Število rezultatov iskanja: 1226

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (8)
Društvo psihologov Slovenije (14)
Florida State University (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za kriminologijo (3)
Johann Wolfgang Goethe-Universität (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Moskovskij ordena Lenina, Ordena okt. revol. i Ordena trudovogo krasnogo znameni gos. univ. imeni M.V. Lomonosova, Mehaniko-mat. fakul'tet (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (451)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Podiplomska šola ZRC SAZU (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet poljoprivrednih znanosti (1)
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (3)
University of Sheffield (1)
University of Uppsala, Faculty of Science and Technology (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (306)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (54)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (136)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (43)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (42)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (oddelek za arheologijo) (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (14)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (66)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (10)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Založnik
A. Babič (1)
A. Baruca Arbeiter (1)
A. Baš (1)
A. Berkopec (1)
A. Bernard (1)
A. Buturović (1)
A. Cedilnik (1)
A. Cividini (1)
A. Česen (1)
A. Dekleva (1)
A. Dervishi (1)
A. Ferreira (1)
A. Ficko (1)
A. Flašker (1)
A. Gigov (1)
A. Golja (1)
A. Golob (1)
A. Guček (1)
A. Hočevar (1)
A. Horvat (1)
A. Ilc (1)
A. Japelj (1)
A. Jovanović (1)
A. Jurše (1)
A. Kansky (1)
A. Kaurin (1)
A. Kavčič Čolić (1)
A. Kermauner (1)
A. Kladnik (1)
A. Kornhauser (1)
A. Koroša (1)
A. Kos (1)
A. Košar (1)
A. Kotnik Pirš (1)
A. Krbavčič (1)
A. Kroflič (1)
A. Krošl (1)
A. Kuhar (1)
A. Kuhelj (1)
A. Lah (1)
A. Lazar (1)
A. Lukanc (1)
A. M. Strgačić (1)
A. Majer (1)
A. Makra (1)
A. Marjetič (1)
A. Martinčič (1)
A. Maslo (1)
A. Maver (1)
A. Mavrič (1)
A. Medjedović (1)
A. Meszaroš (1)
A. Morel (1)
A. Moškrič (1)
A. Ocvirk (1)
A. Ogrin (1)
A. Olenšek (1)
A. Oslizlo (1)
A. Ota (1)
A. P. Železnikar (1)
A. Padovnik (1)
A. Paulin (1)
A. Pediček (1)
A. Penko (1)
A. Perdih (1)
A. Polenec (1)
A. Pollak (1)
A. Repe (1)
A. Rijavec (1)
A. Rode (1)
A. Rončević (1)
A. Sajovic (1)
A. Slatnar (1)
A. Sore (1)
A. Sreš (1)
A. Stanić (1)
A. Straže (1)
A. Suhadolc (1)
A. Sušnik (1)
A. Šarlah (1)
