Število rezultatov iskanja: 5734

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (6)
Acrocephalus (7)
Acta agriculturae Slovenica (14)
Acta biologica Slovenica (4)
Acta carsologica (24)
Acta chimica slovenica (18)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (6)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (13)
Acta geographica Slovenica (3)
Acta historiae artis Slovenica (11)
Acta Histriae (35)
Acta neophilologica (29)
Amfiteater (Ljubljana) (2)
Annales. Series historia et sociologia (45)
Annales. Series historia naturalis (31)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (36)
AR. Arhitektura, raziskave (6)
Arheo (18)
Arheološki vestnik (45)
Arhivi (189)
Ars et humanitas (8)
Ars mathematica contemporanea (8)
AS. Andragoška spoznanja (22)
Asian studies (3)
Atlanti (1)
Azijske in afriške študije (4)
Bogoslovni vestnik (48)
Communio (Ljubljana) (24)
Časopis za kritiko znanosti (20)
Časopis za zgodovino in narodopisje (71)
De musica disserenda (8)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (13)
Delavci in delodajalci (1)
Delo in varnost (1)
Dialogi (93)
Didakta (7)
Documenta Praehistorica (1)
Dogovori (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (11)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (2)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (3)
Dom in svet (Ljubljana) (16)
Družboslovne razprave (3)
Dve domovini (62)
Edinost in dialog (8)
Elektrotehniški vestnik (3)
ELOPE (Ljubljana) (5)
Etnolog (Ljubljana) (10)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (108)
Farmacevtski vestnik (5)
Filozofski vestnik (5)
Fizika v šoli (3)
Folia biologica et geologica (2)
Gea (Ljubljana) (7)
Geodetski vestnik (36)
Geografija v šoli (5)
Geografski obzornik (3)
Geografski vestnik (90)
Geografski zbornik (1)
Geologija (32)
Glasba v šoli in vrtcu (51)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (104)
Gozdarski vestnik (34)
Gradbeni vestnik (31)
Hacquetia (15)
Hladnikia (3)
Hladnikia (Ljubljana) (20)
Hmeljar (Žalec) (3)
Informacije MIDEM (2)
Informatica (Ljubljana) (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (2)
Javnost (Ljubljana) (2)
Jezik in slovstvo (331)
Jezikoslovni zapiski (31)
Jurij baron Vega in njegov čas (9)
Kakovostna starost (17)
Keria (Ljubljana) (15)
Klik (Ljubljana) (2)
Knjižnica (55)
Kovine zlitine tehnologije (3)
Kronika (Ljubljana) (352)
Les (Ljubljana) (4)
Linguistica (Ljubljana) (16)
Literatura (Ljubljana) (40)
Livarski vestnik (1)
Ljubljanski zvon (6)
Loški razgledi (200)
Matematika v šoli (8)
Materiali in tehnologije (8)
Medicinski razgledi (7)
Monitor ISH (18)
Muzikološki zbornik (67)
Naša sodobnost (2)
Naše gospodarstvo (1)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Obzornik za matematiko in fiziko (22)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Onkologija (Ljubljana) (4)
Organizacija (Kranj) (5)
Organizacija znanja (7)
Otrok in knjiga (152)
Phainomena (Ljubljana) (8)
Planinski vestnik (338)
Podjetje in delo (12)
Pravnik (5)
Presek (30)
Primerjalna književnost (11)
Prispevki za novejšo zgodovino (56)
Projektna mreža Slovenije (3)
Proteus (39)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (4)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Razpotja (36)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (14)
Res novae (1)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za geografijo (2)
RMZ-materials and geoenvironment (9)
Scopolia (6)
Scopolia. Supplementum (1)
Slavia Centralis (26)
Slavistična revija (83)
Slovenian veterinary research (1)
Slovenski čebelar (69)
Slovenski etnograf (22)
Slovenski jezik (1997) (2)
Slovenščina 2.0 (1)
Slovenščina v šoli (13)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (4)
Socialno delo (8)
Sodobna pedagogika (13)
Sodobnost (1963) (196)
Stati inu obstati (32)
Strojniški vestnik (4)
Studia mythologica Slavica (4)
Studia universitatis hereditati (2)
Svet ptic (30)
Šolska kronika (66)
Šolsko polje (3)
Šolsko svetovalno delo (1)
Šport (Ljubljana) (3)
Teorija in praksa (23)
Traditiones (6)
Traditiones (Ljubljana) (102)
Učiteljski tovariš (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (4)
Urbani izziv. Posebna izdaja (4)
Vakuumist (42)
Varstvo narave (3)
Ventil (Ljubljana) (28)
