Število rezultatov iskanja: 1172

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (8)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (7)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (2)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (2)
Acta Histriae (1)
Acta neophilologica (5)
Akademija MM (1)
Annales. Series historia et sociologia (4)
Annales. Series historia naturalis (8)
Anthropos (Ljubljana) (2)
Arheo (1)
Arheološki vestnik (20)
Arhivi (49)
Ars mathematica contemporanea (1)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Bogoslovni vestnik (2)
Communio (Ljubljana) (2)
Časopis za kritiko znanosti (5)
Časopis za zgodovino in narodopisje (3)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (6)
Dialogi (6)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (7)
Dom in svet (Ljubljana) (18)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (5)
Edinost in dialog (1)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog (Ljubljana) (3)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (34)
Farmacevtski vestnik (1)
Folia biologica et geologica (1)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (6)
Geografski zbornik (1)
Geologija (13)
Glasba v šoli in vrtcu (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Gozdarski vestnik (11)
Hacquetia (1)
Hladnikia (Ljubljana) (8)
Jezik in slovstvo (60)
Jezikoslovni zapiski (13)
Keria (Ljubljana) (3)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Knjižnica (306)
Kronika (Ljubljana) (13)
Linguistica (Ljubljana) (10)
Literatura (Ljubljana) (12)
Ljubljanski zvon (53)
Loški razgledi (15)
Medicinski razgledi (1)
Muzikološki zbornik (13)
Naša sodobnost (1)
Natura Sloveniae (1)
Novi svet (Ljubljana) (2)
Obzornik zdravstvene nege (3)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Organizacija znanja (11)
Otrok in knjiga (24)
Phainomena (Ljubljana) (2)
Planinski vestnik (12)
Primerjalna književnost (8)
Proteus (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (8)
Retrospektive (1)
Revija za geografijo (1)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Slavia Centralis (3)
Slavistična revija (45)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski etnograf (6)
Slovenski jezik (1997) (1)
Socialno delo (2)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (1)
Studia mythologica Slavica (1)
Svet ptic (1)
Šolska kronika (9)
Šolsko polje (1)
Šolsko svetovalno delo (1)
Teorija in praksa (13)
Traditiones (Ljubljana) (19)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Verba hispanica (2)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (2)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zbornik (Slovenska matica) (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (13)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (29)
Zgodovinski zapisi (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (3)
Arhivsko društvo Slovenije (49)
Botanično društvo Slovenije (8)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (9)
Družina d.o.o. (2)
Geološki zavod Slovenije (13)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (8)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (11)
Kasaški klub Ljutomer (1)
Kmetijska založba Slovenj Gradec (1)
Knjižnica Ivana Potrča (4)
Knjižnica Ivana Tavčarja (9)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mariborska knjižnica (24)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mestna knjižnica Kranj (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (16)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (635)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (5)
Planinska zveza Slovenije (12)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slavistično društvo Slovenije (24)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenski etnografski muzej (23)
Slovenski šolski muzej (9)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (13)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (1)
Študentska založba (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (38)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (5)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (4)
Zavod RS za šolstvo (5)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (2)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (48)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (2)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (87)
Zveza geografov Slovenije (7)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (11)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (31)
Založnik
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
A. Šalehar (1)
Arhivsko društvo Slovenije (49)
bei Joh. Fried. Eger (1)
Beletrina (3)
bey Johann Friedrich Eger (1)
bey Vlrich Morharts Wittib. (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (8)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (1)
Bogoslovni vestnik (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (8)
Cankarjeva založba (1)
Centralna tehniška knjižnica (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (12)
coi tipi del Ljudevito Gaj (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
D. Davidov (1)
D. Lenardič (1)
Druck und Papier von den A. Leykam'schen Erben in Gratz (1)
Druck von Jos. Blasnik (1)
