Število rezultatov iskanja: 2604

Časopisje in članki - oblika
Vsebina
Založnik
1A internet (2)
A. Hari (1)
A. L. P. Peca (3)
acolta Biotecnica, Dipartimento di Biologia (1)
Adriatikus (11)
Aerosol (1)
Agricultural Institute of Slovenia (2)
Akademija Arhimed (3)
Aleš Šef (1)
Alma Mater Europea - ECM (1)
Alma Mater Press (1)
Amalietti & Amalietti (3)
Andragoški center Slovenije (3)
Andragoško društvo Slovenije (1)
Annales ZRS (1)
Arctur (1)
Arhel (1)
Arhiv Republike Slovenije (2)
Artish (2)
autor T. Orter (3)
avtor T. Orter (1)
B. Kos (4)
Bank of Slovenia (1)
Banka Slovenije (18)
Beletrina (29)
Beletrina Academic Press (1)
Biblioteka Miklova hiša (1)
Bicero (1)
Biotechnical Faculty (2)
Biotechnical faculty, Department of Biology (1)
Biotechnical Faculty, Department of Biology (1)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (1)
Biotehnički fakultet, Odjel za biologiju (1)
Biotehniška fakulteta (5)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (7)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (7)
Biotehniška fakuteta, Oddelek za živilstvo (1)
Biotehniška šola (4)
Biotehniški center Naklo (2)
Biotehniški center Naklo, Srednja šola (1)
Biotehniški izobraževalni center (24)
Bird publisher (1)
Bird Publisher (3)
Biteks (3)
Botanični vrt, Biotehniška fakulteta UL (1)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (4)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta UL (2)
Bralno društvo Slovenije (1)
Bubina Baita (1)
Cankarjev dom (1)
Cankarjeva založba (9)
Ceeman (1)
CEEMAN (2)
Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport (4)
Center Motus (1)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (9)
Center Sospita Rea Silvia Novak & Co. (1)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (1)
Center vojaških šol (4)
Centre of Excellence PoliMaT (1)
City of Ljubljana, Department for Environmental Protection (1)
Covirias (18)
Časnik Finance (1)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu (1)
D. Lenardič (1)
D. Leskovšek (1)
Dashöfer (7)
Delo (1)
Department of Abdominal Surgery, University Medical Centre (1)
Department of Biology, Biotechnical Faculty (2)
Devayani yoga & dance lifestyle (18)
Didakta (16)
DigitPen (5)
dLib distributer (1)
DMFA - založništvo (1)
Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije (1)
DP ZORA - Onkološki inštitut (2)
Društvo biopsihologov Slovenije (1)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (3)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (14)
Društvo DOVES FEE Slovenia (6)
Društvo DOVES, program Ekošola kot način življenja (1)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (6)
Društvo informacijski center Legebitra (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (2)
Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije (1)
Društvo slovenskih pisateljev (1)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (2)
Društvo Svet za vse (1)
Društvo študentov biologije (1)
Društvo študentov medicine (2)
Društvo študentov medicine Slovenije (4)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (2)
Društvo Urbani čebelar (1)
Društvo varnostnih inženirjev (1)
Društvo Vodna agencija (1)
Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije (2)
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini (5)
Društvo za nenasilno komunikacijo (3)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (1)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (DORS) (1)
Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice (1)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (DPOMS) (1)
Društvo za razvoj gledališča v izobraževanju (1)
Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje (1)
Družina (41)
Državna založba Slovenije (3)
Državni izpitni center (14)
Državni svet Republike Slovenije (2)
DZS (97)
édition aux frais de l'auteur (2)
Edizioni Universita del Litorale (1)
Eduvision (4)
Ekonomska fakulteta (1)
Ekonomska fakulteta, Založništvo (1)
Ekvilib Inštitut (1)
ELIT - Ekonomska laboratorija za istraživanje tranzicije (3)
Eno (4)
Enost, M. Ogorevc (2)
EPCC (1)
ESTEAM partnerska skupina (1)
ESTEAM team (1)
ESTEAM-teamet (1)
European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources - ERFP (1)
Euroteh (1)
Evropska pravna fakulteta (2)
Evropska svetovalnica (1)
Faculty of Administration (1)
Faculty of Agriculture and Life Sciences, Department of Biosystems Engineering (1)
Faculty of Architecture (1)
Faculty of chemistry and chemical engineering (4)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (1)
Faculty of Criminal Justice and Security (1)
