Število rezultatov iskanja: 117515

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (24)
Academica turistica (Spletna izd.) (28)
Acrocephalus (570)
Acta agriculturae Slovenic (1)
Acta agriculturae Slovenica (103)
Acta biologica Slovenica (125)
Acta carsologica (171)
Acta chimica slovenica (11)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (7)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (398)
Acta geographica Slovenica (97)
Acta historiae artis Slovenica (19)
Acta Histriae (76)
Acta hydrotechnica (11)
Acta medico-biotechnica (8)
Acta neophilologica (16)
Acta silvae et ligni (75)
Agricultura (Maribor) (3)
Akademija MM (191)
Amfiteater (Ljubljana) (43)
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (1)
Anali PAZU HD (2)
Analiza poslovanja slovenskih trgovskih družb (2)
Annales kinesiologiae (Koper) (3)
Annales. Series historia et sociologia (1257)
Annales. Series historia naturalis (751)
Annual report on the radiation and nuclear safety in the Republic of Slovenia (6)
Anthropological notebooks (324)
Anthropos (Ljubljana) (1439)
AR. Arhitektura, raziskave (62)
Arheo (33)
Arheološki vestnik (226)
Arhivi (1422)
Ars et humanitas (13)
Art fiks (5)
AS. Andragoška spoznanja (103)
Atlanti (3)
Azijske in afriške študije (1)
Bančni vestnik (1921) (2)
Better, worse, average (3)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (70)
Bilten Statističnega društva Slovenije (13)
Blätter aus Krain (367)
Blejske delavnice iz fizike (1)
Bogoslovni vestnik (50)
Bojevnik (54)
Boljši, slabši, povprečni (3)
CANSTAT statistical bulletin (5)
Carniolia (Laibach) (626)
Celjski tednik (1948-1950) (138)
Celjski tednik (1955-1968) (697)
CEPS journal (13)
Časopis za kritiko znanosti (204)
Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo (15)
Časopis za zgodovino in narodopisje (33)
De musica disserenda (38)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (390)
Delavci in delodajalci (6)
Delavec (110)
Delo in varnost (282)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (75)
Desetletja raziskovanj v publikacijah ZRC SAZU (2)
Detektiv (Ljubljana) (1)
Development report (16)
Dialogi (49)
Didakta (19)
Divji kozel (1)
Dnevni red (11)
Dnevnik mladega liberalca (7)
Documenta Praehistorica (5)
Dogovori (31)
Dom in svet (Ljubljana) (25)
Domoljub (Ljubljana) (3)
Druga realna gimnazija (Ljubljana) (17)
Družboslovne razprave (91)
Državna klasična gimnazija (Celje) (2)
Državni svet (12)
Državni upokojenec (50)
Državno tekmovanje iz fizike za osnovnošolce (5)
Dve domovini (91)
Dynamic relationships management journal (1)
E-bilten Parade učenja (5)
Ecce organvm (17)
Economic and business review (28)
Economic issues (12)
Edinost in dialog (8)
Education system in the Republic of Slovenia (English online ed.) (1)
Ekonomski izzivi (12)
Ekonomsko ogledalo (125)
Elektrotehniški vestnik (552)
Endoskopska revija (9)
E-novičke (Engl. ed.) (12)
E-novičke (Slov. izd.) (86)
Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni v Sloveniji (5)
Erjavecia (5)
Etnolog (Ljubljana) (163)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (157)
Farmacevtski vestnik (25)
Farmakon (Ljubljana) (19)
Filozofski vestnik (5)
Fizika v šoli (11)
Fizioterapija (Ljubljana) (119)
Folia biologica et geologica (58)
Gea (Ljubljana) (42)
Geodetski vestnik (887)
Geografija v šoli (11)
Geografski obzornik (433)
Geografski vestnik (918)
Geografski zbornik (34)
Geographica Slovenica (17)
Geologija (633)
Glas podzemlja (3)
Glasba v šoli in vrtcu (13)
Glasilo Združenja rejcev lipicanca Slovenije (2)
Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo (25)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (226)
GM. Glasbena mladina (197)
Gospodarska gibanja (80)
Gozdarski vestnik (623)
Gradbeni vestnik (435)
Grafičar (Ljubljana) (66)
Grlica (104)
Hacquetia (53)
Hladnikia (12)
Hladnikia (Ljubljana) (237)
Hmeljar (Žalec) (654)
Hmeljarski bilten (149)
IB revija (Ljubljana) (264)
Igra ustvarjalnosti (3)
Illiesia (197)
Illyrisches Blatt (1842)
Ilustrirani Slovenec (392)
Ilustrovani tednik (1935) (5)
Incidenca raka v Sloveniji (27)
Indeks turističnega zaupanja (8)
Informacija o poslovanju društev v Republiki Sloveniji (12)
Informacija o poslovanju gospodarskih družb v Republiki Sloveniji (12)
Informacija o poslovanju nepridobitnih organizacij - pravnih oseb zasebnega prava v Republiki Sloveniji v letu (11)
Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Republiki Sloveniji (12)
Informacije (Združenje za esperanto Slovenije) (35)
Informacije MIDEM (3)
Informatica (Ljubljana) (9)
Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih (Spletna izd.) (4)
Inovacijski projekti (1)
Instrumentum (7)
International journal of management, knowledge and learning (2)
Izobraževanje odraslih v Sloveniji. Izvajalci in programi (7)
Izvestja mariborske klasične gimnazije (3)
Izvestje Ornitološkega observatorija (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (8)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (22)
Javnost (Ljubljana) (27)
Jazik in slovstvo (1)
Jezik in slovstvo (3553)
Jezikoslovni zapiski (30)
Jugoslovan (1918) (3)
Jurij baron Vega in njegov čas (15)
Jutro (Ljubljana. 1931-1943) (1)
Kaiserlich königliche Lehrerbildungs-Anstalt (Marburg) (2)
Kakovostna starost (59)
Kamničan (1905) (82)
Kamničan (1919) (1)
Kamničan (1935) (2)
Kamničan (1939) (1)
Kaplje (Idrija) (1)
Katalog kartografskega gradiva (6)
Kemija v šoli in družbi (2)
Keria (Ljubljana) (1)
Kinesiologia Slovenica (3)
Klasična gimnazija - Ljubljana (2)
Klin (Ljubljana) (12)
Kmetijske in rokodelske novice (18)
Kmetovalec (1296)
Knjižnica (2519)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (6)
Koledar Osvobodilne fronte Slovenije (3)
Komunist - Zveza komunistov Slovenije (1677)
Konjerejec (32)
Kopitarjev glas (2)
Kovine zlitine tehnologije (4)
Kres (Ljubljana) (14)
Kronika (Ljubljana) (2212)
Kronika slovenskih mest (9)
Kurent (45)
Kurent (1918) (1)
Kurir (2)
Laibacher Wochenblatt (302)
Laibacher Zeitung (22182)
Learning parade e-bulletin (5)
Les (Ljubljana) (487)
Letno poročilo (UniCredit banka Slovenija) (8)
Letno poročilo Centra za varnejši internet (3)
Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca (5)
Letno poročilo KPK (12)
Letno poročilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (7)
Lex localis (6)
Lexonomica (21)
Linguistica (Ljubljana) (15)
Lipa (Den Haag) (4)
Literarna pratika (1)
Literatura (Ljubljana) (9)
Livarski vestnik (21)
Ljubljanski zvon (23)
Ljudska pravica (65)
Ljudski pravnik (Ljubljana) (380)
Loški razgledi (37)
Lovec (Ljubljana) (69)
Male novice (130)
Management (19)
Management (Spletna izd.) (11)
Managing global transitions (35)
Marburger Zeitung (3)
Mariborski klopotec (3)
Mariborski koledar (12)
Maska (Ljubljana) (3)
Matematika v šoli (12)
Materiali in tehnologije (11)
Medicine, law & society (1)
Medicinska sestra na terenu (22)
Medicinski razgledi (15)
Mednarodno inovativno poslovanje (8)
Mengšan (1)
Mesečni statistični pregled Republike Slovenije (63)
Metodološki zvezki (8)
Mittheilungen des historischen Vereins für Krain (236)
Mittheilungen des Musealvereines für Krain (4)
Monitor ISH (45)
Morski vovk (1)
Mostovi (Ljubljana) (2)