A. Šercelj (1)
A. Širca (1)
A. Šmalc (1)
A. Šorgo (1)
A. Štraser (1)
A. Todorović (1)
A. Torkar (1)
A. Verlič (1)
A. Vidmar (1)
A. Vilhar (1)
A. Vodopivec (1)
A. Volkanovski (1)
A. Vončina (1)
A. Zavodnik Lamovšek (1)
A. Zorman (1)
A. Zorn (1)
A. Zupan (1)
A. Žagar (1)
A. Žorž (2)
A. Županič (1)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
apud Susannam Rickesin viduam (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
B. Bandelj (1)
B. Belec (1)
B. Blažič (1)
B. Brajović (1)
B. Breznik (1)
B. Brzin (1)
B. Cigoj (1)
B. Čerček (1)
B. Dobovišek (1)
B. Drinovec (1)
B. Drinovec Drnovšek (1)
B. Filej (1)
B. Fučić (1)
B. Golob (1)
B. Gorenc (1)
B. Hribernik (1)
B. Hudobivnik (1)
B. Kirm (1)
B. Kolar (1)
B. Košir (1)
B. Košmelj (1)
B. Kuhar (1)
B. Logar (1)
B. M. Walter (1)
B. Magajna (1)
B. Majer (1)
B. Markun (1)
B. Murovec (1)
B. Naglič (1)
B. Orel (1)
B. Paternu (1)
B. Peršič (1)
B. Pipan (1)
B. Plesničar (1)
B. Podobnik (1)
B. Podpečan (1)
B. Povh (1)
B. Rituper (1)
B. Rusjan (1)
B. Sket (1)
B. Stanovnik (1)
B. Valič (1)
B. Vesnicer (1)
B. Vodopivec (1)
B. Volavšek (1)
B. Wagner (1)
B. Zoubek (1)
B. Žagar (1)
Biotehniška fakulteta (2)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Biomedicina (1)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti (6)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicine (1)
Biotehniška fakulteta, Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (1)
Biotehniška fakulteta, Univerzitetni podiplomski študij Biomedicine (1)
Bogoslovni vestnik (6)
Borna (1)
C. Battelli (1)
C. Klofutar (1)
C. Logar (1)
C. Mastnak (1)
C. Petr (1)
C. Razdevšek-Pučko (1)
Cankarjeva založba (1)
Č. Lucu (1)
D. A. Jurišić (1)
D. Antolinc (1)
D. Blatnik (1)
D. Bokal (1)
D. Bordjan (1)
D. Celarec (1)
D. Celinšek (1)
D. Cvetko (1)
D. Davidov (1)
D. Dolar (1)
D. Duh (1)
D. Firm (1)
D. Furlan (1)
D. Gerbec (1)
D. Goranovič (1)
D. Gradišar (1)
D. Grigillo (1)
D. Hrastnik (1)
D. Hribar (1)
D. Ilić (1)
D. Istenič (1)
D. Jamnik (1)
D. Jelić (1)
D. Jeremić (1)
D. Jevšinek Skok (1)
D. Josipović (1)
D. Karba (1)
D. Kerin (1)
D. Kogovšek (1)
D. Kokol Bukovšek (1)
D. Kolar (1)
D. Koron (1)
D. Kotnik (1)
D. Kozak (1)
D. Kozelj (1)
D. Krajčič (1)
D. Kuščer (1)
D. Lužnik (1)
D. M. Jezernik (1)
D. Marčeta (1)
D. Marković (1)
D. Meze (1)
D. Obrstar (1)
D. Ocepek (1)
D. Omrčen (1)
D. Pagon (1)
D. Podgoršek (1)
D. Radinja (1)
D. Repovš (1)
D. Ružić (1)
D. Stanković (1)
D. Stober (1)
D. Svenšek (1)
D. Šemrov (1)
D. Škerl (1)
D. Tica (1)
D. Tinta (1)
D. Topolšek (1)
D. Tovornik (1)
D. Turnšek (1)
D. Voglar (1)
D. Vučković-Todorović (1)
