Število rezultatov iskanja: 18065

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (2)
Acta agriculturae Slovenica (6)
Acta geographica Slovenica (3)
Acta Histriae (13)
Acta silvae et ligni (1)
Akademija MM (4)
Ampak (Ljubljana) (16)
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (1)
Annales. Series historia et sociologia (14)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (2)
Arheo (1)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (25)
AS. Andragoška spoznanja (6)
Atlanti (1)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (7)
Dejanje (Ljubljana) (36)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (16)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (5)
Development report (4)
Dialogi (1)
Didakta (1)
Documenta Praehistorica (1)
Dogovori (35)
Dolenjec (Novo mesto) (19)
Dolenjski gozdar (142)
Dom in svet (Ljubljana) (14)
Družboslovne razprave (9)
Dve domovini (1)
Economic and business review (32)
Elektrotehniški vestnik (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (8)
Geodetski vestnik (3)
Geografski obzornik (2)
Geografski vestnik (12)
Geografski zbornik (3)
Geographica Slovenica (2)
GLG (29)
Gorenjec (1900-1941) (1)
Gospodarska gibanja (89)
Gospodarski glasnik za Štajersko (169)
Gospodarski vestnik (Gorica) (68)
Gospodarstvena priloga (14)
Gospodarstvo (1926) (43)
Gospodarstvo (Trieste) (72)
Gozdarski vestnik (141)
Gradbeni vestnik (1)
IB revija (Ljubljana) (51)
Informacije MIDEM (1)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (41)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (28)
Javnost (Ljubljana) (6)
Jezik in slovstvo (3)
Journal of energy technology (1)
Jutro (Ljubljana) (8112)
Kakovostna starost (1)
Kmetijske in rokodelske novice (65)
Knjižnica (3)
Koroški klic (2)
Koroški Slovenec (1027)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Kronika (Ljubljana) (22)
Kronika slovenskih mest (2)
Les (Ljubljana) (135)
Lexonomica (6)
Ljubljanski zvon (36)
Ljudska pravica (36)
Ljudska samouprava (33)
Loški razgledi (15)
Management (3)
Management (Spletna izd.) (3)
Managing global transitions (15)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (11)
Moj dom (Ljubljana) (24)
Monitor ISH (1)
Murska krajina (464)
Na mejah (84)
Narodna sloga (1)
Naš dom (New York) (19)
Naša komuna - delegatska priloga (6)
Naša komuna - delegatsko gradivo (2)
Naša komuna (Ljubljana) (22)
Naša skupnost (Grosuplje) (17)
Naša skupnost (Jugoslavija) (49)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (11)
Naša skupnost (Ljubljana) (38)
Naše delo (Ptuj) (22)
Naše gospodarstvo (442)
Njiva (Ljubljana) (21)
Nova samouprava (27)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Obvestila (Slovenj Gradec) (25)
Organizacija (Kranj) (10)
Planinski vestnik (3)
Podjetje in delo (473)
Pravnik (1)
Preseki (79)
Prispevki za novejšo zgodovino (9)
Projektna mreža Slovenije (1)
Proteus (1)
Ptujski list (131)
Raziskave in razprave (2)
Razpotja (3)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Research in social change (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (6)
Revija za geografijo (5)
Revija za javna naročila in javne finance (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (3)
RMZ-materials and geoenvironment (4)
Slovenka (1)
Slovenski etnograf (3)
Slovenski gospodar (566)
Socialno delo (2)
Sodobnost (1933) (7)
Sodobnost (1963) (16)
Splošni prometni vestnik (35)
Stati inu obstati (2)
Statistične informacije. 3. Nacionalni računi (28)
Statistično gradivo LR Slovenije (1)
Statistično gradivo SR Slovenije (5)
Strojniški vestnik (1)
Svet kapitala (1)
Svobodna beseda (Ljubljana) (25)
Šolska kronika (2)
Štajerc (15)
Teorija in praksa (63)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Trgovski list (3443)
Tržiški zvon (2)
Učiteljski tovariš (14)
Umni gospodar (30)
Uprava (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (16)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Ventil (Ljubljana) (8)
Viharnik (Slovenj Gradec) (460)
Vzgoja (Ljubljana) (3)
Vzgoja in izobraževanje (2)
Zbor občanov (23)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (280)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (4)
Zgodovinski časopis (25)
Zgodovinski zapisi (1)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (25)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (61)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (1)
DELO, d.d. (1)
Didakta (1)
Dnevnik (24)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (11)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo za marketing Slovenije (4)
EIPF, Ekonomski inštitut d.o.o. (89)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (6)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (3)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (6)
Geološki zavod Slovenije (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (68)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za kriminologijo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (9)
IUS SOFTWARE d.o.o. (474)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Ivana Potrča (170)
Knjižnica Ivana Tavčarja (13)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (142)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1512)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (16)
Medijski partner d.o.o. (4)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Kranj (194)
Mestna knjižnica Ljubljana (278)
Muzejsko društvo Škofja Loka (15)
Narodna in univerzitetna knjižnica (12964)
Nova revija (16)