Verba hispanica (8)
Vertec (1871) (2)
Vestnik za tuje jezike (2)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (7)
Vzgoja (Ljubljana) (48)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zbor občanov (2)
Zbornik (Slovenska matica) (2)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (69)
Zdravniški vestnik (101)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovina v šoli (6)
Zgodovina za vse (68)
Zgodovinski časopis (249)
Železne niti (102)
Časopisje in članki - oblika
Leto izida
1557 (1)
1558 (2)
1560 (1)
1575 (1)
1576 (1)
1612 (1)
1661 (1)
1680 (3)
1681 (2)
1696 (1)
1700 (1)
1701 (1)
1705 (1)
1726 (1)
1741 (1)
1755 (1)
1773 (1)
1774 (1)
1776 (1)
1780 (1)
1798 (1)
18?? (1)
1800 (1)
1817 (2)
1818 (2)
1820 (1)
1828-1829 (1)
1856 (2)
1857 (1)
1859 (1)
1860 (1)
1863 (2)
1865 (1)
1866 (1)
1867-1957 (1)
1868 (4)
1868-1877 (1)
1869 (1)
1870 (1)
1871 (3)
1872 (1)
1874 (1)
1876 (2)
1877 (1)
1878 (1)
1879 (3)
188? (1)
1881 (2)
1883 (3)
1884 (1)
1885-1894 (1)
1885-1904 (1)
1886 (5)
1887 (2)
1888 (3)
1889 (7)
1889-1892 (1)
1890 (3)
1891 (1)
1892 (2)
1893 (4)
1894 (5)
1895 (2)
1895/1906 (1)
1896 (3)
1897 (1)
1898 (6)
1898-195? (1)
1899 (4)
19?? (7)
190?-195? (1)
1900 (1)
1900-1910 (1)
1900-1915 (1)
1900-1940 (1)
1901/1902 (1)
1902 (4)
1903 (3)
1904 (4)
1905 (2)
1905-1915 (1)
1906 (4)
1906/1911 (1)
1907 (3)
1908 (6)
1909 (5)
191? (2)
1910 (8)
1910-1914 (2)
1911 (3)
1912 (1)
1913 (8)
1914 (2)
1915 (1)
1917 (1)
1918 (1)
1918-1919 (2)
1919 (2)
1919-1922 (1)
192? (1)
1920 (6)
1921 (2)
1922 (3)
1923 (5)
1923-1945 (1)
1924 (3)
1924- (1)
1925 (1)
1925-1930 (1)
1925-1935 (2)
1926 (6)
1927 (4)
1928 (5)
1928-1933 (1)
1929 (2)
1929- (1)
1929-1941 (1)
1929-196? (1)
193? (5)
1930 (5)
1930-1939 (1)
1930-1940 (8)
1930-197? (1)
1932 (1)
1933 (1)
1933-196? (1)
1934 (7)
1934-196? (1)
1935 (7)
1935-1945 (1)
1936 (2)
1937 (5)
1937-1939 (3)
1938 (7)
1939 (2)
1940 (5)
1940/1941 (1)
1940-1941 (1)
1940-195? (1)
1940-1950 (3)
1941 (2)
1942 (2)
1942-1943 (1)
1943 (1)
1943-196? (1)
1944 (2)
1945 (2)
1945-1955 (2)
1946-196? (1)
1948 (5)
1949 (3)
195?-1894 (1)
195?-1900 (3)
195?-1910 (1)
1950 (4)
1950-1954 (1)
1950-1955 (3)
1950-196? (1)
1950-1960 (2)
1950-1970 (1)
1951 (1)
1952 (2)
1953 (3)
1954 (4)
1955 (8)
1955/1956 (2)
1955-1959 (1)
1955-1960 (9)
1955-1965 (11)
1956 (11)
1957 (8)
1958 (15)
1958-1960 (2)
1959 (18)
196? (1)
196?-1900 (1)
1960 (10)
1960-1970 (16)
1960-1975 (1)
1961 (10)
1962 (9)
1962-1963 (4)
1963 (23)
1963-1964 (1)
1964 (41)
1965 (30)
1965-1966 (1)
1965-1970 (2)
1965-1975 (1)
1966 (18)
1967 (31)
1968 (23)
1969 (13)
197? (1)
197?-1912 (1)
197?-1938 (1)
1970 (23)
1971 (22)
1972 (14)
1973 (18)
1974 (8)
1975 (22)
1976 (26)
1977 (20)
1977/1978 (1)
1978 (15)
1978-1980 (1)
1979 (8)
1980 (18)
1981 (23)
1982 (17)
1983 (20)
1984 (13)
1985 (11)
1986 (12)
1987 (17)
1987/1988 (1)
1988 (62)
1988/1989 (1)
1988-1990 (1)
1989 (19)
1989/1990 (2)
1990 (35)
1991 (50)
1992 (72)
1993 (89)
1994 (133)
1995 (146)
1995-1996 (6)
1996 (136)
1997 (122)
1998 (90)
1999 (129)
1999/2000 (1)
2000 (106)
2001 (125)
2002 (131)
2003 (139)
2004 (116)
2005 (142)
2006 (183)
2007 (106)
2008 (139)
2009 (157)
2010 (170)
2011 (192)
2012 (217)
2013 (257)
2014 (299)
2015 (262)
2016 (248)
2017 (208)
2018 (223)
2018-2010 (1)
2019 (119)
2020 (89)
2021 (10)
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (9)
Arhivsko društvo Slovenije (189)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Botanično društvo Slovenije (23)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (1)
Čebelarska zveza Slovenije (70)
Didakta (7)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (5)
Društvo biologov Slovenije (4)
Društvo humanistov Goriške (36)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (45)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (61)
Društvo Medicinski razgledi (7)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo Slovencev Triglav (Banja Luka) (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (37)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (42)
Družina d.o.o. (24)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Geološki zavod Slovenije (35)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (5)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (18)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (17)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (8)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (8)