D. Zavodnik (1)
D. Zupan Vrenko (1)
D. Zupančič (1)
Dj. Kalčov (2)
dLib distributer (7)
Društvo psihologov Slovenije (14)
Družina (9)
Državna založba Slovenije (4)
E. Benedik (1)
E. Bizaj (1)
E. Bulić (1)
E. Cevc (1)
E. Cilenšek (1)
E. Dornik (1)
E. Džebo (1)
E. Kansky (1)
E. Kovačec (1)
E. Kramar (1)
E. Mičović (1)
E. Mihevc (1)
E. Pirkmajer (1)
E. Zupan (1)
ex typographia Egeriana (1)
F. Batič (1)
F. Bernik (1)
F. Cvelbar (1)
F. Černe (1)
F. Dular (1)
F. Erjavec (1)
F. Gnidovec (1)
F. Gubenšek (1)
F. Habe (1)
F. K. Kos (1)
F. Križanič (1)
F. Kuhelj (1)
F. Novak (1)
F. Osole (1)
F. Pediček (1)
F. Planinc (1)
F. Sunčič (1)
F. Sušnik (1)
F. Vode (1)
F. Zadravec (1)
F. Ž. Županič (1)
Fakulteta za arhitekturo (6)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za strojništvo (2)
Filološki fakultet beogradskog univerziteta (1)
Filozofska fakulteta (1)
formis J.G. Mayr ... (1)
formis, Adami Friderici Reichhardt ... (1)
formis, J.G. Mayr ... (1)
formis, Joannis Georgij Mayr ... (1)
Friedrichs-Universität (1)
G. Bavdek (1)
G. Cigler (1)
G. Fidej (1)
G. Južnič (1)
G. Karer (1)
G. Kernel (1)
G. Kurillo (1)
G. Kušar (1)
G. Modrijan (1)
G. Novak (1)
G. Orlov (1)
G. Pustovrh (1)
G. Rak (1)
G. Skačej (1)
G. Skok (1)
G. Stegnar (1)
G. Taljan (1)
G. Tomažič (1)
G. Tomšič (1)
G. Trtnik (1)
G. Vidmar (1)
G. Vilhar (1)
G. Vlatković (1)
G. Zrim (1)
Građevinska knjiga (1)
H. Šeme (1)
I. Bizjak (1)
I. Boltar (1)
I. Cikajlo (1)
I. Delač (1)
I. Dolenc (1)
I. Hrdalo (1)
I. Jazbec (1)
I. Jerič (1)
I. Josifovski (1)
I. Kavčič (1)
I. Komelj (1)
I. Kreft (1)
I. Kregar (1)
I. Kristan (1)
I. Lavrač (1)
I. Lenart (1)
I. Lesar (1)
I. Lešnik (1)
I. Mikl (1)
I. Munda (1)
I. Nančovska Šerbec (1)
I. Raišp (1)
I. Roškar (1)
I. Sedej (1)
I. Šmid (1)
I. Šmon (1)
I. Štraus (1)
I. Šušteršič (1)
I. Talaber (1)
I. Toličič (1)
I. Turk (1)
I. Vodopivec (1)
I. Voje (1)
I. Vrečar (1)
I. Vrišer (1)
I. Zupančič (1)
Infekcijski oddelek Splošne bolnišnice (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
J. Babnik (1)
J. Beltram (1)
J. Bizjak (1)
J. Bole (1)
J. Bračič (1)
J. Brankovič (1)
J. Cimprič (1)
J. Colnarič (1)
J. Dedič (1)
J. Dujc (1)
J. Erjavec (1)
J. Ferčej-Cencelj (1)
J. Ferdin (1)
J. Fettich (1)
J. Fridl (1)
J. Furlan (1)
J. Gale (1)
J. Gerčar (1)
J. Globevnik (1)
J. Gostiša (1)
J. Grasselli (1)
J. Gričar (1)
J. Jakše (1)
J. Jamšek (1)
J. Jan (1)
J. Jenko (2)
J. Jeras (1)
J. Jernejčič (1)
J. Jogan (1)
J. Jugovic (1)
J. Jurančič (1)
J. Kamenik (1)
J. Keber (1)
J. Kerčmar (1)
J. Kokole (1)
J. Kolšek (1)
J. Kosel (1)
J. Kovač (1)
J. Kralj (1)
J. Kristan (1)
