Število rezultatov iskanja: 268

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (1)
Acta carsologica (1)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta medico-biotechnica (2)
Acta neophilologica (5)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Analiza (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropological notebooks (4)
Anthropos (Ljubljana) (3)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Asian studies (1)
Bogoslovni vestnik (7)
Clotho (1)
Časopis za kritiko znanosti (13)
De musica disserenda (1)
Documenta Praehistorica (6)
Družboslovne razprave (2)
Dve domovini (1)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (22)
Filozofski vestnik (14)
Gea (Ljubljana) (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (3)
Jezik in slovstvo (3)
Kakovostna starost (4)
Komunikacija in njene vrzeli pri delu z onkološkim pacientom (1)
Kronika (Ljubljana) (2)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (2)
Managing global transitions (1)
Medicinski razgledi (11)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Monitor ISH (2)
Muzikološki zbornik (1)
Obzornik zdravstvene nege (9)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Onkološki vikend (2)
Otrok in knjiga (2)
Phainomena (Ljubljana) (9)
Poligrafi (4)
Primerjalna književnost (3)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (2)
Radiology and oncology (Ljubljana) (4)
Retrospektive (2)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Sanitarno inženirstvo (1)
Slavica Tergestina (1)
Slavistična revija (1)
Slovenian veterinary research (3)
Slovenski etnograf (1)
Socialno delo (2)
Sodobnost (1963) (1)
Strojniški vestnik (1)
Studia mythologica Slavica (9)
Šolska kronika (1)
Teorija in praksa (3)
Traditiones (Ljubljana) (3)
Vakuumist (2)
Verba hispanica (3)
Vzgoja (Ljubljana) (6)
Zdravniški vestnik (17)
Zdravstveno varstvo (5)
Zgodovinski časopis (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (6)
Društvo Medicinski razgledi (11)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo radiologije in onkologije (4)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (4)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (9)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mariborska knjižnica (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Mladinska knjiga (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (52)
Onkološki inštitut Ljubljana (4)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenski etnografski muzej (22)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (17)
Študentska založba (13)
Universita degli Studi di Trieste (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (16)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (9)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (26)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Vsebina
Založnik
1A internet (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Association of Radiology and Oncology (4)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Doba Epis (1)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (6)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Družba Jezusova (6)
Družba sv. Mohorja (1)
Družina (6)
Državna založba Slovenije (1)
Etnografski muzej (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Faculty of management (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (3)
Fenomenološko društvo etc. (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (14)
gedruckt zu Laybach, vnd zu finden bey Johann Baptista Mayr, in Saltzburg (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (4)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
Kamizdat (1)
Kancerološko združenje SZD (1)
Krka (1)
LDS (2)
Mariborska knjižnica (2)
Medicinska fakulteta (2)
Medicinski razgledi (11)
Mladinska knjiga (3)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (3)
natisnil Joshef Blasnik (1)
Nova revija (11)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (6)
Onkološki inštitut (2)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Pan Records (1)
PeBook (1)
Pedagoška fakulteta (3)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovene Welding Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenski etnografski muzej (22)
Slovenski gledališki inštitut (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (17)
Slovensko združenje paliativne medicine (1)
Societá storica del Litorale (2)
Študentska založba (13)
Teološka fakulteta (4)
The United Committee of South-Slavic Americans (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (9)
Universita degli Studi di Trieste (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (2)
Veterinarska fakulteta (3)
Zbornica sanitarnih inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene nege (9)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (7)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (9)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (268)