno umetniško društvo (1)
Kulturno umetniško društvo Trivia (1)
Kulturno-prosvetno društvo (1)
Kulturno-prosvjetna zajednica (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (1)
Kvarkadabra (4)
Laibacher Volksküchen-Vereines (1)
Lavantinski kn. šk. ordinariat (1)
LDS (5)
Leonova družba (4)
Leuschner & Lubensky (2)
Lit.-Art. Abtheilung des Österr. Lloyd (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
Ljubljanska banka, Splošna banka (1)
Ljubljanska knjigarna (1)
Ljudska in študijska knjižnica (1)
Ljudska tiskarna (1)
Ljudska univerza (1)
Ljudski odbor občine Celje (1)
Lutkovno gledališče (1)
M. Krasnići (1)
M. Milošević-Brevinac (1)
M. Turnšek (1)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Mariborska knjižnica (18)
Marketing magazin (1)
Martin Pogačar (76)
Matica hrvatska Ogranak (1)
Matica slovenska (3)
Matica Slovenska (6)
Matica slovenska, (1)
Mayer & Co. (1)
Medicinski razgledi (12)
Medobčinsko društvo prijateljev mladine (1)
Megalokonomou Bros Photographic News (1)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (6)
Ministarstvo vojske i mornarice (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (4)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (2)
Ministrstvo za šolstvo in šport (16)
Ministrstvo za zunanje zadeve (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (1)
Mississipi College, Dept. of Biology (5)
Mittheilungen des Musealvereines für Krain (1)
Mladinska knjiga (33)
Modrijan (4)
Mozirje (1)
Multicultural History Society of Ontario (1)
Murski (1)
Musealverein für Krain (68)
Muzej (1)
Muzej Miklova hiša (1)
Muzej revolucije (1)
Muzejsko društvo (61)
Muzejsko društvo v Škofji Loki (1)
Muzejsko društvo za Kranjsko (112)
Muzejsko društvo Železniki (14)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (9)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Narodna galerija (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (12)
Narodni svet za Koroško (3)
Naš glas (1)
National Gallery (1)
National Geographic Slovenija, Rokus Klett (1)
Nova obzorja (3)
Nova revija (20)
Občina (5)
Občinska kulturna skupnost (1)
Občinska kulturna skupnost, odbor za tisk in zaloništvo (7)
Obl. organizacija ptt. uslužbencev (1)
Obzorja (112)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Okrajna učiteljska knjižnica (1)
Olepševalno in turistično društvo Celje (1)
Onkološki inštitut (7)
OPRO, zavod za aplikativne študije (1)
Osnovna šola (2)
Osnovna šola dr. Vita Kraigherja (1)
Osnovna šola Draga Kobala (1)
Osnovna šola Slave Klavore (1)
Osnovna šola Tabor (1)
Osrednja knjižnica (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
OŠ (1)
OŠ 8 talcev Logatec (1)
OŠ Borisa Ziherla (1)
OŠ dr. Franja Žgeča (1)
OŠ Preska (1)
OŠ Tabor Logatec (1)
P. Luković (1)
P. Šemnički (1)
Paternolli (1)
PeBook (2)
Pedagoška fakulteta (24)
Pedagoška obzorja (5)
Pedagoški inštitut (10)
per Gioan Battista Pedrezzano (1)
Petrol (1)
Pihalni orkester (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (3)
pisatelj (1)
pisatelji doneskov (1)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (11)
Pokrajinski arhiv (18)
Pokrajinski muzej (1)
Pokrajinski muzej NOB (1)
Pravna fakulteta (1)
Predilnica (1)
Premiata tipografia Paternolli (1)
Prijatelj (1)
Prijatelji slovenske znanosti (9)
printed by and for W. Richardson ... also for J. Robson ... and N. Conant ... (1)
printed by J. Nichols, for T. Cadell ... (1)
printed for Edward and Charles Dilly ... (1)
printed for G. G. J. and J. Robinson (1)
printed for G. Robinson (1)
printed for G. Robinson ... and Pearson and Rollason ... (1)
printed for the author, and sold by Thomas Payne ... (1)
printed for W. Strahan, and T. Cadell ... (1)
printed for, and sold by the editor; J. Ridgway ... and W. Button ... (1)
Pripravljalni odbor za proslavo 800-letnice Mengša (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (34)
Prirodoslovno društvo Slovenije (4)
Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče Carlo Combi (1)
prostat vaenalis in taberna libraria Reginaldi Chauldiere ... in vico Iacobaeo, sub insigni hominis syluestris (1)
Prostovoljno gasilsko društvo (2)
Prostovoljno gasilsko društvo Hotedršica (1)
R. Milic (1)
Ravnateljstvo Banovinske kmetijske šole na Grmu (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (2)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici (7)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Regijska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Research and Documentation Center JAS (1)
Revija SRP (3)
Rokus (1)
Rokus Klett (3)
Ruslica (1)
s. n. (2)
s.n. (1)
samozal. (8)
samozal. F. Stele (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
samozal. J. Grdina (1)
samozal. K. Cah (1)
samozal. M. Čemažar (1)
samozal. M. Hren (1)
samozal. M. Klemen (1)
samozal. Marko Hren (1)
samozal. P. Urankar (1)
samozal. T. Jarc (1)
samozal. T. Zupan (1)
samozaložba (7)
Samozaložba (1)
Sanje (5)
Savinjske novice (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (164)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Selbstverl. (1)
Selbstverlag (2)
Selbstverlag des herzoglichen Forstamtes Gottschee (1)
selfpublishment (1)
selfpublishment D. Dragić (1)
SEM Institute for Climate Change (1)
Slavistično društvo Slovenije (228)
Slovák (1)
Slovene Anthropological Society (16)
Slovene Welding Society (4)
Slovenian Association Melbourne (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (8)
