Število rezultatov iskanja: 14141

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (3)
Acta carsologica (1)
Acta geographica Slovenica (12)
Acta historiae artis Slovenica (3)
Acta Histriae (19)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta neophilologica (3)
Alkohol in rak (1)
Amfiteater (Ljubljana) (8)
Anali PAZU HD (1)
Annales. Series historia et sociologia (16)
Anthropos (Ljubljana) (100)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (13)
Ars et humanitas (3)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Asian studies (1)
Avtonomist (187)
Beseda slovenske skupnosti (13)
Bogoslovni vestnik (3)
Communio (Ljubljana) (1)
Časopis za kritiko znanosti (20)
Časopis za zgodovino in narodopisje (14)
De musica disserenda (1)
Dejanje (Ljubljana) (36)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (6)
Delavski list (1890) (3)
Delavski list (Trst) (1)
Delo (Trst) (4)
Dialogi (6)
Didakta (1)
Dileme (3)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Družboslovne razprave (121)
Dve domovini (69)
Dynamic relationships management journal (2)
Edinost (Trst) (8962)
ELOPE (Ljubljana) (6)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (20)
Filozofski vestnik (2)
Geografija v šoli (1)
Geografski vestnik (4)
Geographica Slovenica (2)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (37)
Gozdarski vestnik (2)
IB revija (Ljubljana) (5)
Informatica Medica Slovenica (2)
Javnost (Ljubljana) (3)
Jezik in slovstvo (21)
Jezikoslovni zapiski (2)
Kakovostna starost (1)
Katoliški glas (2363)
Kažipot (Rijeka) (71)
Keria (Ljubljana) (1)
Klubske novice (4)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Knjižnica (7)
Korenine (2)
Kredarica (Novi Sad) (42)
Kronika (Ljubljana) (24)
Lexonomica (1)
Literatura (Ljubljana) (3)
Ljubljanski zvon (14)
Loški razgledi (1)
Monitor ISH (8)
Naša sodobnost (1)
Naši zapiski (142)
Newsletters (12)
Novi čas (Gorica) (30)
Novi list (13)
Novi razgledi (1)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Otrok in knjiga (1)
Pedagoška obzorja (1)
Podjetje in delo (1)
Pravni letopis (1)
Pravnik (1)
Prehrana in rak (1)
Primerjalna književnost (21)
Prispevki za novejšo zgodovino (33)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (9)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (60)
Res novae (1)
Retrospektive (1)
Revija za javna naročila in javne finance (1)
Slavia Centralis (6)
Slavistična revija (8)
Slovan (Ljubljana. 1884) (129)
Slovenec (Celovec) (44)
Slovenika (6)
Slovenska vas (24)
Slovenska zemlja (17)
Slovenski gospodar (331)
Slovenščina 2.0 (2)
Socialno delo (2)
Sodobna pedagogika (6)
Sodobnost (1933) (19)
Sodobnost (1963) (15)
Sopotja (18)
Stati inu obstati (3)
Svobodna mladina (6)
Svobodni razgovori (9)
Šolska kronika (7)
Šolsko polje (34)
Štajerc (1)
Teorija in praksa (60)
Traditiones (Ljubljana) (27)
Tribuna (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (2)
Uporabna informatika (Ljubljana) (3)
Uprava (Ljubljana) (3)
Urbani izziv. Posebna izdaja (3)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Vestnik = Messenger (307)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (4)
Vojaškošolski zbornik (1)
Vzgoja (Ljubljana) (2)
Zarja (90)
Zbor občanov (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (11)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovina v šoli (2)
Zgodovina za vse (23)
Zgodovinski časopis (62)
Zgodovinski zapisi (1)
Železarski zbornik (1)
Železne niti (2)
Leto izida
1515 (1)
1865 (44)
1867 (1)
1868 (3)
1870 (2)
1872 (1)
1873 (1)
1874 (1)
1875 (2)
1876 (1)
1880-1918 (1)
1882 (1)
1884 (55)
1885 (25)
1886 (25)
1887 (25)
1890 (1)
1891 (2)
1892 (1)
1894 (1)
1895 (1)
1899 (3)
1900 (1)
1900/1910 (1)
1901 (2)
1902 (153)
1902/1903 (12)
1903 (308)
1903/1904 (13)
1904 (362)
1904/1905 (12)
1905 (359)
1905/1915 (4)
1906 (375)
1907 (375)
1908 (363)
1909 (376)
191? (5)
1910 (377)
1910/1920 (5)
1910/1935 (1)
1911 (372)
1912 (375)
1913 (352)
1914 (436)
1915 (445)
1915/1923 (5)
1916 (365)
1917 (363)
1918 (364)
1919 (357)
192? (6)
1920 (296)
1920/1923 (2)
1921 (348)
1922 (375)
1923 (374)
1924 (361)
1925 (310)
1925/1935 (1)
1926 (357)
1927 (362)
1928 (266)
1929 (54)
193? (3)
1930 (67)
1930-1939 (1)
1931 (14)
1932 (3)
1932/1935 (1)
1933 (10)
1934 (7)
1935 (6)
1936 (2)
1937 (13)
1938 (50)
1939 (19)
194? (5)
1940 (37)
1940/1945 (1)
1940/1948 (1)
1941 (5)
1943 (5)
1944 (10)
1945 (17)
1945/1949 (2)
1945/1965 (1)
1946 (8)
1948 (3)
1949 (49)
195? (2)
1950 (61)
1950/1953 (1)
1951 (54)
1952 (56)
1953 (54)
1953/1963 (1)
1954 (52)
1955 (56)
1956 (60)
1957 (63)
1958 (62)
1959 (65)
196? (1)
1960 (62)
1960/1969 (1)
1960/1975 (1)
1961 (62)
1962 (61)
1963 (63)
1964 (64)
1965 (62)
1966 (58)
1967 (57)
1968 (57)
1969 (56)
1970 (58)
1971 (60)
1972 (58)
1973 (58)
1974 (56)
1975 (65)
1976 (58)
1977 (61)
1978 (63)
1979 (59)
198? (1)
1980 (62)
1981 (59)
1982 (58)
