Število rezultatov iskanja: 981

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta carsologica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (4)
Acta geographica Slovenica (6)
Acta historiae artis Slovenica (3)
Acta Histriae (36)
Annales. Series historia et sociologia (48)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (10)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arheo (1)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (37)
Ars et humanitas (9)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Atlanti (8)
Bogoslovni vestnik (5)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (18)
Časopis za zgodovino in narodopisje (11)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (12)
Dialogi (3)
Družboslovne razprave (19)
Dve domovini (21)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (3)
Filozofski vestnik (9)
Geografija v šoli (1)
Geografski vestnik (4)
Geografski zbornik (2)
Geologija (8)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (5)
Hacquetia (1)
Igra ustvarjalnosti (1)
Javnost (Ljubljana) (5)
Jezik in slovstvo (25)
Knjižnica (37)
Kronika (Ljubljana) (46)
Linguistica (Ljubljana) (2)
Loški razgledi (20)
Monitor ISH (8)
Muzikološki zbornik (3)
Otrok in knjiga (2)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (1)
Poligrafi (1)
Pravnik (1)
Primerjalna književnost (2)
Prispevki za novejšo zgodovino (63)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (2)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (14)
Res novae (1)
Research in social change (1)
Retrospektive (1)
Revija za geografijo (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (2)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Scopolia (8)
Slavistična revija (2)
Slovenski etnograf (2)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (5)
Sodobnost (1963) (1)
Statistički godišnjak (9)
Svobodna beseda (Ljubljana) (25)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (1)
Teorija in praksa (92)
Traditiones (Ljubljana) (8)
Vakuumist (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Vojaška zgodovina (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (2)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (84)
Železne niti (3)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (37)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (2)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (5)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (8)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za kriminologijo (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (15)
Inštitut za novejšo zgodovino (63)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Knjižnica Ivana Tavčarja (18)
Knjižnica Litija (1)
Knjižnica Logatec (1)
Knjižnica Medvode (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (4)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mariborska knjižnica (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (8)
Mestna knjižnica Ljubljana (3)
Ministrstvo za obrambo RS (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (20)
Muzejsko društvo Železniki (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (398)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (12)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko sociološko društvo (19)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (1)
Študentska založba (13)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (37)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (10)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (22)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (11)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (48)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (9)
ZRC SAZU (43)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (5)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (25)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (90)
Založnik
A. Buturović (1)
A. Gigov (1)
A. Kosi (1)
A. Martinčič (1)
A. Šulgaj (1)
A. Todorović (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (37)
Beletrina (2)
Beletrina Academic Press (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Cankarjeva založba (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (48)
Christophers (1)
CZ (1)
D. Kotnik (1)
DigitPen (1)
Direkcija MIS (2)
dLib (1)
Domus (2)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (12)
Društvo Romski informacijski center Slovenije Anglunipe (1)
Društvo učiteljev zgodovine Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (1)
Ekonomsko-finansijki život (1)
Emona Globtur (4)
Etnografski muzej (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (5)
F. J. Tardío Gastón (1)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za družbene vede (19)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (89)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (9)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (1)
Genst. D. Heeres (1)
Geološki zavod, Ljubljana (8)
Glas Istre (1)
Glavni štab NOV in PO Slovenije (1)
GO ZZB NOB Slovenije, Komisija za informativno, propagandno in promocijsko dejavnost (1)
Gospodarska zbornica Slovenije (2)
Grafički institut 'Narodna misao' (1)
Grafika 11A (1)
Grafika 13 A (1)
Greyko (1)
Institute for Ethnic Studies (7)
Institute for Slovene Emigration Research (14)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (8)
Inštitut Karantanija (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (16)
Inštitut za novejšo zgodovino (63)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (21)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (4)
International Institute for Archival Science (7)
Istituto per la conservazione delle tradizioni marinaresche (1)
Istros Books (1)
J. Kokole (1)
J. Planina (1)
Jugoslav Committee (1)
Jugoslavenska komisija (1)
Jugoslovanska tiskarna (1)
Kompas (1)
Konzorcij (1)
L. B. Sretenović (1)
M. Drovenik (1)
Mariborska knjižnica (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo (20)
Muzejsko društvo Železniki (3)
N. L. Diklić (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Narodna galerija (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
'Naš glas' (1)
Nova obzorja (1)
Nova revija (1)
NS Gauverlag und Druckerei Kärnten (1)
Občina (1)
Obzorja (15)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (12)
Odsek za zasedeno ozemlje (1)
Opšta državna statistika Statistique générale d'etat (9)
P. Marc (1)
P. Sicherl (1)
Partizanska tiskarna (3)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pelikan (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pravna fakulteta (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (8)
Propagandni odsek pri Izvršnem odboru OF (1)
Prostovoljno gasilsko društvo Hotedršica (1)
Putnik (1)
Revija (1)
RSS (2)
S. D. Matvejev (1)
S. Dohčević (1)
S. Schaup (1)
samozal. (1)
samozal. M. M. Pavićević (1)
samozal. R. Kušej (1)
Sanje (3)
Saturnus (1)
Savezni zavod za statistiku (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (48)
Sekretarijat Centralnog odbora USAOJ-a (1)
Skupščina občine Litija (1)
Slavistično društvo Slovenije (27)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (16)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski narodni svet Viktorije (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (4)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (10)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (8)
Slovensko sociološko društvo (19)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Societa storica del Litorale (8)
Societá storica del Litorale (48)
Sophia (2)
Svet za ohranjevanje in razvijanje revolucionarnih tradicij ter spomeniško varstvo pri občinski konferenci SZDL (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (3)
Študentska založba (17)
T. Bregant (1)
T. Klemenčič (1)
T. Lubarda (1)
Teološka fakulteta (4)
The Maritime Heritage Preservation Institute (1)
The Tourist Association of Yugoslavia (3)
Tiskarna 'Clevelandske Amerike' (1)
Tiskarna Trilof (1)
Tiskovna zadruga (1)
Tourist association of Yugoslavia (3)
Tourist Association of Yugoslavia (2)
Tourist Associations (1)
TSJ (1)
Turistički savez Srbije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
V. Bevc (1)
V.B.Z. (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Visoka šola za politične vede (3)
Založba ZRC (13)
Založba ZRC, ZRC SAZU (4)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod SR Slovenije za statistiko (1)
Zavod za ohranjanje pomorske dediščine (1)
Zdravilišče (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (48)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (36)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (16)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (48)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za zgodovinske študije, Založba Annales ZRS (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (37)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (5)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (84)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (44)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (2)
Zvono (1)
ZZB za vrednote NOB Slovenije (25)
Išči med rezultati (981)