Osrednja knjižnica Celje (14)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (77)
Petrol d.d. (1)
Planinska zveza Slovenije (3)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (464)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (9)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Statistični urad Republike Slovenije (37)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Študentska založba (6)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (21)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (13)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (288)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (32)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (17)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (18)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (6)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (442)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (10)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (6)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (60)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (17)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zgodovinsko društvo Celje (4)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (15)
ZRC SAZU (4)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (14)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (141)
Zveza lesarjev Slovenije (135)
Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (25)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (33)
Založnik
(1)
Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o. (2)
Akademija vseživljenjsko učenje (1)
Al. Martinc (1)
ALIANTA, projektno svetovanje, d.o.o. (1)
ALPINEON razvoj in raziskave, d.o.o. (1)
Arctur (1)
Arhivsko društvo Slovenije (25)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Banka Slovenije (5)
Beletrina (1)
BIOMED raziskovanje in strokovno svetovanje d.o.o., Ljubljana, Tugomerjeva 2 (1)
BION, inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo d.o.o. (2)
Biotehniška fakulteta (6)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Bohumil Sirotek (1027)
C. Jekovec (43)
C. k. kranjska kmetijska družba (1)
C. kr. kmetijska družba kranjska (1)
C.k. kmetijska družba za Štajersko (169)
Cankarjeva založba (3)
CEEMAN (3)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (15)
Cesarsko kraljeva kmetijska družba (30)
COSYLAB, Laboratorij za kontrolne sisteme, d.d. (1)
Časnik Finance (1)
Delo (1)
Didakta (1)
DigitPen (1)
Dnevnik (24)
Doba Epis (11)
Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo avtomatikov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (442)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo Slovenski nacionalni naftno-plinski komite Svetovnega naftno-plinskega sveta (SNNK-WPC) (1)
Družba Jezusova (3)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (17)
EDUCELL podjetje za celično biologijo d.o.o. Ljubljana (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (2)
Ekonomska fakulteta (32)
Ekonomski center Maribor (442)
Ekonomski institut Pravne fakultete (89)
Ekonomsko-finansijki život (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (442)
ELAPHE, podjetje za razvoj in prodajo električnih vozil ter energijskih virov d.o.o. (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
EPCC (1)
Etnografski muzej (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (6)
Faculty of Economics (1)
Faculty of Economics and Business (1)
Faculty of management (15)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za družbene vede (10)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (10)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (3)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Institut za komunalno gospodarstvo (1)
Fakulteta za management (7)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (60)
Fakulteta za strojništvo (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravo (3)
Filozofska fakulteta (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
FrodX (2)
GEA College - Fakulteta za podjetništvo (1)
GENERA celostne tehnične rešitve d.o.o. (1)
GLG (29)
GOAP Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica (1)
Gospodarska zadruga za Mežiško dolino (2)
Gospodarski vestnik (461)
Government Office for Development and European Cohesion Policy (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Gozdno gospodarstvo (248)
Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec (460)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (2)
HIDRIA INŠTITUT KLIMA - klimatizacija, gretje in hlajenje d.o.o. (1)
Histria Editiones (1)
IEDC-Bled School of Management, Faculty for Postgraduate Studies (1)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (1)
in Verlegung Martin Endters (1)
Institut "Jožef Stefan" (1)
Institut Jožef Stefan (4)
Institut za međunarodnu politiku i privredu (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institute of Archaeology at ZRC SAZU (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (467)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (7)
Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o. (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (280)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za neionizirna sevanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (8)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (4)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (2)
International Institute for Archival Science (1)
Ivan Trelc (1)
I-VITES, Inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