1983 (61)
1984 (61)
1985 (61)
1986 (60)
1987 (66)
1988 (61)
1989 (73)
199? (2)
1990 (72)
1991 (71)
1992 (77)
1993 (63)
1994 (72)
1995 (74)
1996 (34)
1997 (31)
1997/1998 (1)
1998 (18)
1999 (35)
2000 (18)
2001 (20)
2002 (28)
2003 (30)
2004 (25)
2005 (42)
2006 (50)
2007 (52)
2008 (55)
2009 (47)
2010 (52)
2011 (66)
2012 (58)
2013 (44)
2014 (52)
2015 (50)
2016 (58)
2017 (48)
2018 (63)
2019 (69)
2020 (56)
2021 (8)
s. d. (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (13)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (10)
Didakta (1)
Društvo humanistov Goriške (9)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo Slovencev "Kredarica" (Novi Sad) (42)
Društvo Slovencev v Parizu - Association des Slovenes de Paris (2)
Društvo Slovenska akademija za management (2)
Družina d.o.o. (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (3)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (8)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (61)
Inštitut za novejšo zgodovino (33)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (2)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Ivana Potrča (3)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (6)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (15)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Kranj (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (31)
Ministrstvo za obrambo RS (1)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (6)
Narodna in univerzitetna knjižnica (10288)
Onkološki inštitut Ljubljana (3)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (8)
Pedagoška obzorja (1)
SALUK - Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek (9)
SIB d.o.o. (1)
Slavistično društvo Slovenije (19)
Slovenian Union of America (90)
Slovenski dom - Kulturno prosvetno društvo Bazovica (18)
Slovenski etnografski muzej (18)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (8)
Slovenski klub Perth (4)
Slovenski šolski muzej (7)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo Melbourne (307)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (34)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (21)
Slovensko etnološko društvo (37)
Slovensko filozofsko društvo (31)
Slovensko kanadsko društvo v Manitobi (12)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko sociološko društvo (121)
Slovensko zdravniško društvo (11)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (71)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (17)
Študijski center za narodno spravo (3)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (19)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (21)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (8)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (5)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Zadruga Goriška Mohorjeva (2389)
Zavod RS za šolstvo (4)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (1)
Zgodovinsko društvo Celje (23)
Zgodovinsko društvo Ormož (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (14)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (16)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
ZRC SAZU (90)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (4)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (70)
Vsebina
Založnik
(4)
= Eslovenia libre (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (7)
Albin Prepeluh (187)
Arhivsko društvo Slovenije (13)
Artur Kollitsch (1)
Atelier Doris (1)
author R. DiRicchardi (1)
Beletrina (1)
Biotehniška fakulteta (3)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (16)
Didakta (2)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (7)
Društvo humanistov Goriške (9)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (100)
Društvo Slovencev "Kredarica" (42)
Društvo Slovencev v Parizu (2)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (2)
Družba Jezusova (2)
Družba sv. Mohora (1)
Družina (3)
Državna založba Slovenije (17)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
Fakulteta za družbene vede (123)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (5)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (54)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (3)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (6)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Foto Slovenija (4)
Fototistk-Slovenija (1)
Fr. Vesel (18)
Generalštab Slovenske vojske, Center vojaških šol (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (3)
Institute for Ethnic Studies (24)
Institute for Slovene Emigration Research (49)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (8)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Karantanija (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (4)
Inštitut za ekonomsko demokracijo (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (68)