Inštitut za narodnostna vprašanja (14)
Inštitut za novejšo zgodovino (56)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (17)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (7)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Kmetijska založba Slovenj Gradec (1)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož (1)
Knjižnica Ivana Potrča (34)
Knjižnica Ivana Tavčarja (90)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (3)
Knjižnica Lenart (1)
Knjižnica Litija (2)
Knjižnica Logatec (1)
Knjižnica Medvode (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (232)
Kosovelova knjižnica Sežana (1)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (5)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (196)
Mariborska knjižnica (152)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Kranj (5)
Mestna knjižnica Ljubljana (20)
Mladinska knjiga (7)
Muzejsko društvo Škofja Loka (200)
Muzejsko društvo Železniki (102)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1437)
Onkološki inštitut Ljubljana (4)
Osrednja knjižnica Celje (11)
Osrednja knjižnica Mozirje (2)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (4)
Planinska zveza Slovenije (338)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (20)
Prirodoslovno društvo Slovenije (39)
Pro anima, d.o.o. (2)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Rokodelski center Ribnica (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slavistično društvo Slovenije (84)
Slovenian Media House (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (2)
Slovenski etnografski muzej (66)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (2)
Slovenski šolski muzej (66)
Slovensko arheološko društvo (18)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (9)
Slovensko etnološko društvo (104)
Slovensko farmacevtsko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko kemijsko društvo (18)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (32)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (69)
Slovensko zdravniško društvo (101)
Slovensko združenje za projektni management (3)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (3)
Šola za ravnatelje (7)
Študentska založba (18)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (8)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (35)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (32)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (139)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (42)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (57)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (5)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (28)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (8)
Zavod RS za šolstvo (88)
Zavod RS za varstvo narave (3)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (6)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinsko društvo Celje (68)
Zgodovinsko društvo Ormož (5)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (71)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (76)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (13)
ZRC SAZU (187)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (6)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (11)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (37)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (31)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (13)
Zveza geodetov Slovenije (32)
Zveza geografov Slovenije (93)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (34)
Zveza lesarjev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (432)
Založnik
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
1A internet (2)
A. Benvenuti & Co (1)
A. Kosi (1)
A. Marković (1)
A. Trstenjak (1)
A. Turk (3)
A. Vigini (1)
Aco (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (2)
Akademska založba (1)
Amalietti & Amalietti (1)
Apostolstvo sv. Cirila in Metoda pod zavetjem Device Marije (1)
appresso Pietro Farri (1)
Arhiv Republike Slovenije (5)
Arhivsko društvo Slovenije (189)
