Število rezultatov iskanja: 769

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (13)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (15)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (3)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (12)
Muzejsko društvo Škofja Loka (4)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (511)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (39)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (31)
Študijski center za narodno spravo (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (1)
Zgodovinsko društvo Celje (5)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (13)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
ZRC SAZU (7)
ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut (2)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (73)
Založnik
A. Berthold (1)
A. Jerkič (1)
A. Landau (2)
A. Prebil (1)
A. Saderman (3)
A. Tomšič (2)
A.t Berthold (1)
Arhivsko društvo Slovenije (13)
Atelier Helios (1)
August Berthold (1)
Avgust Černigoj (2)
B. Štajer (3)
Beletrina (2)
Buenos Aires, Foto Sava (3)
C.T. Meyer (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (8)
Circovich (1)
D. Govšek (1)
D. Rovšek (3)
Didakta (1)
Dolenjska turistična zveza (1)
Dolenjski muzej (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Družba Jezusova (2)
Državna založba Slovenije (3)
E. Pogorelc (3)
E. Pogorelz (1)
Ernest Adamič (1)
F. Geza (1)
F. Grabjec (1)
F. Mauer (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Foto revija Ilustracija (1)
Foto Slovenija (2)
Fotogr. Atelier Triglav (1)
Fr. Vesel (13)
G. & J. Varga (1)
G. Dolenc (1)
H. Dolenc (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (15)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
J. Dornig (1)
J. Müller (2)
J. Pelikan (1)
J. Ruwner (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
K. Staut (1)
Katoliško tiskovno društvo (7)
Kuczyński i Gürtler (1)
Kulturna skupnost (1)
L. Funtek (1)
L. Schwentner (1)
L. Wittmann (1)
M. Aschenbrenner (2)
M. Maleš (8)
M. Štupar (1)
Makart (1)
Megalokonomou Bros Photographic News (1)
Muzejsko društvo (5)
Muzejsko društvo Železniki (1)
N. Brumen (1)
Narodna galerija (1)
O. Oppeln (1)
Odenburg, F. M. Kohler, J. Leitner (1)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
Pavlič (1)
Pedagoški inštitut (1)
Prekmursko muzejsko društvo (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (3)
s. n. (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (8)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (2)
Slavia Press (1)
Slavistično društvo Slovenije (73)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (31)
Societá storica del Litorale (8)
Studio fotografico Goriziano (1)
Študijski center za narodno spravo (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (2)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza v Mariboru (4)
V. Bešter (2)
V. Bohinec (2)
V. Tuerto, L. Zissu (1)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (1)
Zgodovinsko društvo Celje (5)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (13)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (14)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (8)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (79)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Išči med rezultati (769)