Število rezultatov iskanja: 139

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Biotehniška fakulteta (42)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
D. Marković (1)
Didakta (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
F. Vučajnk (1)
G. Paternolli (1)
Hmeljarsko združenje Slovenije (9)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (32)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Javna služba v sadjarstvu (1)
Jožef Blaznik (6)
Karl Linhart (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (2)
L. Sinkovič (1)
Ljubljana: P. Oražem (1)
M. Colarič (1)
M. Hladnik (1)
M. Zupin (1)
P. Oražem (1)
P. Zadravec (1)
po Brattih Murero (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societá storica del Litorale (3)
stiskane, inu se najdejo per Andreju Gaslerju ... (1)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frideriku Egerju ... (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Študentska založba (1)
T. Klinar-Krivic (1)
typis Joannis Friderici Eger (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
V. Cunja (1)
Z. Kolenc (1)
Založba ZRC (1)
Zavod IRC (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
ZKP, RTV (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS (4)
Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Išči med rezultati (139)