Izida Vita (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (14)
Janez Rakusch (14)
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (1)
Jožef Blaznik (65)
Jugoslovanska Matica (1)
Karl Linhart (15)
Katoliško tiskovno društvo (14)
Kemijski inštitut (2)
Kmetijski inštitut Slovenije (2)
Konzorcij (696)
Konzorcij Edinosti (1)
Konzorcij Gorenjca (1)
Konzorcij jutra (5357)
Konzorcij Jutra (26)
Konzorcij jutro (2749)
Konzorcij Jutro (1)
Konzorcij Trgovskega lista (3443)
Kulturni center Maribor (1)
LEXPERA (5)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (1)
LITOSTROJ POWER, družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske opreme, d.o.o. (1)
Ljubljana School of Business (1)
Ljudska univerza (1)
M. Bešter (1)
M. D. Popović (1)
M. J. Pleše (19)
M. Kranjec (36)
M. Krasnići (1)
Magneti, podjetje za proizvodnjo magnetnih materialov, d.d. (1)
Marketing magazin (4)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
MeritUM (1)
Mestna hranilnica ljubljanska (1)
Mestna občina (2)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Ministry of labour, family and social affairs (1)
Mirovni inštitut (1)
Mladinska knjiga (2)
Moderna organizacija (10)
Muzejsko društvo (15)
Naravoslovnotehniška fakulteta (4)
Naš tisk (1)
Naše delo (22)
Naučno delo (1)
Nova revija (16)
Obzorja (1)
Odbor za I. obrtno-industrijsko razstavo (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (16)
OK SZDL Bežigrad (23)
OK SZDL Ljubljana Center (35)
P. Sicherl (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Petrol (1)
Planinska zveza Slovenije (3)
Pokrajinski arhiv (1)
Pravna fakulteta (7)
Pravna fakulteta, Ekonomski inštitut (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Prometna pisarna K. Troha (35)
RACE KOGO razvojni center koroškega gospodarstva d.o.o. (1)
RSS (1)
S. Dohčević (1)
S. Keren (1)
S. Strassberger (1)
samozal. (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (15)
se naide per Josephu Martinu Merzinger; Bukvarju (1)
se najde per Theresii Egerzi (1)
se najdejo per Joan. Frid. Egerju (1)
se neide per Fr. Jos. Jenko (1)
SICENTER Center za socialne indikatorje (1)
SICENTER, Center za socialne indikatorje (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (49)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenian National Building and Civil Engineering Institute (ZAG) (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (6)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (7)
Slovenski etnografski muzej (8)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (9)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
SO (17)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (49)
Societa storica del Litorale (4)
Societá storica del Litorale (15)
Sophia (2)
Stanko Oblak (2)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (3)
Statistični urad Republike Slovenije (33)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (12)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (3)
Študentska založba (5)
T. Jaklič (1)
T. Lubarda (1)
TECES, Tehnološki center za električne stroje (1)
The Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Tiskarna sv. Cirila (566)
Tiskovna zadruga (167)
TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov Srpenica ob Soči d.d. (1)
ToKnowPress (1)
Turistica (2)
typis Haeredum Mayr ... (1)
Umanotera (1)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj (1)
UMco (1)
University of Ljubljana Press (1)
University of Maribor Press (1)
University of Primorska Press (7)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (2)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (280)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (9)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (3)
Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (4)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (7)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (17)
Uredništvo Adresarja in drugih strokovnih knjig za Dravsko banovino (1)
VALVASORJEV RAZISKOVALNI CENTER KRŠKO (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Visoka šola za politične vede (3)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (6)
VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE NOVO MESTO (1)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (36)
Založba /*cf (1)
Založba Univerze na Primorskem (5)
Založba ZRC (5)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Založništvo tržaškega tiska (72)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (49)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod SR Slovenije za statistiko (5)
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo (4)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (15)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (13)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (15)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (3)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS (1)
ZRC Publishing (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (266)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (467)
Zveza ekonomistov Slovenije (32)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (14)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (10)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (27)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (18)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (2)
ZZB za vrednote NOB Slovenije (25)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Železniško gospodarstvo (6)
Išči med rezultati (18065)