Motor vehicle insurance (Engl. ed.) (1)
Murska straža (268)
Muzikološki zbornik (39)
Na straži (1)
Narodna sloga (23)
Naš časopis (16)
Naš kraj (Dobrepolje) (1)
Naš stik (161)
Naša komuna - delegatska priloga (11)
Naša komuna - delegatsko gradivo (1)
Naša komuna (Ljubljana) (49)
Naša skupnost (Grosuplje) (35)
Naša skupnost (Jugoslavija) (14)
Naša skupnost (Ljubljana) (50)
Naša sodobnost (2253)
Naše delo (Ptuj) (13)
Naše gospodarstvo (116)
Naše travinje (13)
National statistics in Slovenia. Annual report (2)
Natura Sloveniae (238)
Nerazvrščeno - članki (3)
Neželeni učinki pridruženi cepljenju v Sloveniji (4)
Notarski vestnik (1925-1927) (49)
Nova crainska pratica (60)
Nova delavska enotnost (76)
Novi svet (Ljubljana) (1192)
Novi tednik (1065)
Novi tednik NT in RC (728)
Novičke (English print ed.) (18)
Novičke (Slovenska tiskana izd.) (68)
Ob Soči (2)
Občasnik ZZZS. Novice & obvestila (8)
Občinska uprava (21)
Obvestila Republiške matične službe - Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (3)
Obzornik za matematiko in fiziko (162)
Obzornik zdravstvene nege (783)
Okno (Ljubljana) (44)
Onkologija (Ljubljana) (31)
Onkološki vikend (24)
Organizacija (Kranj) (71)
Organizacija znanja (28)
Otrok in knjiga (38)
Partizanski zdravstveni vestnik (8)
Pavliha (1892-1894) (11)
Pedagoška obzorja (9)
Perspektive (Ljubljana) (36)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Pika na si (4)
plakati (2)
Planinski vestnik (3563)
Podatki o obveznem zdravstvenem zavarovanju (61)
Podjetje in delo (340)
Podnebne spremembe in zdravje v Sloveniji (1)
Pohorska politika (4)
Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji (106)
Poraba alkohola in zdravstveni kazalniki tvegane in škodljive rabe alkohola (1)
Poraba ambulantno predpisanih zdravil v Sloveniji (2)
Poročilo - Statistični urad Republike Slovenije (1)
Poročilo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije (6)
Poročilo o jedrski in radiološki varnosti v Sloveniji (1)
Poročilo o razvoju (16)
Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji (16)
Pravni letopis (26)
Pravnik (182)
Pregled aktivnosti Arnesa (3)
Presek (494)
Prikazi in analize (15)
Prima linea (Ljubljana) (44)
Primerjalna književnost (38)
Prispevki za novejšo zgodovino (127)
Projektna mreža Slovenije (181)
Proteus (59)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (868)
Ptujski list (160)
Quark (English. ed.) (4)
Radiology and oncology (Ljubljana) (7)
Rak v Sloveniji (22)
Raketa (Ljubljana) (11)
Raziskave in razprave (18)
Razpotja (54)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (95)
Razredni pouk (13)
Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta (2)
Rdeči pilot (2)
Rdeči prapor (1923) (7)
Regije v številkah (3)
Regions in figures (3)
Rehabilitacija (Ljubljana) (431)
Res novae (3)
Research bulletin (1)
Research in social change (1)
Revija SRP (Online) (29)
Revija za ekonomske in poslovne vede (17)
Revija za elementarno izobraževanje (12)
Revija za geografijo (54)
Revija za javna naročila in javne finance (18)
Revija za univerzalno odličnost (2)
Revus (Ljubljana) (3)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (730)
RIKOSS (66)
RMZ-materials and geoenvironment (63)
Romano lil (Ljubljana) (4)
Romano them (48)
Sanitarno inženirstvo (1)
SAŠ novice (6)
Savinjski vestnik (211)
Scopolia (79)
Scopolia. Supplementum (160)
Sejni zapisi Državnega zbora (293)
Slamnik (1)
Slavia Centralis (4)
Slavistična revija (1494)
Slovenian economic mirror (117)
Slovenian report under the joint convention on the safety ... (2)
Slovenian veterinary research (2)
Slovenija (1848-1850) (184)
