Število rezultatov iskanja: 6931

Časopisje in članki - naslov
Acta carsologica (953)
Acta chimica slovenica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta geographica Slovenica (277)
Acta historiae artis Slovenica (117)
Acta Histriae (2)
Amfiteater (Ljubljana) (32)
Anali PAZU HD (1)
Annales. Series historia et sociologia (5)
Anthropos (Ljubljana) (57)
Arheo (11)
Arheološki vestnik (744)
Arhivi (2)
Ars et humanitas (9)
Communio (Ljubljana) (1)
Časopis za kritiko znanosti (10)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
De musica disserenda (1)
Dejanje (Ljubljana) (1)
Dialogi (23)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (2)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (2)
Dom in svet (Ljubljana) (23)
Družboslovne razprave (12)
Dve domovini (10)
Etnolog (Ljubljana) (4)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (27)
Farmacevtski vestnik (1)
Filozofski vestnik (1)
Folia biologica et geologica (121)
Glasba v šoli in vrtcu (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (23)
Gozdarski vestnik (1)
Informatica (Ljubljana) (3)
Jezik in slovstvo (27)
Jezikoslovni zapiski (3)
Kaj sporoča prenovljeni evropski kodeks proti raku (1)
Keria (Ljubljana) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Knjižnica (5)
Kronika (Ljubljana) (15)
Kronika slovenskih mest (2)
Letopis Akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani (2)
Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (69)
Literatura (Ljubljana) (3)
Ljubljanski zvon (157)
Loški razgledi (5)
Monitor ISH (8)
Muzikološki zbornik (6)
Naša sodobnost (9)
Novi svet (Ljubljana) (6)
Obzorja (Maribor) (26)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (20)
Phainomena (Ljubljana) (1)
plakati (1)
Planinski vestnik (2)
Primerjalna književnost (55)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Razpotja (1)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Slavia Centralis (3)
Slavistična revija (3)
Slovan (Ljubljana. 1902) (228)
Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Slovenski čebelar (3)
Slovenski etnograf (24)
Slovenski glasnik (1858) (161)
Slovenski gospodar (8)
Slovenski jezik (1997) (9)
Socialno delo (1)
Sodobnost (1933) (27)
Sodobnost (1963) (32)
Stati inu obstati (2)
Studia mythologica Slavica (365)
Svobodni razgovori (8)
Šolska kronika (3)
Šolsko polje (6)
Teorija in praksa (3)
Traditiones (72)
Traditiones (Ljubljana) (1028)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (84)
Vrednote (Buenos Aires) (7)
Vzgoja (Ljubljana) (4)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (140)
Zgodovina za vse (3)
Zgodovinski časopis (8)
Zora (1872) (150)
Leto izida
1??? (4)
1824/1833 (1)
1856 (1)
1858 (18)
1859 (18)
1860 (12)
1861 (25)
1862 (13)
1863 (12)
1864 (12)
1865 (12)
1866 (12)
1867 (22)
1868 (6)
1871 (1)
1872 (24)
1873 (24)
1874 (24)
1875 (24)
1876 (24)
1877 (24)
1878 (6)
1880-1918 (7)
1882 (4)
1883 (1)
1885 (5)
1886 (3)
1888 (2)
1889 (2)
189? (1)
1890 (2)
1891 (2)
1893 (3)
1894 (3)
1895 (1)
1896 (5)
1897 (4)
1897-1923 (1)
1898 (11)
1898-1901 (1)
1898-1910 (1)
1899 (11)
1899-1909 (1)
1899-1918 (1)
1899-2006 (1)
19?? (15)
1900 (32)
1900-1938 (1)
1901 (8)
1902 (10)
1903 (30)
1904 (31)
1905 (30)
1906 (29)
1907 (29)
1908 (23)
1909 (28)
1909-1960 (1)
1910 (47)
1911 (28)
1912 (24)
1913 (30)
1914 (24)
1914-1918 (1)
1915 (29)
1916 (32)
1917 (13)
1918 (11)
1918-1919 (1)
1919 (3)
1920 (7)
1921 (6)
1922 (7)
1923 (9)
1924 (3)
1925 (7)
1926 (3)
1927 (11)
1928 (11)
1929 (17)
1930 (32)
1931 (13)
1932 (11)
1933 (7)
1934 (12)
1935 (9)
1936 (18)
1937 (5)
1938 (24)
1938-1945 (1)
1939 (29)
194? (260)
1940 (30)
1941 (10)
1941-1945 (1)
1942 (12)
1943 (23)
1943-1945 (4)
1944 (68)
1945 (10)
1946 (4)
1947 (2)
1948 (3)
1949 (14)
1950 (15)
1950-1951 (3)
1951 (14)
1952 (5)
1953 (11)
1954 (5)
