Število rezultatov iskanja: 81

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Mayr (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo (3)
Obzorja (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Selbstverlag des Verfassers (1)
Slovenska matica (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Societá storica del Litorale (2)
sumpt. & typis Joann. Baptistae Mayr ... (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (4)
Teološka fakulteta (1)
Tipografia Gaetano Coana (1)
typ. Joan. Frid. Eger ... (1)
typis Ghelenianis (1)
typis Ioannis Thomae nob. de Trattnern ... (1)
typis Joannis Baptistae Mayr ... (4)
typis Joannis Thomae Trattner ... (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (11)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (11)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (81)