Slovenija (1915) (94)
Slovenija (1932-1941) (523)
Slovenija v številkah (11)
Slovenka (1004)
Slovenka (Ljubljana) (5)
Slovenska glasbena revija (18)
Slovenska žena (1)
Slovenske občine v številkah (1)
Slovenske regije v številkah (9)
Slovenski čebelar (2289)
Slovenski etnograf (359)
Slovenski glasnik (1858) (162)
Slovenski gospodar (68)
Slovenski hmeljar (303)
Slovenski jezik (1997) (2)
Slovenski poročevalec (6)
Slovenski pravnik (3242)
Slovenski tisk (15)
Slovensko domobranstvo (18)
Slovenščina 2.0 (5)
Slovenščina v šoli (15)
Social overview (3)
Socialist (Ljubljana, 1923) (127)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (15)
Socialni razgledi (3)
Socialno delo (103)
Sodobna pedagogika (540)
Sodobnost (1933) (9)
Sodobnost (1963) (10019)
Sršeni (2)
Stati inu obstati (12)
Statistične informacije (Informacijska družba) (8)
Statistične informacije (Transport) (43)
Statistične informacije (Turizem) (56)
Statistične informacije. 10. Kultura in šport (16)
Statistične informacije. 12. Socialna varnost (14)
Statistične informacije. 13. Kriminaliteta (4)
Statistične informacije. 14. Poslovni subjekti (23)
Statistične informacije. 15. Kmetijstvo in ribištvo (Ljubljana) (97)
Statistične informacije. 16. Gozdarstvo in lov (Ljubljana) (3)
Statistične informacije. 17. Rudarstvo in predelovalne dejavnosti (Ljubljana) (82)
Statistične informacije. 18. Energetika (7)
Statistične informacije. 19. Gradbeništvo (Ljubljana) (102)
Statistične informacije. 2. Upravna teritorialna razdelitev (14)
Statistične informacije. 20. Trgovina (Ljubljana) (154)
Statistične informacije. 21. Gostinstvo in turizem (Ljubljana) (45)
Statistične informacije. 22. Transport in komunikacije (Ljubljana) (35)
Statistične informacije. 23. Raziskovanje in razvoj, znanost in tehnologija (9)
Statistične informacije. 24. Zunanja trgovina (Ljubljana) (25)
Statistične informacije. 25. Obrt (2)
Statistične informacije. 27. Okolje (18)
Statistične informacije. 3. Nacionalni računi (28)
Statistične informacije. 4. Cene (Ljubljana) (170)
Statistične informacije. 5. Prebivalstvo (24)
Statistične informacije. 6. Volitve (1)
Statistične informacije. 7. Trg dela (Ljubljana) (210)
Statistične informacije. 8. Življenjska raven (10)
Statistične informacije. 9. Izobraževanje (60)
Statistični letopis (20)
Statistični letopis Republike Slovenije (4)
Statistični letopis SR Slovenije (28)
Statistični portret Slovenije v EU (9)
Statistično gradivo LR Slovenije (209)
Statistično gradivo SR Slovenije (268)
Stat'o'book (Engl. print ed.) (5)
Statopis (Slov. spletna izd.) (5)
Strojniški vestnik (1561)
Studia mythologica Slavica (33)
Studia universitatis hereditati (4)
Svet ptic (419)
Svobodna beseda (Ljubljana) (25)
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre) (2695)
Škrat (2)
Šolska knjižnica (15)
Šolska kronika (71)
Šolsko polje (24)
Šolsko svetovalno delo (12)
Šport (Ljubljana) (95)
Štajerc (711)
Štajerski tednik (Ptuj) (657)
Študijski vodnik (2)
Tank (2)
Tedenske slike (1914) (198)
Tednik plus (1)
Tekstilec (8)
Teorija in praksa (589)
The voice of Slovenia (155)
Tim (Ljubljana) (89)
Traditiones (Ljubljana) (212)
Trdoživ (16)
Triglav (1865) (392)
Trobla (Velike Lašče) (1)
TV okno (52)
TVU novičke (29)
Učiteljev glas (7)
Učiteljski tovariš (66)
Uporabna informatika (Ljubljana) (24)
Uprava (Ljubljana) (66)
Uradne objave občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana (1)
Uradni vestnik Mestne občine Ptuj (59)
Uradni vestnik občine Trzin (65)
Uradno glasilo slovenskih občin (197)
Urbani izziv (399)
Urbani izziv. Posebna izdaja (152)
Vakuumist (550)
Varstvo narave (155)