1955 (6)
1956 (8)
1957 (13)
1958 (10)
1959 (15)
196? (1)
1960 (20)
1960-1969 (1)
1961 (8)
1962 (10)
1963 (4)
1963-1964 (2)
1964 (9)
1965 (10)
1965-1966 (2)
1966 (10)
1967 (10)
1968 (8)
1969 (21)
197? (9)
1970 (11)
1970-1971 (3)
1971 (9)
1972 (11)
1973 (15)
1974 (11)
1975 (15)
1976 (14)
1977 (20)
1978 (14)
1978-1980 (1)
1979 (16)
198? (5)
1980 (68)
1980-1982 (1)
1981 (27)
1982 (27)
1983 (24)
1984 (44)
1985 (29)
1985/1986 (1)
1986 (28)
1987 (71)
1988 (41)
1988/1989 (2)
1988-1990 (1)
1989 (53)
199? (12)
1990 (145)
1991 (84)
1992 (91)
1993 (83)
1994 (133)
1995 (128)
1995-1996 (10)
1996 (117)
1997 (198)
1997/1998 (1)
1998 (116)
1998-1999 (2)
1999 (153)
2000 (132)
2001 (143)
2002 (150)
2003 (151)
2004 (135)
2005 (146)
2006 (131)
2007 (175)
2008 (140)
2009 (150)
2010 (159)
2010-1909 (1)
2011 (160)
2012 (158)
2013 (179)
2014 (235)
2015 (187)
2016 (161)
2017 (166)
2018 (147)
2019 (161)
2020 (103)
2021 (11)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (171)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (1)
Čebelarska zveza Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Družina d.o.o. (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (8)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (382)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (439)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (32)
Mariborska knjižnica (20)
Mestna knjižnica Kranj (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (4)
Muzejsko društvo Škofja Loka (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2499)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
SALUK - Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek (8)
Slavistično društvo Slovenije (9)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (193)
Slovenski etnografski muzej (17)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (32)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko arheološko društvo (11)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (6)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (50)
Slovensko etnološko društvo (23)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (13)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (12)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (140)
Študentska založba (10)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (24)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zavod Ulala (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo Celje (3)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (9)
ZRC SAZU (2495)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (84)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (72)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (117)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (12)
Vsebina
Arheologija (594)
Arhitektura (61)
Astronomija, astrofizika (25)
Bibliografije (37)
Bibliotekarstvo (15)
Biografije (188)
Biologija (52)
Botanika (63)
Cerkvena glasba. Religiozna glasba. Liturgična glasba (3)
Civilizacija (24)
Demografija (35)
Domoznanstvo (23)
Družbene vede (23)
Ekonomija (44)
Etnologija (540)
Filozofija, psihologija (105)
Fizika (3)
Fotografija (15)
Geografija (159)
Geologija (894)
Glasba (46)
Glasba za posamezne inštrumente (1)
Gledališče (51)
Gospodinjstvo (5)
Gradbeništvo (1)
Grafična industrija, tiskarstvo, založništvo, knjigotrštvo (13)
Grafična umetnost (970)
Industrija, obrt, rokodelstvo (10)
Informatika (1)
Instrumentalna glasba. Simfonična glasba. Komorna glasba. Godbe. Jazz (1)
Inženirstvo, tehnologija (24)
Javna uprava (1)
Jezikoslovje in jeziki (87)
Kemija (11)
Kemijska tehnologija (7)
Kinematografija (6)
Kmetijstvo (46)
Književnost (891)
Letopisi. Imeniki, adresarji. Almanahi. Koledarji (13)
Likovna umetnost (228)
Ljudsko slovstvo (187)
Matematika (1)
Medicina (10)