J. L. van Haaften (1)
J. Lamovšek (1)
J. Lapuh Bele (1)
J. Lojk (1)
J. Marsel (1)
J. Matjašič (1)
J. Mehle (1)
J. Mohorič (1)
J. Muster (1)
J. Oražem (1)
J. Orehek (1)
J. Orešnik (1)
J. Pahor (1)
J. Pečar (1)
J. Perkavac (1)
J. Pirc (1)
J. Planina (1)
J. Pleterski (1)
J. Podobnik (1)
J. Podržaj (1)
J. Prezelj (1)
J. Reščič (1)
J. Rigler (1)
J. Rotar (1)
J. Rozman (1)
J. Rudolf (1)
J. Sagadin (1)
J. Schöndorfer (1)
J. Senegačnik (1)
J. Sivec (1)
J. Slivnik (1)
J. Smolar (1)
J. Sodnik (1)
J. Stanonik (1)
J. Sušin (1)
J. Šiftar (1)
J. Šinkovic (1)
J. Širec (1)
J. Škerjanc (1)
J. Šorn (1)
J. Špan (1)
J. Tekavec (1)
J. Titl (1)
J. Triglav (1)
J. Urbas (1)
J. V. Čirić (1)
J. Virant (1)
J. Vodopivec (1)
J. Vojvoda (1)
J. Zajc (1)
J. Zajc-Satler (1)
J. Žibert (1)
J. Žižmond (1)
J.Strnad (1)
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (1)
Jugoslavijapublik (1)
K. A. Lestan (1)
K. Bezek (1)
K. Bitenc (1)
K. Černelič (1)
K. Debeljak (1)
K. Eler (1)
K. Gantar (1)
K. Gorenc (1)
K. Istenič (1)
K. Jerina (1)
K. Južnič (1)
K. Karničar (1)
K. Kenda-Jež (1)
K. Klančnik (1)
K. Klun (1)
K. Kološa (1)
K. Kos (1)
K. Košmrlj (1)
K. Kovačič (1)
K. Kozmus Trajkovski (1)
K. Kregar (1)
K. Kunstelj (1)
K. Miklavec (1)
K. Pirc (1)
K. Rajapakse (1)
K. Rejec (1)
K. Rostohar (1)
K. Rozman (1)
K. Sinkovič (1)
K. Stopar (1)
K. Tarman (1)
K. Vrabec (1)
K. Zabret (1)
K. Zakšek (1)
K. Zupančič (1)
Katoliško tiskovno društvo (6)
Kleinmayr in Bamberg (1)
L. Ausec (1)
L. Avsenik (1)
L. B. Sretenović (1)
L. Bolha (1)
L. Brulc (1)
L. Čepon (1)
L. Fajs (1)
L. Gosar (1)
L. Jan (1)
L. Jovančić (1)
L. Kobi-Istenič (1)
L. Kranjc (1)
L. Kutnar (1)
L. Lahajnar (1)
L. Menaše (1)
L. Potočnik (1)
L. Premru (1)
L. Puš (1)
L. Sinkovič (1)
L. Strauch (1)
L. Šturm (1)
L. Tajnšek (1)
L. Zajec (1)
L. Zorman (1)
L. Žibret (1)
L. Žlebnik (1)
L. Županović (1)
Leonova družba (2)
literis Egerianis (2)
litteris Egerianis (2)
litteris, Christiani Alberdti Gaeberdti (1)
Ljub. M. Romanović (1)
Ljubljana: A. Hodžić (1)
Ljubljana: A. Paušič (1)
Ljubljana: J. Kokošar (1)
Ljubljana: J. Polajnar (1)
Ljubljana: K. Jarni (1)
Ljubljana: L. Lipoglavšek (1)
Ljubljana: M. Bistan (1)
Ljubljana: M. Borić (1)
Ljubljana: N. Čuk (1)
Ljubljana: N. Dolinar (1)
Ljubljana: N. Trošt (1)
Ljubljana: P. Karo Bešter (1)
Ljubljana: P. Oražem (1)
Ljubljana: R. Kopinč (1)
Ljubljana: V. Miličić (1)
Ljubljanska knjigarna (1)
M. Adamič (1)
M. Ambrožič (2)
M. Antonijević (1)
M. Avčin (1)
M. Ažnik (1)
M. B. Kobav (1)
M. Bajić (1)
M. Bedjanič (1)
M. Berginc (1)
M. Bešter (1)
M. Betetto (1)
M. Bizjak (1)
M. Blas (1)
M. Blažič (1)