Faculty of Economics (2)
Faculty of Economics and Business (1)
Faculty of Health Science (1)
Faculty of Health Sciences (2)
Faculty of medicine (1)
Faculty of Medicine (2)
Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, Chair of Information and Graphic Arts Technology (1)
Faculty of Organisation Studies (1)
Faculty of Organization Studies (1)
Faculty of Organizational Sciences (1)
Faculty of Social Sciences (3)
Faculty of Sport, Institute of Kinesiology (1)
Faculty of Tourism Studies,Turistica (1)
Fakuleta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za dizajn (5)
Fakulteta za družbene vede (6)
Fakulteta za družbene vede, Center za politično teorijo (1)
Fakulteta za družbene vede, Center za varnejši internet, Spletno oko (2)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko (2)
Fakulteta za elektrotehniko, Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (3)
Fakulteta za farmacijo (12)
Fakulteta za farmacijo, Katedra za klinično biokemijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za industrijski inženiring (2)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (3)
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Fakulteta za logistiko (5)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Fakulteta za medije (1)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko (2)
Fakulteta za organizacijske študije (4)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za organizacijske vede (1)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za strojništvo (3)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (2)
Fakulteta za šport, Inštitut za šport (1)
Fakulteta za tehnologijo polimerov (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (3)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Fakulteta za upravo (16)
Fakulteta za varnostne vede (2)
Fakulteta za zdravstvene vede (4)
FB&Marketing, spletna prodaja (2)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (9)
FrodX (2)
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova (1)
G. Svete (1)
Gabriele-Založba Beseda (1)
GEAart (1)
Geanetic (1)
Generalštab Slovenske vojske (1)
Genetic Society Slovenia (2)
Genija (21)
Geološki zavod Slovenije (4)
GeoZS (1)
Gimnazija Vič (2)
Gledališče Glej (1)
Goga (6)
Goodyear Dunlop Sava Tires (1)
Gorenjski muzej (3)
Gospodarska zbornica Slovenije (1)
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje lesne in pohištvene industrije (2)
Gospodarska zbornica, Združenje lesne in pohištvene industrije (1)
Gospodarski vestnik (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Silva Slovenica (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (6)
Grabar Kos B. (1)
Grm - center biotehnike in turizma (12)
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola (1)
GS1 Slovenija (2)
Güssing Energy Technologies (4)
GZS - Združenje lesne in pohištvene industrije (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (1)
Horvat založništvo (4)
Huannes (2)
Hud (1)
Hunting Association of Slovenia (1)
I. Jurgec (1)
i2 (4)
IBS Mednarodna poslovna šola (1)
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana (2)
IBS, Mednarodna poslovna šola (4)
IBS, Mednarodna poslovna šola Ljubljana (1)
Ico (1)
ICO (2)
ICOMOS SLovenija - Slovensko nacionalno združenje za spomenike in spomeniška območja (1)
IEDC-Bled School of Management (1)
INITUT, Institute of Information Technology (1)
InnoRenew CoE (1)
Institut Jožef Stefan (12)
Institut 'Jožef Stefan' (14)
Institut 'Jožef Stefan', Ljubljana (1)
Institut Scientis (1)
Institute for Corporative Security Studies (1)
Institute for Forest Pedagogics (2)
Institute for Local Self-Government (3)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (5)
Institute for Sustainable Development (1)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (2)
Inštitut Karakter (1)
Inštitut Lila (2)
Inštitut RS za socialno varstvo (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za gozdno pedagogiko (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za Intelektualno lastnino {Ipi} (1)
Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
Inštitut za lokalno samouprav, javne službe in javno zasebno partnerstvo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (4)
Inštitut za lokalno samoupravo Maribor (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za poslovodno računovodstvo pri VŠR (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za produktivnost (1)
Inštitut za proučevanje enakosti spolov (1)
Inštitut za razvoj družbene odgovornosti - IRDO (1)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (2)