Vedež (1848) (134)
Ventil (Ljubljana) (33)
Verba hispanica (2)
Vesna (1892) (34)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (1)
Vestnik za tuje jezike (20)
Veteran (Ljubljana) (28)
Veteran vojne za Slovenijo (13)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (24)
Vojaška zgodovina (2)
Vojaški strokovni list (1)
Vzgoja (Ljubljana) (491)
Vzgoja in izobraževanje (25)
Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji (Slovenska spletna izd.) (1)
Za srce (Ljubljana) (78)
Zavarovalniški horizonti (4)
Zavarovanja motornih vozil (Slov. izd.) (1)
Zbor občanov (23)
Zbornik (Slovenska matica) (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (103)
Zbornik Svobodne Slovenije (24)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (51)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (6)
Zdravniški vestnik (178)
Zdravstveno varstvo (476)
Zgodovina v šoli (10)
Zgodovinski časopis (1643)
Zlata jesen (1)
Zora (1872) (150)
ZPMS novičke (44)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Železne niti (22)
Ženski svet (43)
Leto izida
???? (2)
09.2006/10.2008 (1)
1548 (2)
1550 (2)
1555 (1)
1561 (1)
1562 (1)
1577 (1)
1584 (1)
1588 (2)
1590/1600 (1)
1595 (1)
1625/1675 (1)
1635 (1)
1649 (1)
1660/1670 (1)
1673 (1)
1678 (1)
1680/1685 (1)
17.09.2015 (1)
17?? (1)
1700/1800 (1)
1711 (1)
1711-1712 (1)
1714/1730 (1)
1727 (1)
1736 (1)
1739 (1)
1742 (2)
1744 (1)
1755 (1)
1758-1761 (1)
1771 (1)
1772 (1)
1773 (1)
1774 (1)
1775 (1)
1776 (1)
1777 (3)
1778 (1)
1779 (2)
1780 (5)
1780-1782 (1)
1781 (1)
1782 (1)
1783 (1)
1784 (54)
1785 (53)
1786 (51)
1787 (50)
1787/1798 (1)
1788 (52)
1789 (52)
1789/1791 (1)
1790 (78)
1791 (100)
1792 (1)
1793 (2)
1794 (2)
1795 (2)
1796 (1)
1796-1803 (1)
1797 (5)
1798 (2)
1799 (111)
18?? (1)
1800 (109)
1801 (105)
1802 (1)
1803 (12)
1804 (47)
1805 (45)
1806 (1)
1806/1817 (1)
1807 (2)
1807/1814 (2)
1808 (3)
1809 (4)
1810 (5)
1811 (1)
1812 (2)
1813 (20)
1814 (111)
1815 (156)
1816 (156)
1817 (160)
1818 (154)
1819 (155)
1819? (2)
1820 (156)
1821 (152)
1822 (156)
1823 (158)
1824 (158)
1825 (156)
1826 (157)
1827 (156)
1828 (158)
1829 (157)
1830 (156)
1831 (158)
1832 (157)
1833 (159)
1833-1834 (1)
1834 (156)
1835 (158)
1836 (158)
1837 (55)
1838 (157)
1838/1839 (104)
1839 (160)
1839/1840 (104)
1840 (159)
1840/1841 (105)
1841 (156)
1841/1842 (104)
1842 (160)
1842/1843 (104)
1843 (157)
1844 (266)
1845 (158)
1846 (285)
1847 (118)
1848 (357)
1849 (430)
1850 (384)
1850/1860 (1)
1851 (318)
1852 (324)
1852-1854 (1)
1853 (294)
1854 (312)
1855 (310)
1856 (311)
1857 (360)
1858 (330)
1858- (1)
1859 (328)
1860 (375)
1861 (391)
1862 (371)
1863 (374)
1863-1864 (1)
1864 (374)
1865 (468)
1866 (367)
1867 (326)
1868 (359)
1869 (404)
1869-1870 (1)
1870 (382)
1871 (243)
1872 (326)
1873 (333)
1874 (325)
1874-1876 (1)
1875 (325)
1876 (324)
1877 (324)
1878 (309)
1879 (301)
1880 (300)
1880-1918 (4)
1881 (420)
1882 (439)
1883 (303)
1884 (320)
1885 (327)
1886 (325)
1887 (322)
1888 (425)
1889 (438)
1890 (424)
1891 (410)
1891/1892 (1)
1892 (437)
1892-1896 (1)
1892-1972 (1)
1893 (439)
1894 (435)
1895 (424)
1896 (424)
1897 (691)
1898 (664)
1899 (676)
1899/1900 (1)
19-- (2)
19?? (18)
1900 (498)
1900/1901 (1)
1900/1920 (1)
1901 (318)
1901/1902 (1)
1901-1902 (1)
1902 (261)
1902/1903 (1)
1903 (144)
1903/1904 (1)
1904 (149)
1904/1905 (1)
1904/1915 (1)
1905 (322)
1905/1906 (1)
1906 (162)
1906/1907 (1)
1907 (173)
1907/1908 (2)
1908 (173)
1908/1909 (1)
1909 (176)
1909/1910 (1)
1909-1911 (1)
1910 (390)
1910/1911 (1)
1911 (507)
1911/1912 (1)
1912 (512)
1912/1913 (2)
1913 (536)
1913/1914 (2)
1914 (567)
1914-1914 (1)
1915 (490)
