Število rezultatov iskanja: 1140

Časopisje in članki - naslov
Acta Histriae (1)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Anthropos (Ljubljana) (2)
Arhivi (3)
Ars et humanitas (1)
Časopis za kritiko znanosti (4)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (4)
Delo (Ljubljana) (1)
Dogovori (45)
Dom in svet (Ljubljana) (3)
Domoljub (Ljubljana) (1)
Družboslovne razprave (7)
Dve domovini (1)
Filozofski vestnik (2)
Geografski vestnik (1)
Geographica Slovenica (1)
IB revija (Ljubljana) (2)
Informatica (Ljubljana) (1)
International journal of Euro-Mediterranean studies (2)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (4)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (64)
Javnost (Ljubljana) (24)
Kmetijske in rokodelske novice (71)
Kopitarjev glas (1)
Kronika (Ljubljana) (11)
Kronika slovenskih mest (1)
Laški bilten (2)
Lex localis (3)
Logaške novice (2)
Loški razgledi (1)
Mengšan (1)
Narodna sloga (2)
Naš kraj (Dobrepolje) (1)
Naša komuna - delegatska priloga (14)
Naša komuna - delegatsko gradivo (3)
Naša komuna (Ljubljana) (50)
Naša skupnost (Grosuplje) (35)
Naša skupnost (Jugoslavija) (12)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (5)
Naša skupnost (Ljubljana) (42)
Naše delo (Ptuj) (33)
plakati (2)
Podjetje in delo (1)
Pravnik (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Ptujski list (29)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (9)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Retrospektive (1)
Revus (Ljubljana) (4)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (9)
Sejni zapisi Državnega zbora (1)
Slavistična revija (1)
Slovenka (1)
Slovenski gospodar (289)
Sodobnost (1963) (1)
Statistične informacije. 6. Volitve (1)
Statistično gradivo LR Slovenije (6)
Statistično gradivo SR Slovenije (4)
Svobodno volimo (4)
Štajerc (40)
Teorija in praksa (67)
Učiteljski tovariš (33)
Uprava (Ljubljana) (1)
Uradni vestnik Ljudskega odbora okraja Koper (2)
Zbor občanov (46)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zgodovina za vse (7)
Zgodovinski časopis (16)
Zgodovinski zapisi (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (3)
DELO, d.d. (1)
Društvo humanistov Goriške (9)
Državni zbor Republike Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (24)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (6)
Knjižnica Ivana Potrča (104)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (327)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (544)
Občina Dobrepolje (1)
Občina Laško (2)
Občina Logatec (2)
Občina Mengeš (1)
Občina Vodice (1)
Osrednja knjižnica Celje (4)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (2)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (7)
Statistični urad Republike Slovenije (20)
Študentska založba (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (19)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (1)
Zgodovinsko društvo Celje (7)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (2)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (19)
Vsebina
Založnik
(1)
a. Klein & Comp. (1)
Aksioma, zavod za sodobne umetnosti (1)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Borba (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Delavska zbornica za Slovenijo (1)
Delo (1)
Demokratska stranka (1)
Desus (1)
DeSUS (1)
Društvo humanistov Goriške (9)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Družba sv. Mohora (1)
Državna založba Slovenije (1)
Državni zbor Republike Slovenije (1)
Dušan Kumer (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (24)
Fakulteta za družbene vede (9)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za elektrotehniko, Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (62)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Gibanje za Slovenijo (1)
GV Revije (4)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za proučevanje enakosti spolov (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
J. Blasnika Nasl. (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (33)
Jožef Blaznik (71)
Karl Linhart (40)
Katoliška bukvarna (2)
Katoliško tiskovno društvo (3)
Klub Revus (1)
Konzorcij (2)
Konzorcij Edinosti (1)
Lexpera (1)
Liberalna demokracija Slovenije (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
M. Kolar, Ljubljana (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mestna občina (1)
Mestni magistrat (1)
Mladinska knjiga (1)
Mohorjeva tiskarna (4)
Muzejsko društvo (1)
Naše delo (33)
natisnijen per R. Eger (1)
Občina Dobrepolje (1)
Občina Laško (2)
Občina Ljubljana-Šiška (4)
Občina Logatec (1)
Občina Mengeš (1)
Občina Vodice (1)
Občinski svet občine (1)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
OK SZDL Bežigrad (46)
OK SZDL Ljubljana Center (45)
Okrajni ljudski odbor (2)
Pozitivna Slovenija (2)
Pravna fakulteta (1)
Pravna praksa (4)
RK SZDL Slovenije (1)
s .n. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (47)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska demokratska stranka (2)
Slovenska ljudska stranka (3)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (7)
SLS (1)
SO (35)
Socialistična zveza (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (12)
Socialni demokrati (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (1)
Solidarnost (1)
Stadtmagistrat (1)
Statistični urad Republike Slovenije (5)
Stranka Mirana Cerarja (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (3)
Študentska založba (4)
Tiskarna sv. Cirila (289)
Tiskovna zadruga (29)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Uradni list Republike Slovenije (1)
V. Melik (1)
Verjamem (1)
Visoka šola za politične vede (5)
Volilna pisarna Danila Türka (1)
Založba ZRC (1)
Zares etc. (1)
Zavezništvo Alenke Bratušek (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (9)
Zavod RS za statistiko (2)
Zavod SR Slovenije za statistiko (5)
Združena levica (1)
Združena lista (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo Celje (7)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (16)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (11)
Išči med rezultati (1140)