M. Blažić (1)
M. Bohar Topolovec (1)
M. Bombač (1)
M. Brodar (1)
M. Brozovič (1)
M. Brzin (1)
M. Colarič (1)
M. Čater (1)
M. Čebulc (1)
M. Čeh (1)
M. Čehovin (1)
M. Černe (1)
M. Černič-Istenič (1)
M. Čitar (1)
M. Čop (1)
M. Čuk (1)
M. D. Popović (1)
M. Damaška (1)
M. Debeljak (1)
M. Derlink (1)
M. Devetak (1)
M. Deželak (1)
M. Dolenc (1)
M. Dovjak (1)
M. Drovenik (1)
M. Dular (1)
M. Ferlan (1)
M. Flajšman (1)
M. Foški (1)
M. Gabrovšek (1)
M. Gams (1)
M. Gogala (1)
M. Gregorič (2)
M. Grošelj (1)
M. Grundner (1)
M. Hafner (1)
M. Hajdinjak (1)
M. Hladnik (1)
M. Hrovat (1)
M. Hudina (1)
M. Janc (1)
M. Jelen (1)
M. Jelenčič (1)
M. Jelušič (1)
M. Jenko (1)
M. Jeršič (1)
M. Jukić (1)
M. Jurak (1)
M. Juriševič (1)
M. Kališnik (1)
M. Karamehmedović (1)
M. Klinc (1)
M. Knap (1)
M. Kolar (1)
M. Konec (1)
M. König (1)
M. Kosič (1)
M. Košir (1)
M. Kovač Viršek (1)
M. Kovačič (1)
M. Kovič (1)
M. Kramar (1)
M. Krasnići (1)
M. Kregar (1)
M. Kreslin (1)
M. Kristan (1)
M. Krofič Žel (1)
M. Kržan (1)
M. Kunaver (1)
M. Kusna (1)
M. Kušar (1)
M. Lavrenčič (1)
M. Leonardi (1)
M. Leskošek (1)
M. Ličer (1)
M. Likar (1)
M. Lušnic Polak (1)
M. Maček (1)
M. Mahnič (1)
M. Makarovič (1)
M. Meža (1)
M. Mihelič (1)
M. Mikelj (1)
M. Mikuž (1)
M. Milanič (1)
M. Milošević-Brevinac (1)
M. Mozetič (1)
M. Mravljak (1)
M. Muhič (1)
M. Müller (1)
M. Munda (1)
M. Muršič (1)
M. N. Sukijasović (1)
M. Najžer (1)
M. Nastran (1)
M. Nikolić (2)
M. Novak Babič (1)
M. Oder (1)
M. Pahor (1)
M. Pak (1)
M. Pavlič (1)
M. Petek (1)
M. Petrič (1)
M. Pezdirc (1)
M. Pirš (1)
M. Piskernik (1)
M. Plahuta (1)
M. Planinc (1)
M. Plankar (1)
M. Plavšak (1)
M. Pleničar (1)
M. Pogačnik (1)
M. Popovič (1)
M. Povh (1)
M. Ravljen (1)
M. Ribarič (1)
M. Rozman (1)
M. Rozman Cafuta (1)
M. Rupar (1)
M. S. Karaman (1)
M. Simčič (1)
M. Simoneti (1)
M. Skubic (1)
M. Skudnik (1)
M. Šifrer (1)
M. Šikić Pogačar (1)
M. Šimundić (1)
M. Škerjanec (1)
M. Špehar (1)
M. Štrukelj (1)
M. Tajnik (1)
M. Tratnik (1)
M. Triglav Čekada (1)
M. Turnšek (1)
M. Uplaznik (1)
M. Uranjek (1)
M. Uršič (1)
M. V. Mihailović (1)
M. Vardjan (1)
M. Veber (1)
M. Verbič (1)
M. Vidrih (1)
M. Vittori (1)
M. Vodopivec (1)
M. Vojvoda (1)
M. Volgemut (1)
M. Zakošek Pipan (1)
M. Zaveršnik (1)
M. Zmrzlak (1)
M. Zorc (1)
M. Zorović (1)
M. Zupan (1)
M. Zupin (1)
M. Žagar (1)
M. Žavbi (1)
M. Željeznov (1)
M. Žlahtič Zupanc (1)
M. Žnidarič (1)
M.Omladič (1)
M.Pintar (1)
Mariborska knjižnica (1)
Milan Schara (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
N. Bezak (1)
N. Bogataj (1)
N. Čelesnik Smodiš (1)
N. Eržen (1)
N. Glavaš (1)
N. Klemenc (1)