1915/1916 (1)
1916 (504)
1916/1918 (1)
1917 (476)
1918 (368)
1918-1925 (1)
1919 (231)
192? (1)
1920 (209)
1920/1925 (1)
1920/1930 (2)
1920/1940 (4)
1920-1930 (1)
1920-1940 (1)
1921 (202)
1922 (213)
1923 (230)
1924 (253)
1925 (265)
1926 (163)
1926/1927 (1)
1926-1927 (7)
1927 (170)
1928 (173)
1928-1941 (1)
1929 (153)
1929/1930 (1)
1929/1934 (1)
1930 (164)
1930/1931 (1)
1930-1931 (9)
1930-1939 (1)
1931 (182)
1932 (193)
1933 (205)
1934 (200)
1935 (199)
1936 (182)
1936/1937 (1)
1936-1939 (1)
1937 (177)
1937/1938 (1)
1937/1939 (1)
1937-1939 (35)
1938 (194)
1938-1940 (1)
1939 (240)
1939/1940 (1)
1939-1945 (3)
194? (29)
1940 (240)
1940/1941 (1)
1940/1945 (1)
1941 (101)
1942 (122)
1943 (130)
1943-1945 (2)
1944 (140)
1945 (38)
1945/1949 (1)
1945-1995 (35)
1946 (265)
1947 (213)
1948 (339)
1948/1949 (2)
1949 (415)
195? (9)
1950 (370)
1950/1967 (1)
1950-1951 (20)
1950-1980 (3)
1950-1990 (2)
1951 (310)
1951/1952 (4)
1951? (1)
1951-1995 (1)
1952 (359)
1952/1953 (1)
1953 (342)
1953/1954 (11)
1953-1954 (16)
1954 (311)
1954/1956 (1)
1955 (365)
1955/1956 (85)
1956 (416)
1956/1956 (1)
1956/1957 (19)
1957 (590)
1957/1958 (15)
1958 (593)
1958/1959 (15)
1959 (677)
1959/1960 (12)
196? (3)
1960 (687)
1960/1961 (19)
1960-1990 (5)
1960-1995 (2)
1961 (637)
1961/1962 (19)
1961-1962 (1)
1962 (685)
1962/1963 (16)
1963 (585)
1963/1964 (12)
1963-1964 (33)
1963-1976 (1)
1964 (601)
1964/1965 (5)
1964-1965 (1)
1965 (662)
1965/1966 (2)
1965-1966 (15)
1966 (599)
1967 (579)
1968 (616)
1968/1969 (5)
1968-1969 (9)
1969 (580)
1969/1970 (7)
197? (2)
1970 (567)
1970/1971 (9)
1970-1971 (6)
1970-1990 (1)
1971 (594)
1971/1972 (6)
1972 (617)
1972/1973 (10)
1972-1973 (7)
1973 (628)
1973/1974 (8)
1974 (614)
1974/1975 (12)
1974-1975 (4)
1975 (613)
1975/1976 (12)
1976 (638)
1976/1977 (12)
1977 (659)
1977/1978 (27)
1978 (637)
1978/1979 (14)
1979 (579)
1979/1980 (15)
1980 (662)
1980/1981 (8)
1980/1982 (1)
1980-1982 (12)
1980-1990 (1)
1981 (625)
1981/1982 (6)
1982 (564)
1982/1983 (7)
1982-1983 (1)
1983 (543)
1983/1984 (7)
1983/1987 (1)
1983-1987 (8)
1984 (564)
1984/1985 (8)
1985 (569)
1985/1986 (21)
1986 (576)
1986/1987 (14)
1987 (602)
1987/1988 (15)
1987-2002 (1)
1988 (718)
1988/1989 (17)
1988/1990 (1)
1988-1990 (13)
1989 (1183)
1989/1990 (26)
1990 (1184)
1990/1991 (13)
1991 (1042)
1991- (1)
1991/1992 (18)
1991-1991 (1)
1991-1992 (4)
1992 (1330)
1992/1993 (14)
1992-1999 (1)
1993 (1270)
1993/1994 (14)
1994 (1250)
1994/1995 (13)
1994-1995 (1)
1995 (1232)
1995/1996 (13)
1995-1996 (3)
1996 (1198)
1996/1997 (6)
1997 (1223)
1997/1998 (6)
1998 (1143)
1998/1999 (6)
1999 (1334)
1999/2000 (8)
2000 (1441)
2000/2001 (6)
2001 (1441)
2001/2002 (5)
2002 (1579)
2003 (1582)
2003/2004 (1)
2004 (1918)
2005 (1903)
2005- (1)
2006 (2121)
2006- (1)
2007 (1760)
2007/2008 (1)
2008 (2569)
2008-2009 (29)
2009 (2270)
2009/2010 (1)
2010 (2391)
2010/2011 (1)
2011 (2541)
2011/2012 (2)
2012 (2650)
2012/2013 (3)
2012-2013 (5)
2013 (2640)
2013/2014 (6)
2014 (2987)
2014/2015 (6)
2015 (2593)
2015- (1)
2015/2016 (6)
2016 (2416)
2016/2017 (6)
2017 (2221)
2017/2018 (3)
2018 (1573)
2019 (704)
2020 (16)
Izvor
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (47)
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (10)
Andragoški center Republike Slovenije (246)
Andragoški center Slovenije (6)
Arhiv Republike Slovenije (20)
Arhivsko društvo Slovenije (1422)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2284)
Banka Slovenije (1)
Botanično društvo Slovenije (265)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (5)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (8)
Čebelarska zveza Slovenije (1782)