Menedžment (1)
Naravoslovne vede (86)
Odrska glasba. Opera (1)
Oglaševanje (2)
Organizacije (61)
Paleontologija, paleobotanika, paleozoologija (33)
Pisave, knjige (2)
Politika (40)
Popularne, tradicionalne pesmi. Ljudske pesmi. Popevke (20)
Pravo (2)
Promet (4)
Računalništvo (4)
Risanje (359)
Rokopisi (3)
Slikarstvo (63)
Socialno delo (6)
Sociologija (83)
Standardizacija (1)
Šport (4)
Tiskovine (13)
Umetnost (408)
Urbanizem (50)
Verstva. Teologija (159)
Vokalna glasba (16)
Vzgoja, izobraževanje (20)
Zgodovina (256)
Znanost (192)
Zoologija (39)
Založnik
(1)
A. Cvetko (1)
A. Schlauer (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (25)
Aksioma - Institute for Contemporary Art (1)
Aksioma, Institute for Contemporary Art (1)
Albin Sussitz (2)
Amalia Churfürst (3)
Amalie Churfurst (6)
Amalie Churfürst, Pragerhof (1)
AMEBIS programska oprema, d.o.o. Kamnik (2)
Anton Janežič (161)
Anton Kriechbaum (3)
Arhitekturni muzej (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Ažbe (4)
Biblioteca nazionale e degli studii di Trieste (1)
Biblioteca nazionale e universitaria di Lubiana Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Brata Rode in Martinčič (1)
C3M d.o.o., Center za računalništvo v mehaniki kontinuuma - modeliranje in trženje (2)
Cankarjev dom (5)
Carl Sima (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
Cerdonis (1)
D. Gelt (1)
Delavska enotnost (1)
Der Sturm (1)
DFG CONSULTING informacijski sistemi, d.o.o. (1)
DLUM (1)
Dober, zavod za sodobno umetnost (1)
Dolenjska založba (1)
Dramatično društvo (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (16)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo likovnih umetnikov (4)
Društvo likovnih umetnikov severne Primorske (3)
Društvo likovnih umetnikov slovenske obale (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (57)
Društvo Slovenski lik (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (6)
Družba Jezusova (4)
Družina (1)
Drž. zaloga šolskih knjig in učil (1)
Državna založba Slovenije (58)
DZS (1)
E. Cevc (1)
E. Horak (1)
E. Sicherl (1)
Ed. Honak (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (1)
Etnografski muzej (28)
Eug. Sicherl. (1)
F. Bamberg (1)
F. Erben (4)
F. Erben W. Feistritz (1)
F. K. Kos (1)
F. Kaučič (2)
F. Knollmuller (3)
Fakulteta za družbene vede (14)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (3)
Ferd. Ivanus (3)
Ferrania (1)
Festival (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (11)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (3)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Fot. Frank (1)
Fot. Frank-Verlag (1)
Foto Čerič (1)
Foto OZEHA (1)
Fotolik (32)
Fotolik Celje (14)
Fr. Osebek (1)
Franc Kavcić (1)
Franc Petelinc (1)
Frančiškanski samostan (1)
Franz Kaučič (1)
Franz Tonke (1)
Fritz Rasch, Celje (1)
G. Kolz (1)
Galerija Miklova hiša (1)
Geodetski inštitut Slovenije (2)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (52)
Geološki zavod Slovenije (2)
gesammelt und herausgegeben von J.F. Kaiser ... (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (14)
Hans Kolleger (1)
HARPHA SEA Podjetje za inženiring, proizvodnjo in svetovanje, d.o.o. Koper (1)
Helidon (1)
Heliosax (3)
Heliosax Maribor (1)
Hrvaški muzej naivne umetnosti (1)
I. Vodopivec (1)
Igor Zabel Association for Culture and Theory (1)
Institut Jožef Stefan (2)
Institut 'Jožef Stefan' (2)
Institut 'Jožef Štefan' (1)
Institute for Slovene Emigration Research (6)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (8)
INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za novejšo zgodovino (5)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (10)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1)
Ivan Bukovnik (1)
Ivan Čar (1)
Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana (2)