Inštitut za trajnostni razvoj (3)
Inštitut za varovanje zdravja (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (16)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IO Sekcije šolskih knjižnic Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (1)
IPCGP, Inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (1)
Ipi (1)
Istituto sloveno di ricerche SLORI (1)
Istros Books (1)
IUS Software, GV založba (2)
Ivec (18)
Izida Vita (1)
Izobraževalni center PIKA, Center Janeza Levca (1)
J&Kinet poslovne storitve (1)
Jadralna zveza Slovenije (1)
Jamarska zveza Slovenije (1)
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (1)
Javna agencija RS za varnost prometa (1)
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (1)
Javna služba v sadjarstvu (7)
Javna služba v vinogradništvu (1)
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (2)
Javni zavod Cene Štupar - center za izobraževanje (1)
Javni zavod Krajinski park (1)
Jezikovno društvo barve jezika (1)
Jnana Bhakti Prada Trust (2)
Joint Special Operations University (1)
Karis (1)
Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (1)
Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete (2)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (38)
Katedra za interno medicino, Katedra za kirurgijo, Medicinska fakulteta (1)
Katedra za interno medicino, Medicinska fakulteta (1)
Katedra za javno zdravje Medicinske fakultete (1)
Katedra za javno zdravje, Medicinska fakulteta (1)
Katedra za psihiatrijo Medicinske fakultete (1)
KGD Reciklaža (1)
Klinički bolnički centar Ljubljana, Klinika za pedijatriju, Djelatnost za plućne bolesti, Centar za cističnu fibrozu djece i mladeži (1)
Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center (1)
Kmečki glas (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (41)
Književno društvo Hiša poezije (15)
Knjižnica (1)
Knjižnica Miklova hiša (5)
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (1)
Könyvtár (1)
Konzorcij šolskih centrov (18)
Konzorcij šolskih centrov Slovenije (5)
Koroški pokrajinski muzej (1)
Kozjanski park (1)
Krka (1)
KUD Logos (38)
KUD Sodobnost International (15)
Kulturni center (3)
Kulturno umetniško društvo Poiesis (3)
Kulturno-umetniško društvo Poiesis (5)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (4)
L. Očko (1)
Laboratory for Botany and Plant Physiology, Department of Biology, Biotechnical Faculty (1)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (1)
l'auteur T. Orter (1)
l'autore T. Orter (1)
Leila (4)
Lek (1)
Lexical Computing (1)
Litera (8)
Literarnica, zavod za izobraževanje, kulturo in založništvo (1)
Ljubljana : DZS (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
Ljubljanska borza (2)
Ljudska univerza (3)
Logos (1)
LUD Literatura (3)
M. Klemenčič (4)
M. Krajnc (2)
Malinc (2)
Manični poet (1)
Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za elektroniko in telekomunikacije (1)
Maribor : Fotospring (1)
Maribor: Fotospring (1)
Mariborska knjižnica (11)
Mariborska literarna družba (2)
Mavrica (2)
Medicinska fakulteta (9)
Medicinska fakulteta, Inštitut za biologijo celice (2)
Medicinska fakulteta, Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo (6)
Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino (2)
Medicinska fakulteta, Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa (2)
Medicinski simulacijski center, Univerzitetni klinični center (1)
Medijski partner (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (2)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (1)
Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave (4)
Medtem, zavod za kulturo in naturo (1)
MeritUM (2)
Mestna knjiznica ! (1)
Mestna knjižnica (12)
Mestna občina, Oddelek za varstvo okolja (1)
Miha Mazzini (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (2)
Ministrstvo za infrastrukturo (1)
Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (8)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (19)
Ministrstvo za kulturo (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (1)
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (3)
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (3)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za zdravje (4)
Ministry of Agriculture, Forestry and Food (1)
Ministry of Agriculture, Forestry and Food of the Republic of Slovenia (1)
Ministry of Defense, Republic of Slovenia (1)
Ministry of Education, Science and Sport (1)
Ministry of Infrastructure, Republic of Slovenia (2)