N. Klopčar (1)
N. Kobilarov (1)
N. Koron (1)
N. Košnik (1)
N. Krauberger (1)
N. Kristanič (1)
N. L. Diklić (1)
N. Lindič (1)
N. Marolt (1)
N. Mehle (1)
N. Mešiček (1)
N. Ogris (1)
N. Osterman (1)
N. Pavšelj (1)
N. Penko Seidl (1)
N. Prezelj (1)
N. Prijatelj (1)
N. Razpotnik Visković (1)
N. Sirnik (1)
N. Šprah (1)
N. Šterbenc (1)
N. Šumi (1)
N. Švent-Kučina (1)
N. Thaler (1)
N. Verdel (1)
N. Weber (1)
N. Zavrtanik (1)
N. Zupan (1)
N.Kravanja (1)
Naučno delo (1)
Nova revija (1)
Nova univerza (2)
NUK (4)
O. Petrovič (1)
O. Poljšak Škraban (1)
O. Sterle (1)
O. Zubčević (1)
Obzorja (1)
P. Bohinc (1)
P. Cotič (1)
P. Č. Vasić (1)
P. Češarek (1)
P. Drobež (1)
P. Grošelj (1)
P. Habič (1)
P. Hafner (1)
P. Južnič (1)
P. Kuret (1)
P. Lamovec (1)
P. Legiša (1)
P. Luković (1)
P. Marc (1)
P. Medved Djurašinović (1)
P. Može (1)
P. Mrak (1)
P. Ojsteršek Zorčič (1)
P. Oražem (1)
P. Pengal (1)
P. Petru (1)
P. Pori (1)
P. Ritoša (1)
P. Rogina Skvarč (1)
P. Schauer (1)
P. Sicherl (1)
P. Singh (1)
P. Štrekelj (1)
P. Štrukelj (1)
P. Titan (1)
P. Treven (1)
P. Vertelj Nared (1)
P. Weiss (1)
P. Zadravec (1)
P. Žvanut (1)
Papirnica Vera Remec (1)
Pedagoška fakulteta (1)
pisatelj (1)
Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (1)
Pravna fakulteta (1)
Pravna fakulteta, Ekonomski inštitut (1)
R. Blinc (1)
R. Bordon (1)
R. Drnovšek (1)
R. Garevski (1)
R. Jamnik (1)
R. Kamnik (1)
R. Kladnik (1)
R. Klinc (1)
R. Kobentar (1)
R. Kunič (1)
R. Marsetič (1)
R. Pamić (1)
R. Pavlin (1)
R. Pavlovec (1)
R. Pečenko (1)
R. Rakovec (1)
R. Robek (1)
R. Salecl (1)
R. Sušnik (1)
R. Šiling (1)
R. Vezočnik (1)
R. Žabkar (1)
R. Žitko (1)
R.-C. Cheng (1)
Reichard (1)
Reichard? (1)
S. Baraga (1)
S. Bogićević (1)
S. Bonča (1)
S. Buser (1)
S. Cajnkar (1)
S. D. Matvejev (1)
S. Dohčević (1)
S. Drobne (1)
S. Fras Popović (1)
S. Gamse (1)
S. Hvalič Touzery (1)
S. Jančič (1)
S. Keren (1)
S. Kolbl (1)
S. Koprivec (1)
S. Lapanje (1)
S. Meža (1)
S. Novljan (1)
S. Oman (1)
S. Pahor (1)
S. Petan (1)
S. Piskernik (1)
S. Poljanšek (1)
S. Popovski (1)
S. Prpar Mihevc (1)
S. R. Zaki (1)
S. Rankel (1)
S. Rusjan (1)
S. Schaup (1)
S. Starček (1)
S. Svetina (1)
S. Šikovec (1)
S. Širca (1)
S. Trajkovski (1)
S. Trdina (1)
S. Urbančič (1)
S. Vrišer (1)
S. Zorzut (1)
S. Žakelj (1)
samozaložba (6)
Selbstverl. (4)
Selbstverlag (1)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Srpska književna zadruga (1)
Š. Cobelj (1)
Š. Knežević-Krivak (1)
Š. Koren (1)
Š. Krajnc-Vrečko (1)
Š. Logar (1)
Š. Sušec Michieli (1)
Š. Urh (1)
Š. Županović (1)
T. Avšič-Sernec (1)
T. Bohinc (1)
T. Brate (1)
T. Bregant (1)