Inštitut za novejšo zgodovino (36)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za proučevanje enakosti spolov (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (69)
Intelyway webmedia (1)
IUS SOFTWARE (1)
Ivan Dolinar (8800)
J. E. Božič (44)
J. Pleterski (1)
J. Šmuc (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Johann Singriener (1)
Jožef Blaznik (1)
Karl Linhart (1)
Katoliška tiskarna (2)
Katoliško tiskovno društvo (2394)
Konzorcij (41)
Konzorcij Svobodne mladine (6)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franc Sušnik (1)
Koroški muzej (2)
Kulturni center (1)
Kulturni center Maribor (1)
L.J. Kieser (1)
LDS (3)
Mariborska knjižnica (1)
Mariborski sokol (1)
Medicinska fakulteta (1)
Metalurški inštitut el at. (1)
Ministrstvo za kulturo (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Ministrstvo za obrambo (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (1)
Mirovni inštitut (1)
Muzejsko društvo (1)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (6)
Narodna tiskarna (129)
Narodni svet za Koroško (1)
Nova obzorja (3)
Obzorja (14)
Odbor za Vilharjev spomenik (1)
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (6)
OK SZDL Bežigrad (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški inštitut (26)
pisatelji doneskov (1)
Pivec (1)
Pravna fakulteta (2)
Revija SRP (2)
S. Benčić (1)
s. n. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (16)
Sekretariat ARGE ALP (1)
Sij (1)
Slavistično društvo Slovenije (29)
SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut (1)
Slovenian academy of management (2)
Slovenian Women's Union of America (90)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (42)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (4)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (19)
Slovenska krščansko-socialna zveza za Koroško (1)
Slovenska matica (2)
Slovenska Narodna Zveza (1)
Slovenska pravda (1)
Slovenska skupnost (13)
Slovenska skupnost, Sekcija Devin-Nabrežina (13)
Slovenska socialna Matica (142)
Slovenska Straža (2)
Slovenska župnija na Angleškem (1)
Slovenski dom KPD Bazovica (89)
Slovenski emigranti v Italiji (1)
Slovenski etnografski muzej (20)
Slovenski klub (4)
Slovenski knjižni zavod OF (1)
Slovenski narodni svet Viktorije (1)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (4)
Slovenski raziskovalni inštitut (4)
Slovenski šolski muzej (7)
Slovenski znanstveni inštitut (4)
Slovensko društvo evalvatorjev (4)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo Melbourne (307)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (34)
Slovensko društvo za angleške študije (6)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (19)
Slovensko etnološko društvo (37)
Slovensko filozofsko društvo (100)
Slovensko kanadsko društvo (12)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko sociološko društvo (121)
Slovensko zdravniško društvo (11)
Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek (9)
SLS (1)
Societa storica del Litorale (4)
Societá storica del Litorale (16)
Sophia (2)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (1)
Studio Potrč (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta Reke (71)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (71)
Svobodna misel (1)
Svobodna Slovenije (1)
Štefan Godina (162)
Študentska organizacija Univerze (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (20)
Študijski center za narodno spravo (3)
Teološka fakulteta (1)
Tisk Lavoratore (4)
Tiskarna sv. Cirila (331)
Tiskovna zadruga (14)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj (1)
Univerza na Primorskem (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
V. Bevc (1)
V. Melik (1)
V. Simončič (1)
Vekoslav Spindler (1)
Vinko Kermolj (1)
Visoka šola za politične vede (6)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (36)
Zaliv (1)
Založba Audibook (1)
Založba FDV (1)
Založba ZRC (30)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (5)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (2)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (1)
Zgodovinski odsek Zveze slovenskih protikomunističnih borcev (1)
Zgodovinsko društvo (8)
Zgodovinsko društvo Celje (23)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (16)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (19)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (7)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (16)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (6)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Znanstvena založba Annales (1)
ZRC SAZU ISIM - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (2)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku etc. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (64)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (22)
Išči med rezultati (14141)