DELO, d.d. (66)
Didakta (19)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (8)
Društvo antropologov Slovenije (324)
Društvo arhitektov Ljubljana (23)
Društvo biologov Slovenije (125)
Društvo humanistov Goriške (54)
Društvo Jarina Bohinj (17)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (437)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Društvo livarjev Slovenije (21)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (669)
Društvo Medicinski razgledi (15)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (44)
Društvo psihologov Slovenije (868)
Društvo radiologije in onkologije (7)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (70)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Društvo študentov novinarstva FEJS Slovenija (12)
Društvo za bolezni srca in ožilja Slovenije (78)
Društvo za gospodarjenje na travinju Slovenije (13)
Društvo za marketing Slovenije (191)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (16)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (989)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (16)
Društvo za raziskovanje jam Ljubljana (3)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (550)
Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (2)
Državni svet Republike Slovenije (12)
Državni zbor Republike Slovenije (293)
EIPF, Ekonomski inštitut d.o.o. (80)
Elektrotehniška zveza Slovenije (552)
ELES, d.o.o. (161)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (27)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (19)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (17)
Geološki zavod Slovenije (576)
Goldsmiths, University of London (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (3)
Gospodarska zbornica Slovenije (6)
Göteborgs universitet (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (75)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (16)
Informacijski pooblaščenec (5)
Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (45)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (59)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (6)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (278)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (13)
Inštitut za kriminologijo (4)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (222)
Inštitut za narodnostna vprašanja (98)
Inštitut za novejšo zgodovino (127)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (26)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (491)
IUS SOFTWARE d.o.o. (525)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (28)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (3)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1575)
Knjižnica Ivana Tavčarja (6)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (4)
Knjižnica Laško (1)
Knjižnica Litija (6)
Knjižnica Logatec (5)
Knjižnica Medvode (2)
Knjižnica Miklova hiša Ribnica (1)
Knjižnica Mirana Jarca (18)
Knjižnica Velenje (2)
Komisija za preprečevanje korupcije (12)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (10)
Kraljeva knjižnica, Danska nacionalna knjižnica in univerzitetna knjižnica v Kopenhagnu (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (10018)
Kunsthisterik - društvo študentov umetnostne zgodovine Slovenije (5)
Lutkovno gledališče Ljubljana (1)
Mariborska knjižnica (109)
Maska, Zavod za založniško kulturno in producentsko dejavnost (3)
Matična knjižnica Kamnik (87)
Medijski partner d.o.o. (191)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (3)
Medobčinska splošna knjižnica Žalec (7)
Mestna knjižnica Kranj (15)
Mestna knjižnica Ljubljana (268)
