Število rezultatov iskanja: 3868

Tip gradiva
Časopisje in članki - naslov
Acta historiae artis Slovenica (2)
Acta Histriae (8)
Acta silvae et ligni (1)
Annales. Series historia et sociologia (12)
Anthropos (Ljubljana) (3)
Arhivi (1475)
Ars et humanitas (1)
Atlanti (418)
Blejske novice (1)
Bogoslovni vestnik (4)
Communio (Ljubljana) (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (3)
De musica disserenda (4)
Dialogi (1)
Dogovori (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (4)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (2)
Dom in svet (Ljubljana) (9)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (2)
Etnolog (Ljubljana) (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (5)
Filozofski vestnik (1)
Geodetski vestnik (8)
Glasba v šoli in vrtcu (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (7)
Gozdarski vestnik (2)
Jezik in slovstvo (1)
Jezikoslovni zapiski (2)
Jurij baron Vega in njegov čas (15)
Kaiserlich königliche Staats-Oberrealschule in Laibach (27)
Knjižnica (27)
Kronika (Ljubljana) (61)
Kronika slovenskih mest (1)
Linguistica (Ljubljana) (2)
Ljubljanski zvon (6)
Loški razgledi (20)
Muzikološki zbornik (9)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Organizacija znanja (4)
Otrok in knjiga (1)
Our story (32)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (2)
Prispevki za novejšo zgodovino (4)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (2)
Slovenski etnograf (2)
Slovenski gospodar (1)
Sodobnost (1963) (1)
Studia mythologica Slavica (1)
Šolska kronika (5)
Teorija in praksa (1)
Traditiones (1)
Traditiones (Ljubljana) (12)
Uprava (Ljubljana) (1)
Verba hispanica (1)
Zbor občanov (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (3)
Zgodovina v šoli (5)
Zgodovina za vse (3)
Zgodovinski časopis (34)
Železne niti (2)
Leto izida
1736 (1)
1780-1782 (1)
1797 (1)
18?? (3)
1819? (2)
1870 (1)
1872 (1)
1883 (1)
1886 (2)
1887 (1)
1890 (5)
1890/1899 (1)
1891 (3)
1892 (2)
1893 (1)
1894 (2)
1895 (1)
1895/1900 (2)
1895/1910 (2)
1895-1947 (1)
1896 (2)
1897 (11)
1898 (3)
1898-1938 (2)
1899 (2)
19?? (20)
19??/1897 (1)
190? (2)
1900 (59)
1900/1905 (4)
1900/1906 (1)
1900/1910 (9)
1900/1911 (1)
1900/1920 (4)
1900-1910 (3)
1900-1911 (1)
1901 (45)
1901-1941 (1)
1901-1966 (1)
1902 (30)
1902-1922 (1)
1902-1927 (1)
1903 (15)
1903/1905 (1)
1904 (22)
1904-1905 (1)
1905 (31)
1905/1910 (3)
1905/1911 (11)
1905/1915 (21)
1905/1925 (16)
1905/1940 (1)
1905/1944 (1)
1905-1915 (1)
1905-1940 (1)
1906 (23)
1906/1911 (1)
1907 (15)
1907/1920 (1)
1908 (14)
1908/1913 (3)
1908/1915 (1)
1908/1935 (3)
1909 (9)
1909-1961 (1)
191? (6)
1910 (110)
1910/1911 (1)
1910/1915 (17)
1910/1920 (49)
1910/1925 (79)
1910/1930 (74)
1910/1935 (1)
1910/1938 (1)
1910/1940 (5)
1910-1915 (3)
1910-1920 (12)
1910-1930 (2)
1910-1964 (1)
1911 (30)
1911/1917 (1)
1911/1925 (1)
1912 (54)
1913 (66)
1914 (93)
1914/1918 (5)
1914/1920 (2)
1914-1918 (2)
1915 (11)
1915/1918 (1)
1915/1919 (1)
1915/1920 (5)
1915/1923 (5)
1915/1925 (9)
1915-1923 (1)
1915-1925 (2)
1916 (2)
1917 (1)
1918 (5)
192? (3)
1920 (3)
1920/1923 (2)
1920/1925 (5)
1920/1926 (3)
1920/1927 (2)
1920/1930 (19)
1920/1940 (5)
1920-1925 (1)
1920-1926 (1)
1920-1930 (6)
1921 (3)
1922 (3)
1923 (8)
1924 (4)
1925 (1)
1925/1929 (1)
1925/1935 (2)
1926 (10)
1927 (4)
1928 (7)
1929 (31)
193? (1)
1930 (17)
1930/1940 (2)
1930/1942 (2)
1930/1944 (1)
1930-1940 (2)
1931 (162)
1932 (123)
1933 (2)
1935 (3)
1936 (2)
1937 (3)
1937-1939 (2)
1940 (2)
1942 (1)
1943 (1)
1944 (1)
1948 (1)
1950 (1)
1954 (2)
1956 (4)
1957 (3)
1958 (3)
1959 (1)
1960 (2)
1961 (1)
1962 (1)
1963 (1)
1964 (1)
1965 (2)
1966 (2)
1968 (5)
1969 (3)
1970 (2)
1971 (3)
1972 (2)
1973 (3)
1974 (2)
1975 (2)
1976 (2)
1977 (1)
1978 (1)
1979 (4)
1980 (4)
1981 (4)
1982 (2)
1983 (3)
1983-1987 (1)
1984 (4)
1985 (2)
1986 (3)
1987 (6)
1988 (8)
1988-1990 (1)
1989 (30)
1990 (49)
1991 (51)
1992 (60)
1993 (47)
1994 (56)
1995 (57)
1996 (51)
1997 (59)
1998 (49)
1999 (55)
2000 (45)
2001 (53)
2002 (82)
2003 (65)
2004 (73)
2005 (73)
2006 (74)
2007 (74)
2008 (128)
2009 (37)
2010 (82)
2011 (123)
2012 (102)
2012- (1)
2013 (94)
2014 (101)
2015 (87)
2016 (93)
2017 (120)
2018 (103)
2019 (48)
2020 (9)
2021 (1)