Slovenian National Commission for UNESCO (4)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (87)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (6)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenska krščansko-socialna zveza (1)
Slovenska matica (1)
Slovenska Matica (1)
Slovenska narodna podporna jednota (1)
Slovenska Šolska Matica (2)
Slovenski etnografski muzej (24)
Slovenski šolski muzej (42)
Slovensko delavsko pevsko društvo Slavec (1)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (8)
Slovensko društvo za angleške študije (5)
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (170)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (2)
Slovensko etnološko društvo (30)
Slovensko farmacevtsko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (7)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (19)
Slovensko sociološko društvo (16)
Slovensko umetnostno zgodovinsko društvo (46)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (69)
Slovensko zdravniško društvo (37)
Societa storica del Litorale (24)
Societá storica del Litorale (164)
Sokolska župa Maribor (1)
Sophia (1)
Splošna bolnišnica (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (2)
SŠTS Šiška (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (2)
Statistični urad Republike Slovenije (3)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (1)
sumpt. & typis Joann. Baptistae Mayr ... (2)
Svet za šolstvo OLO (1)
Svetopisemska družba Slovenije (1)
ŠD Narodni dom (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti (2)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (8)
Študentska založba (31)
T. Brate (1)
T. Lubarda (1)
Tajništvo za šolstvo, prosveto in kulturo OLO (1)
Technical Museum of Slovenia (2)
Tehniški muzej Slovenije (3)
Teološka fakulteta (14)
The Maritime Heritage Preservation Institute (1)
Tipografia sociale (1)
Tipografija (1)
Tisk J. Blasnikovih Nasledn. (1)
Tiskarna Aco (1)
Tiskarna sv. Cirila (2)
tiskom Dragutina Laubnera (1)
Tiskovna zadruga (82)
Tiskovno društvo (1)
Turistično društvo (1)
typis Antonij Aussurdi ..., & impensa Reginaldi Chalderini ... (1)
typis Haeredum Mayr ... (1)
typis Ioannis Thomae nob. de Trattnern ... (1)
typis Joannis Baptistae Mayr ... (1)
typis Joannis Thomae Trattner ... (1)
typis Melchioris Haan ... (1)
U. Mosers (1)
Učiteljski dom (1)
Umco (2)
UMco (2)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (12)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Univerza na Primorskem (10)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Mariboru (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (3)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Annales (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Uradni list LRS (1)
V. Bešter (1)
V. Lahtov (1)
V. Melik (1)
V. Šribar (1)
V. Tuerto, L. Zissu (1)
V. Vukobratović (1)
Verfasser (1)
Verlag Der Deutsch. Schulvereinsschule In Laibach (1)
Veslaški klub Ljubljanica (1)
Viharnik (5)
Villa Litta klub - fondacija (1)
Visoka šola za politične vede (12)
W. Braumüller (2)
Zala (1)
Založba Annales ZRS, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije (1)
Založba Obzorja (1)
Založba okrajne učiteljske knjižnice Novomeške (1)
Založba Univerze na Primorskem (6)
Založba ZRC (50)
Založba ZRC SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (19)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Prijetno domače (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (6)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (16)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Zavod RS za šolstvo (22)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zavod za kulturo (1)
Zavod za ohranjanje pomorske dediščine (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene nege (9)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (3)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (4)
Zgodovinski arhiv (5)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo (36)
Zgodovinsko društvo Celje (19)
Zgodovinsko društvo Maribor (4)
Zgodovinsko društvo Ormož (11)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (166)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (290)
Zgodovinsko društvo za Sl. Št. (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (78)
Znanstveno društvo (2)
Znanstveno društvo za humanistične vede (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (164)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (8)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (12)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (32)
Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (15)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
zu finden bey Wolfgang Moritz Endter ... (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (18)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (33)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (10)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (13)
Zveza geografskih društev Slovenije (15)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (2)
Zveza romskih skupnosti Umbrella - Dežnik, Anglunipe - RIC (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (596)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (490)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (25)
Zvezna trgovina (1)
ZZB za vrednote NOB Slovenije (25)
Življenje in svet (1)
Župna cerkev (1)
Župni urad (1)
Župnijski urad (2)
Išči med rezultati (5437)