T. Delić (1)
T. Eleršek (1)
T. Filipčič (1)
T. Grebenc (1)
T. Hauptman (1)
T. Jaklič (1)
T. Klemenčič (1)
T. Klinar-Krivic (1)
T. Koler Povh (1)
T. Kurent (1)
T. Levanič (1)
T. Lukežič (1)
T. Melik (1)
T. Nikoloski (1)
T. Pardubsky (1)
T. Pazlar (1)
T. Petelinc (1)
T. Pfajfar (1)
T. Pogačar (1)
T. Prešeren (1)
T. Pucher-Petković (1)
T. Puš (1)
T. Rešetič (1)
T. Robič (1)
T. Selič Kurinčič (1)
T. Simončič (1)
T. Skrbinšek (1)
T. Stare (1)
T. Španić (1)
T. Šturm (1)
T. Tasić (1)
T. Trebušak (1)
T. Urbančič (1)
T. Vardjan (1)
T. Veljanovski (1)
T. Vidrih (1)
T. Vrtovec (1)
T. Zadražnik (1)
T. Živec (1)
Tehniška fakulteta (1)
Teološka fakulteta (31)
Tiskovna zadruga (1)
typis Annae Elisabethae Reichhardtin viduae (1)
typis Ghelenianis (2)
typis Joann. Friderici Eger ... (1)
typis Joannis Friderici Eger ... (1)
typis Joannis Georgii Heptner ... (3)
typis, Catharinae Labaunianae viduae, factore Leopoldo Joanne Kamenitzky (1)
U. Bajc (1)
U. Bidovec-Stojkovič (1)
U. Bizjak (1)
U. Blumauer (1)
U. Bohinc (1)
U. Čepin (1)
U. Drešček (1)
U. Jamnikar (1)
U. Mali (1)
U. Miklavžič (1)
U. Podobnik (1)
U. Rodman (1)
U. Tomažin (1)
U. Vilhar (1)
Udruženje jugoslovenskega učiteljstva, Poverjeništvo Ljubljana (1)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza v Ljubljani, Arheološki seminar (1)
Univerza, Arheološki seminar (1)
Univerzitetna založba (2)
Uppsala Universitet (1)
Uradni list LRS (2)
Uršulinski provincialat (1)
V. Ažbe (1)
V. Bračič (1)
V. Brumen (1)
V. Cunja (1)
V. Doleček (1)
V. Ekl (1)
V. Gregorič (1)
V. Jelen (1)
V. Kambič (1)
V. Kariž Merhar (1)
V. Katstelic (1)
V. Kocbek (1)
V. Kremenšek (1)
V. Kresnik (1)
V. Lahtov (1)
V. Lampret (1)
V. Marinković (1)
V. Melik (1)
V. Mujbegović (1)
V. Pečjak (1)
V. Petkovska (1)
V. Petkovšek (1)
V. Pitacco (1)
V. Progar (1)
V. Ramšak (1)
V. Ravnik (1)
V. Rupnik (1)
V. Schmidt (1)
V. Simčič (1)
V. Sirnik (1)
V. Skalar (1)
V. Stankovski (1)
V. Stupar (1)
V. Šiftar (1)
V. Šribar (1)
V. Štemberger (1)
V. Tkalec (1)
V. Turk (1)
V. Vek (1)
V. Vlahović (1)
V. Vukobratović (1)
V. Zgonik (1)
V. Zupanc (1)
V. Žepič (1)
V.-D. Degan (1)
Veselin Masleša (1)
Z. Bohte (1)
Z. Črepinšek (1)
Z. Dolinar-Osoletova (1)
Z. Kolenc (1)
Z. Korošec-Koruza (1)
Z. Marić (1)
Z. Vidrih (1)
Z.Petkovšek (1)
Zavod za geološka i geofizička istraživanja (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (11)
Znanstveno društvo (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Ž. Fišer (1)
Ž. Fišer Pečnikar (1)
Ž. Kokalj (1)
Ž. Pipan Tkalec (1)
Ž. Ramšak (1)
Ženska založba Belo-modre knjižnice (1)
Išči med rezultati (1226)