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (20)
Arhivsko društvo Slovenije (1475)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (15)
Družina d.o.o. (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (4)
Kanadsko slovensko zgodovinsko društvo= Canadian Slovenian Historical Society (32)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (16)
Knjižnica Lenart (9)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mariborska knjižnica (46)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (418)
Mestna knjižnica Kranj (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (4)
Muzejsko društvo Škofja Loka (20)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1626)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pokrajinski arhiv Maribor (18)
Slovenian Museum and Archives - Slovenski muzej in arhiv (2)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski šolski muzej (5)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (8)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (4)
Zavod RS za šolstvo (8)
Zgodovinsko društvo Celje (3)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (16)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (25)
Zveza geodetov Slovenije (7)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (61)
Založnik
(3)
Alma Mater Europaea - ECM (1)
AMEU - ECM, Alma Mater Press (1)
Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede (1)
Arhiv Republike Slovenije (20)
Arhiv SRS (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (123)
Arhivsko društvo Slovenije (1475)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Bogoslovni vestnik (1)
Canadian Slovenian Historical Society (32)
Center IRIS (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (12)
DMFA - založništvo (9)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (1)
DZS (1)
Etnografski muzej (4)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (4)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Fr Vesel (1)
Fr. Vesel (518)
Fr. Vesel? (2)
Fran Vesel (16)
Glasbena matica (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Ilaunig, O. (8)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1)
International Institute for Archival Science (295)
K. k. Staats-Oberrealschule (27)
Katoliško tiskovno društvo (9)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Mariborska knjižnica (1)
Matica Slovenska (1)
Mestna galerija (2)
Mestna občina (1)
Mestni arhiv (3)
Mestni arhiv ljubljanski (9)
Ministrstvo za kulturo Arhiv Republike Slovenije (1)
Muzejsko društvo (20)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (4)
Nadškofija, Nadškofijski arhiv (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (4)
Nova revija (1)
Občina Bled (1)
Obzorja (3)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pokrajinski arhiv (44)
Pokrajinski muzej (1)
Research and Documentation Center JAS (1)
s. n. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (12)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (13)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovenski gledališki in filmski muzej (4)
Slovenski gledališki muzej (2)
Slovenski šolski muzej (5)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
SO (1)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (12)
Stamperia Speraindio & Comp. (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Študentska založba (1)
Teološka fakulteta (2)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (6)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Založba ZRC (8)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (5)
Zavod RS za šolstvo (4)
Zgodovinski arhiv (6)
Zgodovinski arhiv etc. (1)
Zgodovinski arhiv mesta Ljubljane (3)
Zgodovinsko društvo (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (8)
Zgodovinsko društvo za Koroško (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (10)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (12)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (28)
Zveza geodetov Slovenije (8)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (38)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (56)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (3868)