Aristej (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (4)
Atelier Hans Wanderer (1)
Atelje V. Bešter (1)
Audibook (3)
Bauer und Raspe (1)
Beletrina (15)
bey J.G. Mayr ... (1)
bey Joh. Georg Mayr ... (1)
bey Joseph Kurzböck ... (1)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (2)
Biotehniška fakulteta (14)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Bird Publisher (7)
Borna (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (23)
C. Gründl (1)
Cankarjeva založba (8)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (76)
Cerdonis (1)
Cotta (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Čebelarsko društvo za Slovenijo (1)
D. Hribar (1)
D. Modrinjak (1)
Der Militär-wissenschaftliche Verein (1)
Didakta (10)
Dijaško društvo 'Adrija' (1)
Dlib.si (1)
DMFA - založništvo (5)
Druck von Eduard Janschitz (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov (6)
Društvo biologov Slovenije (4)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (36)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (48)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (8)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (52)
Društvo psihologov Slovenije (40)
Društvo Slovencev Triglav (1)
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (7)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (30)
Društvo za oživitev gradu Borl (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (42)
Društvo Zaživi življenje (2)
Družba Jezusova (48)
Družba sv. Cirila in Metoda (8)
Družba sv. Mohora (5)
Družina (66)
Državna štamparija Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (2)
Državna založba Slovenije (198)
durch Hanss Mannel (1)
E. Pierson (1)
E. Wlodyga (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Esperantsko društvo (1)
Etnografski muzej (32)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
ex officina Ioannis Manlii (1)
excudebat Raphael Hofhalter, Viennae (1)
F. Krones (1)
F. Padežnik (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Fakulteta za arhitekturo (6)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (8)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (21)
Fakulteta za telesno kulturo (3)
Filozofska fakulteta (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (29)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (18)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (57)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (26)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (3)
Foto Japelj (1)
foto studio Majhenič (1)
foto Vengar (2)
Foto Vlašič (1)
Fr. Simonič (1)
Fran Pavlin (1)
Friedrichs-Universität (1)
G. Tarmon (1)
gedruckt bey Jos. Sassenberg (1)
gedruckt und verlegt bei Carl Gerold (2)
Genija (1)
Geološki zavod (28)
Geološki zavod Slovenije (3)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
GO ZZB NOB Slovenije, Komisija za informativno, propagandno in promocijsko dejavnost (1)
Goga (1)
Gorenjski muzej (1)
Goriška Matica (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (2)
Gospodarski vestnik (12)
Gosposvetski zvon (1)
H. Foltz (1)
Handcraft Centre - an Institute for Handcraft, Museum and Gallery Activities (1)
Hmeljarsko združenje Slovenije (2)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
I. Orožen (1)
ICO (5)
im Selbstverlage des Verfassers (1)
in Verlag vnd Druckerey Wilhelm Friessems ... (1)
Institute for Slovene Emigration Research (53)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (18)
Inštitut Antona Trstenjaka (17)
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja (1)
Inštitut Karantanija (1)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (12)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (8)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (11)
Inštitut za narodnostna vprašanja (14)
Inštitut za novejšo zgodovino (49)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (9)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (30)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (62)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (14)
International Institute for Archival Science (1)
J. Blaznik (1)
J. Blaznikovi nasledniki (1)
J. Buttignoni (1)
J. Giontini (3)
J. Godina (1)
J. Krajec (3)
J. Krajec nasl. (1)
J. Lomschek (1)
J. R. Milic (1)