Druck von Rosalia Eger (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo slovenskih književnih prevajalcev (1)
Društvo slovenskih pisateljev (2)
Društvo slušateljev Filozofske fakultete (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (8)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Družba sv. Mohorja (1)
Državna založba Slovenije (4)
DZS (1)
E. de Schönfeld (1)
E. Janžič (1)
E. Škulj (1)
Etnografski muzej (9)
ex tpographia Rev. Cam. Apostol. (1)
ex typographia Rev. Cam. Apost. (1)
F. Žumer (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (13)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (10)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (3)
gedruckt bei Ignaz edlen v. Kleinmeyer ... (1)
gedruckt bei Johann Friedrich Eger (1)
gedruckt bei Joseph Blasnik (1)
Geološki zavod (11)
Geološki zavod Slovenije (3)
Goga (1)
Gospodarsko in izobraževalno društvo za dvorski okraj (1)
Gospodarsko napredno društvo za šentjakobski okraj (1)
HRID (1)
I. v. Kleinmayr und F. Bamberg (1)
in der J.G. Cotta'schen Buchhandlung (1)
Institute for Slovene Emigration Research (5)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (2)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (8)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramov��a (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (12)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (5)
Izdal In Založil Kn. Šk. Ordinariat (1)
IZUM (3)
J. B. Mayr (1)
J. Blasnik (1)
J. Kokole (1)
Jožef Blaznik (1)
Jugoslovanska tiskarna (1)
Jugoslovanska Tiskarna (1)
Kasaški klub (1)
Katol. Tiskarna (1)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (18)
Klainmayr & Bamberg (1)
Kmetijska založba (2)
Književno društvo Hiša poezije (1)
Knjižnica (1)
Knjižnica gospodarskega in izobraževalnega društva za dvorski okraj (1)
Knjižnica Ivana Potrča (3)
Komisionalna založba Glasbene Matice (1)
Krajec (1)
L. Schwentner (1)
L. Županović (1)
LDS (12)
Lipa (1)
M. Brgoč (1)
Mariborska knjižnica (24)
Marketing magazin (1)
Matica Slovenska (1)
Matična knjižnica (1)
Medicinski razgledi (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (6)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (2)
Mladika (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo (16)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
N. Gretsch (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (9)
Narodna Tiskarna (2)
Nova revija (2)
Obzorja (7)
Odbor za proslavo stoletnice Aškerčevega rojstva (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (6)
Onkološki inštitut (4)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Organizacija knjigarjev Dravske banovine (1)
Osrednja knjižnica (1)
P. Weiss (1)
Partner graf (1)
Pedagoška fakulteta (23)
Pedagoški inštitut (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (4)
Planinska zveza Slovenije (12)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
prostat in officina libraria Kaliwodiana (1)
Prosvetna Zveza (1)
R. Šeber (2)
R. Švent (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
s. n. (2)
samozal. (3)
samozal. Andrej Šalehar (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
samozaložba (1)
Samozaložba (1)
Savinjska podružnica S.P.D. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (12)
Selbstverl. (1)
Selbstverlag (1)
Slavistično društvo Slovenije (105)
Slovene Welding Society (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (49)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (2)
Slovenska akdemija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenska matica (3)
Slovenska Matica (2)
Slovenski etnografski muzej (34)
Slovenski gledališki muzej (7)
Slovenski šolski muzej (9)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (8)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (2)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko geološko društvo (14)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (14)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societá storica del Litorale (12)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (2)
Š. Cobelj (1)
Š. Krajnc-Vrečko (1)
Študentska založba (7)
Študijska knjižnica (3)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna družbe sv. Mohorja (1)
Tiskovna zadruga (53)
Tiskovna založba (1)
Trubarjev antikvariat (1)
Učit.Tisk.Vlj (1)
Učiteljska Tisk. (1)
Udruženje univerzitetski obrazovanih žena u Jugoslaviji (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Založba ZRC (26)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
Založila Ljudska Knjižnica V Škofji Loki (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (5)
Zavod SR Slovenije za šolstvo (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (3)
Zbornica zdravstvene nege (3)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (1)
Zgodovinsko društvo (4)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (24)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (12)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (306)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (7)
Zveza geografskih društev Slovenije (6)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (30)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (13)
Zvezna Tisk. (1)
Išči med rezultati (1172)