Ministry of labour, family and social affairs (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning, Slovenian Environment Agency (2)
Ministry of the Environment and Spatial Planning, Slovenian Environmental Agency (1)
Mirovni inštitut (1)
Mirovni inštitut - inštitut za sodobne družbene in politične študije (1)
Miš (4)
MKD sv. Ciril in Metod (1)
MKD sv. Kiril i Metodij (1)
Mladika (1)
Mladinska knjiga (39)
Mladinski center (1)
Moderna organizacija (10)
Modrijan (19)
Moje sanje (1)
MOVIT (1)
Muck Blažina (1)
Muzej novejše zgodovine (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
MycoMedica (1)
Mykolas Romeris University (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (90)
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota (2)
Nadškofija, Nadškofijski arhiv (1)
Narava (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (20)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic - Cezar (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic - CeZaR (3)
National Education Institute Slovenia (1)
National Educational Institute Slovenia (1)
National Institute of Biology, Marine Biology Station (1)
National Institute of Public Health (11)
National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
National Institute of Public Health Slovenia (1)
NIJZ - Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (2)
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Nova univerza, Graduate School of Government and European Studies (1)
Novi svet (1)
NUK - Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Obalna sindikalna organizacija - KS 90 (1)
Občina (2)
Obzorja (3)
Očesna klinika, Univerzitetni klinični center (1)
Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete (1)
Oddelek za biologijo, Biotehniške fakultete (1)
Okaši (34)
Onkološki inštitut (6)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
OPRO, zavod za aplikativne študije (2)
Organizing commitee, 2nd Dinaric Symposium on Subterranean Biology (1)
Ortopedska klinika, UKC (2)
Osebna rast, Robert Goreta (5)
Osebna rast, Roy Goreya (4)
Osnovna šola (1)
Osnovna šola Jurija Vege (1)
Osnovna šola Toma Brejca (1)
OŠ Janka Glazerja (1)
OŠ Tončke Čeč (2)
Pasadena (1)
PeBook (15)
Pedagoška fakulteta (32)
Pedagoški inštitut (6)
Pediatrična klinika, Služba za pljučne bolezni (1)
Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia (1)
Peresa (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (15)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje, dr. Andrej Raspor s.p. (1)
Pivec (13)
Planet GV (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Plus rešitve (3)
Pogrebno podjetje (1)
Pokrajinski arhiv (2)
Pomursko društvo za boj proti raku (1)
Portucalense University Infante D. Henrique (2)
Pravna fakulteta (9)
Prelomi - Inštitut za družinsko terapijo, svetovanje in izobraževanje (1)
Prohealth (1)
Prometna šola, Višja prometna šola (1)
Providio (18)
Providio d.o.o. (1)
published by B. Kos (1)
Quark (1)
Rainbow Theater (1)
Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (1)
RC IKTS (1)
Rdeči križ Slovenije (1)
Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), Institute of Slovenian Ethnology, Institute of Ethnomusicology (1)
Revija Finance, Časnik Finance (1)
Revija SRP (1)
Ribiška zveza Slovenije (1)
RIS Dvorec (5)
Rokodelski center (1)
Rokus Klett (24)
samozal A. Rozman (1)
samozal. (39)
samozal. A. Šalehar (1)
samozal. avtor (1)
samozal. B. Ekselenski (2)
samozal. B. Krošelj (1)
samozal. B. Rudolf (1)
samozal. F. Humski (8)
samozal. I. Jurgec (3)
samozal. J. Cimprič (2)
samozal. J. Habbe (1)
samozal. J. Prezelj (3)
samozal. J. Zavrl (3)
samozal. K. K. Valentini (1)
samozal. M. Krnc (1)
samozal. M. Maučec (1)
samozal. M. Mazzini (4)
samozal. N. Novak (1)
samozal. P. Škoberne (1)
samozal. R. Škrekovski (4)
samozal. T. Orter (1)
samozal. U. Hrovat (11)
samozal. Unipar (2)
samozaložba (6)
Samsara (1)
Sanje (16)
Science and Research Centre, Publishing house Annales ZRS (1)
Scientific Institute of Public Health (2)
Secondo natura (1)
SEG, Inštitut za klimatske spremembe (1)
Sekcija za medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško medicino Slovenskega zdravniškega društva (2)
Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
Selbstverlag T. Orter (1)
self published (1)
self published by U. Hrovat (2)
self-published (1)
self-publisher (1)
selfpublisher T. Horvat (3)
self-publisher T. Orter (1)
self-publishing (2)
selfpublishment (1)
selfpublishment D. Dragić (1)
SEM Institute for Climate Change (6)
Servizio foreste sloveno (2)
Silva Slovenica (1)
Silva Slovenica Publishing Centre, Slovenian Foresty Institute (1)
Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (5)
Silva Slovenica, Slovenian Forestry Institute (1)
Sinapsa, Slovenian Neuroscience Association (1)
Skupnost muzejev Slovenije (1)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (2)
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (1)
SKZP - Slovenska krovna zveza za psihoterapijo (1)
Slovene Association of LSP Teachers (1)
Slovene Ethnographic Museum (1)
Slovenia Forest Service (2)
Slovenian Biochemical Society (2)
Slovenian Evalvation Society (1)
Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica Publishing Centre (1)
Slovenian Medical Association, Slovenian Association of Medical Genetics (1)
Slovenian Museum Society (1)
Slovenian National Building and Civil Engineering Institute (ZAG) (1)
Slovenian Police Museum (1)
Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education (1)
Slovenian Society of Biopsychologists (1)
Slovenian Society of Clinical Neurophysiology (1)
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva (2)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (3)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (SKUOPZ) (4)
Slovenska matica (1)
Slovenska oglaševalska zbornica (1)
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski raziskovalni inštitut SLORI (1)
Slovenski svet za reanimacijo, Slovensko združenje za urgentno medicino (SZUM) (1)
Slovensko akademsko čebelarsko društvo (1)
Slovensko biokemijsko društvo (3)
Slovensko društvo evalvatorjev (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo učiteljev tujega jezika stroke (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko genetsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko toksikološko društvo (3)
Slovensko zavarovalno združenje (5)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za ustne bolezni, parodontologijo in stomatološko implantologijo (1)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za hipertenzijo (2)
Slovensko združenje za pretočno citometrijo (2)
Slovensko združenje za urgentno medicino (7)
Slowatch (1)
Social Protection Institute of the Republic of Slovenia (1)
Sodobnost International (1)
Sofos (1)
Sofos, Inštitut za izobraževalni management (1)
Sophia (3)
Sožitje Association (7)
Speleological Association of Slovenia (1)
SPH - Scientific Publishing Hub (12)
Spletni partner (1)
Splošna bolnišnica (8)
Spominčica - Alzheimer Slovenija (2)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (8)
Statistični urad Republike Slovenije (8)
Stichting WONCA Europe (2)
Stopar - IT (1)
Strancar.com (2)
Studio Print (1)
Succeed Project Team (1)
Šent, Slovensko združenje za duševno zdravje (2)
ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje (1)
Škofijska gimnazija (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti, Višja strokovna šola (2)
Šola za ravnatelje (9)
Šolski center (1)
Šolski center Celje, Medpodjetniški izobraževalni center (1)
Šolski center Ptuj (1)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (4)
Štrancar.com (6)
Študentska založba (10)
Študijski krožek 'Pragozdovi' (1)
T. Jeras (1)
Taktika plus - efektivni management (1)
Technical Museum of Slovenia (1)
Tehniška založba Slovenije (4)
Tehniški muzej Slovenije (8)
The Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
The National Education Institute Slovenia (2)
Točka osveščanja o varni rabi interneta SAFE.SI (1)
ToKnowPress (2)
Transcendentalni svet (1)
Transparency International Slovenia - Društvo Integriteta (1)
Trapez Media (7)
Trgovinska zbornica Slovenije (1)
Trojina, Institute for Applied Slovene Studies (1)
T-TECTO (5)
Umanotera (7)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj (2)
UMco (6)
Umni, zavod za ustvarjalne rešitve s pomočjo mnenj (1)
Unicommerce (1)
Universita degli studi di Torino (1)
Universita del Litorale, Facolta di studi umanistici (1)
University (1)
University of Ljubljana (1)
University of Ljubljana, Faculty of Education (1)
University of Maribor Press (25)
University of Nova Gorica Press (1)
University of Press (2)
University of Primorska Press (19)
University Rehabilitation Institute Republic of Slovenia (1)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna založba (2)
Univerzitetna založba Annales (3)
Univerzitetna založba univerze (1)
Univerzitetna založba Univerze (20)
Univerzitetni klinični center (1)
Univerzitetni klinični center, Ginekološka klinika, Klinični inštitut za medicinsko genetiko (1)
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Urad RS za mladino (1)