J. Špicar (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Janko Glazer (1)
Jnana Bhakti Prada Trust (1)
Josip Pogačnik (1)
Jugoslavijapublik (1)
Jugoslovanska knjigarna (3)
Katoliško tiskovno društvo (16)
Klub dobrovoljcev (1)
Kmetijska založba (1)
Književno društvo Hiša poezije (3)
Knjižnica (1)
Knjižnica Ivana Potrča (7)
Komisionalna založba Glasbene Matice (1)
Kommissionverlag V. Weixl (1)
Könyvtár (1)
Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (3)
Krščanski center Slovenija (1)
KSEVT (2)
KUD Logos (5)
Kulturni center (2)
Kulturni center Maribor (3)
Kulturno društvo 'Peter Martinc' (1)
Kulturno prosvjetno društvo Slovenski dom (1)
L. Jean (1)
L. Schwentner (2)
L. Županović (1)
lastna založba (1)
Lavantinski kn. šk. ordinariat (1)
LDS (40)
Leufchner & Lubensky (1)
Leykam (1)
Libris (1)
Litera (1)
literis, Leopoldi Joannis Kaliwoda (1)
M. and R. Namestnik (1)
M. Dolinšek (1)
M. Gros (1)
M. Warneck (1)
Madžarska samoupravna narodna skupnost občine (3)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Mariborska knjižnica (152)
Matica hrvatska i slovenska (1)
Matica slovenska (1)
Matica Slovenska (5)
Mayer & Co. (1)
Mayr (1)
Medicinski razgledi (7)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti (1)
Misijonska pisarna (1)
Miš (1)
Mladika (4)
Mladinska knjiga (25)
Moderna organizacija (5)
Multicultural History Society of Ontario (1)
Multima (1)
Muzej krščanstva na Slovenskem (2)
Muzejsko društvo (200)
Muzejsko društvo Železniki (102)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (8)
N. Gretsch (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (9)
Narodna galerija (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (9)
Narodna tiskarna (2)
Naša založba (1)
natisnil Joshef Sassenberg (1)
Neo koncept (1)
Nova obzorja (2)
Nova revija (8)
Nova strokovna založba (1)
Občina (3)
Oberer'sche Buchdruckerei (1)
Obzorja (130)
Odbor za proslavo stoletnice Aškerčevega rojstva (1)
Odbor za Vilharjev spomenik (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (13)
Odsek za tehnologije znanja IJS (1)
Oesterr. - Ungar. Revue (1)
OK SZDL Bežigrad (2)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Onkološki inštitut (4)
Osebna rast, Robert Goreta (1)
Osebna rast, Roy Goreya (1)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Osrednja knjižnica S. Vilharja (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (2)
Osrednja pisarna s. Krščanskosocialne zveze (1)
'Österr.-Ung. Revue' (1)
P. Č. Vasić (1)
Palmer Higgs (1)
Památník odboje (1)
par Büschel (1)
Partizanska knjiga (1)
Paternolli (1)
PeBook (5)
Pedagoška fakulteta (148)
Pedagoški inštitut (2)
per Ignaz Kremshari (1)
per Joshephu od Bacho ... (1)
per Kleinmajerju (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (30)
pisatelj (1)
pisatelji doneskov (1)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (338)
Plon (1)
Pokrajinski arhiv (1)
Pokrajinski muzej (1)
Posojilnica in hranilnica (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (7)
Prirodoslovno društvo Slovenije (39)
Pro Anima (2)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Revija Rikoss (1)
Rokodelski center - zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost (1)
Ruslica (4)
S. Baraga (1)
s. n, (1)
s. n. (54)
s.n (1)
s.n. (1)
Sacher-Masoch (1)
Salesiana Publishers (1)
samozal. (12)
samozal. F. Levec (1)
samozal. F. Rákuša (1)
samozal. J. Tominšek (1)
samozal. J. Voh (1)
samozal. M. Klasinc (1)
samozal. P. Bratina (1)
samozal. S. Cvitanič (1)
samozal. S. Tomazin Hribar (1)
samozaložba (5)
Samozaložba (1)
Sanje (3)
Savinjska podružnica S.P.D. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (76)
Sedma sila (1)
Selbstverlag des Verfassers (1)
selfpublishment (2)
självförlag (1)
Slavistično društvo Slovenije (414)
Slovene Comparative Literature Association (1)
Slovene Welding Society (6)
Slovenian Chemical Society (2)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (183)
Slovenska kulturna akcija (1)
Slovenska matica (1)
Slovenska Matica (1)
Slovenska verska in kulturna središča v Avstraliji (1)
Slovenski dom (4)
Slovenski etnografski muzej (109)
Slovenski gledališki in filmski muzej (11)
Slovenski gledališki muzej (5)