J. Messner (1)
J. Oizinger (1)
J. Olzinger (1)
J. Repnik (1)
J. Smeh (4)
J.Repnik (1)
Jakopičev paviljon (26)
Janko M. Pajk (150)
Joh. Fiausch (1)
Joh. Katz (1)
Jos Van Den Bulck-Baplue (1)
Jožef Blaznik (1)
Jugoreklam (1)
Jugoturist Beograd (2)
Julius Tittl (1)
K. G. G. (1)
K. Rozman (1)
K. Sima (1)
K.G.G (1)
Kapital (1)
Karitas (3)
Karl Sima (14)
Katoliško tiskovno društvo (23)
Kinema (1)
Kinoatelje (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (2)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (1)
Konus (2)
Kulturni center (1)
Kulturni dom (3)
Kulturno-umetniško društvo Utrip (1)
Kunstanstalt Karl Schwidernoch (2)
Kunstverlag S. Frank (1)
L. Kieser (4)
L. Vorša (1)
LDS (3)
L'ente pubblico Spirit Slovenija per la promozione dell'imprenditorialita, dell'internazionalizzazione, degli investimenti esteri e della tecnologia (1)
Lichtdruck-Anstalt (1)
Literarisch-Artistische Abtheilung des Österreichischen Lloyd (1)
Lutkovno gledališče (1)
M. Sumer (1)
M. Šumer (2)
M. Šumer, Poljčane (1)
Maria Sirr (1)
Mariborska knjižnica (20)
Mariborska tiskarna (26)
Marie Novak (5)
Marie Nowad (2)
Marie Nowak (14)
MEIS storitve za okolje d.o.o. (1)
Mestna galerija (3)
Mestna občina (2)
Ministrstvo za kulturo Arhiv Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Mladinska knjiga (2)
Mladinsko gledališče (8)
Moderna galerija (7)
Muzej krščanstva na Slovenskem (1)
Muzej ljudske revolucije Slovenije (1)
Muzej revolucije (1)
Muzejsko društvo (5)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Narodna banka Slovenije (1)
Narodna galerija (9)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjžinica (1)
Narodni muzej (1)
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE (1)
National Gallery (1)
Nova revija (2)
Obalne galerije (13)
Občina (1)
Občinska konferenca ZSMS (1)
Občinska konferenca ZSMS Lj - Bežigrad (1)
Obzorja (23)
Odbor za grafično dejavnost pri splošnem združenju GZS (1)
P. Kuret (1)
Padiglione Jakopič (2)
Paviljon R. Jakopiča (1)
Pedagoška fakulteta (21)
Pedagoški inštitut (3)
Piranesi (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Podravska tiskarna (1)
Prešernovo gledališče (2)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (1)
Provincia do Trieste Tržaška pokrajina (1)
Purger & Co. (1)
Purger in Co. (1)
Putnik (5)
R. Pitcshl (1)
R. Pitschl (15)
R. Pitschl Wind. Feistritz (1)
R. Tečrik (1)
RACE KOGO razvojni center koroškega gospodarstva d.o.o. (1)
Rich. Ziesel (1)
Richard Ziesel (1)
Richard Zisel (1)
Rokodelski center (1)
Rosa Pirschl (1)
Rosa Pitschl (37)
Rosa Pitschl W. Feistritz (1)
Rosa Pitschl Wirdschfeistritz (1)
Rosa Pitschl; Windischfeistritz (1)
Rosa Windischfeistritz (1)
RTV (1)
S. Brezočnik (1)
s. n. (6)
S. n. (3)
S. P. D. (3)
S. Vrišer (1)
S.P.D. podruž. Poljčane in Rogaška Slatina (1)
samozal. F. Stele (1)
Samozaložba Brenčič (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
Sinagoga (1)
SKD (1)
Skupščina občine Ilirska Bistrica (1)
Skvarča-Sicherl (1)
SKZ (1)
Slavistično društvo Slovenije (30)
SLORI - Istituto sloveno di ricerche (2)
SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut (3)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3278)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (84)
Slovenska akdemija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska demokratska stranka (2)
Slovenska filharmonija (33)
Slovenska knjiga (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (27)
Slovenska komisija za IUCN (1)
Slovenska kulturna akcija (7)
Slovenska ljudska stranka (3)
Slovenska lovska organizacija (1)
Slovenska matica (1)
Slovenska straža (1)
Slovenski dom (1)
Slovenski etnografski muzej (32)
Slovenski gledališki in filmski muzej (4)
Slovenski gledališki inštitut (6)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski gledališki muzej (4)
