Število rezultatov iskanja: 346

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Družina d.o.o. (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (19)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Knjižnica Logatec (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (4)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (152)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Planinska zveza Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (5)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Študentska založba (4)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (18)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Založništvo Lovro Korenč (1)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (13)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (61)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
Zveza geografov Slovenije (3)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (23)
Založnik
A. Ortelius (1)
apud Guilielmum Rouillium (1)
apud haeredes Lucaeantonii Iuntae (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Beletrina (1)
Bologna University Press (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (13)
chez François Fournier ... & Antoine Urbain (1)
D. Vučković-Todorović (1)
Društvo fotografskih delavcev Slovenije (5)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (3)
Etnografski muzej (1)
ex officina Plantiniana, apud Christophorum Raphelengium (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Gričar & Leskošek (1)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (2)
Institute of Archaeology ZRC SAZU (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (19)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (3)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (2)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
J. Krajec (2)
K. K. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der kunst- und historischen Denkamale (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Kraljevska hrvatsko-slavonsko-dalmatinska zemaljska vlada (1)
KUD Logos (2)
Mariborska knjižnica (1)
mit Egerschen Schriften (1)
Mladinska knjiga (2)
Muzejsko društvo (2)
Nova revija (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (1)
OŠ Tabor Logatec (1)
P. Petru (1)
PeBook (1)
Pedagoška fakulteta (1)
per li Fratelli Gallici ... (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
samozal. (1)
samozal. L. Korenč (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (13)
Selbstverlag (1)
selfpublisher T. Horvat (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovene Comparative Literature Association (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (64)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (5)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (13)
sumpt. & typis Joann. Baptistae Mayr ... (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Študentska založba (5)
Teološka fakulteta (1)
Teubner (1)
Tiskovna zadruga (61)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (3)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (56)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (10)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (13)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (24)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (13)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (8)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za arheologijo (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
zu finden bey Aloys Raab (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (22)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (13)
Išči med rezultati (346)