Slovenski šolski muzej (66)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za angleške študije (5)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (11)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (13)
Slovensko etnološko društvo (104)
Slovensko farmacevtsko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (36)
Slovensko geološko društvo (31)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko kemijsko društvo (18)
Slovensko kulturno-prosvetno društvo Snežnik (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (32)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (69)
Slovensko zdravniško društvo (101)
Slovensko Združenje za projektni management (3)
Societa storica del Litorale (5)
Societá storica del Litorale (76)
Srpska književna zadruga (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Styria (1)
sumpt. & typis Joann. Baptistae Mayr ... (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (24)
Svetopisemska družba Slovenije (1)
Šola za ravnatelje (7)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (36)
Študijska knjižnica (1)
T. Bratina Grmek (1)
t. Tipografia emiliana (1)
Technical Museum of Slovenia (2)
Tehniški muzej Slovenije (2)
Teološka fakulteta (18)
The Slovenian Religious and Cultural Centres in Australia (1)
Tipografia Gaetano Coana (1)
Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba (2)
Tiskarna Sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (7)
Tiskovna založba (1)
Tonka (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
typ. Joan. Frid. Eger ... (1)
typis Ghelenianis (1)
typis Ioannis Thomae nob. de Trattnern ... (1)
typis Joannis Baptistae Mayr ... (4)
Učiteljska tiskarna (1)
Ulr. Mosers Buchhandlung (1)
Unio cleri (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (4)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (2)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem (24)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (28)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (8)
V. Bevc (1)
V. Požgaj (1)
V. Spindler (1)
Vekoslav Spindler (1)
Verfasser (1)
Verlag der Propstei (1)
Verlag des Verfassers (M. Slekovec) (1)
Veterinarska fakulteta (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba (2)
Viktor Vrbnjak (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Vladavina Kraljestva (2)
Vladavina Kraljestva, zavod za družbeni napredek (1)
W. Braumüller (1)
Za svobodu (1)
Založba /*cf. (1)
Založba Univerze v Novi Gorici (1)
Založba ZRC (85)
Založba ZRC, ZRC SAZU (11)
založil J. Majciger (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (82)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (14)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod za kulturo (2)
Zavod za kulturo madžarske narodnosti (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje za socialno pedagogiko (4)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo (109)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (77)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (35)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (89)
Znanstveno društvo za humanistične vede (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (76)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (27)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (5)
Znanstveno-raziskovalno središče (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (15)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (55)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (69)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (31)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (24)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (13)
Zveza društev pravnikov Slovenije (5)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (12)
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (36)
Zveza geografskih društev Slovenije (93)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (14)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (4)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (276)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (307)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (18)
Zvezna trgovina (2)
Železarna Jesenice (3)
Železarna Ravne (3)
Železarna Štore (3)
Župnijski urad (3)
Išči med rezultati (5734)