Urad RS za mladino, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Uradni list Republike Slovenije (3)
Ustanova Velenjska knjižna fundacija (1)
v samozal. (1)
V. Vodopivec (1)
Veterinarska fakulteta (8)
Visoka šola za upravljanje podeželja Grm (1)
Visoka šola za varstvo okolja (1)
Visoka šola za zdravstvo (1)
Visoka zdravstvena šola (7)
Visokošolsko središče, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
VIST - Visoka šola za storitve (2)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (4)
Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes (1)
Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana (1)
Založba /*cf (1)
Založba Annales ZRS, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije (1)
Založba Audibook (1)
Založba Fakulete za računalništvo in informatiko (1)
Založba FDV (1)
Založba FE (7)
Založba FE in FRI (6)
Založba FRI (1)
Založba Obzorja (5)
Založba Pivec (2)
Založba Sanje (1)
Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Založba UL FRI (5)
Založba Univerza na Primorskem (1)
Založba Univerze na Primorskem (49)
Založba ZRC (13)
Založba ZRC, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (23)
Zavod Angelisa (1)
Zavod APGA (2)
Zavod Brina, izobraževalne storitve (1)
Zavod Indo anai (1)
Zavod IRC (13)
Zavod Jnana Bhakti Prada Trust (1)
Zavod Rakmo (7)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (5)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (22)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (1)
Zavod Rman (1)
Zavod RS za šolstvo (20)
Zavod za dušo (1)
Zavod za Gozdove Slovenije (2)
Zavod za podporo študentom Pro študent (1)
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (2)
Zavod za razvijanje ustvarjalnosti (1)
Zavod za razvoj družinske medicine (3)
Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (5)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (2)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) (1)
Zbornica kliničnih psihologov Slovenije (2)
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - ZDMSBZTS, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično infektološkem področju (4)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji in Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji (5)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v managementu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (11)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Zdravniška zbornica Slovenije (6)
Zdravniško društvo WINFOCUS Slovenija (1)
Zdravstvena fakulteta (15)
Združenje delodajalcev Slovenije (2)
Združenje DrogArt (1)
Združenje nadzornikov Slovenije (5)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (3)
Združenje splošnih knjižnic (1)
Združenje za arterijsko hipertenzijo, Slovensko zdravniško društvo (2)
Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu (1)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo SZD (1)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo, SZD (2)
Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (2)
Združenje za žilne bolezni, Slovensko zdravniško društvo (1)
Združenje zahodnoštajerske pokrajine za pomoč pri demenci Spominčica (1)
Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (1)
Združenje zdravnikov družinske medicine (12)
Združenje žensk v zobozdravstvu Slovenije - Društvo WDS (1)
Zgodovinski arhiv (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (21)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS (11)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za oljkarstvo, Annales ZRS (2)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za zgodovinske študije, Založba Annales ZRS (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Univerzitetna založba Annales (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (2)
Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales ZRS (2)
ZRC Publishing House (2)
ZRC SAZU - Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Založba ZRC, Anton Melik Geographical Institute (1)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo (2)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (11)
ZRS Bistra (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (11)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Sekcija za šolske knjižnice (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija (1)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (2)
Zveza društev upokojencev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza ljudskih univerz Slovenije (1)
Zveza SUP (1)
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (1)
Išči med rezultati (2604)