Slovenski katoliški institut (7)
Slovenski knjižni zavod (1)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (1)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju - Slowenisches Wissenschafts Institute in Wien (1)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (6)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (49)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (23)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (57)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko kulturno gospodarska zveza (2)
Slovensko ljudsko gledališče (20)
Slovensko mladinsko gledališče (5)
Slovensko narodno gledališče (7)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (12)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (141)
Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek (8)
SLS (1)
SNG (58)
SNG Drama (47)
SNG Opera in balet (2)
Societá storica del Litorale (5)
Splošno združenje Gospodarske zbornice (1)
SSG (1)
Stiki z javnostjo SNG opera in balet (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Svet slovenske narodne manjšine (1)
SZDL (2)
Š. Cobelj (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (2)
Študentska založba (9)
TD Breza Pragersko - Gaj (4)
The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas (9)
Tisk Heliosax (1)
Tisk: Ig. Pl. Kleinmayr (1)
Tiskarna Novo mesto (1)
Tiskarna sv. Cirila (8)
Tiskovna zadruga (157)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Turistično društvo (1)
U. T. Z. (4)
U. t. z. Ažbe (1)
U.B. (1)
U.t.z. Ažbe (1)
Umetniška matica (1)
Umetniški paviljon R. Jakopiča (2)
Umetniški paviljon R.Jakopiča (1)
Umetniško društvo Slovenski lik (1)
Universita de Trieste Univerza v Trstu (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (365)
Universita di Lubiana Unoverza v Ljubljani (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (17)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (28)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (2)
Univerza v Novi Gorici (8)
Univeza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
V.Weixl (1)
Verlag Fritz Rasch (1)
Vesna film (12)
Viba film (1)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (1)
VPL (1)
VUU Partizan Ljubljana (1)
W. Feistritz (1)
W. Pich (1)
Weis & Dreykurs (1)
Weiss & Dreykurs (3)
Wind. Feistritz (1)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (1)
Založba Fakultete za računalništvo in informatiko (UL FRI) (1)
Založba Upravni odbor S.P.D. Poljčane in Rogaška Slatina (1)
Založba ZRC (1048)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za turizem (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
ZGP Mladinska knjiga (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (14)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (357)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (168)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (9)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (365)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (112)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (1)
ZRC SAZU ISIM - Centro di ricerche dell'Accademia slovena delle scienze e delle arti, Istituto per le migrazioni slovene (1)
ZRC SAZU ISIM - Centro di ricerche scientifiche dell'Accademia slovena delle scienze e delle arti, Istituto per le migrazioni slovene (1)
ZRC SAZU ISIM - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov (2)
Zveza kulturno prosvetnih organizacij (2)
Zveza obrtnih združenj Slovenije (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza slovenskih kulturnih društev (4)
Zveza slovenskih likovnih umetnikov (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (10)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (13)
Zvezna tiskarna (228)
Župnijski urad (1)
Išči med rezultati (6931)