Mestna občina Ptuj (59)
Mestni muzej Radovljica (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Ministrstvo za obrambo RS (3)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (8)
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (2)
Ministrstvo za zunanje zadeve RS (6)
Mlada liberalna demokracija (7)
Mladinska knjiga (42)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (16)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (7)
Muzejsko društvo Škofja Loka (38)
Muzejsko društvo Železniki (22)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (7)
Narodna in univerzitetna knjižnica (59025)
Narodni muzej Slovenije (1)
Občina Dobrepolje (1)
Občina Domžale (1)
Občina Mengeš (1)
Občina Trzin (65)
Občina Tržič (1)
Občina Velike Lašče (1)
Občina Vodice (2)
Onkološki inštitut Ljubljana (106)
Osrednja knjižnica Celje (3386)
Osrednja knjižnica Mozirje (11)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (9)
Pedagoška obzorja (9)
Petrol d.d. (2)
Planinska zveza Slovenije (3024)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (48)
Prirodoslovni muzej Slovenije (721)
Prirodoslovno društvo Slovenije (59)
Prostovoljno gasilsko društvo Radomerje (1)
Quark, d.o.o. (4)
Radio-Tednik Ptuj d.o.o. (656)
Radiotelevizija Slovenije (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (2)
Revija SRP (29)
Romski informacijski in znanstveno-raziskovalni center Slovenije - Anglunipe (4)
SIB d.o.o. (18)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (25)
Slavistično društvo Slovenije (1550)
Slovenian Media House (1)
Slovenian Media House, Glas Slovenije (155)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (58)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenski etnografski muzej (107)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (43)
Slovenski šolski muzej (71)
Slovensko arheološko društvo (33)
Slovensko društvo Informatika (33)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (24)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (32)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (16)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (16)
Slovensko etnološko društvo (225)
Slovensko farmacevtsko društvo (44)
Slovensko filozofsko društvo (373)
Slovensko kemijsko društvo (11)
Slovensko odonatološko društvo (21)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (12)
Slovensko sociološko društvo (91)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (51)
Slovensko zavarovalno združenje (2)
Slovensko zavarovalno združenje GIZ (4)
Slovensko zdravniško društvo (178)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (9)
Slovensko združenje za projektni management (181)
Splošna knjižnica Ljutomer (1)
Statistični urad Republike Slovenije (2814)
Statistično društvo Slovenije (10)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (3)
Svet ZSSS (76)
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (1)
Šola za ravnatelje (25)
Študentska založba (173)
Trgovinska zbornica Slovenije (2)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (7)
UniCredit banka Slovenija (8)
University of Primorska Press (28)
Univerza na Primorskem (4)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (68)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (79)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (255)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (28)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (65)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (253)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (28)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (75)