Število rezultatov iskanja: 663

Časopisje in članki - oblika
Založnik
= Institute of Slovenian Ethnology at ZRC SAZU (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Avgust Černigoj (1)
B. Orel (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (7)
Dolenjska turistična zveza (1)
Dolenjski muzej (1)
Društvo antropologov Slovenije (17)
Državna založba Slovenije (12)
Etnografski muzej (87)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Foto Helios V. Bešter (1)
Fran Vesel (1)
Gorenjski muzej (1)
H. Dolenc (1)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (4)
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU (1)
J. Pelikan (1)
Justin (1)
Knjižnica (1)
Konzorcij Edinosti (5)
L. Schwentner (1)
Muzej Miklova hiša (2)
Muzejsko društvo (1)
Obzorja (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Osrednja knjižnica (1)
P. Štrukelj (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
printed for J. Debrett (1)
samozal. M. Čemažar (1)
samozal. M. Klemen (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (7)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (92)
Slovenski etnografski muzej (130)
Slovenski gledališki inštitut (1)
Slovensko etnološko društvo (33)
Slovensko sociološko društvo (1)
Societá storica del Litorale (7)
Študentska založba (4)
Tiskovna zadruga (125)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
Univerza v Mariboru (18)
V. Bešter (2)
Visoka šola za politične vede (2)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (9)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (78)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (7)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
ZRC Publishing House (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Išči med rezultati (663)